Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Korunk 1979. január-december I-II.

A Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács folyóirata/XXXVIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács
Kiadás helye: Kolozsvár-Napoca
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 983 oldal
Sorozatcím: Korunk
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: További szerzők a könyvben.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Január-június
Abafáy Gusztáv: A Kelet Népe mindenese
A függetlenség és szolidaritás jegyében
Agopcsa Marianna: A tájkép nem puszta ténymegállapítás
A. J.: Változó valóság - változó szociográfia
A Naphta-dosszié
Aradi József: Kérdések a szociaográfiáról
Mihail Bahtyin - Valentyin Volosinov: Idegen nyelv, anyanyelv, nyelvi öntudat
Bálint Tibor: Emberi életek mutatója
Balogh Edgar: A kelet népe és Erdély
Ép bőrrel, magvaszakadás nélkül
Népszolgálatra való előkészületet nemzedéki műfaja
Bandi Dezső: Megszakadt-e a népi gyakorlat művészetté válása?
Banner Zoltán: Azzal fejezik ki egyéniségüket, ahogyan a romániai magyarság mindennapi életéhez kapcsolódnak művészetükkel
Beke György: "Szociográfiának" elmegy akkor is, ha szociológiának nem felel meg?
Bíró Zoltán: Nyelvhasználat és "társadalmi tér"
Borghida István: A művészet semmilyen ágában sem olyan fontos a közvetlen kapcsolat más központokkal, mint a képzőművészetben
Boros Judit: A képzőművészetben nincs Forrás sorozat
Pavel Campeanu: Nyolc év a tv előtt
Csáky Zoltán: Harmadik őt - papíron és celluloidszalagon
Csáky Zoltán - Várhegyi István. Futball és tudomány
Cseke Péter: Emberségből példát
Tanácstalan a riporter
Csiki László: Az igazság természetéről általában és Móricznál különösen
Dávid Gyula: A szociográfia divastjával számolhatunk
Deák Tamás: Móricz Zsigmond-képünk viszontagságai
Ditrói Ervin: A fantasztikus dürer
Igyekezzünk mű-kritikák helyett valódiakat írni
Grigore Drondoe: Gabriel Marcel filozófiájának irracionalizmusa
Egyed Péter: "És mikoron körülnézék, íme, a kor vala egyedüli kortársam"
Erdélyi Lajos: Régi temetők művészete
Fábián Ernő: A hitvitázó ideológiája
A partikularitás ideológiája
Az etnicitás mibenvalóságát kell kutatnunk
Faragó József: A szerves és a szervezett folklór
Fodor Katalin: Nyelvlélektan és pszicholingvisztika
Furdek Mátyás - Péter György: Korszakváltás mezőgazdaságunkban
Gáll Ernő: A valóság vonzásában
Reményen túli remény
Gazda József: A né-pélet - közösségi modell
Gósy Mária: A gyermeknyelvről
Ioan Grecu: Két jelentős május elseje emléke
Imreh István: A Móricz Zsigmond Kollégium ébresztése
Imreh István: A staféta törvénye
Újjáépítő erdélyi kaláka
Jakobovits Miklós: Nagy Albert talán a legmagyarabb formanyelvű piktor Erdélyben
Kántor Lajos: A magunk mindennapi revíziója
Móricz Zsigmond: Jelenlét és jelentés
Vígszínházi változások
Katona Ádám: A pályakezdő Fülep Lajos
V. Király István: Az "Ideologikus formák" és az ideológia
K. L.: Képzőművészetünk önismerete
Szembesítés
Kocsis István: Minden előítélettől mentesen
Kós Károly: Móricz Zsigmond
Könczei Ádám: Nem derül ki, van-e etnikai sajátosság a kalotaszegi egykézésben
Könczöl Csaba: Hogyan olvassuk Bahtyin-volosinovot? (Egy fél évszázados szöveg újrafelfedezése)
Lászlóffy Aladár: Gondolatok Móricz Zsigmondról
Lupán Ernő - Sipos István. Agrárpolitikánk központi célkitűzése - a termelés koncentrációja
Méliusz József hetvenéves
Mezei József: Átlépni az empiria küszöbén
Mózes Attila: A móriczi értelemben vett totalitás
Mózes Huba: Népszolgálat kettős tükörben (Móricz Zsigmond és Benedek Elek a húszas évekbeli Erdélyben)
Murádin Jenő: Fáziskülönbség a nyugati élvonal és a kelet-európai eredmények között
Nagy Géza: Melius négyszáz éves Herbáriumának új kiadása
Nagy György: Kötődések és kapcsolódások (Jegyzetek Móricz-fényképekhez)
Nagy Károly: Apám önéletírásának indítékairól
Nagy G. Károly: Környezetvédelem és marxi humanizmus
Nagy Imre: Aki benne élt
Nagy István: Az újraindulás éve
Nagy Olga: A néprajz megérett a megújulásra
Pillich László: Előzetes megközelítések egy Hostát-monográfiához
Pomogáts Béla: A Korunk és a népi írók mozgalma
Pusztai János: A sziklatömb
Rostás Zoltán: Csak az van, aminek múltja van?
Róth Endre: A szociológiának több esélye van a valóság mélységi feltárására
Az elidegenedés kérdése Lukácsnál
Roth Szamosközi Mária: A házastársak pszichológiai öüsszeférhetősége
Simó Sándor: a Szavakba zárt lélek
Spanyolországi küldetés
Sütő András: A népélet: a lélek univerzuma is
Szabó Attila: tisztelt Hallgatóság! Kedves Barátaink!
Szabó T. Attila: Móricz Zsigmond és Kelemen Lajos találkozásai
Szekernyés János: Hauser Arnold indulása
Szekernyés János - Szőcs Gyula: "Nagyszentmiklós - művész fiának"
Szilágyi Júlia: A képzőművészetben igazán nem vagyunk vidékiek
Egy utazás kitérői
Szőcs Géza: Nem hiszek a másik oldalban
Sztranyiczki Gábor: A materialista társadalomelmélet maiságához
Tóth Sándor: Sajtóvitáink seregszámlája
Váli József: Fölösleges gondokat okoznunk a világnak
Várhegyi István: Sajátos értékeink sorsfordulóját éljük
Veress Zoltán: A Móricz-csillagkép
Négyszáz éves füvészkönyv - és mai jelentése
Visszapillantás - előretekintés
Ion Vlad: A Sors és jelkép
Vofkori László: Hogyan törhetünk ki a szakszemléleti elszigeteltségből?
Szépirodalom
Bágyoni Szabó István: Hideg borogatás
Szavaimat
Bartis Ferenc: Holnapi hírek a nagyvilágból
Mihai Beniuc: Homályból
Bordy Margit: Visszaüzent
Geo Dumitrescu: A világ hangjai
Kányádi Sándor: Május, Újságolvasás közben
Kiss János: A mosoly
Lászlóffy Csaba: Egy találkozás emlékére
Miron Radu Paraschivescu: Tirgu Jiu
Pethő László: Letöröltem: Verseimben, énekemmel
Isaac B. Singer: A kulcs
Nichita Stánescu: Finish, Lakodalmi köszöntő, Önarckép
Tóth István: Négysorosok
Váli József: Június emlékei. A bohóc magányossága
Jegyzetek
Aradi József: (Miért) nem értjük egymást
Egy az elsők közül
Herédi Gusztáv: Véleményem szerint
Jelenség volt
Kántor Lajos: "Átugrottunk valamely árkot"
Katona ádám: Talán mégsem kellene kifütyülnünk Händelt
Kovács Nemere: A kizárólagosság jegyében
Kubán Endre: Ady Endre és Veronica Porumbacu
Mózes Teréz: "Hogy tovább tudjak élni"
Szabó Ilona: Kell a törődés
Szilágyi András 75 éves
Fórum
Dóczy Pál: Népköltészet és erotika (Nyílt levél Gellért Sándorhoz)
Gellért Sándor: A szik vagy szék ősjelentései
Gondos Anna: Jegyzetek egy szülőcsoportról
Kazinczy Gábor: Két megjegyzés - képzőművészetünk önismeretéhez
Kékedy László: Tisztelt szerkesztőség!
Papp József András: A romániai magyar könyvkiadás problémáiról
Tóth Sándor: A szótértés előfeltételeiről
Hazai tükör
Herédi Gusztáv: Kalányos utca
Katedraközelben
Gergelyí Róza: Gyermekünk és az olvasás
Dokumentumok
László Attila: László Ferenc és Vasile Párvan levélváltása 1925-ből
László Ferenc: Egy elfelejtett Bartók-munkatárs, constantin Pavel
Rácz Albert: Thorma János naplója
Élő történelem
Antal Imre: Kísérletek a székelyföldi közbirtokosságok megreformálására
Bodor andrás: Burebista egységes, központosított állama
Sebestyén Kálmán: Tájproblémák az Aranyosvidékben
Sebestyén Mihály: Két tűz között - Bethlen Gábor 1616-ban
Szemle
Balázs Sándor: Marxista emberszemlélet
Bíró Ferenc: Mi kezdődhetne anélkül, ahonnan!
Borcsa János: Szólni - "vershullás idején"
Csetri Elek: A kolozsvári csillagda története
Dominics Sándor: "Katasztrófákkal körülbástyázva" (Gondolatok a könyvtárban)
fodor Sándor: Önéletírás - irodalmi esemény (Szubjektív jegyzet egy szubjektívb műfajú könyvről)
Gáll Ernő: A szolgálat pátosza
Cs. Gyimesi Éva: A mitizált kényszerűség
Könczöl Csaba: A telep
Máté Gábor: A tökéletes bűnösség kora és a regény
Murvai Olga: A nyelvi szépség matematikája
Olosz Katalin: Balladák földjén
Robotos Imre: Az értelmetlenség trónfosztása
Széles Klára: József Attila érlelődő fénye
T. Tóth Sándor: Fordulat a matematikatörténetben
Könyvről könyvre
Manualul inginerului metalurg
Aniszi Kálmán: A filozófia műhelyében
Constantin Stroc: Etica lui dimitrie Gusti
Latinovits Zoltán: Verset mondok
Linksz Arthur: Visszanézek
Muzeul de artá Cluj-Napoca, Catalog patrimontal
Vincze János: Az élet fizikája
Ábrahám János: Földszintes atomkor
Dr. Csaba György: A modern ember bioplogiai paradoxonja
A csodálatos fa. Erdélyi szász népmesék
Adrian Marino: Prezente románesti si realitáti europene
Nagy Miklós: Állattenyésztés a nagyvilágban
Látóhatár
A. J.: Nem értjük egymást?
B. F.: Miért írnánk kritikát
B. M.: A szociográfia magatartása
K. L.: A színházon innen és túl
Szabó Attila: Régi növénynevek - és ami mögöttük van
Július-december
A. J.: Herbert Marcuse (Az el nem felejtett lehetőségek mítosza)
Állandó forradalmi folyamatban
A nép szocialista tudatának fejlesztéséért
George Arion: Fiatal romániai magyar költők
A szocialista demokrácia érvényre juttatása
Balogh Edgár: Vargyasi változások
Bányai László: Montparnasse-i séták
Bene József: Nagy alkotási lehetőségek
Bernád Ágoston: Bethlen Miklós jellemépítése
Bíró Ferenc: Hogyan élnénk örökké?
Bod Péter: Tragoedia Francisei Davidis
Bodor András: Dávid Ferenc emlékezete
Boér Géza: A metafora kijátszása
Borcsa János: "Hogy az ének öröm lehessen megint"
Borghida István: Az emberség szobrai
Jakobovits Miklós művészete
Constantin Cublesan: Átértékelni jelent és múltat
Dan Culcer: Más lírai hangok tolmácsa
Cseke Péter: Azzá váltunk-e, akivé akartunk?
Cselényi Béla: Átadni a stafétabotot a soros "érthetetlennek"
Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor születési évéről és származásáról
"Lássa a világ, hogy... mi is tettünk valamit"
Csiki László: (Ellen)véleményem a költészetről
Dánielisz Endre: Lapok egy iskolapszichológus naplójából
Demény Attila: A zenei közérthetőség
Dombi Géza: A hazafiság tartalma
Egyed Péter: Ízlésünk antinómiái, avagy a gúzsba kötött katarzis
Elkán György: az élet minőségének javulása
Faragó József: A folklórgyűjtés mennyiségi és minőségi határai
Farkas Árpád: Nem birtokolni óhajt, hanem beleépülni
Gáll Ernő: A tudomány újabb nyomasztó felelősségei
Bűn és Bűnhődés
"Bűnvalló" irodalom: pró és kontra
Cs. Gyimesi Éva: Az elégikustól a groteszkig
Hajós József: Lessing David Ferencékről
Három és fél évtized
Hegedűs János: Benedek Elek szép öregsége
Hermann Gusztáv: Magyartanári feladatok, gondok
Hoppál Mihály: A szöveg, a környezet és a megértés0
Horváth Imre: Sarkalló hiányérzet
Ion Irimie: Humanista tudomány
Ion Iuga - Teodor Lupse: Az RKP szerepének növekedése az ellentmondások megoldásában
Jakó Zsigmond: Négy évszázad a művelődés szolgálatában
Jenei Dezső: Román-magyar műszaki szótárunkról
Kallós Mikllós: Legyen eleven, világító láng
Kántor Lajos: A költészet jogai (és kötelességei)
K. L.: Költészet és kommunikáció
Kányádi Sándor: Nemcsak birtokunk: édenünk
Keszi-Harmath Sándor: Népesedéspolitikánk a gazdasági fejlődés szolgálatában
Szükségletek és életszínvonal
Költészetünk - a román kritika tükrében
Lászlóffy Aladár: Mi is neked a költészet?
Lászlóffy Csaba: Kevés zászlónkra annyit írni, hogy "bámulatba ejtek mindenkit!"
Emil Manu: Esztéátikai és társadalmi dokumentum
Herbert Marcuse - Jürgen Habermas: Beszélgetés a társadalom antropológiai alapjairól
Andrei Marga: Az induló Horkheimer
Ioan Noja: A bölcsesség szelleme
Pál Árpád: Tudomány és techn ológia a fejlődés szolgálatában
Eugen A. Pora: Mennyiségi szemlélet a biológiában
Rohonyi Vilmos: Szükség volt rá
Valter Roman: Az új ipari forradalom és a mai Románia
Roth Endre: A kalmár és az uzsorás
Selinger Sándor: Az einsteini világkép
Sipos István: Az új gazdasági-pénzügyi mechanizmus jogalapja
Ma - a holnapi energiáért
Szabó T. Attila: Kőrösi Csoma Sándor indulása
Székely János: Az erkölcsi-szellemi szabályozás
Széles Klára: Mi a költői motívum?
Szilágyi Júlia: Vers - ünnep nélkül
Sz. J.: Korszerű iskoláért
Szőcs Géza: A költészet szerepe: emlékezés és megismerés
Sztranyiczki Gábor: Az emberi tevékenység időszerkezetéről
Tenkei Tibor: Szabatosság és hasznosság
Váróné Tomori Viola: Békéltető tudományok hatékonysága
Vásárhelyi Géza: Nem "élvezet" kérdése
Veress Zoltán: Kedves Barátaink!
Szépirodalom
Adonyi Nagy Mária: A levegő árnyéka
Balla Zsófia: Illusztráció ipari tájhoz
tudor Baltes: Üres kézzel
Beke Mihály András: Nagy buli
Bíró Ferenc: 19.
Cselényi Béla: 198., 210.
Csiki László: Versvers, Aszály
Egyed Péter: Petőfi Freidorfon
Fazekas László: Párbeszéd
Gál Éva Emese: Piros malter
Gergely Tamás: Charlie
Hadházi Zsuzsa: Mikorra elmúlnak
Horváth Alpár Szilamér: Vért izzad a szappan s a súrlókefe
Horváth Imre: Kecskeképű táj, Kompromisszum, Örömök
Hunyadi Mátyás: Koordináták, alma, sajt, vörösbor
Jakabos István: Esték, nélküled
Kányádi Sándor: Lovak a porondon
Kerekes Mária: Aszalás kora reggel
Kozma Szilárd: A mozdulat, a veszély és a sebek kérdése a költői megismerésben
Kőrössi P. József: Pillanataim
Lászlóffy Aladár: Kint és bent
Lászlóffy Csaba: A jó öreg derékhadból, A rózsaszín gyűrődéseiben
Markó Béla: Az elrontott happy end
Máté Imre: Nem cserdít, Nosza
Mátyás B. Ferenc: Könyörgés
Nagygarda József: Kafka
Palotás Dezső: Fiatal költők, Tervezet
Pataki István: Mese az oroszlánról, a macskáról és az egérről
Réthy Emese: Augusztusi rapszódia
Miron Scorobete: Maradj, A tengeri közt a fény
Soltész József: Háború volt
Szabó Péter: Töredék
Szigethi Ferenc: Epicédium
Szőcs Géza: A pokoli pingpongmeccs
Tabaczközi-Thesaurarius Ferenc: Magyar epicédiuma
Vásárhelyi Géza: Egy tél egyértelműségei
Jegyzetek
Bágyoni Szabó István: Kalákába
Beke György: Móduvának szép tájain
Benkő Samu: Jel Magyarózdon
Ditrói Ervin: A kolozsváriak Szent György-szobra
Jelek, jegyek
Gáll Ernő: Németh László, Szekfű Gyula és Bibó István
Herédi Gusztáv: Véleményem szerint
Kántor Lajos: Első kézből
Fotók a múzeumba(n)
Szárhegy, közelről (Avagy: hogyan kapaszkodjunk sziklába)
Kónya Sándor: "Domokosi dolgozatok"
Mohi Sándor: Picasso és ami utána jön
Szabó Ilona: Kell a törődés
Szilágyi Júlia: Horváth István jelenvalósága
Tóth Sándor: Tudor bugnariu köszöntése
Fórum
Garda Dezső: A szociográfia "közegellenállása"
Lőrincz József: Hogyan tovább?
Murádin László: Jövevényszók a mérlegen
Neményi T. Ágnes: Dialógus és módszer
Pap István: Egyke kívülről - egyke belülről
Szőcs István: Tisztázott-e a "székely" népnév?
Tar Károly: Irányítás nélkül?
Vetési László: Változó etnikumköziség?
Vincze János: Az "egzakt biológia" kérdéséhez
Hazai tükör
Bálint-Izsák László: Látlelet
Gazda József: Egy hazában
Katedraközelben
Fazoli Sándor: Apáczai Csere János, történelemkutatásunk magvetője
Gergely Róza: Gyermekeink és a film
Dokumentumok
Gömöri György: Epicédiumok Tudós Móric halálára
Kántor Lajos: Szabédi és a "pacsirta-ügy"
Élő történelem
Balázs Sándor: Az Erdélyi Múzeum Egyesület születésére emlékezve
Bodor András: Burebista egységes, központosított állama
Huber András: A műkedvelő színjátszás kezdetei Désen
A. Karetchi - L. Esanu: A lengyel népnek nyújtott segítség a II. világháborúban
Lakó Elemér: Comenius-nyomok Kolozsvárott
Vita Zsigmond: Magyar irodalmi előadások Válenü de Muntéban 1935 után
Nemzetközi élet
Nagy Miklós: Befektetett és megtermelt kalóriák
Tudományos műhely
Imreh S. István: A genetikus felelőssége az ionizáló sugárzás világában
Rab János: A biológia tanítása nyelvtanítás is
Wilhelm Sándor: Egy láncszem a táplálékláncban
Szemle
Aradi József: Egy utópia többes száma
Borcsa János: Formák változása
Cs. Gyimesi Éva: "S van-e vajon költészet még a versben?"
Jánky Béla: Modell és mérce
Kallós Miklós: Egyensúly és egyensúlyhiány
Keszeg Vilmos: Az emberélet fordulói
V. Király István: Az önkárosító magatartás társadalomlélektana
Kovách Géza: A forradalmi vívmányok védelméért
Lászlóffy Aladár: Az értelem színhelyén
Máté Gábor: Argonauták a szürke tengeren
Ileana Petras: A strukturális antropológia meghatározó elemei
Puskás Tivadar: Ars analitica
Robotos Imre: Irónia - a hit szolgálatában
Spielmann József: Könyv a gyógyszerészet múltjáról
Veress Károly: Gramsei "új fejedelme"
Zirkuli Péter: Versművesség
Könyvről könyvre
A. J.: A fiatal Lukács dráma- és művészetelmélete
H. Sz. I.: Oscar Schlemmer - Moholy-Nagy László - Molnár Farkas: A Bauhaus színháza
Mészöly Miklós: Szárnyas lovak
Ady Endre 13 verse
A magyar Párizs
Cselényi László: Krétakor avagy lehetőségek egy elképzelt szöveghez
Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt
Zsolt Róbert: Labdarúgók, sportolók
Benedek Zoltán: A Szilágyságtól Új-Guineáig
Sütő András: Stern auf dem Scheiterhaufen
Marx György: Életrevaló atomok
Fitz Jenő: Der Geldumlauf der römischen Provinzen im Donaugebiet Mitte des 3. Jahrhunderts 1-2.
Látóhatár
Nicolae Balotá az esszéíró Molterről
Bori Imre útjelzései
Színdarabos könyvtől - a drámáig
A filozófia és az élet követelményei
Borisz Paszternák "objektív" lírája"
Iskoláról - a tények nyelvén
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem