1.034.828

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei I-II.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.000 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. KÖTET
NÉGY FAL KÖZÖTT
Lámpavilágnál
Lámpafény 1-449
Az árkádok alatt52
A komédiás dala54
Egy őrülthöz56
Csönd58
Egyedül59
A nagy bérházba történt valami60
Erdőben61
A földön62
A bal lator63
Gyilkosok64
Pán ébredése65
A nyár66
Inferno67
Én is67
A gyászmenet jő69
Mors bacchanalis70
Én73
A "Lenau Gasse"-n 1-275
Kérdések77
Vészfék78
Üres erdőben78
Plato olvasása közben 1-279
Bölcsesség81
Győzelem82
A sírok vonaglanak83
Szabadság83
Keresztúton84
Sürgöny84
Holnap85
Megállt az óra85
A hídon86
Ábrándjaim, ti88
A fekete asszony
Lidércnyomás90
Víziók91
A fekete asszonyhoz 1-491
Éjfélkor94
Szeptemberben 1-594
Egy átok97
Utolsó versek 1-798
Pokol felé. Fantazmagória102
Nászút102
Úton103
Az ünnep előtt103
Lenn104
Egy leányról105
Fehér leányok 1-3105
Pasztellek
Téli alkony107
Néma vidéki ház108
Találkozó108
Tűz109
Émpire-szoba110
A tükör111
Válás114
Útrakészen115
Az országutak vándora115
Kis állomáson117
Kiskőrösön118
Tánc118
Közelgő vihar. Egy kép alá119
Fasti120
Karácsony120
Húsvét121
Pünkösd121
Lefekvés után122
Ünnepnapon123
Álmatlanság123
Augusztusi reggel124
Járvány125
Pán125
Agamemnon és Odisszeüsz126
Dante a "Croce del Corvo"-ban127
Gyorstűz127
A zsidók kivonulása128
Szekerek a holdfényben129
Cigányok130
A holtak vonatja131
Magyar versek
Alföld132
A magyar paraszt133
Az ősz honvédek134
Mikes szól135
A határ felé. Úti emlék136
Magyar szonettek
Álmodtam én is139
Kisasszony140
Honfoglalás előtt140
Virágének141
Szent László jelenése142
Mohács142
Csata előtt142
A csata143
A csata után144
Zrínyi, a költő144
Mátyás választása145
A Budapest ciklusból
Budapest146
Budai idill151
Üllői úti fák155
Változatok
Hervadt kertben156
Régi szerelem157
Finale 1-3158
Egy orosz leányhoz159
A hajnali csillaghoz160
Betegen161
Kék virágok közt161
Chanson162
Vágyódás163
Kérdés163
Búcsú164
Sorsunk165
A vonaton166
Tíz év után167
Egy nyári dél álma168
Láz170
Dalok csatárok171
A csillagokhoz 1-5172
A SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZAI
Mint aki a sínek közé esett179
És látom Őt, a Kisdedet180
A doktor bácsi180
Múlt este én is jártam ottan181
Ó, a halál182
Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok183
Azon az éjjel183
Már néha gondolok a szerelemre184
Az iskolában hatvanan vagyunk185
Mostan színes tintákról álmodom186
Ti, akik zárt ajtók előtt szepegtek187
Ó, hányszor látlak mégis bennetek188
Este, este188
Mikor az este hirtelen leszáll189
A kis mécs189
Mi ez, mi ez?190
Én félek192
Ódon, ónémet, cifra óra193
Lánc, lánc, eszterlánc194
Akárcsak egy kormos szénégető196
Apámmal utazunk a vonaton197
Egy téli délben197
Anyuska régi képe198
Szegény anyám csak egy dalt zongorázik198
Én öngyilkos leszek199
A rokonok200
Öreganyó202
Halottak napján202
Miért zokogsz fel oly fájón búsan203
A játék204
Mély éjeken hányszor nézlek, te Térkép205
A kis kutya206
Úgy élünk együtt, két kis idegen207
A rút varangyot véresen megöltük207
A kis baba208
Féltizenkettő209
Künn a sárgára pörkölt nyári kertben210
Ez a beteg, boros, bús, lomha Bácska211
A napraforgó, mint az őrült212
Szemem gyakorta visszanéz212
Ott az a vén, vidéki gyógytár213
A patikának üvegajtajában214
A rosszleányok - mondják - arra laknak215
A délután pezsgett a poros utcán216
Az első ősz216
Ha néha-néha meghal valaki217
Egyszer pedig magamba mentem218
Kip-kop, köveznek219
Az áprilisi délutánon219
Mi van még itt?220
Milyen lehet az élet ott kívül?222
A délutánoktól mindig, mindig futottam223
Jaj, az estét úgy szeretem224
Ilyenkor a szobánk, mint a sziget224
A sakk225
Oly jó ébredni225
A húgomat a bánat eljegyezte225
Nagy társaság227
A nagyanyámhoz vittek el aludni227
Fényképek228
Gyakran megyek el most halotti házak kapujánál229
Jaj, hova lettek a zongorás estek229
Másként halálos csend és néma untság230
Menj, kisgyerek231
ŐSZI KONCERT
KÁRTYA
A kártyás fölfohászkodik255
A kártyás imája256
A sötét párka256
Tenger és vihar257
Az éj, az álom és a kínok258
Szemét és csillagok között259
A kártyás diadala260
Induló a költőkhöz260
A kártya papjai miséznek261
A kártyás sír262
MÁGIA
Kösöntyű265
Méz265
A hosszú, hosszú, hosszú éjszakán266
Arcom a tükörben267
Gyűlölöm magamat268
Takarodó269
Ami itt maradt269
Órák270
Mért nem beszéltek, én halottjaim271
Párbeszéd magammal272
Hódolat a halálnak273
Mások274
Groteszk276
Koporsó és bölcső közt278
Az ismeretlen, végtelen temetőben279
Hetedhét-ország felé280
A lámpagyújtó énekel281
Az ihlet perce282
Pipacsos alföldi út, forró délután283
A vendég284
Innen a szobámbul284
Panoptikum285
Ó a rémséges őszi éjszakák286
Vers egy leányról, akivel éjfél után találkoztam287
Áprilisi ezüst eső288
Cifra halottak289
Vénasszonyok nyarán290
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel291
Árnyak találkozója296
Köd előttem, köd utánam297
Kis Mariska300
Mint a beteg gyerek301
Csendes, édes aranyóra302
A vándor303
Fohász csillagtalan éjjel304
A lány a sötét szobába megy305
Boszorkányos este306
Rózsaszüret306
Arany-alapra arannyal308
Csúnya, piszkos reggelen309
Régi szerelmes levele311
Kedves312
Mélyek a kutak312
Csöndes tiszta vers313
LÁNC, LÁNC ESZTERLÁNC
A magyar koldus317
TINTA
Aranyvonat323
Naplójegyzet egy havas reggelen325
MÁK
Ének Virág Benedekről329
Szeszélyes futamok a holdról331
Pléhkoszorú333
Séta a városon kívül, vidéken334
Nem szabad feledni335
Sötét, nehéz tavaszi ég336
Új poéta panasza a régi holdhoz337
Délutáni meditáció339
Keserű ének341
Mérgek litániája341
A jóhold343
Skála344
Hideg346
Kis, kósza vágyak347
Csatakos virradat348
Rózsa349
A rossz élet351
Egy kézre vágyom353
Akarsz-e játszani?354
A jó élet355
Csöndes, ünnepi óda az élethez356
Öcsém358
Arckép359
Háborús fohász az aggokhoz361
Ádám362
Őszi síp363
Szentbeszéd364
Unalom366
KENYÉR ÉS BOR
Boldog, szomorú dal369
Hitves370
Verés371
Csáth Gézának373
Egyre közelebb376
Együgyű ének377
Ősi... régi378
Mint379
Árnyak fehér processziója380
Reggeli áldás381
Lángok között384
A magány papja385
Szonett egy szoborra, mely az álló Dantét ábrázolja385
A szőke nő portréja386
Vénség387
Áldott szegénység387
Az átkozott házban 1-3388
Az ellenség390
A magyar romokon390
Szénrajz391
Óda. Székfoglaló a Petőfi Társaságban393
Anyák395
Ideges rímek396
Gyászkar398
Könnyek koldusa399
Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben400
Rapszódia401
Ima harc előtt402
Szonett az öreg királyról403
A BÚS FÉRFI PANASZAI
Csak hús vagyok407
Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről407
Már elmondtam, mint kezdtem el408
Ha volna egy kevés remény409
Beírtak engem mindenféle Könyvbe412
Diákkoromban, vékony kis legényke413
Május414
Ezek a fák415
Milyen sötét-sötét a Balaton417
Én nagyon sokakat szerettem418
Lecsuklik minden pilla most419
Halálba hívó délután420
Sakkoztunk egyszer három nagydiákok420
Ó én szeretem a bús pesti népet422
A lelkem oly kihalt, üres423
New-York, te kávéház, ahol oly sokat ültem424
Már néha ott ülök velük426
Elég a jaj. Ki innen a mezőre426
Mily messze van éntőlem már az ég427
Az álmaimnak színes ablakába428
A repülő428
1914430
Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most431
Az én családom nagy, erős volt432
Most harminckét éves vagyok433
Én feleségem, jó és drága-drága434
Most az álom vizébe gázolok436
Hajnal, éjfél közt ocsúdva mély sötétbe fölriadtam436
Milyen közeli most a nyári ég437
Ó szép magyar fejek, ti drága-régik439
Úgy nézem a te arcodat, mint egy ős-régi rúnát440
A nagyvárosban éltem, hol a börzék440
A kalauz441
Ásítok és csak bámulom442
Kik élnek itt a dolgozószobámban?442
Ma hold van442
Fölébredek442
Hatalmas ősz447
Úgy írom néked, kisfiam, e verset 449
Nem félek a haláltól, mert tudom mi451
Múlt este kissé lehajoltam452
Annyi ábrándtól remegett a lelkem453
Most elbeszélem azt a hónapot455
Kísérem a fiam az iskolába464
Kávéval és kacajjal jő465
Légy áldott, régi hely465
Itt fekszenek csodásan ők466
Lám, ma újólag az álom468
Ó ifjúság, ha hozzátok megyek471
Szülőföldemnek bús határa, hajh472
Hattyú kutyám473
Ordítsak-e?474
A pohár eltörik475
II. KÖTET
MEZTELENÜL
Csomagold be mind7
Vigyázz8
Szegények9
Az apa10
Magánbeszéd11
Csöndes viszontlátás12
Tanár az én apám13
Rózsaszín lámpa14
Nők15
Szerelem16
Lankadt ibolya17
Francia lány17
Pille18
Repülő ifjúság19
Szeretet20
Özvegy a villamosban20
Gépírókisasszony21
Egy rossz költő mily megindító22
Kalauz23
Beteg24
Vidék nappal, éjszaka25
Régi dajkánk egyetlen öröme26
Hetedhétország27
Vágy eltévedni28
Költő29
Intés az öregebbek tiszteletére32
Boldog, ihletes napjaim33
Bekötött szemmel34
Piac34
Krúdy Gyula37
Nagy a reggel38
Ha játszanak a gyermekek39
Tömeg40
Aki ma meghalt43
Temetők44
Vendégség közben45
Utolsó kiáltás46
Zászló46
Régi pajtás szemüveggel47
Anya48
Színésznő49
Egy hang50
Indulatszavak51
Elégia52
ZSIVAJGÓ TERMÉSZET
Fák beszéde57
Pálma57
Hárs57
Nyírfa58
Almafa58
Eperfa58
Nyárfa58
Állatok beszéde59
Medve59
Vadkan59
Víziló59
Nyúl60
Madarak beszéde60
Hattyú60
Holló60
Sirály61
Kolibri61
Rovarok beszéde61
Hangya61
Darázs61
Lepkék beszéde62
Galathéa62
Ásványok beszéde62
Ezüst62
Drágakövek beszéde63
Smaragd63
SZÁMADÁS
Számadás 1-767
Fényes koszorú72
Életre-halálra73
Európa77
Szeptember elején79
Költő a huszadik században79
Beszélő boldogság80
Szerelmesek81
Énekek éneke82
Litánia83
Közéleti kitűnőség85
Úriasszony87
Harsány kiáltások tavaszi reggel88
Ilona89
Ha negyvenéves93
Szavak a társaságban93
Vörös hervadás94
Őszi reggeli95
Azokról, akik eltűntek95
Esti Kornél éneke96
Negyven pillanatkép100
Vers100
Költők100
Mézes kenyér100
Nyár100
Utcanők rekkenő délben101
Ember 1930-ban101
Asszony-arckép101
Magyarosan101
Váratlan vendég101
Toll102
Lengyel táncosnő102
Rádió102
Hasonlat103
Harmadosztály103
Októberi táj103
Házi bál104
Vidék104
Apám104
Késő ősz a ludasi pusztán104
Gyerekkor105
Kiáltás105
Új népiesség105
Utókor106
Jégzajlás a Dunán106
Délutáni szundítás106
Rím a földi igazságszolgáltatásra106
Érzelmes leány-arckép107
Kancsal rímek107
Naptalan decemberi délután107
Fényes arc a sötétben108
Emlékezet108
Rajz halott apám fejéről109
Kiáltás109
Ötven felé110
Február110
Csöndélet a kórházban110
Daltalan fa110
Sóhaj111
Magányom111
Anyám111
Marcus Aurélius112
Osvát Ernő a halottaságyon114
Játék első szemüvegemmel115
Éjjel az alvó mellett117
Kivégzés118
Ének a fiatalokról118
Útirajzok119
Róma119
Bologna120
Stralsunk122
Sassnitz és Tralleborg között122
Malmő123
Skeppsborn124
Stockholm124
Öreg fa a Hyde Parkban125
Halottak125
Ébredés126
Otthon127
A mi házunk128
Kétségbeesés129
A vad kovács130
Februári óda131
Száz sor a testi szenvedésről133
Fejtörő felnőtteknek137
Szellemidézés a New-York-kávéházban138
Könyörgés az ittmaradókhoz139
Már megtanultam140
Halotti beszéd141
Hajnali részegség143
Ének a semmiről148
HÁTRAHAGYOTT VERSEK
A múlt dalaiból 1-2153
Vallomás154
Válás155
Demosthenes157
Tavasz-elő158
Budapest159
Fekete farsang160
Zeneszónál163
Újévkor164
Emilia 1-2165
Epigramma 1-2166
Utóhang 1-2167
Notturno168
Vizek, vizek169
Hazafiság169
Álom a szőkékről170
Búcsú171
Gyógyulás171
Ének a szívemhez172
Ki tudja?173
Ének a tavasz elé173
Bús távolok174
Fekete Vénusz175
Zsoltár175
Táncok éjszakája175
Nem kellesz, élet!177
A hegy leányai177
Véres madarak178
Fekete tornyok179
Az öngyilkosokhoz180
A hét lusták éneke180
Kórházból182
Nyolc óra tájt182
A gyógyulók182
Tivornya hajnalán182
Üres órákban184
Naenia185
Vándorúton186
Nyárutó186
Hajnali csók187
A nyílvessző dala188
Prológ: A szabadkai filharmónikusok első hangversenyére190
Zongora-dal192
Húsvéti himnusz193
Piros195
Szellők zenéje196
A vér és tűz dala197
Fehér temetés200
A kabaré nagyhete200
Reggeli kísértet202
Holdsugár-szonáta203
Ismerjük egymást204
Miért?205
Ördöngősök206
Csillagok207
Nászi ének207
Otthon209
Kolduló énekek209
Az ivó210
Halotthozó éjek211
Terméketlen percek212
Lamentoso213
Avató213
A sárgahajú nő216
A vársoban217
Titkos jelenések 1-2218
A viciné. Verses jegyzetek egy budapesti költő naplójából219
Hajnali bálteremben 1-2224
Az alvó225
Párizs226
Sírszobor227
Leány228
A kulcs228
Lámpa a sötétben229
Az alkonyat230
Velence, déli harangszó230
A sötét szobában231
Gőgös, meddő virágok232
Népszónok. Pillanatkép 1918232
Írás régi könyvben. Csáth Géza233
A délután234
Szavak235
Budai szegények237
Legenda238
Csonka szonett szívemről239
Végrendelet239
Mercurius240
Vonaton, forró délután241
Régi pincér242
Apám a koporsóban242
Vázlat244
Hajam245
Koratavaszi délután245
Fohász246
Kérdések munka közben246
Kirakatok247
Tóth Árpád halotti maszkja247
Politika249
Verssorok250
Gyermekszoba250
Anyám250
Charing Cross251
Anna251
Részegek251
Orient Express252
Freud252
Cigaretta252
Fészek252
Nénike nevenapjára253
Rézkarc egy udvarházról253
Ordítás az erdőben254
254
Jó hír255
Hang256
Öngyújtó256
Uszodai idill257
Egy leány emléke257
Délutáni álom258
Műhely258
Feleségemnek258
Izgatott séták259
Fohászkodás261
Sárga, piros zászlóit lengeti262
Ellenség262
Mint a magnézium263
Zsuzsika264
Fényes, dicső madaraim265
Én mindig temetek266
Ezer év múlva267
Ünnepi körkép. Tanulmány a tömegről 1-5267
Szeptemberi áhitat270
ZSENGÉK, TÖREDÉKEK, RÍMJÁTÉKOK
Magunk vagyunk277
Kossuth Lajos, Széchenyi277
Híves őszi este278
Álmodtam, álmodtam278
Ó búrok, ha én most csak húszéves lennék279
Cigánylány, cigánylány!279
Kapca-ünnep279
A temetőben280
Hajnali dal280
Sors281
Kossuth Lajos élete282
Sors281
Kosstuh Lajos élete282
Ó, el ne ítéld282
A bölcs halála283
Szerenád284
A verseim elé285
A régi dalokból 1-3287
Légy csak magad288
Gyulai úr289
Dalok290
Haragszik az Isten290
Lidia291
Méla akkordok292
Az első méla akkord292
A második méla akkord293
Egy forradalomhírre293
Icarus295
Dél296
A költészethez296
Ne hidd, hogy299
Mózes imája299
Mahomet300
Egy verses regényből301
Délután305
Otthon305
Rab lelkem306
Tusakodás307
A jelentés308
Reggel fele310
Karácsonyi dal. Egy barátomnak312
Úton313
Éjjel314
Szilánkok315
Az Egyetemi Körben316
Egy éji lány dala317
Steinné318
Kéjvágy319
Álmok alkonyatja320
Vers Szandrának321
Lia321
Venus mystica322
Byronhoz323
Szerelmi dalok 1-2325
A fekete asszonyhoz 1-7327
Vágyok szeretni!332
Idill a Hűvösvölgyben332
Fölöttem az éj333
Láncvers334
Kis bordélyház335
Magyar vagyok, minthogy magyarul írok336
Érzés337
Mert hogyha itt bús életem robotján337
Röpima338
Vörös és sárga az ősz színe339
Beíratlan lapok340
Száz év se, és dalol a szél340
Most trombitákkal zengj a szerelemnek341
Úgy fáj az élet341
Hogy éjfélkor bezörgessen a párod342
Ki hallja én nagy jajgatásom342
A természet e szép hónapba mindég342
Apám343
Ma azt akarnám343
Mint hogyha kisfiam343
Tündéri téli délután344
Éjjel344
Csacsi rímek345
Előhang, melyben a költő igazolja magát345
Háztartási rikkanás a XX. században346
Képviselőházi jelenet346
Polgári idill346
Játék egy magyar író nevére347
Orvosi tanács347
Karinthynak347
Cc347
Szerelem347
Öreg megindító magánhívatalnok a Lipót-körúton348
Comprendre c'est tout pardonner348
Feddés348
Finomkodás348
Szerelmes vers349
Koprománia349
Infantilizmus349
Kétségbeesett költő kiáltása349
De gustibus non est disputandum350
Találós kérdés350
Kétségbeesés350
Ligeti nőzés350
Vers351
Kancsal rím351
Endresz351
Tréfák351
Ősz352
Háborús tréfa352
Idill352
Kiállás352
Iszákos és józan vitája353
Poloskairtóknak! 1-2353
Kezdet. Auftakt354
Szerelmi vallomás354
Koca-koca tarka355
Vonaton355
Ujjgyakorlat356
Napoleoni buzdítás katonáihoz357
Egy agg póttartalékos sóhaja357
Sarkigazság357
Karinthyhoz357
Véleményem Werfelről357
Csonka rím358
Le kell vetkőzni358
Étkezési rendszabály358
Kiáltás358
Holnap összedől e bús világ358
Kétségbeesés359
Magyaros párbeszéd360
Analitikus intelme361
Új rím361
Bölcs észrevétel Hatvany Lajosra361
Sírirat361
Vallomás362
A nőemancipáció lélektana362
Nyelvész, aki a szegedi tájszólást tanulmányozza363
Orosz idill364
Friedrich hívei egy női gyűlésen364
A fegyelem a fő365
Válasz egy olasz leánynak365
Jó orvos véleménye365
Parancs365
Ezt a rímet álmodtam, 1933. IV. 10.365
Rím366
Zöldtó367
Esti Kornél újabb versei367
Visszhang368
Álmomban hallottam368
Tréfás ujjgyakorlat369
Rím370
Esti Kornél címei 1-19372
Két paródia376
Lhewine376
Színésznő a ravatalon377
Isten-weekend. Undorom tetején378
VERSES DRÁMÁK
A kékruhás381
A szörny391
A lovag meg a kegyese402
Csoda426
Utószó436

Kosztolányi Dezső

Kosztolányi Dezső műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kosztolányi Dezső könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei I-II. Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei I-II. Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei I-II.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.690 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba
konyv