A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kosztolányi Dezső összes versei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 797 oldal
Sorozatcím: Osiris klasszikusok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-379-253-3

Tartalom

NÉGY FAL KÖZÖTT 1907
Lámpavilágnál
Lámpafény 1-47
Az árkádok alatt9
A komédiás dala12
Egy őrülthöz13
Csönd15
Egyedül16
A nagy bérházba történt valami16
Erdőben17
A földön18
A bal lator19
Gyilkosok20
Pán ébredése20
A nyár22
Inferno22
Én is23
A gyászmenet jő24
Mors bacchanalis25
Én28
A "Lenau Gassé"-n 1-230
Kérdések31
Vészfék31
Üres erdőben32
Plato olvasása közben 1-233
Bölcsesség34
Győzelem35
A sírok vonaglanak36
Szabadság37
Keresztúton37
Sürgöny37
Holnap38
Megállt az óra38
A hídon39
Ábrándjaim, ti...40
A fekete asszony
Lidércnyomás42
Víziók42
A fekete asszonyhoz 1-443
Éjfélkor45
Szeptemberben 1-545
Egy átok48
Utolsó versek 1-749
Pokol felé (Fantazmagória)
Nászút52
Úton53
Az ünnep előtt53
Lenn54
Egy leányról54
Fehér lányok 1-355
Pasztellek
Téli alkony57
Néma vidéki ház57
Találkozó58
Tűz58
Empire-szoba60
A tükör60
Válás63
Útrakészen63
Az országútak vándora64
Kis állomáson65
Kiskőrösön66
Tánc66
Közelgő vihar67
Fasti
Karácsony68
Húsvét68
Pünkösd69
Lefekvés után69
Ünnepnapon70
Álmatlanság70
Augusztusi reggel71
Járvány72
Pán72
Agamemnon és Odisszeüsz73
Dante a "Croce del Corvo"-ban73
Gyorstűz74
A zsidók kivonulása75
Szekerek a holfényben75
Cigányok77
A holtak vonatja77
Magyar versek
Alföld79
A magyar paraszt80
Az ősz honvédek81
Mikes szól81
A határ felé (Úti emlék)83
Magyar szonettek
Álmodtam én is85
Kisasszony85
Honfoglalás előtt86
Virágének86
Szent László jelenése87
Mohács
Csata előtt88
A csata88
A csata után89
Zrínyi, a költő89
Mátyás választása90
A Budapest-ciklusból
Budapest91
Budai idill95
Üllői-úti fák98
Változatok
Hervadt kertben100
Régi szerelem101
Finale 1-3101
Egy orosz leányhoz102
A hajnali csillaghoz103
Betegen104
Kék virágok közt104
Chanson105
Vágyódás106
Kérdés106
Búcsú106
Sorsunk107
A vonaton108
Tíz év után109
Egy nyári dél álma110
Láz111
Dalok, csatárok...112
A csillagokhoz 1-5113
A SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZAI 1910-1923
Mint aki a sínek közé esett...119
És látom Őt, a Kisdedet119
A doktor bácsi120
Múlt este én is jártam ottan121
Ó, a halál121
Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok122
Azon az éjjel123
Már néha gondolok a szerelemre124
Az iskolában hatvanan vagyunk124
Mostan színes tintákról álmodom125
Ti, akik zárt ajtók előtt szepegtek126
Ó, hányszor látlak mégis bennetek127
Este, este127
Mikor az este hirtelen leszáll128
A kis mécs128
Mi ez, mi ez?129
Én félek131
Ódon, ónémet, cifra óra132
Lánc, lánc, eszterlánc133
Akárcsak egy kormos szénégető134
Apámmal utazunk a vonaton135
Egy téli délben136
Anyuska régi képe136
Szegény anyám csak egy dalt zongorázik137
Én öngyilkos leszek137
A rokonok138
Öreganyó140
Halottak napján140
Miért zokogsz fel oly fájón, búsan141
A játék142
Mély éjeken hányszor nézlek, te Térkép143
A kis kutya144
Úgy élünk együtt, két kis idegen144
A rút varangyot véresen megöltük145
A kis baba145
Féltizenkettő147
Künn a sárgára pörkölt nyári kertben147
Ez a beteg, boros, bús, lomha Bácska149
A napraforgó, mint az őrült149
Szemem gyakorta visszanéz150
Ott az a vén, vidéki gyógytár151
A patikának üvegajtajában151
A rosszleányok - mondják - arra laknak152
A délután pezsgett a poros utcán153
Az első ősz153
Ha néha-néha meghal valaki154
Egyszer pedig magamba mentem155
Kip-kop, köveznek156
Az áprilisi délutánon156
Mi van még itt?157
Milyen lehet az élet ott kivűl?159
A délutánoktól mindig futottam159
Jaj, az estét úgy szeretem160
Ilyenkor a szobánk, mint a sziget161
A sakk161
Oly jó ébredni161
A húgomat a bánat eljegyezte162
Nagy társaság163
A nagyanyámhoz vittek el aludni163
Fényképek164
Gyakran megyek el most halotti házak kapujánál165
Jaj, hova lettek a zongorás estek165
Másként halálos csend és néma untság166
Menj, kisgyerek167
ŐSZI KONCERT - KÁRTYA 1911
Őszi koncert171
Kártya
A kártyás fölfohászkodik185
A kártyás imája185
A sötét párka186
Tenger és vihar187
Az éj, az álom s a kínok187
Szemét és csillagok között188
A kártyás diadala188
Induló a költőkhöz189
A kártya papjai miséznek190
A kártyás sír190
MÁGIA 1912
Kösöntyű195
Méz195
A hosszú, hosszú, hosszú éjszakán196
Arcom a tükörben197
Gyűlölöm magamat198
Takarodó198
Ami itt maradt199
Órák199
Mért nem beszéltek, én halottjaim200
Párbeszéd magammal201
Hódolat a halálnak202
Mások203
Groteszk205
Koporsó és bölcső közt206
Az ismeretlen, végtelen temetőben208
Hetedhétország felé208
A lámpagyújtó énekel209
Az ihlet perce210
Pipacsos, alföldi út, forró délután210
A vendég212
Innen a szobámbul212
Panoptikum213
Ó, a rémséges őszi éjszakák214
Vers egy leányról, akivel éjfél után találkoztam214
Áprilisi ezüst eső215
Cifra halottak216
Vénasszonyok nyarán217
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel218
Árnyak találkozója222
Köd előttem, köd utánam223
Kis Mariska225
Mint a beteg gyerek226
Csendes, édes aranyóra227
A vándor227
Fohász csillagtalan éjjel228
A lány a sötét szobába megy229
Boszorkányos este230
Rózsaszüret231
Arany-alapra arannyal232
Csúnya, piszkos reggelen233
Régi szerelmes levele234
Kedves235
Mélyek a kutak236
Csöndes, tiszta vers236
LÁNC, LÁNC, ESZTERLÁNC 1914
A magyar koldus239
TINTA 1916
Aranyvonat243
Naplójegyzet egy havas reggelen244
MÁK 1916
Ének Virág Benedekről249
Szeszélyes futamok a holdról251
Pléhkoszorú253
Séta a városon kívül, vidéken253
Nem szabad feledni254
Sötét, nehéz tavaszi ég255
Egy új poéta panasza a régi holdhoz256
Délutáni elmélkedés257
Keserű ének259
Mérgek litániája259
A jó hold261
Skála262
Hideg264
Kis, kósza vágyak265
Csatakos virradat265
Rózsa266
A rossz élet268
Egy kézre vágyom270
Akarsz-e játszani?271
A jó élet271
Csendes, ünnepi óda az élethez273
Öcsém274
Arckép275
Háborús fohász az aggokhoz276
Ádám277
Őszi síp278
Szentbeszéd279
Unalom280
KENYÉR ÉS BOR 1920
Az áldottak
Boldog, szomorú dal283
Hitves284
Verés285
Csáth Gézának286
Égi kalandok
Egyre közelebb290
Együgyű ének291
Ősi... régi...292
Mint292
Árnyak fehér processziója293
Reggeli áldás294
Lángok között296
A magány papja297
Szonett egy szoborra, mely az álló Dantét ábrázolja298
A szőke nő portréja298
Vénség299
Áldott szegénység300
Az átkozott házban 1-3300
Az ellenség302
Jajveszékelő
A magyar romokon303
Szénrajz 1918 őszéről304
Óda (Székfoglaló a Petőfi Társaságban)305
Anyák307
Ideges rímek308
Gyászkar309
Könnyek koldusa311
Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben311
Rapszódia312
Ima harc előtt313
Szonett az öreg királyról314
A BÚS FÉRFI PANASZAI 1924
Csak hús vagyok317
Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről317
Már elmondtam, mint kezdtem el318
Ha volna egy kevés remény319
Beírtak engem mindenféle Könyvbe321
Diákkoromban, vékony kis legényke322
Május323
Ezek a fák324
Milyen sötét-sötét a Balaton326
Én nagyon sokakat szerettem327
Lecsuklik minden pilla most328
Halálba hívó délután329
Sakkoztunk egyszer három nagydiákok330
Ó, én szeretem a bús pesti népet331
A lelkem oly kihalt, üres331
New York, te kávéház, ahol oly sokszor ültem333
Már néha ott ülök velük334
Elég a jaj. Ki innen a mezőre334
Mily messze van éntőlem már az ég335
Az álmaimnak színes ablakába336
A repülő337
1914338
Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most339
Az én családom nagy, erős volt340
Most harminckét éves vagyok341
Hajnal, éjfél közt ocsúdva mély sötétbe fölriadtam342
Milyen közeli most a nyári ég343
Ó, szép magyar fejek, ti drága-régik343
Úgy nézem a te arcodat, mint egy ős-régi rúnát345
A nagyvárosban éltem, hol a börzék345
A kalauz346
Ásítok és csak bámulom347
Kik élnek itt a dolgozószobámba?347
Ma hold van348
Fölébredek348
Hatalmas ősz348
Úgy írom néked, kisfiam, e verset352
Nem félek a haláltól, mert tudom, mi354
Mult este kissé lehajoltam357
Annyi ábrándtól remegett a lelkem358
Most elbeszélem azt a hónapot359
Kísérem a fiam az iskolába368
Kávéval és kacajjal jő368
Légy áldott, régi hely369
Itt fekszenek csodásan ők370
Lám, ma újólag az álom371
Ó, ifjuság, ha hozzátok megyek374
Szülőföldemnek bús határa, hajh375
Hattyú kutyám376
Ordítsak-e?377
A pohár eltörik377
MEZTELENÜL 1928-1935
Csomagold be mind...381
Vigyázz382
Szegények383
Az apa384
Magánbeszéd385
Csöndes viszontlátás385
Tanár az én apám387
Rózsaszín lámpa387
Nők388
Szerelem390
Lankadt ibolya390
Pille391
Francia lány391
Repülő ifjúság392
Szeretet392
Özvegy a villamosban393
Gépírókisasszony394
Egy rossz költő mily megindító395
Kalauz395
Beteg396
Vidék nappal, éjszaka397
Régi dajkánk egyetlen öröme398
Hetedhétország399
Vágy eltévedni400
Költő400
Intés az öregebbek tiszteletére403
Boldog, ihletes napjaim403
Bekötött szemmel404
Piac405
Krúdy Gyula407
Nagy a reggel407
Ha játszanak a gyermekek...409
Tömeg409
Aki ma meghalt412
Temetők413
Vendégség közben413
Utolsó kiáltás414
Zászló415
Régi pajtás szemüveggel415
Anya416
Színésznő417
Egy hang418
Indulatszavak418
Elégia419
ZSIVAJGÓ TERMÉSZET 1930
Fák beszéde
Pálma423
Hárs423
Nyírfa423
Almafa423
Eperfa424
Nyárfa424
Állatok beszéde
Medve424
Vadkan424
Víziló424
Nyúl425
Madarak beszéde
Hattyú425
Holló425
Sirály426
Kolibri426
Rovarok beszéde
Hangya426
Darázs426
Lepkék beszéde
Galathéa427
Asványok beszéde
Ezüst427
Drágakövek beszéde
Smaragd427
SZÁMADÁS 1935
Számadás 1-7431
Fényes koszorú434
Életre-halálra435
Európa439
Szeptember elején440
Költő a huszadik században441
Beszélő boldogság442
Szerelmesek442
Énekek éneke443
Litánia445
Három szatíra
Közéleti kitűnőség446
Úriasszony447
Forradalmár449
Harsány kiáltások tavaszi reggel451
Ilona452
Ha negyvenéves...455
Szavak a társaságban455
Vörös hervadás456
Őszi reggeli456
Azokról, akik eltűntek457
Esti Kornél éneke458
Negyven pillanatkép460
Vers460
Költők460
Mézes kenyér461
Nyár461
Utcanők rekkenő délben461
Ember 1930-ban461
Asszony-arckép461
Magyarosan461
Váratlan vendég462
Toll462
Lengyel táncosnő462
Rádió462
Hasonlat463
Harmadosztály463
Októberi táj463
Házi bál463
Vidék463
Apám464
Késő ősz a ludasi pusztán464
Gyermekkor464
Kiáltás464
Új népiesség465
Utókor465
Jégzajlás a Dunán465
Délutáni szundítás465
Rím a földi igazságszolgáltatásra465
Érzelmes leány-arckép466
Kancsal rímek466
Naptalan decemberi délután466
Fényes arc a sötétben466
Emlékezet467
Rajz halott apám fejéről467
Kiáltás467
Ötven felé468
Február468
Csöndélet a kórházban468
Daltalan fa468
Sóhaj469
Magányom469
Anyám469
Marcus Aurelius469
Osvát Ernő a halottaságyon471
Játék első szemüvegemmel472
Éjjel az alvó mellett474
Kivégzés474
Ének a fiatalokról475
Útirajzok
Róma476
Bologna476
Stralsund478
Sassnitz és Tralleborg között478
Malmő479
Skeppsborn480
Stockholm480
Öreg fa a Hyde Parkban481
Halottak481
Ébredés482
Otthon483
A mi házunk484
Kétségbeesés485
A vad kovács485
Februári óda486
Száz sor a testi szenvedésről487
Fejtörő felnőtteknek491
Szellemidézés a New York-kávéházban492
Könyörgés az ittmaradókhoz493
Már megtanultam494
Halotti beszéd494
Hajnali részegség496
Ének a semmiről500
ZSENGÉK, HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1890-1909
Magunk vagyunk...505
Kossuth Lajos, Széchenyi...505
Híves őszi este...505
Álom505
Ó, búrok, ha én most csak húszéves lennék...506
Cigánylány, cigánylány!507
Kapca-ünnep507
Sápadtan, mereven feküszöm...508
Sírvirágok 1-8509
R. Gy. sírján514
Két dal egy szép lányhoz 1-2514
A temetőben515
Hajnali dal516
Kossuth Lajos élete516
Hát az Ilonka516
Szerenád516
Ó, el ne ítéld...517
Az alkonyathoz518
A húrba markol a szokott újj...519
A visszhang románca519
Altatódal520
A bölcs halála520
A verseim elé522
A régi dalokból 1-3522
Légy csak magad...524
Gyulai úr524
Dalok525
Lidia525
Haragszik az Isten526
Méla akkordok 1-2527
Icarus528
Dél529
A költészethez529
Ne hidd, hogy...531
Mózes imája532
Mahomet533
Egy verses regényből533
Délután536
Otthon537
Rab lelkem537
Tusakodás538
A jelenés539
Reggel felé540
Úton542
Éjjel543
Szilánkok544
Az Egyetemi Körben545
Egy éji lány dala545
Steinné546
Kéjvágy548
Álmok alkonyatja548
Vers Szandának549
Lia549
Venus mystica550
Byronhoz551
Szerelmi dalok 1-2553
Vágyok szeretni554
Karácsonyi dal554
A fekete asszonyhoz 1-7555
Újévkor559
A múlt dalaiból 1-2560
Vallomás561
Egy foradalomhírre - 1905562
Tavasz-elő563
Budapest564
Ének a tavasz elé565
Fekete farsang565
Válás567
Demosthenes569
Zeneszónál569
Emilia 1-2570
Epigramma 1-2572
Utóhang 1-2572
Notturno573
Vizek, vizek...573
Hazafiság574
Álom a szőkékről575
Búcsú575
Gyógyulás576
Ének a szívemhez576
Ki tudja?...577
Bús távolok577
Fekete Vénusz
Zsoltár578
Táncok éjszakája578
A hegy leányai579
Véres madarak580
Fekete tornyok581
Nem kellesz, élet582
Az öngyilkosokhoz582
A hét lusták éneke583
Kórházból
Nyolc óra tájt584
A gyógyulók584
A sárgahajú nő585
Üres órákban586
A tivornya hajnalán587
Naenia587
Vándorúton588
Nyárutó588
Hajnali csók589
Prológ589
A nyílvessző dala591
Zongora-dal593
Húsvéti himnusz594
Piros596
A vér és tűz dala596
Szellők zenéje598
Viszontlátás599
Holdsugár-szonáta600
Ismerjük egymást601
Fehér temetés602
A kabaré nagyhete603
Reggeli kísértet604
Miért?605
Ördöngősök605
Csillagok606
Nászi ének607
Otthon608
Kolduló énekek608
Az ivó609
Halotthozó éjek609
A költő tentásüvege610
Lamentoso610
Terméketlen percek611
A városban612
Titkos jelenések 1-2613
A vicéné614
HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1910-1935
Hajnali bálteremben 1-2621
Az alvó622
Párizs622
Sírszobor623
Leány624
A kulcs624
Lámpa a sötétben625
Az alkonyat626
Velence, déli harangszó626
A sötét szobában626
Fölöttem az éj627
Gőgös, meddő virágok628
Idill a Hűvösvölgyben629
Láncvers629
Népszónok630
A kalap631
Avató632
Írás régi könyvben634
A délután...635
Szavak635
Budai szegények637
Legenda638
Ordítás az erdőben639
Csonka szonett szívemről639
Mercurius640
Vonaton, forró délután641
Ellenség641
Végrendelet642
Régi pincér643
Apám a koporsóban644
Vázlat645
Hajam645
Koratavaszi délután646
Fohász646
Kérdések munka közben646
Kirakatok646
Tóth Árpád halotti maszkja647
Verssorok
Gyermekszoba648
Anyám648
Charing Cross649
Anna649
Részegek649
Orient Express649
Freud650
Cigaretta650
Fészek650
Nénike nevenapjára650
Rézkarc egy udvarházról651
651
Politika651
Jó hír652
Hang653
Öngyújtó654
Egy leány emléke654
Esti Kornél rímei655
Uszodai idill655
Délutáni álom657
Beiratlan lapok658
Feleségemnek658
Izgatott séták658
Vörös és sárga az ősz szine...659
Sárga, piros zászlóit lengeti...660
Fohászkodás660
Mint a magnézium...660
Magyar vagyok, minthogy magyarul írok...661
Zsuzsika661
Fényes, dicső madaraim663
Én mindíg temetek663
Ezer év múlva664
Ünnepi körkép 1-5665
Szeptemberi áhítat667
Röpima670
RÍMJÁTÉKOK, CSACSI RÍMEK, PARÓDIÁK
Két paródia
Lhewine675
Színésznő a ravatalon675
Kis bordélyház676
Csacsi rímek677
Előhang, melyben a költő igazolja magát677
Háztartási alkalmazott halála678
Harcias rikkanás a XX. században678
Képviselőházi jelenet678
Polgári idill678
Játék egy magyar író nevére678
Orvosi tanács679
Karinthynak679
Cc679
Szerelem679
Öreg, megindító magánhivatalnok a Lipót-körúton679
Comprendre c'est tout pardonner679
Feddés679
Finomkodás680
Szerelmes vers680
Koprománia680
Infantilizmus680
Kétségbeesett költő kiáltása680
De gustibus non est disputandum...680
Találós kérdés681
Kétségbeesés681
Ligeti nőzés681
Vers681
Kancsal rím681
Endresz681
Tréfák682
Ősz682
Háborús tréfa682
Idill682
Kiáltás682
Iszákos és józan vitája683
Poloskairtóknak 1-2683
Kezdet683
Szerelmi vallomás684
Brokát...684
Míg itt mélázva ültök...684
Koca-koca tarka684
Vonaton685
Ujjgyakorlat685
Napoleon katonáihoz686
Egy agg póttartalékos sóhaja686
Sarkigazság686
Karinthyhoz686
Véleményem Werfelről686
Halálhozó...686
Csonka rím686
Le kell vetkőzni687
Étkezési rendszabály687
Kiáltás687
Holnap összedől e bús világ687
Ott volt a jószagú...687
Miért nézed te folyvást...687
Ki nem ölel...687
Esztéta?688
Az ember...688
Kétségbeesés688
Csekély...688
Magyaros párbeszéd688
Nyíló számra...688
Hegyezem...688
Amulett689
Uraim...689
Analitikus intelme689
Új rím689
Bölcs észrevétel Hatvany Lajosra689
Éld át azonmód...689
Olykor könnyezve...689
Sírirat690
Hal-pakkal...690
Vallomás690
A nőemancipáció lélektana690
Te sóhereknek...690
Költő...690
Szerelem...690
Lázongó szovjet költő690
Nyelvész, aki a szegedi tájszólást tanulmányozza691
Ha ápolna...691
Itt az ágytál...691
Tiszttárs...691
Két tölgy...691
Orosz idill691
Ledőlök a kanapéra...691
Vágyaim elálmosodnak...692
A bankra...692
Friedrich hívei egy női gyűlésen692
Ez többet ér...692
Szegény ember...692
A fegyelem a fő692
A parazolt...692
Válasz egy olasz leánynak692
Jó orvos véleménye693
Parancs693
Ezt a rímet álmodtam 1933. IV. 10.693
Rím693
Mire gondolt?...693
Aladár...693
Multkor történt...693
Mondok valami rémeset...694
Zöldtó694
Ez adomát...694
Esti Kornél újabb versei 1-3694
Visszhang695
Álmomban hallottam695
Westfal...695
Ez a szegény...695
Az utca dala695
A munkát...695
Tréfás ujjgyakorlat696
Azonnal...696
Ezerrel azonnal...696
Láttam ott egy pulykát...696
Rím696
Egy hervadt nőszirom...696
Forró nyáron...697
Falába...697
Falába...697
Falábú697
Itt színdús indus...697
Ez itt az a vita...697
Ez Káin...697
Porust...698
Rosszalólag...698
Olvastam a Maternelle-t...698
Naptár...698
Tanács megszálott területi barátomnak698
Ismét Adyról698
Szeretnék szerelmes lenni...699
Levert volt...699
Két kecskerím699
Kalandjaim, édes kalandjaim699
Nyár, nyár, nyár (Karinthy Frigyes-paródia)700
Zápolya úr vallatása (Ady Endre-paródia)701
Véges, végtelen (Gellért Oszkár-paródia)701
Isten-weekend (Mécs László-paródia)702
TÖREDÉKEK
Száz év se, és dalol a szél705
Most trombitákkal zengj a szerelemnek706
Gyógykút706
Hogy éjfélkor bezörgessen a párod707
Ki hallja én nagy jajgatásom707
A természet e szép hónapba mindég708
Rajz a fiatalokról708
Karácsony éjjel van...708
éhes vagyok...708
Apám708
De azt akarnám...708
Tündéri téli délután709
Úgy fáj az élet709
Mint a szegény telefonos kisasszony709
Költők 710
Mint hogyha kisfiam710
Érzés710
Éjjel711
JEGYZET713
MUTATÓK
Betűrendes mutató723
Kezdősorok mutatója747
Tartalom773

Kosztolányi Dezső

Kosztolányi Dezső műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kosztolányi Dezső könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kosztolányi Dezső összes versei Kosztolányi Dezső összes versei

Könyvtári könyv volt. A lapélek kissé foltosak.

Állapot: Közepes
3.580 Ft
2.860 ,-Ft 20
14 pont kapható
Kosárba