Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Köszöntő Nyíri Tamás 70. születésnapjára

Festschrift für Tamás Nyíri zum 70. Geburtstag

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 525 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar   Német  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-400-237-4
Megjegyzés: Néhány színes és fekete-fehér fotóval, reprodukcióval. Megjelent 700 számozott példányban. A tartalomban a tanulmányok címei magyarul szerepelnek, de a külföldi szerzők művei csak idegen nyelven olvashatóak.

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az emberi időről, az ember időtapasztalatáról már sokan és sokszor gondolkodtak, leírták, megénekelték. Az emberi időtapasztalatnak különleges tulajdonsága a többféle tagozódása. Ott, ahol életünk... Tovább

Előszó

Az emberi időről, az ember időtapasztalatáról már sokan és sokszor gondolkodtak, leírták, megénekelték. Az emberi időtapasztalatnak különleges tulajdonsága a többféle tagozódása. Ott, ahol életünk hétköznapjait éljük, ahol tesszük, amit tennünk kell: ott pereg ki homokként az idő a kezünkből. Egyformán és egyhangúan siklik tova - egyre gyorsabban és egyhangúbban, ahogy az életkor előrehalad.
És mégis: minden népnél, minden kultúrában találkozunk az ünnepnapok szerint tagolt idővel, ami az idő szürke folyamában támpontokat ad, a megállás és távolságtartás, a visszapillantás és kitekintés, a begyűjtés és az összeszedettség pontjait. Egy ember életében a sajátos évfordulók a tagolt idő ilyen napjai. Egy 70. születésnap, amire ez a köszöntő megjelenik, az időt egy szempillantásnyira ünnepi hangoltságban megállítja. Itt egymásra talál ami összetartozik és összekapcsolódik. Egyaránt érvényesek az életét és életművét hálásan méltató gondolatok az ünnepeltre azok részéről is, akik "csak" ennek a köszöntőnek az útján (és sajnos nem személyesen) lehetnek jelen. És: nem kevesen vannak, akik ebben a könyvben egy-egy alkotással fejezik ki tiszteletüket, megbecsülésüket és elismerésüket az ünnepelt Dr. Nyíri Tamás professzor iránt. Vissza

Tartalom

Az előszó magyar fordítása18
Ancsel Éva: Az éthosz ideje és a szubsztanciális felejtés21
András Imre: Az egyház embere26
Bangó Jenő: Szociális ínség és szociális munka29
Békés Gellért: Isten rabjai. A keresztény ember szabadságáról41
Blanckenstein Miklós: Katolikus bázisközösségi mozgalom52
Boór János: A tapasztalás realisztikus vagy episztemikus posztulátuma-e az indeterminizmus?58
Jean-Yves Calvez: A keresztények, az egyház az 1789-es forradalomból eredő társadalomban64
Csoóri Sándor: Kérő, baráti szavak (vers)73
Dávid Katalin: "Reményük tele volt halhatatlansággal"74
Ferdinand C. M. Driessens: A teremtés, a tudományok és az emberiség jövője76
Endreffy Zoltán: Lehetséges-e keresztény-zsidó párbeszéd?81
Erdő Péter: Diaconia juris (A jog szolgáló szerepe az egyházban)86
Helmut Erharter: Mi lett a kezdetekből? Az állandó diakónusok hozzájárulása az egyház diakóniai küldetéséhez92
Renata M. Erich: "Szabad ezt ennek?" gondolja az ember102
Farkas Beáta: Portrévázlat Goetz Briefsről104
Fehér Márta: A tudomány Janus-arca108
Ferge Gábor: Emendációk Aristotelés elképzeléseinek reinterpretációjához116
Földesi Tamás: Az emberi-állampolgári jogok helye az új értékhierarchiában166
Gianone Egon: A lepecsételt sír... Keresztúti gondolatok169
Norbert Greinacher: Szabadságra vagyunk fölszabadítva. A keresztények jogairól az egyházban173
Győrvári Edith: Visszaemlékezés183
Harsányi András: A technológia korlátozása Természet-nővérünk életképes jövőjéért187
Horváth Árpád: Eszme és valóság. Elmélkedések a szintézisről195
Paul Imhof: A szabadság kérdése. Régészeti gondolkodásformák szempontjai J. G. Fichtenél és G. W. Hegelnél202
Signe Joensuu: A Kymi folyó partján (Három akvarell)213
Kamarás István: A tizenháromezerháromszázhuszonhatodik jelentés214
Ludvig Kaufmann: Chatyni utazás. Kísérlet látva emlékezésre218
Keresztury Dezső: "Légy szent!" A Kármelhegyi Boldogasszonyról nevezett Marcell atya verseiről - életéről225
Kindler József: Néhány megjegyzés a rendszer-orientált módszertanról233
Koch Valéria: De profundis, Metaphysische Frage (versek)237
Korzenszky Richárd: A "bingyi"239
Könczei György: A kereszténység és a rehabilitáció eszméje242
Kardinal Franz König: Levél Bécsből248
Kuslits Kata: Kinyíltak a kapuk252
Hans Küng: A jövenő egyház látomása254
Levendel László: A tavasz virágai264
Johann Baptist Metz: A bibliai egyistenhit és az új mitológiák272
Morel Gyula: Nevelés és szocializáció281
Josef Müller: Ott lenni, ahol igazi élet van. Lelkipásztori-teológiai útjelzések289
Karl Heinz Neufeld: ...reális humanizmusban (1984)296
Karl Heinz Neufeld: Természettudományok és teológia a mai szellemi válságban297
Ocsovai Gábor: A játék és tétje305
Wolfhart Pannenberg: A kereszténység mint ökumentikus vallás309
Adriaan Peperzak: Néhány kérdés a heideggeri létkérdéshez319
Erwin Pougin: Néhány bibliai szabály az etikus vezetéshez328
Karl Rahner: Kétféle jámborság335
Prälat Wilhelm Reitzer: Adalék a Nyíri Tamást (Budapest) köszöntő kötethez340
Rónay László: Szubjektív portré az aranykor igézetében342
Margarete Schmid: Teológia laikusoknak laikusokkal. Tapasztalatjelentés egy "Bécsi kísérletről"345
David Seeber: Hétköznapok spiritualitása - spiritualitás hétköznap. Az egyház laikusokra szabottabb spiritualitásáért357
Marly Soltek: A kereső. (Fettwinkel Szarvasvadászat)368
Walter Suk: A katolikus felnőttképzés európai szövetsége375
Sulyok Elemér: A metanoia bibliai jelentésárnyalatai378
Rita Süssmuth: Mint nő a politikában - Tapasztalatok 1985-1990384
Szántó Tibor: Száz esztendeje született Kner Imre, a huszadik századi magyar könyv mestere390
Szentágothai János: Az idegi organizáció új paradigmája397
Michael Széplábi: Vándorlások és változások. Gondolatok Európáról személyes tapasztalatok tükrében402
Tarjányi Béla: A keresztény vallás születése408
Tarnay Brunó: A katolikus egyház képessége új értékképzet bemutatására415
Tomka Miklós: Matteo Ricci apokrif levele422
Tóth Judit: Találkozásaim Nyíri Tamás professzorral428
Turay Alfréd: Az "ontológiai" istenérv431
Vas István: A Teremtőhöz (vers)440
Vattay Elemér: Fotó Nyíri Tamásról4
Vágvölgyi Éva: Napraforgók, Kék bogáncs (képek)441
Günter Virt: A teremtés létjogáért444
Karl-Heinz Weger: Mi végre vagyunk a világon? Válaszok a katekizmus egy régi kérdésére453
Josef Weismayer: Egyház az emberekért. Gondolatkísérlet 1989/90 fordulóján461
Béla Weissmahr: Az abszolút szükségszerű lény léte tagadása lehetetlenségének a retorzív kimutatása466
Philipp Wiesehöfer: Emlélkedés Európáról. Visszagondolás közös örökségünkre471
Augustinus Karl Wucherer-Huldenfeld: Megjegyzések a filozófiai teológia megújulásának a feladatához479
Zeley László: A megértés lehetőségei. Exkluzív interjú Karl Rahner jezsuita filozófussal és Nyíri Tamás professzorral489
Zoltai Dénes: Zene, eszme, reflexió495
Theo Zweerman: Látás lelki szemekkel. Néhány megjegyzés Assisi Szent Ferenc első figyelmeztetéséhez502
Zsolnai László: Világvallások és a gazdasági probléma511
Nyíri Tamás rövid életrajza517
Nyíri Tamás munkáinak bibliográfiája518
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Köszöntő Nyíri Tamás 70. születésnapjára Köszöntő Nyíri Tamás 70. születésnapjára Köszöntő Nyíri Tamás 70. születésnapjára Köszöntő Nyíri Tamás 70. születésnapjára Köszöntő Nyíri Tamás 70. születésnapjára Köszöntő Nyíri Tamás 70. születésnapjára

A lapélek foltosak.

Ez a könyv a 134. sorszámú példány.

Állapot:
4.380 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!