1.027.280

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 920 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 16 cm x 11 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

NÉGY FAL KÖZÖTT
Lámpavilágnál
Lámpafény 1-47
Az árkádok alatt9
A komédiás dala12
Egy őrülthöz14
Csönd16
Egyedül17
A nagy bérházba történt valami17
Erdőben19
A földön19
A bal lator20
Gyilkosok21
Pán ébredése22
A nyár23
Inferno24
Én is25
A gyászmenet jő26
Mors bacchanalis28
Én30
A "Lenau Gasse"-n 1-232
Kérdések34
Vészfék34
Üres erdőben35
Plato olvasása közben 1-236
Bölcsesség37
Győzelem38
A sírok vonaglanak39
Szabadság40
Keresztúton40
Sürgöny40
Holnap41
Megállt az óra42
A hídon42
Ábrándjaim, ti44
A fekete asszony
Lidércnyomás46
Víziók46
A fekete asszonyhoz 1-447
Éjfélkor49
Szeptemberben 1-550
Egy átok53
Utolsó versek 1-754
Pokol felé. Fantazmagória57
Nászút57
Úton58
Az ünnep előtt59
Lenn59
Egy leányról60
Fehér leányok 1-361
Pasztellek
Téli alkony63
Néma vidéki ház63
Találkozó64
Tűz65
Empire-szoba66
A tükör66
Válás69
Útrakészen70
Az országutak vándora71
Kis állomáson72
Kiskőrösön73
Tánc73
Közelgő vihar. Egy kép alá74
Fasti75
Karácsony75
Húsvét75
Pünkösd76
Lefekvés után77
Ünnepnapon77
Álmatlanság78
Augusztusi reggel79
Járvány79
Pán80
Agamemnon és Odisszeüsz81
Dante a "Croce del Corvo"-ban81
Gyorstűz82
A zsidók kivonulása83
Szekerek a holfényben83
Cigányok85
A holtak vonatja85
Magyar versek
Alföld87
A magyar paraszt88
Az ősz honvédek89
Mikes szól89
A határ felé. Úti emlék91
Magyar szonettek
Álmodtam én is94
Kisasszony94
Honfoglalás előtt95
Virágének96
Szent László jelenése96
Mohács97
Csata előtt97
A csata98
A csata után98
Zrínyi, a költő99
Mátyás választása100
A Budapest ciklusból
Budapest101
Budai idill106
Üllői úti fák110
Változások
Hervadt kertben111
Régi szerelem112
Finale 1-3112
Egy orosz leányhoz113
A hajnali csillaghoz114
Betegen115
Kék virágok közt116
Chanson116
Vágyódás117
Kérdés118
Búcsú118
Sorsunk119
A vonaton120
Tíz év után121
Egy nyári dél álma122
Láz123
Dalok, csatárok125
A csillagokhoz 1-5126
SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZAI
Mint aki a sínek közé esett133
És látom Őt, a Kisdedet133
A doktor bácsi134
Múlt este én is jártam otthon135
Ó, a halál136
Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok137
Azon az éjjel137
Már néha gondolok a szerelemre138
Az iskolámban hatvanan vagyunk139
Mostan szíves tintákról álmodom140
Ti, akik zárt ajtók előtt szepegtek140
Ó, hányszor látlak mégis bennetek141
Este, este142
Mikor az este hirtelen leszáll143
A kis mécs143
Mi ez, mi ez?144
Én félek145
Ódon, ónémet, cifra óra146
Lánc, lánc eszterlánc148
Akárcsak egy kormos szénégető149
Apámmal utaztunk a vonaton150
Egy téli délben151
Anyuska régi képe151
Szegény anyám csak egy dalt zongorázik152
Én öngyilkos leszek152
A rokonok153
Öreganyó155
Halottak napján156
Miért zokogsz fel oly fájón, búsan157
A játék158
Mély éjeken hányszor nézlek, te Térkép158
A kis kutya159
Úgy élünk együtt, két kis idegen160
A rút varangyot véresen megöltük160
A kis baba161
Féltizenkettő163
Künn a sárgára pörkölt nyári kertben163
Ez a beteg, poros, bús, lomha Bácska165
A napraforgó, mint az őrült165
Szemem gyakorta visszanéz166
Ott az a vén, vidéki gyógytár167
A patikának üvegajtajában167
A rosszleányok - mondják - arra laknak169
A délután pezsgett a poros utcán169
Az első ősz169
Ha néha-néha meghal valaki171
Egyszer pedig magamba mentem172
Kip-kop, köveznek172
Az áprilisi délutánon173
Mi van még itt?174
Milyen lehet az élet ott kívül?176
A délutánoktól minig futottam176
Jaj, az estét úgy szeretem177
Ilyenkor a szobánk, mint a sziget178
A sakk178
Oly jó ébredni179
A húgomat a bánat eljegyezte179
Nagy társaság180
A nagyanyámhoz vittek el aludni181
Fényképek181
Gyakran megyek el most halotti házak kapujánál182
Jaj, hova lettek a zongorás estek183
Másként halálos csend és néma untság184
Menj, kisgyerek185
ŐSZI KONCERT
Praeludium189
KÁRTYA
A kártyás fölfohászkodik207
A kártyás imája208
A sötét párka208
Tenger és vihar209
Az éj, az álom és a kínok210
Szemét és csillagok között210
A kártyás diadala211
Induló a költőkhöz212
A kártya papjai miséznek213
A kártyás sír213
MÁGIA
Kösöntyű217
Méz217
A hosszú, hosszú, hosszú éjszakán218
Arcom a tükörben219
Gyűlölöm magamat220
Takarodó220
Ami itt maradt221
Órák222
Mért nem beszéltek, én halottjaim223
Párbeszéd magammal224
Hódolat a halálnak225
Mások226
Groteszk228
Koporsó és bölcső közt230
Az ismeretlen, végtelen temetőben231
Hetedhétország felé232
A lámpagyújtó énekel233
Az ihlet perce233
Pipacsos alföldi út, forró délután234
A vendég235
Innen a szobámbul236
Panoptikum236
Ó a rémséges őszi éjszakák237
Vers egy leányról, akivel éjfél után találkoztam238
Áprilisi ezüst eső239
Cifra halottak240
Vénasszonyok nyarán241
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel242
Árnyak találkozója247
Köd előttem, köd utánam248
Kis Mariska250
Mint a beteg gyerek252
Csendes, édes aranyóra252
A vándor253
Fohász csillagtalan éjjel254
A lány a sötét szobába megy255
Boszorkányos est256
Rózsaszüret257
Arany-alapra arannyal258
Csúnya, piszkos reggelen259
Régi szerelmes levele261
Kedves,261
Mélyek a kutak262
Csöndes tiszta vers263
LÁNC, LÁNC, ESZTERLÁNC
A magyar koldus267
TINTA
Aranyvonat271
Naplójegyzet egy havas reggelen272
MÁK
Ének Virág Benedekről277
Szeszélyes futamok a holdról279
Pléhkoszorú281
Séta a városon kívül, vidéken282
Nem szabad feledni283
Sötét, nehéz tavaszi ég284
Új poéta panasza a régi holdhoz285
Délutáni meditáció287
Keserű ének288
Mérgek litániája289
A jó hold290
Skála291
Hideg293
Kis, kósza vágyak294
Csatakos virradat295
Rózsa296
A rossz élet298
Egy kézre vágyom300
Akarsz-e játszani?301
A jó élet302
Csöndes, ünnepi óda az élethez303
Öcsém304
Arckép306
Háborús fohász az aggokhoz307
Ádám309
Őszi síp309
Szentbeszéd311
Unalom312
KENYÉR ÉS BOR
Boldog, szomorú dal315
Hitves316
Verés317
Csáth Gézának319
Egyre közelebb322
Együgyű ének323
Ősi...régi324
Mint325
Árnyak fehér processziója326
Reggeli áldás327
Lángok között329
A magány papja330
Szonett egy szoborra, mely az álló Dantét ábrázolja331
A szőke nő portréja332
Vénség332
Áldott szegénység333
Az átkozott házban 1-3334
Az ellenség335
A magyar romokon336
Szénrajz337
Óda, Székfoglaló a Petőfi Társaságban338
Anyák341
Ideges rímek342
Gyászkor343
Könnyek koldusa345
Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben345
Rapszódia346
Ima harc előtt347
Szonett az öreg királyról349
A BÚS FÉRFI PANASZAI
Csak hús vagyok353
Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről353
Már elmondtam, mint kezdtem el354
Ha volna egy kevés remény355
Beírtak engem mindenféle Könyvbe358
Diákkoromban, vékony kis legényke358
Május359
Ezek a fák361
Milyen sötét-sötét a Balaton363
Én nagyon sokakat szerettem364
Lecsuklik minden pilla most365
Halálba hívó délután366
Sakkoztunk egyszer három nagydiákok366
Ó én szeretem a bús pesti népet367
A lelkem oly kihalt, üres369
New-York, te kávéház, ahol oly sokat ültem369
Már néha ott ülök velük371
Elég a jaj. Ki innen a mezőre372
Mily messze van éntőlem már az ég373
Az álmaimnak színes ablakába373
A repülő374
1914375
Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most377
Az én családom nagy, erős volt378
Most harminckét éves vagyok379
Én feleségem, jó és drága-drága380
Most az álom vizébe gázolok382
Hajnal, éjfél közt ocsúdva mély sötétbe fölriadtam382
Milyen közeli most a nyári ég383
Ó szép magyar fejek, ti drága-régik384
Úgy nézem a te arcodat, mint egy ős-régi rúnát385
A nagyvárosban éltem, hol a börzék386
A kalauz387
Ásitok és csak bámulom387
Kik élnek itt a dolgozószobámban?388
Ma hold van388
Fölébredek388
Hatalmas ősz393
Úgy írom néked, ksifiam, e verset394
Nem félek a haláltól, mert tudom mi396
Múlt este kissé lehajoltam398
Annyi ábrándtól remegett a lelkem399
Most elbeszélem azt a hónapot400
Kísérem a fiam az iskolába410
Kávéval és kacajjal jő411
Légy áldott, régi hely412
Itt fekszenek csodásan ők412
Lám, ma újólag az álom413
Ó ifjúság, ha hozzátok megyek417
Szülőföldemnek bús határa, hajh418
Hattyú kutyám419
Ordítsak-e?420
A pohár eltörik420
MEZTELENÜL
Csomagold be mind425
Vigyázz426
Szegények427
Az apa428
Magánbeszéd429
Csöndes viszontlátás430
Tanár az én apám431
Rózsaszín lámpa432
Nők433
Szerelem434
Lankadt ibolya435
Pille435
Francia lány436
Repülő ifjúság436
Szeretet437
Özvegy a villamosban438
Gépírókisasszony439
Egy rossz költő mily megindító440
Kalauz441
Beteg442
Vidék nappal, éjszaka443
Régi dajkánk egyetlen öröme444
Hetedhétország445
Vágy eltévedni446
Költő447
Intés az öregebbek tiszteletére450
Boldog, ihletes napjaim451
Bekötött szemmel451
Piac452
Krúdy Gyula454
Nagy a reggel455
Ha játszanak a gyermekek456
Tömeg457
Aki ma meghalt460
Temetők461
Vendégség közben461
Utolsó kiáltás463
Zászló463
Régi pajtás szemüveggel464
Anya465
Színésznő465
Egy hang466
Indulatszavak467
Elégia468
ZSIVAJGÓ TERMÉSZET
Fák beszéde473
Pálma473
Hárs473
Nyírfa473
Almafa474
Eperfa474
Nyárfa474
Állatok beszéde474
Medve474
Vadkan475
Víziló475
Nyúl475
Madarak beszéde475
Hattyú475
Holló476
Sirály476
Kolibri476
Rovarok beszéde477
Hangya477
Darázs477
Lepkék beszéde477
Galathéa477
Ásványok beszéde478
Ezüst478
Drágakövek beszéde478
Smaragd478
SZÁMADÁS
Számadás 1-8481
Fényes koszorú485
Életre-halálra486
Európa490
Szeptember elején492
Költő a huszadik században492
Beszélő boldogság493
Szerelmesek494
Énekek éneke495
Litánia496
Közéleti kitűnőség498
Úriasszony499
Harsány kiáltások tavaszi reggel501
Ilona502
Ha negyvenéves505
Szavak a társaságban506
Vörös hervadás506
Őszi reggeli507
Azokról, akik eltűntek507
Esti Kornél éneke509
Negyven pillanatkép512
Vers512
Költők512
Mézes kenyér512
Nyár512
Utcanők rekkenő délben512
Ember 1930-ban513
Asszony-arckép513
Magyarosan513
Váratlan vendég513
Toll513
Lengyel táncosnő514
Rádió514
Hasonlat514
Harmadosztály515
Októberi táj515
Házi bál515
Vidék516
Apám516
Késő ősz a ludasi pusztán516
Gyerekkor517
Kiáltás517
Új népiesség517
Utókor517
Jégzajlás a Dunán517
Délutáni szundítás518
Rím a földi igazságszolgáltatásra518
Érzelmes leány-arckép518
Kancsal rímek518
Naptalan decemberi délután519
Fényes arc a sötétben519
Emlékezet520
Rajz halott apám fejéről520
Kiáltás521
Ötven felé521
Február521
Csöndélet a kórházban521
Daltalan fa522
Sóhaj522
Magányom522
Anyám523
Marcus Aurelius523
Osvát Ernő a halottaságyon525
Játék első szemüvegemmel526
Éjjel az alvó mellett528
Kivégzés529
Ének a fiatalokról529
Útirajzok530
Róma530
Bologna531
Stralsunk533
Sassnitz és Tralleborg között533
Malmő534
Skeppsborn535
Stockholm535
Öreg fa a Hyde Parkban536
Halottak536
Ébredés537
Otthon538
A mi házunk539
Kétségbeesés540
A vad kovács541
Februári óda541
Száz sor a testi szenvedésről543
Fejtörő felnőtteknek547
Szellemidézés a New York-kávéházban548
Könyörgés az ittmaradókhoz549
Már megtanultam550
Halotti beszéd551
Hajnali részegség553
Ének a semmiről557
HÁTRAHAGYOTT VERSEK
A múlt dalaiból 1-2561
Vallomás562
Válás563
Demosthenes565
Tavasz-elő566
Budapest567
Fekete farsang568
Zeneszónál570
Újévkor571
Emilia 1-2572
Epigramma1-2574
Utóhang 1-2575
Notturno576
Vizek, vizek576
Hazafiság577
Álom a szőkékről578
Búcsú578
Gyógyulás579
Ének a szívemhez580
Ki tudja?580
Ének a tavasz elé581
Bús távolok581
Fekete Vénusz582
Zsoltár582
Táncok éjszakája583
Nem kellesz, élet!584
A hegy leányai585
Véres madarak586
Fekete tornyok586
Az öngyilkosokhoz588
A hét lusták éneke589
Kórházból589
Nolc óra tájt589
A gyógyulók590
Tivornya hajnalán591
Üres órákban592
Naenia593
Vándorúton593
Nyárutó594
Hajnali csók595
A nyílvessző dala595
Prológ. A szabadkai filharmónikusok első hangversenyére597
Zongora-dal599
Húsvéti himnusz600
Piros602
Szellők zenéje603
A vér és tűz dala604
Fehér temetés606
A kabaré nagyhete607
Reggeli kísértet609
Holdsugár-szonáta610
Ismerjük egymást611
Miért?612
Ördöngősok613
Csillagok614
Nászi ének614
Otthon615
Kolduló énekek616
Az ivó617
Halotthozó éjek618
Terméketlen percek618
Lamentoso619
Avató620
A sárgahajú nő622
A városban623
Titkos jelenések 1-2624
A vicéné. Verses jegyzetek egy budapesti költő naplójából626
Hajnali bálteremben 1-2630
Az alvó632
Párizs632
Sírszobor633
Leány634
A kulcs635
Lámpa a sötétben635
Az alkonyat636
Velence, déli harangszó636
A sötét szobában637
Gőgös, meddő virágok638
Népszónok. Pillanatkép 1918638
A kalap639
Irás régi könyvben. Csáth Géza641
A délután642
Szavak642
Budai szegények645
Legenda646
Csonka szonett szívemről646
Végrendelet647
Mercurius648
Vonaton, forró délután649
Régi pincér649
Apám koporsóban650
Vázlat651
Hajam652
Koratavaszi délután653
Fohász653
Kérdések munka közben654
Kirakatok654
Tóth Árpád halotti maszkja655
Politika656
Verssorok657
Gyermekszoba657
Anyám658
Charing Cross658
Anna658
Részegek658
Orient Express659
Freud659
Cigaretta659
Fészek659
Nénike nevenapjára660
Rézkarc egy udvarházról660
Ordítás az erdőben661
661
Jó hír662
Hang662
Öngyújtó663
Uszodai idill664
Egy leány emléke664
Délutáni álom664
Műhely665
Feleségemnek665
Izgatott séták666
Fohászkodás667
Sárga, piros zászlóit lengeti668
Ellenség669
Mint a magnézium669
Zsuzsika670
Fényes, dicső mandarin672
Én mindig temetek672
Ezer év múlva673
Ünnepi körkép. Tanulmány a tömegről 1-5674
Szeptemberi áhitat676
ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK
Magunk vagyunk683
Kossuth Lajos, Széchenyi683
Híves őszi este683
Álmodtam, álmodtam684
Ó búrok, ha én most csak húszéves lennék684
Cigánylány, cigánylány!684
Kapca-ünnep685
A temetőben685
Hajnali dal685
Sors686
Kossuth Lajos élete687
Ó, el ne ítéld687
A bölcs halála688
Szerenád689
A verseim elé690
Az ember és a tenger691
A régi dalokból 1-3692
Légy csak magad693
Gyulai úr694
Dalok696
Haragszik az isten696
Lidia696
Méla akkordok697
Az első méla akkord697
A második méla akkord698
Egy forradalomhírre698
Icarus699
Dél701
A költészethez701
Ne hidd, hogy704
Mózes imája704
Mahomet705
Egy verses regényből706
Délután709
Otthon710
Rab lelkem711
Tusakodás711
A jelentés713
Reggel felé714
Karácsonyi dal. Egy barátomnak716
Úton717
Éjjel718
Szilánkok719
Az Egyetemi Körben720
Egy éjilány dala721
Steinné722
Kéjvágy723
Álmok alkonyatja724
Vers Szandának725
Lia725
Venus mystica726
Byronhoz727
Szerelmi dalok 1-2729
A fekete asszonyhoz 1-7730
Vágyok szeretni!735
Idill a Hűvösvölgyben736
Fölöttem az éj736
Láncvers737
Kis bordélyház739
Magyar vagyok, minthogy magyarul írok740
Érzés740
Mert hogyha itt bús életem robotján741
Röpima741
Vörös és sárga az ősz színe742
Beíratlan lapok743
Száz év se, és dalol a szél743
Most trombitákkal zengj a szerelemnek744
Úgy fáj az élet744
Hogy éjfélkor bezörgessen a párod745
Ki hallja én nagy jajgatásom745
A természet e szép hónapban mindég745
Apám746
Ma azt akarnám746
Mint hogyha kisfiam746
Tündéri téli délután747
Éjjel747
Csacsi rímek747
Előhang, melyben a költő igazolja magát747
Háztartási alkalmazott halála748
Harcias rikkanás a XX. században749
Képviselőházi jelenet749
Polgári idill749
Játék egy magyar író nevére749
Orvosi tanács749
Karinthynak750
Cc750
Szerelem750
Öreg, megindító magánhívatalnok a Lipót-körúton750
Comprendre c'est tout pardonner750
Feddés751
Finomkodás751
Szerelmes vers751
Koprománia751
Infantilizmus751
Kétségbeesett költő kiáltása752
De gustibus non est disputandum752
Találós kérdés752
Kétségbeesés752
Ligeti nőzés752
Vers753
Kancsal rím753
Endresz753
Tréfák753
Ősz754
Háborús tréfa754
Idill754
Kiállás754
Iszákos és józan vitája755
Poloskairtóknak! 1-2755
Kezdet. Auftakt756
Szerelmi vallomás756
Koca-koca tarka756
Vonaton757
Ujjgyakorlat757
Napoleoni buzdítás katonáihoz758
Egy agg póttartalékos sóhaja758
Sarkigazság759
Karinthyhoz759
Véleményem Werfelről759
Csonka rím759
Le kell vetkőzni759
Étkezési rendszabály760
Kiáltás760
Holnap összedől e bús világ760
Kétségbeesés761
Magyaros párbeszéd761
Analitikus intelme762
Új rím762
Bölcs észrevétel Hatvany Lajosra762
Sírirat763
Vallomás763
A nőemancipáció lélektana763
Nyelvész, aki a szegedi tájszólást tanulmányozza764
Orosz idill765
Friedrich hívei egy női gyűlésen766
A fegyelem a fő766
Válasz egy olasz leánynak766
Jó orvos véleménye767
Parancs767
Ezt a rímet álmodtam, 1933. IV. 10.767
Rím767
Zöldtó768
Esti Kornél újabb versei769
Visszhang769
Álmomban hallottam769
Tréfás ujjgyakorlat770
Rím771
Esti Kornél rímei 1-19773
Két paródia777
Lhewine777
Színésznő a ravatalon777
Isten-weekend. Undorom tetején778
VERSES DRÁMÁK
A kékruhás783
A szörny793
A lovag meg a kegyese804
Csoda828
Utószó839
Kezdősorok mutatója841
Verscímek mutatója895

Kosztolányi Dezső

Kosztolányi Dezső műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kosztolányi Dezső könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei

A felső lapélek színezettek.

Állapot:
1.650 Ft
820 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei

A felső lapélek színezettek.

Állapot:
1.650 Ft
1.150 ,-Ft 30
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei

A felső lapélek színezettek.

Állapot:
1.650 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba
konyv