1.026.720

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 726 oldal
Sorozatcím: Nagy Klasszikusok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-15-1285-1
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

NÉGY FAL KÖZÖTT (1907)
LÁMPAVILÁGNÁL
Lámpafény 1-47
Az árkádok alatt9
A komédiás dala11
Egy őrülthöz12
Csönd14
Egyedül15
A nagy bérházba történt valami15
Erdőben16
A földön17
A bal lator18
Gyilkosok19
Pán ébredése19
A nyár20
Inferno21
Én is21
A gyászmenet jő22
Mors bacchanalis23
Én26
A "Lenau Gasse"-n 1-228
Kérdések29
Vészfék29
Üres erdőben30
Plato olvasása közben 1-231
Bölcsesség32
Győzelem32
A sírok vonaglanak33
Szabadság34
Keresztúton34
Sürgöny34
Holnap35
Megállt az óra35
A hídon36
Ábrándjaim, ti...37
A FEKETE ASSZONY
Lidércnyomás39
Víziók39
A fekete asszonyhoz 1-440
Éjfélkor42
Szeptemberben 1-542
Egy átok44
Utolsó versek 1-745
Pokol felé (Fantazmagória)48
Nászút48
Úton48
Az ünnep előtt49
Lenn49
Egy leányról50
Fehér leányok 1-351
PASZTELLEK
Téli alkony52
Néma vidéki ház52
Találkozó53
Tűz53
Empire-szoba54
A tükör55
Válás57
Útrakészen58
Az országútak vándora58
Kis állomáson60
Kiskőrösön60
Tánc61
Közelgő vihar (Egy kép alá)61
Fasti62
Karácsony62
Húsvét62
Pünkösd63
Lefekvés után63
Ünnepnapon64
Álmatlanság64
Augusztusi reggel65
Járvány65
Pán66
Agamemnon és Odisszeüsz66
Dante a "Croce del Corvo"-ban67
Gyorstűz67
A zsidók kivonulása68
Szekerek a holdfényben68
Cigányok69
A holtak vonatja70
MAGYAR VERSEK
Alföld71
A magyar paraszt72
Az ősz honvédek72
Mikes szól73
A határ felé (Úti emlék)74
MAGYAR SZONETTEK
Álmodtam én is76
Kisasszony76
Honfoglalás előtt77
Virágének77
Szent László jelenése78
Mohács78
Csata előtt78
A csata79
A csata után79
Zrinyi, a költő80
Mátyás választása80
A BUDAPEST-CIKLUSBÓL
Budapest82
Budai idill86
Üllői-úti fák89
VÁLTOZATOK
Hervadt kertben90
Régi szerelem91
Finale 1-391
Egy orosz leányhoz92
A hajnali csillaghoz93
Betegen93
Kék virágok közt94
Chanson94
Vágyódás95
Kérdés95
Búcsú96
Sorsunk96
A vonaton97
Tíz év után98
Egy nyári dél álma99
Láz100
Dalok, csatárok...101
A csillagokhoz 1-5102
A SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZAI (1910)
Mint aki a sínek közé esett...107
És látom Őt, a Kisdedet107
A doktor bácsi108
Múlt este én is jártam ottan109
Ó, a halál109
Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok110
Azon az éjjel111
Már néha gondolok a szerelemre111
Az iskolában hatvanan vagyunk112
Mostan színes tintákról álmodom113
Ti, akik zárt ajtók előtt szepegtek113
Ó, hányszor látlak mégis bennetek114
Este, este114
Mikor az este hirtelen leszáll115
A kis mécs115
Mi ez, mi ez?116
Én félek117
Ódon, ónémet, cifra óra118
Lánc, lánc, eszterlánc119
Akárcsak egy kormos szénégető120
Apámmal utazunk a vonaton121
Egy téli délben122
Anyuska régi képe122
Szegény anyám csak egy dalt zongorázik123
Én öngyilkos leszek123
A rokonok124
Öreganyó125
Halottak napján126
Miért zokogsz fel oly fájón, búsan127
A játék127
Mély éjeken hányszor nézlek, te Térkép128
A kis kutya129
Úgy élünk együtt, két kis idegen129
A rút varangyot véresen megöltük129
A kis baba130
Féltizenkettő131
Künn a sárgára pörkölt nyári kertben132
Ez a beteg, boros, bús, lomha Bácska133
A napraforgó, mint az őrült133
Szemem gyakorta visszanéz134
Ott az a vén, vidéki gyógytár135
A patikának üvegajtajában135
A rosszleányok - mondják - arra laknak136
A délután pezsgett a poros utcán136
Az első ősz137
Ha néha-néha meghal valaki138
Egyszer pedig magamba mentem138
Kip-kop, köveznek139
Az áprilisi délutánon140
Mi van még itt?140
Milyen lehet az élet ott kívűl?142
A délutánoktól mindig futottam142
Jaj, az estét úgy szeretem143
Ilyenkor a szobánk, mint a sziget143
A sakk144
Oly jó ébredni144
A húgomat a bánat eljegyezte144
Nagy társaság145
A nagyanyámhoz vittek el aludni146
Fényképek146
Gyakran megyek el most halotti házak kapujánál147
Jaj, hova lettek a zongorás estek147
Másként halálos csend és néma untság148
Menj, kisgyerek149
ŐSZI KONCERT (1912)
KÁRTYA (1912)
A kártyás fölfohászkodik169
A kártyás imája169
A sötét párka170
Tenger és vihar171
Az éj, az álom s a kínok171
Szemét és csillagok között172
A kártyás diadala172
Induló a költőkhöz173
A kártya papjai miséznek174
A kártyás sír174
MÁGIA (1912)
Kösöntyű179
Méz179
A hosszú, hosszú, hosszú éjszakán180
Arcom a tükörben180
Gyűlölöm magamat181
Takarodó182
Ami itt maradt182
Órák183
Mért nem beszéltek, én halottjaim184
Párbeszéd magammal184
Hódolat a halálnak185
Mások186
Groteszk188
Koporsó és bölcső közt189
Az ismeretlen, végtelen temetőben190
Hetedhét-ország felé191
A lámpagyújtó énekel192
Az ihlet perce192
Pipacsos, alföldi út, forró délután193
A vendég194
Innen a szobámbul194
Panoptikum195
Ó a rémséges őszi éjszakák196
Vers egy leányról, akivel éjfél után találkoztam196
Áprilisi ezüst eső197
Cifra halottak198
Vénasszonyok nyarán198
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel199
Árnyak találkozója203
Köd előttem, köd utánam204
Kis Mariska206
Mint a beteg gyerek207
Csendes, édes aranyóra208
A vándor208
Fohász csillagtalan éjjel209
A lány a sötét szobába megy210
Boszorkányos este211
Rózsaszüret211
Arany-alapra arannyal212
Csúnya, piszkos reggelen213
Régi szerelmes levele214
Kedves215
Mélyek a kutak215
Csöndes, tiszta vers216
LÁNC, LÁNC, ESZTERLÁNC (1914)
A magyar koldus219
TINTA (1916)
Aranyvonat223
Naplójegyzet egy havas reggelen224
MÁK (1916)
Ének Virág Benedekről229
Szeszélyes futamok a holdról231
Pléhkoszorú233
Séta a városon kívül, vidéken233
Nem szabad feledni234
Sötét, nehéz tavaszi ég235
Új poéta panasza a régi holdhoz236
Délutáni meditáció237
Keserű ének238
Mérgek litániája239
A jó hold240
Skála241
Hideg242
Kis, kósza vágyak243
Csatakos virradat244
Rózsa245
A rossz élet246
Egy kézre vágyom248
Akarsz-e játszani248
A jó élet249
Csöndes, ünnepi óda az élethez250
Öcsém251
Arckép252
Háborús fohász az aggokhoz253
Ádám254
Őszi síp255
Szentbeszéd256
Unalom257
KENYÉR ÉS BOR (1920)
Boldog, szomorú dal261
Hitves262
Verés263
Csáth Gézának264
Egyre közelebb267
Együgyű ének267
Ősi... régi...268
Mint269
Árnyak fehér processziója270
Reggeli áldás270
Lángok között273
A magány papja273
Szonett egy szoborra, mely az álló Dantét ábrázolja274
A szőke nő portréja275
Vénség275
Áldott szegénység275
Az átkozott házban 1-3276
Az ellenség277
A magyar romokon278
Szénrajz279
Óda (Székfoglaló a Petőfi Társaságban)280
Anyák282
Ideges rímek283
Gyászkar284
Könnyek koldusa285
Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben286
Rapszódia286
Ima harc előtt287
Szonett az öreg királyról288
A BÚS FÉRFI PANASZAI (1924)
Csak hús vagyok291
Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről291
Már elmondtam, mint kezdtem el292
Ha volna egy kevés remény292
Berírtak engem mindenféle Könyvbe295
Diákkoromban, vékony kis legényke295
Május296
Ezek a fák298
Milyen sötét-sötét a Balaton299
Én nagyon sokakat szerettem300
Lecsuklik minden pilla most301
Halálba hívó délután301
Sakkoztunk egyszer három nagydiákok302
Ó én szeretem a bús pesti népet303
A lelkem oly kihalt, üres304
New York, te kávéház, ahol oly sokat ültem304
Már néha ott ülök velük306
Elég a jaj. Ki innen a mezőre306
Mily messze van éntőlem már az ég307
Az álmaimnak színes ablakába307
A repülő308
1914309
Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most310
Az én családom nagy, erős volt311
Most harminckét éves vagyok312
Én feleségem, jó és drága-drága313
Most az álom vizébe gázolok314
Hajnal, éjfél közt ocsúdva mély sötétbe fölriadtam314
Milyen közeli most a nyári ég315
Ó szép magyar fejek, ti drága-régik316
Úgy nézem a te arcodat, mint egy ős-régi rúnát317
A nagyvárosban éltem, hol a börzék317
A kalauz318
Ásítok és csak bámulom319
Kik élnek itt a dolgozószobámban?319
Ma hold van319
Fölébredek319
Hatalmas ősz323
Úgy írom néked, kisfiam, e verset324
Nem félek a haláltól, mert tudom mi326
Múlt este kissé lehajoltam327
Annyi ábrándtól remegett a lelkem328
Most elbeszélem azt a hónapot329
Kísérem a fiam az iskolába337
Kávéval és kacajjal jő338
Légy áldot, régi hely338
Itt fekszenek csodásan ők339
Lám, ma ujólag az álom340
Ó ifjúság, ha hozzátok megyek342
Szülőföldemnek bús határa, hajh343
Hattyú kutyám344
Ordítsak-e?345
A pohár eltörik345
MEZTELENÜL (1928)
Csomagold be mind349
Vigyázz350
Szegények351
Az apa352
Magánbeszéd352
Csöndes viszontlátás353
Tanár az én apám354
Rózsaszín lámpa354
Nők355
Szerelem356
Lankadt ibolya357
Pille357
Francia lány358
Repülő ifjúság358
Szeretet359
Özvegy a villamosban359
Gépírókisasszony360
Egy rossz költő mily megindító361
Kalauz361
Beteg362
Vidék nappal, éjszaka363
Régi dajkánk egyetlen öröme364
Hetedhétország364
Vágy eltévedni365
Költő366
Intés az öregebbek tiszteletére368
Boldog, ihletes napjaim369
Bekötött szemmel369
Piac370
Krúdy Gyula372
Nagy a reggel372
Ha játszanak a gyermekek373
Tömeg374
Aki ma meghalt376
Temetők377
Vendégség közben377
Utolsó kiáltás378
Zászló378
Régi pajtás szemüveggel379
Anya380
Színésznő380
Egy hang381
Indulatszavak382
Elégia382
ZSIVAJGÓ TERMÉSZET (1930)
Fák beszéde387
Pálma387
Hárs387
Nyírfa387
Almafa387
Eperfa388
Nyárfa388
Állatok beszéde388
Medve388
Vadkan388
Víziló388
Nyúl389
Madarak beszéde389
Hattyú389
Holló389
Sirály389
Kolibri390
Rovarok beszéde390
Hangya390
Darázs390
Lepkék beszéde390
Galathéa390
Ásványok beszéde391
Ezüst391
Drágakövek beszéde391
Smaragd391
SZÁMADÁS (1935)
Számadás 1-7395
Fényes koszorú398
Életre-halálra399
Európa402
Szeptember elején404
Költő a huszadik században404
Beszélő boldogság405
Szerelmesek406
Énekek éneke406
Litánia408
Három szatíra409
Közéleti kitűnőség409
Úriasszony410
Forradalmár411
Harsány kiáltások tavaszi reggel413
Ilona414
Ha negyvenéves...417
Szavak a társaságban417
Vörös hervadás418
Őszi reggeli418
Azokról, akik eltűntek418
Esti Kornél éneke419
Negyven pillanatkép422
Vers422
Költők422
Mézes kenyér422
Nyár423
Utcanők rekkenő délben423
Ember 1930-ban423
Asszony-arckép423
Magyarosan423
Váratlan vendég423
Toll424
Lengyel táncosnő424
Rádió424
Hasonlat425
Harmadosztály425
Októberi táj425
Házi bál425
Vidék425
Apám426
Késő ősz a ludasi pusztán426
Gyerekkor426
Kiáltás426
Új népiesség426
Utókor427
Jégzajlás a Dunán427
Délutáni szundítás427
Rím a földi igazságszolgáltatásra427
Érzelmes leány-arckép427
Kancsal rímek428
Naptalan decemberi délután428
Fényes arc a sötétben428
Emlékezet428
Rajz halott apám fejéről429
Kiáltás429
Ötven felé430
Február430
Csöndélet a kórházban430
Daltalan fa430
Sóhaj431
Magányom431
Anyám431
Marcus Aurelius431
Osvát Ernő a halottaságyon433
Játék első szemüvegemmel434
Éjjel az alvó mellett435
Kivégzés436
Ének a fiatalokról436
Útirajzok437
Róma437
Bologna438
Stralsund439
Sassnitz és Tralleborg között440
Malmő440
Skeppsborn441
Stockholm441
Öreg fa a Hyde Parkban442
Halottak442
Ébredés443
Otthon443
A mi házunk444
Kétségbeesés445
A vad kovács445
Februári óda446
Száz sor a testi szenvedésről447
Fejtörő felnőtteknek451
Szellemidézés a New-York-kávéházban452
Könyörgés az ittmaradókhoz452
Már megtanultam453
Halotti beszéd454
Hajnali részegség456
Ének a semmiről459
HÁTRAHAGYOTT VERSEK (1906-1935)
A múlt dalaiból 1-2463
Vallomás464
Válás464
Demosthenes466
Tavasz-elő466
Budapest468
Fekete farsang468
Zeneszónál470
Új évkor 471
Emilia 1-2472
Epigramma 1-2474
Utóhang474
Notturno475
Vizek, vizek475
Hazafiság476
Álom a szőkékről476
Búcsú477
Gyógyulás477
Ének a szívemhez478
Ki tudja?478
Ének a tavasz elé478
Bús távolok479
Fekete Vénusz479
Zsoltár479
Táncok éjszakája480
Nem kellesz, élet!481
A hegy leányai481
Véres madarak482
Fekete tornyok483
Az öngyilkosokhoz484
A hét lusták éneke484
Kórházból485
Nyolc óra tájt485
A gyógyulók485
Tivornya hajnalán486
Üres órákban486
Naenia487
Vándorúton487
Nyárutó488
Hajnali csók488
A nyílvessző dala489
Prológ491
Zongora-dal492
Husvéti himnusz493
Piros495
Szellők zenéje495
A vér és tűz dala496
Fehér temetés498
A kabaré nagyhete499
Reggeli kísértet500
Holdsugár-szonáta501
Ismerjük egymást502
Miért?502
Ördöngősök503
Csillagok504
Nászi ének504
Otthon505
Kolduló énekek506
Az ivó506
Halotthozó éjek507
Terméketlen percek507
Lamentoso508
Avató509
A sárgahajú nő510
A városban511
Titkos jelenések 1-2512
A vicéné513
Hajnali bálteremben 1-2517
Az alvó518
Párizs518
Sírszobor519
Leány520
A kulcs520
Lámpa a sötétben521
Az alkonyat521
Velence, déli harangszó522
A sötét szobában522
Gőgös, meddő virágok523
Népszónok (Pillanatkép 1918)523
A kalap524
Írás régi könyvben (Csáth Géza)525
A délután...526
Szavak526
Budai szegények528
Legenda529
Csonka szonett szívemről529
Végrendelet530
Mercurius530
Vonaton, forró délután531
Régi pincér531
Apám a koporsóban532
Vázlat533
Hajam534
Koratavaszi délután534
Fohász534
Kérdések munka közben535
Kirakatok535
Tóth Árpád halotti maszkja535
Politika537
Verssorok538
Gyermekszoba538
Anyám538
Charing Cross538
Anna539
Részegek539
Orient Express539
Freud539
Cigaretta539
Fészek540
Nénike nevenapjára540
Rézkarc egy udvarházról540
Ordítás az erdőben...540
541
Jó hír541
Hang542
Öngyújtó542
Uszodai idill543
Egy leány emléke543
Délutáni álom543
Műhely544
Feleségemnek...544
Izgatott séták544
Fohászkodás545
Sárga, piros zászlóit lengeti...546
Ellenség546
Mint a magnézium...547
Zsuzsika547
Fényes, dicső madaraim549
Én mindíg eltemetek549
Ezer év múlva549
Ünnepi körkép (Tanulmány a tömegről) 1-5550
Szeptemberi áhítat552
ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK
Magunk vagyunk...559
Kossuth Lajos, Széchenyi...559
Híves őszi este...559
Álom560
Ó búrok, ha én most csak húszéves lennék561
Cigánylány, cigánylány!561
Kapca-ünnep562
Sírvirágok 1-8562
A temetőben566
Hajnali dal567
Sors567
Kossuth Lajos élete568
Ó el ne ítéld568
Hát az Ilonka...568
A bölcs halála569
Szerenád570
A verseim elé570
Altatódal571
Az alkonyathoz572
A húrba markol a szokott ujj...573
A visszhang románca573
A régi dalokból 1-3573
Légy csak magad575
Gyulai úr575
Dalok576
Haragszik az Isten576
Lidia577
Méla akkordok577
Az első méla akkord577
A második méla akkord578
Egy forradalomhírre579
Icarus579
Dél580
A költészethez581
Ne hidd, hogy...582
Mózes imája583
Mahomet584
Egy verses regényből584
Délután584
Otthon587
Rab lelkem587
Tusakodás588
A jelenés590
Reggel felé591
Karácsonyi dal (Egy barátomnak)593
Úton593
Éjjel594
Szilánkok595
Az Egyetemi Körben595
Egy éji lány dala596
Steinné597
Kéjvágy598
Álmok alkonyatja598
Vers Szandrának599
Lia600
Venus mystica600
Byronhoz601
Szerelmi dalok 1-2603
Viszontlátás604
A költő tentásüvege604
A fekete asszonyhoz 1-7605
Vágyok szeretni!609
Idill a Hűvösvölgyben609
Fölöttem az éj610
Láncvers610
Két kecskerím611
Kis bordélyház612
Magyar vagyok, minthogy magyarul írok613
Érzés613
Mert hogyha itt bús életem robotján613
Vörös és sárga az ősz színe614
Beíratlan lapok614
Száz év se, és dalol a szél...614
Most trombitákkal zengj a szerelemnek...615
Úgy fáj az élet...615
Hogy éjfélkor bezörgessen a párod615
Ki hallja én nagy jajgatásom616
A természet e szép hónapban mindég...616
Apám616
Ma azt akarnám616
Mint hogyha kisfiam...617
Tündéri téli délután617
Éjjel617
Csacsi rímek618
Előhang, melyben a költő igazolja magát618
Háztartási alkalmazott halála618
Harcias rikkanás a XX. században619
Képviselőházi jelenet619
Polgári idill619
Játék egy magyar író nevére619
Orvosi tanács619
Karinthynak619
Cc619
Szerelem620
Öreg, megindító magánhivatalnok a Lipót-körúton620
Comprendre c'est tout pardonner620
Feddés620
Finomkodás620
Szerelmes vers620
Koprománia621
Infantilizmus621
Kétségbeesett költő kiáltása621
De gustibus non est disputandum621
Találós kérdés621
Kétségbeesés621
Ligeti nőzés622
Vers622
Kancsal rím622
Endresz622
Tréfák622
Ősz623
Háborús tréfa623
Idill623
Kiállás623
Iszákos és józan vitája623
Poloskairtóknak! 1-2624
Kezdet (Auftakt)624
Szerelmi vallomás624
Koca-koca tarka625
Vonaton625
Ujjgyakorlat625
Napoleoni buzdítás katonáihoz626
Egy agg póttartalékos sóhaja626
Sarkigazság626
Karintyhoz627
Véleményem Werfelről627
Csonka rím627
Le kell vetkőzni627
Étkezési rendszabály627
Kiáltás627
Holnap összedől e bús világ628
Kétségbeesés628
Magyaros párbeszéd629
Analitikus intelme629
Új rím629
Bölcs észrevétel Hatvany Lajosra629
Sírirat630
Vallomás630
A nőemancipáció lélektana630
Nyelvész, aki a szegedi tájszólást tanulmányozza631
Orosz idill632
Friedrich hivei egy női gyűlésen632
A fegyelem a fő633
Válasz egy olasz leánynak633
Jó orvos véleménye633
Parancs633
Ezt a rímet álmodtam 1933. IV. 10.633
Rím633
Zöldtó634
Esti Kornél újabb versei 1-2635
Visszhang635
Álmomban hallottam635
Tréfás ujjgyakorlat636
Rím636
Esti Kornél rímei 1-19638
Két paródia (Á la maniére de R. M. Rilke)641
Lhewine641
Színésznő a ravatalon641
Isten-weekend (Undorodom tetején)642
Röpima643
VERSES DRÁMÁK
Dialóg647
A kékruhás651
A szörny659
A lovag meg a kegyese667
Csoda685
Betűrendes mutató707

Kosztolányi Dezső

Kosztolányi Dezső műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kosztolányi Dezső könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei
Állapot:
2.480 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba