Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.795

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Korunk évkönyv 1981

Két évtizedes hagyományainkból

Fülszöveg

A Korunk új évkönyvében "visszapillantó tükröt" ad olvasói kezébe. Visszapillantunk új folyamunk első húsz évére, s a két határkő: az újraindulás (1957) és a régi folyam, a Dienes-Gaál szerkesztette lap félszázados évfordulója (1976). Az objektivitás szándékával - de bizonyára szubjektív eredménnyel - válogattunk a különböző szakterületeket, műfajokat és szerzőket képviselő írásokból, amelyeknek azt a célt szántuk, hogy mintegy esszenciaként bemutassák e korszakbeli törekvéseinket, eredményeinket, tájékozódásunkat a hazai és a nemzetközi élet számunkra fontosnak vélt jelenségei között. Gáll Ernő történeti-eszmei bevezetője és Aradi József "előrepillantó tükre" között régebbi és viszonylag újabb írásokat gyűjtöttünk egybe olyképpen, hogy lehetőséget adtunk a szerzőknek hajdani közléseik újraolvasására, s arra is, hogy mai szemmel nézve fűzzenek rövid kommentárt akkori mondanivalójukhoz (egy-két esetben a szerkesztő vagy az illető terület szakértője írt néhány eligazító szót). Ez a... Tovább

Fülszöveg

A Korunk új évkönyvében "visszapillantó tükröt" ad olvasói kezébe. Visszapillantunk új folyamunk első húsz évére, s a két határkő: az újraindulás (1957) és a régi folyam, a Dienes-Gaál szerkesztette lap félszázados évfordulója (1976). Az objektivitás szándékával - de bizonyára szubjektív eredménnyel - válogattunk a különböző szakterületeket, műfajokat és szerzőket képviselő írásokból, amelyeknek azt a célt szántuk, hogy mintegy esszenciaként bemutassák e korszakbeli törekvéseinket, eredményeinket, tájékozódásunkat a hazai és a nemzetközi élet számunkra fontosnak vélt jelenségei között. Gáll Ernő történeti-eszmei bevezetője és Aradi József "előrepillantó tükre" között régebbi és viszonylag újabb írásokat gyűjtöttünk egybe olyképpen, hogy lehetőséget adtunk a szerzőknek hajdani közléseik újraolvasására, s arra is, hogy mai szemmel nézve fűzzenek rövid kommentárt akkori mondanivalójukhoz (egy-két esetben a szerkesztő vagy az illető terület szakértője írt néhány eligazító szót). Ez a bővített, fiktív Korunk-szám - amely hajdani írások változatlan szövegét közli - szintetikus jellegénél fogva, persze, csakis jelzése lehet annak, hogyan látjuk lapunknak e korszakát mi, szerkesztők: saját múltunk megidézésével tehát vállalnunk kell saját elfogultságunk lehetőségét is.
Húsz év - 240 folyóiratszám a megjelent, hosszabb-rövidebb közlések ezreit jelenti. Az ebből a hatalmas anyagból végzett válogatás során megőriztük a Korunk hagyományos beosztását (főlaptest, rovatok, hírek) a külső, alaki hűség kedvéért. S ha az olvasó ezt az évkönyvet lapozgatva nemcsak két évtizedünk sűrített történetét látja benne, hanem kissé a romániai magyar szellemi életét is, akkor nem volt hiábavaló törekvésünk, hogy főleg az ifjabb nemzedékeknek megmutassuk: ilyenek voltunk, ezt akartuk, ítéljétek meg múltunkat akkori szándékaink és eredményeink alapján. Ámde azt is reméljük, hogy az idősebb nemzedék szintén talál "újat" ebben a kiadványban. Mert nemcsak a napilapokkal kapcsolatban szokás a tiszavirág-életet emlegetni, hanem a havilap is - esztendők múltával - óhatatlanul elhomályosul az emlékezet fényét vesztő fotópapírján. Ezért tekintjük e felidézést "újraalkotásunk" - a folyóirat, a szerzők és az olvasók tekintetében egyaránt. Vissza

Tartalom

Nicolae Ceausescu elvtárs üzenetéből a Korunk folyóirathoz, megjelenésének 50. évfordulója alkalmából (1976)5
Gáll Ernő: Kortársaként7
Gondolat és funkció
Petru Groza levele a Korunkhoz (1957)21
Bretter György - Rácz Győző: Termékeny spekuláció (1968)22
R. Gy.: Egy írás sorsa28
Kallos Miklós: Életünk, filozófiánk, filozófiai életünk (1974)30
K. M.: Írásomat vállalom34
Roth Endre: Lukács György "Ontológiá"-járól (1976)35
R. E.: Nézeteimet most is vallom39
Tóth Sándor: Hegel és a tanítványok (1970)40
T. S.: Kopfból - majoránna41
Nemzetiség és honismeret
Nagy György: A nemzetiség fogalma (1971)42
N. Gy.: Megjegyzések egy 1971-ben írott tanulmányhoz49
Demény Lajos: Nemzetiségtörténeti munkaprogram (1971)50
D. L.: Érvényes munkaprogram - sürgős megoldandók 52
Imreh István: Múltismeret és helytörténet (1969)55
I. I.: Kérdéseink sokasodnak60
Bányai László: A román-magyar testvériségért (1968)61
B. L.: Minden porta előtt szükséges sepernünk67
Balázs László: A kétnyelvűség néhány szociológiai vonatkozása68
B. L.: Egyelőre nem változik72
Jakó Zsigmond: Könyvtörténet - művelődéstörténet (1964)73
J. Zs.: További vizsgálódásokra serkentett77
Benkó Samu: A fiatal Kemény Zsigmond és a közügyek (1964)79
Balogh Edgár: Platea Luporum (1967)84
B. E.: Tizenhárom év múlva85
Művelődésünk - tegnaptól máig
Kabay Béla: Kalotaszegi műemlékek kis adattára (1973)87
K. B.: Új adatok - hét év múltán99
Faragó József: Nemzetiségi kultúránk nemzetközi aranyvalutája, a folklór (1972)103
F. J.: Nyolc év múltán107
Könczei Ádám: A mi Táncházunk108
Kántor Lajos: Korunk lírai égtájai110
Nicolas Guillén110
Zbigniew Herbert118
John Updike127
Antoine Roger Bolamba137
Marin Sorescu141
Giuseppe Ungaretti148
Andrej Voznyeszenszkij158
Peter Hacks172
Dylan Thomas192
Blas de Otero209
Szilágyi Domokos: Forradalom után (1973)111
Lászlóffy Aladár: "Előre hát mind, aki költő..." (1973)111
Antal Árpád: Kutatómunkánk filológiai megalapozásáért (1971)115
A. A.: Az elpergő idő sürgetése117
Bustya Endre: Ady Endre tanítója (Balogh Edgár bevezetőjével) (1970)119
B. E.: Jegyzet127
Méliusz József: Hazahozunk egy költőt (1976)128
Reiter Róbert versei129
Bálint Tibor: A képzelet önkéntes munkája (1965)132
Vermesy Péter: Zene és zörej134
V. P.: Nem a zörej teszi az embert136
Kántor Lajos: Két vallomás137
Kántor Lajos: Történelmi tudat - "sorsproblémás" irodalom (1969)138
K. L.: Kövek. 1969140
Augustin Buzura: Felfedezések (Kántor Erzsébet fordítása) (1970)142
A. B.: Remélem, lesz még alkalmam a vallomásra144
Szilágyi Júlia: Kastélyról kastélyra, avagy kié a művészet? (1969)146
Sz. J.: Kié az Örömóda?148
Kányádi Sándor: Líránkról, Bécsben (1968)149
Ablak a világra
Molnár Gusztáv: A nyitott mű esztétikája (1971)153
Kolozsvári Papp László: A Jancsó-film világa (1971)159
K. P. L.: A vörös helikoptertől a sárkányrepülőkig166
László V. Ferenc: Schönberg és a mai zene (1964)168
L. V. F.: Utóhang 1964-es Schoenberg-cikkemhez171
Selye János: Tudomány, történelem, etika (Veress Zoltán levélinterjúja)173
Victor Vasarely: Ars planetaris (Györffi Kálmán fordítása) (1974)175
Kancsura István: Vasarely manifesztumához182
Jegyzetek
Sütő András: Közös ég alatt (1970)183
S. A.: Hány éve is?184
Szász János: Saját halottaim (1968)185
Sz. J.: Bevezetés a nekrológiába (187)187
Octavian Fodor: Az ember tragédiája: álomtól ébredésig (Kántor Erzsébet fordítása)188
Kassy Miklós: Egy szerszám dicsérete (1975)189
Veress Zoltán: Mit keresünk a Holdon? (1969)190
V. Z.: Utólag192
Hazai tükör
Demény Dezső: Család és termékenység (1973)193
D. D.: Jövőtudatot felerősítő állásfoglalással199
Herédi Gusztáv: Emberek a Hargitán200
H. G.: Mi történt az írásom megjelenése óta?204
Beke György: Csángó nyelvi epizódok (1971)205
B. Gy.: Utóirat kilenc esztendő múltán209
Katedraközelben
Rólad van szó! (Csáky Zoltán tv-riportja) (1973)210
Élő történelem
Egyed Ákos: A Székelyföld megismerésének forrásai (1969)215
E. Á.: Van-e még időszerűsége ennek az írásnak?222
Nemzetközi élet
Demeter János: Húszéves az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1968)223
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata226
Tudományos Műhely
Spielmann József: Modern gyógyászat és orvosi lelkiismeret (1967)229
S. J.: Utóirat l1980-ból234
Szemle
Angi István: A lehetséges metafizikája (Gondolatok a könyvtárban)235
Elöljáróban a filozófiai esszéről239
Markó Béla: "Körön s világokon belül" (1974)241
Szőcs Géza: A bölcselő öröme (1975)245
Egyed Péter: A világosság erkélye és látványai (1976)249
E. P.: Nem utóirat253
Könyvről könyvre254
Látóhatár263
Szerkesztők-olvasók281
Aradi József: Milyen legyen (lesz, lehet) a Korunk?295
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Korunk évkönyv 1981 Korunk évkönyv 1981 Korunk évkönyv 1981 Korunk évkönyv 1981 Korunk évkönyv 1981 Korunk évkönyv 1981

A védőborító enyhén kopottas és foltos.

Állapot:
1.940 Ft
970 ,-Ft 50
15 pont kapható
Kosárba