1.038.627

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Kosztolányi Dezső összes versei I-II.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.009 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 18 cm x 13 cm
ISBN: 963-15-2376-4
Megjegyzés: Egy fekete-fehér fotóval.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. KÖTET
NÉGY FAL KÖZÖTT 1907
Lámpavilágnál
Lámpafény 1-47
Az árkádok alatt10
A komédiás dala13
Egy őrülthöz14
Csönd16
Egyedül17
A nagy bérházba történt valami18
Erdőben20
A földön20
A bal lator21
Gyilkosok22
Pán ébredése23
A nyár24
Inferno25
Én is26
A gyászmenet jő27
Mors bacchanalis29
Én32
A "Lenau Gassé"-n 1-234
Kérdések35
Vészfék36
Üres erdőben37
Plato olvasása közben 1-238
Bölcsesség39
Győzelem40
A sírok vonaglanak41
Szabadság42
Keresztúton
Sürgöny43
Holnap43
Megállt az óra44
A hídon45
Ábrándjaim, ti...47
A fekete asszony
Lidércnyomás48
Víziók49
A fekete asszonyhoz 1-449
Éjfélkor52
Szeptemberben 1-552
Egy átok55
Utolsó versek 1-756
Pokol felé (Fantazmagória)
Nászút60
Úton61
Az ünnep előtt61
Lenn62
Egy leányról62
Fehér lányok 1-362
Pasztellek65
Téli alkony65
Néma vidéki ház66
Találkozó66
Tűz67
Empire-szoba68
A tükör69
Válás72
Útrakészen73
Az országútak vándora73
Kis állomáson75
Kiskőrösön76
Tánc76
Közelgő vihar (Egy kép alá)77
Fasti
Karácsony78
Húsvét78
Pünkösd79
Lefekvés után80
Ünnepnapon80
Álmatlanság81
Augusztusi reggel82
Járvány82
Pán83
Agamemnon és Odisszeüsz84
Gyorstűz84
A zsidók kivonulása86
Szekerek a holfényben86
Cigányok88
A holtak vonatja89
Magyar versek
Alföld90
A magyar paraszt91
Az ősz honvédek92
Mikes szól93
A határ felé (Úti emlék)94
Magyar szonettek
Álmodtam én is97
Kisasszony98
Honfoglalás előtt98
Virágének99
Szent László jelenése100
Mohács
Csata előtt100
A csata101
A csata után102
Zrínyi, a költő102
Mátyás választása103
A Budapest-ciklusból
Budapest104
Budai idill109
Üllői-úti fák113
Változatok
Hervadt kertben115
Régi szerelem116
Finale 1-3117
Egy orosz leányhoz118
A hajnali csillaghoz119
Betegen120
Kék virágok közt120
Chanson121
Vágyódás122
Kérdés122
Búcsú123
Sorsunk124
A vonaton125
Tíz év után126
Egy nyári dél álma127
Láz129
Dalok, csatárok...130
A csillagokhoz 1-5131
A SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZA 1910-1923
Mint aki a sínek közé esett...137
És látom Őt, a Kisdedet137
A doktor bácsi138
Múlt este én is jártam ottan139
Ó, a halál140
Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok141
Azon az éjjel142
Már néha gondolok a szerelemre143
Az iskolában hatvanan vagyunk143
Mostan színes tintákról álmodom144
Ti, akik zárt ajtók előtt szepegtek145
Ó, hányszor látlak mégis bennetek146
Este, este147
Mikor az este hirtelen leszáll147
A kis mécs148
Mi ez, mi ez?149
Én félek150
Ódon, ónémet, cifra óra152
Lánc, lánc, eszterlánc153
Akárcsak egy kormos szénégető154
Apámmal utazunk a vonaton155
Egy téli délben156
Anyuska régi képe157
Szegény anyám csak egy dalt zongorázik157
Én öngyilkos leszek158
A rokonok159
Öreganyó161
Halottak napján161
Miért zokogsz fel oly fájón, búsan162
A játék163
Mély éjeken hányszor nézlek, te Térkép164
A kis kutya165
Úgy élünk együtt, két kis idegen166
A rút varangyot véresen megöltük166
A kis baba167
Féltizenkettő168
Künn a sárgára pörkölt nyári kertben169
Ez a beteg, boros, bús, lomha Bácska171
A napraforgó, mint az őrült171
Szemem gyakorta visszanéz172
Ott az a vén, vidéki gyógytár173
A patikának üvegajtajában173
A rosszleányok - mondják - arra laknak175
A délután pezsgett a poros utcán175
Az első ősz175
Ha néha-néha meghal valaki177
Egyszer pedig magamba mentem178
Kip-kop, köveznek178
Az áprilisi délutánon179
Mi van még itt?180
Milyen lehet az élet ott kivűl?182
A délutánoktól mindig futottam182
Jaj, az estét úgy szeretem184
Ilyenkor a szobánk, mint a sziget184
A sakk184
Oly jó ébredni185
A húgomat a bánat eljegyezte185
Nagy társaság186
A nagyanyámhoz vittek el aludni187
Fényképek188
Gyakran megyek el most halotti házak kapujánál188
Jaj, hova lettek a zongorás estek189
Másként halálos csend és néma untság190
Menj, kisgyerek191
ŐSZI KONCERT - KÁRTYA 1911
Őszi koncert195
Kártya
A kártyás fölfohászkodik213
A kártyás imája214
A sötét párka214
Tenger és vihar215
Az éj, az álom s a kínok216
Szemét és csillagok között217
A kártyás diadala218
Induló a költőkhöz218
A kártya papjai miséznek219
A kártyás sír220
MÁGIA 1912
Kösöntyű223
Méz223
A hosszú, hosszú, hosszú éjszakán224
Arcom a tükörben225
Gyűlölöm magamat226
Takarodó227
Ami itt maradt227
Órák228
Mért nem beszéltek, én halottjaim229
Párbeszéd magammal230
Hódolat a halálnak231
Mások232
Groteszk235
Koporsó és bölcső közt237
Az ismeretlen, végtelen temetőben238
Hetedhétország felé239
A lámpagyújtó énekel240
Az ihlet perce241
Pipacsos, alföldi út, forró délután241
A vendég243
Innen a szobámbul243
Panoptikum244
Ó, a rémséges őszi éjszakák245
Vers egy leányról, akivel éjfél után találkoztam246
Áprilisi ezüst eső247
Cifra halottak248
Vénasszonyok nyarán249
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel250
Árnyak találkozója255
Köd előttem, köd utánam256
Kis Mariska259
Mint a beteg gyerek260
Csendes, édes aranyóra261
A vándor262
Fohász csillagtalan éjjel263
A lány a sötét szobába megy264
Boszorkányos este265
Rózsaszüret265
Arany-alapra arannyal267
Csúnya, piszkos reggelen268
Régi szerelmes levele270
Kedves271
Mélyek a kutak271
Csöndes, tiszta vers272
LÁNC, LÁNC, ESZTERLÁNC 1914
A magyar koldus275
TINTA 1916
Aranyvonat281
Naplójegyzet egy havas reggelen282
MÁK 1916
Ének Virág Benedekről287
Szeszélyes futamok a holdról289
Pléhkoszorú292
Séta a városon kívül, vidéken293
Nem szabad feledni294
Sötét, nehéz tavaszi ég295
Egy új poéta panasza a régi holdhoz296
Délutáni elmélkedés298
Keserű ének299
Mérgek litániája300
A jó hold302
Skála303
Hideg305
Kis, kósza vágyak306
Csatakos virradat307
Rózsa308
A rossz élet310
Egy kézre vágyom312
Akarsz-e játszani?313
A jó élet314
Csendes, ünnepi óda az élethez316
Öcsém317
Arckép318
Háborús fohász az aggokhoz320
Ádám321
Őszi síp322
Szentbeszéd323
Unalom324
KENYÉR ÉS BOR 1920
Az áldottak
Boldog, szomorú dal329
Hitves330
Verés331
Csáth Gézának333
Égi kalandok
Egyre közelebb337
Együgyű ének338
Ősi... régi...339
Mint340
Árnyak fehér processziója341
Reggeli áldás342
Lángok között344
A magány papja345
Szonett egy szoborra, mely az álló Dantét ábrázolja346
A szőke nő portréja347
Vénség348
Áldott szegénység348
Az átkozott házban 1-3349
Az ellenség351
Jajveszékelő
A magyar romokon352
Szénrajz 1918 őszéről353
Óda (Székfoglaló a Petőfi Társaságban)354
Anyák357
Ideges rímek358
Gyászkar360
Könnyek koldusa361
Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben362
Rapszódia363
Ima harc előtt364
Szonett az öreg királyról365
A BÚS FÉRFI PANASZAI 1924
Csak hús vagyok369
Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről369
Már elmondtam, mint kezdtem el370
Ha volna egy kevés remény371
Beírtak engem mindenféle Könyvbe374
Diákkoromban, vékony kis legényke375
Május376
Ezek a fák377
Milyen sötét-sötét a Balaton379
Én nagyon sokakat szerettem380
Lecsuklik minden pilla most381
Halálba hívó délután381
Sakkoztunk egyszer három nagydiákok383
Ó, én szeretem a bús pesti népet384
A lelkem oly kihalt, üres385
New York, te kávéház, ahol oly sokszor ültem386
Már néha ott ülök velük388
Elég a jaj. Ki innen a mezőre389
Mily messze van éntőlem már az ég389
Az álmaimnak színes ablakába390
A repülő391
1914392
Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most394
Az én családom nagy, erős volt395
Most harminckét éves vagyok396
Hajnal, éjfél közt ocsúdva mély sötétbe fölriadtam399
Milyen közeli most a nyári ég400
Ó, szép magyar fejek, ti drága-régik402
Úgy nézem a te arcodat, mint egy ős-régi rúnát402
A nagyvárosban éltem, hol a börzék403
A kalauz404
Ásítok és csak bámulom405
Kik élnek itt a dolgozószobámba?405
Ma hold van405
Fölébredek405
Hatalmas ősz410
Úgy írom néked, kisfiam, e verset412
Nem félek a haláltól, mert tudom, mi414
Mult este kissé lehajoltam415
Annyi ábrándtól remegett a lelkem416
Most elbeszélem azt a hónapot418
Kísérem a fiam az iskolába428
Kávéval és kacajjal jő429
Légy áldott, régi hely430
Itt fekszenek csodásan ők430
Lám, ma újólag az álom432
Ó, ifjuság, ha hozzátok megyek435
Szülőföldemnek bús határa, hajh436
Hattyú kutyám437
Ordítsak-e?438
A pohár eltörik439
MEZTELENÜL 1928-1935
Csomagold be mind...443
Vigyázz444
Szegények446
Az apa447
Magánbeszéd448
Csöndes viszontlátás448
Tanár az én apám450
Rózsaszín lámpa450
Nők451
Szerelem453
Lankadt ibolya454
Pille454
Francia lány455
Repülő ifjúság456
Szeretet457
Özvegy a villamosban457
Gépírókisasszony458
Egy rossz költő mily megindító459
Kalauz460
Beteg461
Vidék nappal, éjszaka462
Régi dajkánk egyetlen öröme463
Hetedhétország464
Vágy eltévedni466
Költő466
Intés az öregebbek tiszteletére470
Boldog, ihletes napjaim471
Bekötött szemmel471
Piac472
Krúdy Gyula475
Nagy a reggel475
Ha játszanak a gyermekek...477
Tömeg477
Aki ma meghalt481
Temetők482
Vendégség közben483
Utolsó kiáltás484
Zászló484
Régi pajtás szemüveggel485
Anya486
Színésznő487
Egy hang488
Indulatszavak488
Elégia489
ZSIVAJGÓ TERMÉSZET 1930
Fák beszéde
Pálma493
Hárs493
Nyírfa493
Almafa494
Eperfa494
Nyárfa494
Állatok beszéde
Medve494
Vadkan495
Víziló495
Nyúl495
Madarak beszéde
Hattyú496
Holló496
Sirály496
Kolibri497
Rovarok beszéde
Hangya497
Darázs497
Lepkék beszéde
Galathéa498
Asványok beszéde
Ezüst498
Drágakövek beszéde
Smaragd499
SZÁMADÁS 1935
Számadás 1-7503
Fényes koszorú508
Életre-halálra509
Európa513
Szeptember elején515
Költő a huszadik században515
Beszélő boldogság516
Szerelmesek517
Énekek éneke518
Litánia520
Három szatíra
Közéleti kitűnőség521
Úriasszony523
Forradalmár525
Harsány kiáltások tavaszi reggel527
Ilona528
Ha negyvenéves...532
Szavak a társaságban532
Vörös hervadás533
Őszi reggeli534
Azokról, akik eltűntek534
Esti Kornél éneke535
Negyven pillanatkép
Vers539
Költők539
Mézes kenyér539
Nyár539
Utcanők rekkenő délben540
Ember 1930-ban540
Asszony-arckép540
Magyarosan540
Váratlan vendég541
Toll541
Lengyel táncosnő541
Rádió542
Hasonlat542
Harmadosztály542
Októberi táj543
Házi bál543
Vidék543
Apám544
Késő ősz a ludasi pusztán544
Gyermekkor544
Kiáltás544
Új népiesség545
Utókor545
Jégzajlás a Dunán545
Délutáni szundítás546
Rím a földi igazságszolgáltatásra546
Érzelmes leány-arckép546
Kancsal rímek546
Naptalan decemberi délután547
Fényes arc a sötétben547
Emlékezet548
Rajz halott apám fejéről548
Kiáltás549
Ötven felé549
Február549
Csöndélet a kórházban550
Daltalan fa550
Sóhaj550
Magányom551
Anyám551
Marcus Aurelius551
Osvát Ernő a halottaságyon554
Játék első szemüvegemmel555
Éjjel az alvó mellett557
Kivégzés557
Ének a fiatalokról558
Útirajzok
Róma559
Bologna560
Stralsund562
Sassnitz és Tralleborg között562
Malmő563
Skeppsborn564
Stockholm565
Öreg fa a Hyde Parkban565
Halottak566
Ébredés567
Otthon567
A mi házunk569
Kétségbeesés570
A vad kovács570
Februári óda570
Száz sor a testi szenvedésről571
Fejtörő felnőtteknek573
Szellemidézés a New York-kávéházban579
Könyörgés az ittmaradókhoz579
Már megtanultam581
Halotti beszéd581
Hajnali részegség583
Ének a semmiről588
II. KÖTET
ZSENGÉK, HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1890-1909
Magunk vagyunk...7
Kossuth Lajos, Széchenyi...7
Híves őszi este...7
Álom8
Ó, búrok, ha én most csak húszéves lennék...10
Cigánylány, cigánylány!10
Kapca-ünnep10
Sírvirágok 1-811
R. Gy. sírján16
Két dal egy szép lányhoz 1-217
A temetőben18
Hajnali dal18
Kossuth Lajos élete19
Hát az Ilonka19
Szerenád19
Ó, el ne ítéld...20
Az alkonyathoz21
A húrba markol a szokott újj...22
A visszhang románca23
Altatódal23
A bölcs halála24
A verseim elé25
A régi dalokból 1-327
Légy csak magad...28
Gyulai úr29
Dalok30
Lidia30
Haragszik az Isten31
Méla akkordok 1-232
Icarus33
Dél35
A költészethez35
Ne hidd, hogy...38
Mózes imája38
Mahomet39
Egy verses regényből40
Délután43
Otthon44
Rab lelkem45
Tusakodás45
A jelenés47
Reggel felé48
Úton51
Éjjel52
Szilánkok53
Az Egyetemi Körben54
Egy éji lány dala55
Steinné56
Kéjvágy57
Álmok alkonyatja58
Vers Szandának59
Lia59
Venus mystica60
Byronhoz61
Szerelmi dalok 1-263
Vágyok szeretni65
Karácsonyi dal65
A fekete asszonyhoz 1-766
Újévkor71
A múlt dalaiból 1-272
Vallomás73
Egy foradalomhírre - 190574
Tavasz-elő75
Budapest77
Ének a tavasz elé78
Fekete farsang78
Válás81
Demosthenes83
Zeneszónál84
Emilia 1-285
Epigramma 1-287
Utóhang 1-288
Notturno89
Vizek, vizek...89
Hazafiság90
Álom a szőkékről91
Búcsú91
Gyógyulás92
Ének a szívemhez93
Ki tudja?...93
Bús távolok94
Fekete Vénusz
Zsoltár94
Táncok éjszakája95
A hegy leányai96
Véres madarak97
Fekete tornyok98
Nem kellesz, élet99
Az öngyilkosokhoz100
A hét lusták éneke101
Kórházból
Nyolc óra tájt101
A gyógyulók102
A sárgahajú nő103
Üres órákban104
A tivornya hajnalán105
Naenia106
Vándorúton106
Nyárutó107
Hajnali csók108
Prológ108
A nyílvessző dala110
Zongora-dal112
Húsvéti himnusz114
Piros116
A vér és tűz dala116
Szellők zenéje119
Viszontlátás120
Holdsugár-szonáta121
Ismerjük egymást122
Fehér temetés123
A kabaré nagyhete124
Reggeli kísértet126
Miért?126
Ördöngősök127
Csillagok128
Nászi ének129
Otthon130
Kolduló énekek130
Az ivó131
Halotthozó éjek132
A költő tentásüvege133
Lamentoso133
Terméketlen percek134
A városban135
Titkos jelenések 1-2136
A vicéné137
HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1910-1935
Hajnali bálteremben 1-2145
Az alvó146
Párizs147
Sírszobor148
Leány148
A kulcs149
Lámpa a sötétben150
Az alkonyat151
Velence, déli harangszó151
A sötét szobában152
Fölöttem az éj152
Gőgös, meddő virágok153
Idill a Hűvösvölgyben154
Láncvers155
Népszónok156
A kalap157
Avató159
Írás régi könyvben161
A délután...162
Szavak162
Budai szegények165
Legenda166
Ordítás az erdőben167
Csonka szonett szívemről167
Mercurius168
Vonaton, forró délután169
Ellenség169
Végrendelet170
Régi pincér171
Apám a koporsóban172
Vázlat173
Hajam174
Koratavaszi délután174
Fohász175
Kérdések munka közben175
Kirakatok176
Tóth Árpád halotti maszkja176
Verssorok178
Gyermekszoba178
Anyám178
Charing Cross178
Anna179
Részegek179
Orient Express179
Freud180
Cigaretta180
Fészek180
Nénike nevenapjára181
Rézkarc egy udvarházról181
181
Politika182
Jó hír183
Hang184
Öngyújtó184
Egy leány emléke185
Esti Kornél rímei185
Uszodai idill188
Délutáni álom189
Beiratlan lapok189
Feleségemnek189
Izgatott séták190
Vörös és sárga az ősz szine...192
Sárga, piros zászlóit lengeti...192
Fohászkodás192
Mint a magnézium...193
Magyar vagyok, minthogy magyarul írok...194
Zsuzsika195
Fényes, dicső madaraim196
Én mindíg temetek197
Ezer év múlva198
Ünnepi körkép 1-5198
Szeptemberi áhítat201
Röpima205
RÍMJÁTÉKOK, CSACSI RÍMEK, PARÓDIÁK
Kis bordélyház209
Csacsi rímek210
Előhang, melyben a költő igazolja magát210
Háztartási alkalmazott halála211
Harcias rikkanás a XX. században211
Képviselőházi jelenet211
Polgári idill212
Játék egy magyar író nevére212
Orvosi tanács212
Karinthynak212
Cc212
Szerelem213
Öreg, megindító magánhivatalnok a Lipót-körúton213
Comprendre c'est tout pardonner213
Feddés213
Finomkodás214
Szerelmes vers214
Koprománia214
Infantilizmus214
Kétségbeesett költő kiáltása215
De gustibus non est disputandum...215
Találós kérdés215
Kétségbeesés215
Ligeti nőzés215
Vers216
Kancsal rím216
Endresz216
Tréfák217
Ősz217
Háborús tréfa217
Idill217
Kiáltás218
Iszákos és józan vitája218
Poloskairtóknak! 1-2218
Kezdet (Auftakt)219
Szerelmi vallomás219
Brokát...219
Míg itt mélázva ültök...219
Koca-koca tarka220
Vonaton220
Ujjgyakorlat220
Napoleon katonáihoz222
Egy agg póttartalékos sóhaja222
Sarkigazság222
Karinthyhoz222
Véleményem Werfelről222
Halálhozó...223
Csonka rím223
Le kell vetkőzni223
Étkezési rendszabály223
Kiáltás223
Holnap összedől e bús világ224
Ott volt a jószagú...224
Miért nézed te folyvást...224
Ki nem ölel...224
Esztéta?224
Az ember...224
Kétségbeesés225
Csekély...225
Magyaros párbeszéd225
Nyíló számra...225
Hegyezem...225
Amulett225
Uraim...226
Analitikus intelme226
Új rím226
Bölcs észrevétel Hatvany Lajosra226
Éld át azonmód...226
Olykor könnyezve...226
Sírirat227
Hal-pakkal...227
Vallomás227
A nőemancipáció lélektana227
Te sóhereknek...227
Költő...228
Szerelem...228
Lázongó szovjet költő228
Nyelvész, aki a szegedi tájszólást tanulmányozza228
Ha ápolna...229
Itt az ágytál...229
Tiszttárs...229
Két tölgy...229
Orosz idill229
Ledőlök a kanapéra...229
Vágyaim elálmosodnak...230
A bankra...230
Friedrich hívei egy női gyűlésen230
Ez többet ér...230
Szegény ember...230
A fegyelem a fő230
A parazolt...231
Válasz egy olasz leánynak231
Jó orvos véleménye231
Parancs231
Ezt a rímet álmodtam 1933. IV. 10.231
Rím232
Mire gondolt...232
Aladár...232
Multkor történt...232
Mondok valami rémeset...232
Zöldtó233
Ez adomát...233
Esti Kornél újabb versei 1-3233
Visszhang234
Álmomban hallottam234
Westfal...234
Ez a szegény...234
Az utca dala234
A munkát...235
Tréfás ujjgyakorlat235
Azonnal...235
Ezerrel azonnal...235
Láttam ott...235
Rím236
Egy hervadt...236
Forró nyáron...236
Falába...236
Falába...236
Falábú236
Itt színdús...237
Ez itt...237
Ez Káin...237
Porust...237
Olvastam...237
Naptár...238
Két kecskerím238
Kalandjaim238
Két paródia (A la maniére de R. M. Rilke)238
Lhewine238
Színésznő a ravatalon239
Zápolya úr vallatása (Ady Endre-paródia)240
Véges, végtelen (Gellért Oszkár-paródia)240
Isten-weekend (Mécs László-paródia)241
TÖREDÉKEK
Száz év se, és dalol a szél245
Most trombitákkal zengj a szerelemnek246
Gyógykút246
Úgy fáj az élet247
Hogy éjfélkor bezörgessen a párod248
Ki hallja én nagy jajgatásom248
A természet e szép hónapba mindég248
Apám249
Mint a szegény telefonos kisasszony249
Ma azt akarnám249
Mint hogyha kisfiam250
Tündéri téli délután250
Érzés250
Éjjel251
VERSES DRÁMÁK
Dialóg255
A kékruhás261
Csoda271
A szörny284
A lovag meg a kegyese299
Jegyzet327
Mutatók337
Betűrendes mutató339
Kezdősorok mutatója357
Tartalom381

Kosztolányi Dezső

Kosztolányi Dezső műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kosztolányi Dezső könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kosztolányi Dezső összes versei I-II. Kosztolányi Dezső összes versei I-II. Kosztolányi Dezső összes versei I-II. Kosztolányi Dezső összes versei I-II.

A kötetek védőborítója elszíneződött, foltos.

Állapot:
2.740 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba
konyv