A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Írások és beszédek 1848-1849-ből

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 651 oldal
Sorozatcím: Pro Memoria
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 12 cm
ISBN: 963-07-4396-5

Fülszöveg

A jelen kötet anyaga azért annak a másfél esztendőnek az írásaiból áll össze, amikor Kossuth valóban az ország első embere volt: 1848 márciusától 1849 szeptemberéig sorakoznak fel levelei, cikkei, beszédei, "az országgyűlési teendők tárgyábn" elmondott nagy programbeszédtől a szabadságharc leverése utáni önigazoló, új célokat kitűző, igen hatásos, de igaztalan vidini levélig. Fontos és kevésbé fontos írások egyaránt megtalálhatók az összeállításban - ez utóbbiak azzal a nem titkolt céllal, hogy felvillanjon valami abból is, milyen szerteágazó figyelemmel és aprólékos gonddal szemlélte az ország sorsának legapróbb rezdüléseit is, milyen vonzó tulajdonságai voltak, s hogy hol húzódtak meg szemléletének korlátai, hol mutatkoztak meg egyéniségének árnyoldalai.
A kötet legfőbb célja tehát az eddiginél árnyaltabb, sokszínűbb, azaz: kevésbé tévedhetetlen, de sokkal emberibb Kossuth-kép kialakítása.

Tartalom

Pozsony, 1848. március 3.
Kossuth beszéde az országgyűlés kerületi ülésén az országgyűlés teendőiről és az uralkodó elé terjesztendő feliratról12
Pozsony, 1848. március 14.
Kossuth beszéde az országgyűlés kerületi ülésén a bécsi eseményekről27
Pozsony, 1848. március 17.
Kossuth beszéde a Bécsből visszatért országgyűlési küldöttség fogadtatásakor33
Pozsony, 1848. március 19.
Kossuth beszéde az országgyűlés kerületi ülésén a fővárosok és az egyetem küldöttségének fogadásakor37
Pozsony, 1848. március 29.
Kossuth beszéde az országgyűlés kerületi ülésén az újabb királyi leiratról45
Pozsony, 1848. április 1.
Kossuth üdvözlő beszéde István nádorhoz53
Pozsony, 1848. április 8.
Kossuth beszéde az országgyűlés kerületi ülésén a magyarországi szerbek küldöttségének fogadásakor56
Budapest, 1848. április 14.
Kossuth beszéde a kormány pesti fogadtatásakor61
Budapest, 1848. április 27.
Kossuth közrendelete a törvényhatóságoknak Csernovics Péter királyi biztosi kiküldéséről64
Budapest, 1848. május 17.
Kossuth előfizetési felhívása a Kossuth Hírlapja című lapra 66
Budapest, 1848. június 7.
Kossuth levele Pázmándy Dénesnek, a frankfurti német birodalmi gyűlés mellé kiküldött magyar megbízottnak72
Budapest, 1848. június 12.
Kossuth átirata Esterházy Pál herceg miniszternek75
Budapest, 1848. július 1.
Kossuth vezércikke a Kossuth Hírlapja első számában78
Budapest, 1848. július 6.
Kossuth cikke a Kossuth Hírlapjában a magyar-román kérdésről83
Budapest, 1848. július 11.
Kossuth beszéde a képviselőházban kétszázezer katona és negyvenkétmillió forint megajánlásáról88
Budapest, 1848. július 20.
Kossuth beszéde a képviselőházban a kormány álláspontjáról a horvát bonyodalom és az olasz segély kérdésében112
Budapest, 1848. augusztus 17.
Kossuth átirata Mészáros Lázár vezérőrnagy hadügyminiszternek125
Budapest, 1848. augusztus 19.
Kossuth beszéde a képviselőházban a Kolozsvárt Pesttel összekötő vasútvonalról128
Budapest, 1848. augusztus 26.
Kossuth beszéde a képviselőházban a román kérdés helyes megoldásáról131
Budapest, 1848. szeptember 11.
Kossuth beszéde a képviselőházban az ország kormányzásáról138
Budapest, 1848. szeptember 16.
Kossuth beszéde a képviselőházban Batthyány támogatásáról149
Budapest, 1848. szeptember 18.
Kossuth cikke a Kossuth Hírlapjában: beszámol munkájáról a Batthyány-kormányban154
Budapest, 1848. szeptember 24.
Kossuth bejelentése a képviselőházban toborzó körútjának megkezdéséről168
Nagykőrös, 1848. szeptember 24.
Kossuth levele feleségének a toborzó körút folytatásáról170
Szolnok, 1848. szeptember 26.
Kossuth levele feleségének a toborzó körút folytatásáról171
Budapest, 1848. szeptember 29.
A képviselőház Kossuth által fogalmazott nyilatkozata gróf Lamberg Ferenc altábornagy halálával kapcsolatban174
Szentes, 1848. október 1.
Kossuth levele Pázmándy Dénesnek, a képviselőház elnökének, második toborzó útjáról176
Hódmezővásárhely, 1848. október 3.
Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak második toborzó útjáról178
Hódmezővásárhely, 1848. október 3.
Kossuth amnesztialevele Rózsa Sándornak180
Szeged, 1848. október 4.
Kossuth toborzóbeszéde182
Budapest, 1848. október 8.
Kossuth beszéde a képviselőházban az Országos Honvédelmi Bizottmány hatáskörének kibővítéséről186
Budapest, 1848. október 13.
Kossuth levele Csány László országos biztosnak az osztrák határ átlépéséről191
Budapest, 1848. október 14.
Kossuth utasítása Móga János altábornagynak, Csány László országos biztosnak és Pázmándy Dénesnek, a képviselőház elnökének az osztrák határ átlépéséről194
Budapest, 1848. október 17.
Kossuth rendelete Michal Miloslav Hodza lelkész, L 'udovit Stúr újságíró és Jozef Miloslav Hurban lelkész törvényen kívül helyezéséről197
Parndorf, 1848. október 27.
Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak az osztrák határ átlépéséről198
Pozsony, 1848. október 30.
Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak a schwechati ütközetről203
Pozsony, 1848. november 1.
Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak Görgey Artúr vezérőrnagy főparancsnoki kinevezéséről208
Pozsony, 1848. november 3.
Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak a hadsereg szervezéséről211
Pozsony, 1848. november 5.
Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak a védelmi intézkedésekről214
Pozsony, 1848. november 10.
Kossuth leirata az igazságügy-minisztériumnak a Bem József vezérőrnagy merénylője elleni eljárásról218
Budapest, 1848. november 19.
Kossuth rendelete a sebesültek és rokkantak ügyében219
Budapest, 1848. november 27.
Kossuth levele Csány László országos biztosnak hadi terveiről 221
Budapest, 1848. november 30.
Kossuth utasítása Vetter Antal vezérőrnagynak, a szerbek elleni hadműveletekről222
Budapest, 1848. december 1.
Kossuth kiáltványa a felső-erdélyi hadsereghez Bem József vezérőrnagy főparancsnoki kinevezéséről223
Budapest, 1848. december 5.
Kossuth utasítása Csány László országos Biztosnak V. Ferdinánd király lemondásával kapcsolatban225
Budapest, 1848. december 8.
Kossuth kiáltványa Békés vármegye lakosaihoz230
Budapest, 1848. december 16.
Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak a Pozsony feladása utáni teendőkről236
Budapest, 1848. december 18.
Kossuth utasítása Görgey Artúr Vezérőrnagynak Győr védelméről238
Budapest, 1848. december 18.
Kossuth utasítása Vukovics Sebő kormánybiztosnak a bánsági csapatok felrendeléséről240
Budapest, 1848. december 22.
Kossuth felhívása az általános népfelkelésre241
Budapest, 1848. december 27.
Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak a győri visszavonulás után150
Budapest, 1848. december 29.
Kossuth utasítása Perczel Mór vezérőrnagynak a megütközésre253
Budapest, 1848. december 31.
Kossuth utasítása Csány László országos biztosnak az országgyűlés és a kormány Debrecenbe költözéséről255
Budapest, 1848. december 31.
Kossuth beszéde az országgyűlés vegyes ülésén a Debrecenbe való átköltözésről257
Debrecen, 1849. január 6.
Kossuth kiáltványa Debrecen népéhez261
Debrecen, 1849. január 10.
Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak a további hadműveletekről264
Debrecen, 1849. január 13.
Kossuth beszéde a képviselőházban az önvédelmi harc folytatásáról270
Debrecen, 1849. január 17.
Kossuth utasítása Jeszenák János báró nyitrai kormánybiztosnak284
Debrecen, 1849. január 19.
Kossuth utasítása Torontál vármegye közönségének a Délvidék kiürítése utáni teendőkről287
Debrecen, 1849. január 27.
Kossuth utasítása Klapka György ezredesnek a katonai helyzet és tervek ismertetésével292
Debrecen, 1849. február 1.
Kossuth leirata Csány László országos biztosnak Perczel Mór vezérőrnagy lemondásáról295
Debrecen, 1849. február 15.
Kossuth leirata Szatmár vármegyének a földesúri visszaélések megszüntetéséről297
Debrecen, 1849. február 20.
Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak hivatalos jelentésének beküldéséről299
Debrecen, 1849. március 1.
Kossuth beszéde a képviselőházban a kápolnai csatáról304
Debrecen, 1849. március 2.
Kossuth utasítása Szemere Bertalan országos biztosnak a támadó hadműveletekről310
Tiszafüred, 1849. március 5.
Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak az ideiglenes főparancsnokság átvételére312
Debrecen, 1849. március 9.
Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak Vetter Antal altábornagy fővezéri kinevezéséről314
Debrecen, 1849. március 10.
Kossuth utasítása Batthyány Kázmér gróf országos biztosnak a szerbekkel való megegyezésről318
Cibakháza, 1849. március 16.
Kossuth levele feleségének a cibakházi támadás kezdetéről322
Nádudvar, 1849. március 21.
Kossuth körrendelete a seregvezéreknek Bem erdélyi győzelmeiről323
Debrecen, 1849. március 25.
Kossuth beszéde a képviselőházban a katonai helyzetről és az országgyűlésről326
Tiszafüred, 1849. március 29.
Kossuth levele az Országos Honvédelmi Bizottmánynak a hadifoglyokkal való bánásmódról337
Eger, 1849. április 1.
Kossuth utasítása Csány László országos biztosnak katonai tervekről és politikai elképzelésekről340
Jászberény, 1849. április 3.
Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak az isaszegi győzelemről349
Dány, 1849. április 7.
Kossuth levele Perczel Mór vezérőrnagynak a tavaszi hadjárat sikereiről351
Debrecen, 1849. április 14.
Kossuth beszéde a képviselőházban Magyarország függetlenségének kimondásáról353
Debrecen, 1849. április 16.
Kossuth levele Görgey Artúr vezérőrnagynak: felkéri a hadügyminiszteri tárca elvállalására 374
Debrecen, 1849. április 16.
Kossuth utasítása húgának, özvegy Meszlényi Rudolfné Kossuth Zsuzsánnának: kinevezi országos főápolónővé376
Debrecen, 1849. április 19.
A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata378
Debrecen, 1849. április 19.
Kossuth rendelete a földesúri visszaélések megszüntetéséről399
Debrecen, 1849. április 20.
Kossuth levele Napóleon Lajos herceghez, a Francia Köztársaság elnökéhez404
Debrecen, 1849. április 23.
Kossuth levele Ludvigh János kormánybiztosnak a trónfosztásről és a hadseregről406
Debrecen, 1849. április 26.
Kossuth utasítása Drágos János képviselőnek a román felkelők vezetőivel való tárgyalások feltételeiről409
Debrecen, 1849. május 4.
Kossuth levele Görgey Artúr vezérőrnagynak a hadügyminiszteri tárca átvételéről415
Debrecen, 1849. május 9.
Kossuth válasza Perczel Mór vezérőrnagy fenyegető levelére419
Debrecen, 1849. május 11.
Kossuth utasítása Hatvani Imre szabadcsapatbeli őrnagynak a román felkelők elleni hadműveletek folytatásáról425
Debrecen, 1849. május 12.
Kossuth utasítása Bem József altábornagynak a fősereghez való csatlakozásról427
Debrecen, 1849. május 21.
Kossuth utasítása Perczel Mór vezérőrnagynak a szerbekkel való megegyezés feltételeiről429
Debrecen, 1849. május 22.
Kossuth köszönő levele Görgey Artúr vezérőrnagynak a kormány és az országgyűlés nevében Buda bevételéért434
Debrecen, 1849. május 28.
Kossuth utasítása Bem József altábornagynak seregeinek felvezetéséről436
Debrecen, 1849. május 30.
Kossuth utasítása Vukovics Sebő igazságügy-miniszternek a délvidéki csapatok egy részének felhozataláról438
Budapest, 1849. június 8.
Minisztertanácsi határozat Perczel Mór vezérőrnagy lemondásának elfogadásáról440
Budapest, 1849. június 11.
Kossuth utasítása Csány László közmunka- és közlekedésügyi miniszternek a budai várfalak lerontásáról443
Budapest, 1849. június 25.
Kossuth levele Görgey Artúr vezérőrnagynak a hadi helyzetről446
Budapest, 1849. június 26.
Kossuth levele Görgey Artúr vezérőrnagynak az új haditervről448
Budapest, 1849. június 27.
Kossuth és a kormány kiáltványa az általános népfelkelésről449
Budapest, 1849. június 28.
Kossuth és a kormány kiáltványa Európa népeihez Magyarország megsegítéséről457
Budapest, 1849. június 29.
Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak a magyar haderő szegedi összpontosításáról463
Budapest, 1849. július 2.
Kossuth beszéde a képviselőházban a hadi helyzetről467
Budapest, 1849. július 3.
Kossuth tudósítása a július 2-i komáromi győzelemről477
Budapest, 1849. július 5.
Kossuth utasítása Simonffy József alezredesnek a magyar-román megegyezésről479
Szeged, 1849. július 14.
Kossuth utasítása Bem József altábornagynak a magyar-román megbékélésről és a román légióról484
Szeged, 1849. július 21.
Kossuth utasítása Perczel Mór vezérőrnagynak a fővezérség és a seregélelmezés kérdéséről487
Szeged, 1849. július 24.
Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak: személyes megbeszélésre hívja491
Mezőhegyes, 1849. augusztus 1.
Kossuth utasítása Szemere Bertalan miniszterelnöknek Görgey seregének Aradra irányításáról493
Arad, 1849. augusztus 8.
Kossuth rendelete a magyar-román harc felfüggesztéséről495
Arad, 1849. augusztus 10.
Kossuth levele Görgey Artúr vezérőrnagynak: személyes megbeszélésre hívja497
Arad, 1849. augusztus 11.
Kossuth kiáltványa a nemzethez lemondásáról499
Lugos, 1849. augusztus 12.
Kossuth levele Görgey Artúr diktátorhoz lemondásának okairól500
Teregova, 1849. augusztus 14.
Kossuth levele Bem József altábornagynak az önvédelmi harc folytatásának akadályairól504
Vidin, 1849. szeptember 12.
Kossuth levele az angliai és franciaországi magyar követekhez és diplomáciai ügynökségekhez308
Jegyzetek531
Névmutató611

Kossuth Lajos

Kossuth Lajos műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kossuth Lajos könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Írások és beszédek 1848-1849-ből Írások és beszédek 1848-1849-ből

A borítón címke látható, enyhén töredezett.

Állapot:
1.780 ,-Ft
27 pont kapható
Kosárba