Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.877

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Korunk 1981. január-december I-II.

A Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács folyóirata/XL. évf. 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Korunk
Kiadás helye: Kolozsvár
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 978 oldal
Sorozatcím: Korunk
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
A fölművelés új forradalma felé
A muzeológia - közügy
Angi István: A bartói iróniáról
Antal Endre: Éljünk lehetőségeinkkel
Aradi József: Bartók - elfelejtett alternatíva?
Balázs Sándor: Szociográfia a Magyar Kisebbségben
Balla Zsófia: Az ígéret művészete
Bányai László: Míg eltűnünk a színről
Beke György: Mikor nyitott egy múzeum?
"Paraszt" voltam Hollandiában (utak, eszmék, viták)
Bodor András: Az Acta Hargitensia történelmi tanulmányai
Cseke Péter: Nemzetiségi művelődés és muzeológia
Dániel Károly: Az euthanasia és a rákos betegség utolsó szakasza
Ditrói Ervin: Chirnoaga jelenései (kezesség)
Egyed Péter: A communitas egy test (A kettős parancs modellje)
A műhely aggodalma és bizonyossága
Esanu, Leon: A iasi-i egyetem ifjúság forradalmi tevékenysége a pártalapítás előtti időszakban
Ferenczi István: A jobbítás szándékával
Florian, Radu: A román társadalom marxista vizsgálata Lucretiu Patrascanu műveiben
Fürdek Mátyás: Bányajáradék és energiagazdálkodás
Fülöp Lajos: A kezdeményezőképesség döntő tényező
Gáll Ernő: Az Apáczai-modell vonzásában
Egy új rovat margójára
Gáll János: A forradalmi párt létrejöttének és szerepének kérdéséhez
Garda Dezső: Egy vidéki kutató szemszögéből
Hajdu Farkas Zoltán: Jelképek és intézmények
Hatvan év szolgálat
Illyés Gyula: Szövetségesünk: Bartók
Kántor Lajos: Az éjszaka - s az ébredés (kezesség)
Írástudóink felelőssége (arcok - szövegkörnyezetben)
Kányádi Sándor: Amíg velünk a zene
Bartók és a költők
dr. Kós Károly: A vidéket vállaló muzeológus-néprajzkutató (Tarisznyás Márton életművéről)
Köszöntő Nicolae Ceausescu elvtárs születésnapjára
László Ferenc: Bihar és Máramaros között (Bartók Béla bánsági román gyűjtéséről)
Lászlóffy Aladár: Aprópénzre nem váltható (Válasz Kántor Lajos kérdéseire)
Lupse, Teodor-Iuga, Ion: A Román Kommunista Párt - társadalmi rendszerünk éltető központja
Marosi Péter: A megállt idő nyomása
J. Márton Gizella: Börtönben és szabadon
Méliusz József: Remenyik Zsigmondról
Miklóssy V. Vilmos: Erősítsük a tudományos jelleget
Molnár Dénes: A humorgrafikáról, avagy a fiatal karikatúra nagykorúsága
Nagy Miklós: Napi százmilliárd kilókalória sorsa (elvárások és teljesítmények)
Niciu, Martian: A nemzetközi viszonyok a Román Kommunista Párt felfogásában
Páll Árpád: Gaál Gábor sorsának tragikuma
Papp József András: Kisüzemek a szocialista mezőgazdaságban
Új utakon Románia mezőgazdasága
Rácz Győző: A tartalomtól a történetiségig (Marosi Péter Világ végén virradat című kritikagyűjteménye)
Rónai Ádám: Bartók egységes zenei világa
Roth Endre: A szenvedés értelme I-II. (Lear király)
Salamon Anikó: Életbe játszott hagyomány (egy rítus használata)
Salat Levente: Törvénykezés számítógéppel
Szabó Attila: Természettudományok az Acta Hargitensiában
Gy. Szabó Béla: Útban Kolumbia felé (utak, eszmék, viták)
Szász János: Racionalizálható-e a hit?
Történelem és lelkiismeret (kezesség)
Sztranyiczki Gábor: Hétköznap gondolatok ünnepi évfordulóra
Újfalussy József: Alkotás és életrajz (tanulságok Bartók biográfiájáról)
Új tervidőszak kezdetén
Vajda Lajos: Szentkeresztbánya munkássága a századfordulón
Vásárhelyi Géza: Az akác hívójele
Veress Dániel: A levélíró Zágoni Mikes Kelemen II:
Veress Pál: Most hatvan éve
Zaharia, Vasile: Az új mechanizmus és az erőforrások jobb kiaknázása
Szépirodalom
Cetea, Doina: Késő éjjelekig
Csiki László: Bartók hazahull (vers)
Csoóri Sándor: Cantata profana (Bartók emlékére -vers)
Dinescu, Mircea: Névtelen (versek, Kozma Szilárd ford.)
Egyed Péter: Hajszahidak (100. Bartókiana - vers)
Herédi Gusztáv: Horgászfiú - novella
Kiss Jenő: Doktorrá avatásom
Elrendelések
Kozma Szilárd: Disszonáns szimfónia (A csodálatos mandarin hallgatása közben - prózavers)
Lászlóffy Aladár: Allegro barbaro (vers)
Márki Zoltán: Varázslat volt, A fény egy könnyet ejt (versek)
Noja, Ion: Szerelmes záporok (vers, Veress Zoltán ford.)
Páll Lajos: Havazásban
Páll Szilárd: A csodaóra (Korunk prózája)
Pusztai János: Csapdában (regényrészlet)
Tudoran, Dorin: Szörnyű felismerés, Vallomás (versek, Ritoók János ford.)
Jegyzetek
Ditrói Ervin: Három fikció
Demse Márton: Moldvai nótafák
Egeressy László: Találkozásom Eisenhowerrel
Erőt, egészséget!
Gáll Ernő: Búcsú Ritoók Jánostól
Gazda József: Minden tendenciát bemutatni
Herédi Gusztáv: Kőnig Miklós fejfájára
Véleményem szerint
Hodjak, Franz: A Te szellemedben
Igna, Vasile: Hiányozni fog mindnyájunknak
Jakó Zsigmond: Nagy Géza koporsójánál
Kántor Lajos: Halotti beszéd, élő beszéd
Régi lapok - új lapok
Új folyóirat - százezres nagyságrendben
Kassay Miklós: Hajnal
Kovács Nemere: Ceterum censeo
Szabó Ilona: Kell a törődés
Szász János: Balogh és Bencsik
Veress Zoltán: Cselekvő művelődést
Keret és önkritika
Még egyszer az önkritikáról
Fórum
Sherwood, Peter: Magyarok I. Erzsébet udvarában
Katedraközelben
Bíró Zoltán: Anyanyelvhasználat - vizuális környezet
Kádár Ferenc: Beszédhibák - logopédiai nevelés
Dokumentumok
Benkő Elek: Középkori feliratok Dálnokon
Huber András: Egy dési Huber-levél margójára
Lakó Elemér: Még egyszer az orientalisztikáról
Murádin Jenő: Levelek Rómából
Pascu, Petre: Kassák Lajos levelei Petre Pascuhoz
Vezér Erzsébet: Nagykárolyi emlékek (Itóka levele Jászi Oszkárhoz)
Élő történelem
Hajós József: Csokonai d'Holdbach-fordítása ürügyén (Halála 185. évfordulójára)
Király István: Avicenna és az iszlám
Mike Bálint-Kósa Ferenc: A dálnoki református templom és rovásfelirata
Pászka Imre: Szemléleti kérdések a históriában
Vita Zsigmond: Egy kantiánus erdélyi professzor a XIX. század elején
Nemzetközi élet
Molnár Jenő: A világélelmezés földrajza
Semlyén István: A káprázat forradalmától a gázkamranosztalgiáig I-II.
Szemle
Balázs Sándor: Helyzettudat és helyzet
Baróti Judit: Nyelvi, nyelvtani "kalauzok"
Bernád Ágoston: Csángó krónika
Borcsa János: Bodor-lapok - versben és prózában
dúdolva minden bajra oldó dallamot
Költői létanalízis - kétkedő hit
Fábián Ernő: A népességnövekedés kérdőjelei
Fodor Katalin: A pszichológia alapkérdései
Gálffy Mózes: Nép és nyelv
Herédi Gusztáv: A Beke-jelenség
Bánáti könyvek
Keszeg Vilmos: Forum kiskönyvtár
Kozma Dezső: Könyv Tabéry Gézáról
Létay László: Városszerű könyv a városról
Mózes Attila: Nyilvánosságok
Nagy Miklós: Egy fontos szakszótárunkról
Popa, Mircea: Mihail Sadoveanu és Móricz Zsigmond
Robotos Imre: Fábry Zoltán levelezésének tanúsága
Szabó Attila: Exegi monumentum
Szabó Loránd: Hogyan tájékozódjunk a szakirodalomban?
Könyvről könyvre
A labdarúgás jövője
Irodalom I-II.
Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi
László Ferenc: Bartók Béla. Tanulmányok és tanúságok
Szalay Károly: Bálanyák a Prófétaképző Főiskolán
Almanach Tribuna '81
Fábián Ernő: Az ember szabad lehet
Hargita Kalendárium 1981
Vasas Samu: Erdő- és környezetvédelem
Alkotó együttműködés
Albert Einstein emlékére
Jakab István: Nyelvünkről - nyelvünkért
Ódor László: Balázs beszélni tanul
Klasszicista kételyek
Lawrence David Kusche: A Bermuda-háromszög rejtélye - megfejtve
Tudományos szintézis a gazdaságföldrajzban
Látóhatár
Városok emlékezte
Nyelv és gyógypedagógia
Szociaabilitás és személyiségfejlődés
Kántor Lajos: Mészöly Miklóssal - történelemről, etikáról
Keszeg Vilmos: Közösség, közélet, TETT
Ahogyan lehet, de meg kell itt maradni
Gabriel García Márquezről
Keresztútnál a tévé
Müller Ádám: Ember-tudomány-technika
Korunk globális problémáiról
A holnap vezetője és a piackutatás
A közgazdaságtan mint magatartástudomány
Világ vagy nem világ
Világszabványok
Rácz Győző: A vegyészek és a filozófia
Semlyén István: Megtettünk-e mindent a Bolyaiakért?
Tudományos karrier - tudományos csalások
Búcsú Marshall McLuhantól
Szilágyi Júlia: Folyamatos múlt
Mit tudunk Bachofenről?
Román líra, próza, kritika 1980-ban
Az általános szövegtudomány interdiszciplináris folyóirata
II. kötet
tartalom nem található a könyvben
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem