857.387

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Róluk... értük... I-II.

Családból kiemelt gyermekek és fiatalok szociológiája/Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok ("állami gondoskodásban élők") társadalmi sajátosságai (szociológiai jellemzői) napjainkban/Országos kutatás az "állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok" körében

Szerző

Kiadó: Ágota Alapítvány
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.234 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 978-963-068-381-4
Megjegyzés: Színes ábrákkal illusztrálva.

Fülszöveg

Kothlencz János 1973-ban született Kiskunhalason. Három hónapos korában került "állami gondozásba". A '70-es, '80-as évek nevelőotthonaiban töltötte gyermekkorát. Általános és középiskolai tanulmányait Hajóson és Kiskunfélegyházán végezte. 1994-től Szegeden kezdi főiskolai, majd egyetemi tanulmányait. A pedagógiát, szociológiát, teológiát és szociálterápiát végzett gyermekvédelmi szakember napjainkra a hazai gyermek- és ifjúságvédelem területén alkot. Tevékenysége és az általa életre hívott kezdeményezések jótékony hatása nagyban hozzájárul a családból kiemelt gyermekek és fiatalok (gyermekvédelmi gondoskodásban élők) sorsának jobbá tételéhez. 1996-ban megalapítja az ÁGOTA mozgalmat, későbbiekben ÁGOTA - Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért - országos, közhasznú Alapítványt. Az ÁGOTA napjainkra az ország összes megyéjében, közel 100 gyermek- és lakásotthont támogat, csaknem 1700 gyermekhez jut el karitatív szolgálatuk. Ugyancsak ő hozta létre, és... Tovább

Tartalom

I. kötet

Előszavak és gondolatok 7
Önkénteseink és támogatóink érdeme 8
Előszó Harrach Pétertől 9
Előszó Dr. Feleky Gábortól 10
Előszó Dr. Kiss- Rigó Lászlótól 12
Bevezetés „Róluk... értük..avagy „milyenek ők, és miért olyanok, amilyenek" 13
1. fejezet - A kutatás módszertani háttere 15
Gondolatok Dr. Radoszáv Miklóstól 17
Gondolatok Dr. Hegedűs Andreától 18
A kutatás módszertani háttere 19
Kutatásunk előzménye és céljai 19
Tapasztalatainkra alapozott segítő szándékunk 19
Hogy ne csak a hasunkra ütve segítsünk 20
Közelebbi viszony a kérdéskörrel 20
Segíteni a gyermekvédelmi szakembert a tájékozódásban 20
Elgondolkodtatni és cselekvésre ösztönözni 20
A felnőttképzés és felsőoktatás eszközéül 20
Kutatásunk elemzési egységei és területei 23
Gyermekotthonokban élők az egyén és csoport összefüggésében 23
Kutatásunkba bevont gyermekvédelmi gondoskodásban élők életkora 25
Gyermekvédelmi gondoskodásból- gyermekotthonokból- kikerültek
életútjának vizsgálata és életkora (sikeréletút- vizsgálat) 27
Gyermekotthon és gyermekvédelmi struktúra, mint otthon és
intézmény a törvényi háttérrel összefüggésben 27
Kutatásunkhoz használt szakirodalmak és egyéb publikációk 28
Kutatásunk általános tématerületei 28
Nehéz életesemények, kiszolgáltatottság érzet és bizalomkép 28
Interperszonális kapcsolatok 29
Önrendelkezés, normák és vezérfonalak 29
Teljesítményhez való viszony és jövőkép 29
Kutatásunk adatgyűjtési módszereiről, mérőeszközeiről és idődimenziójáról 30
A kérdőíves adatfelvétel szervezéstechnikai előzményei 30
A kérdőíves adatfelvételhez használt mintavételi eljárás 31
A kérdőíves adatfelvétel módszertani háttere 32
A mintában szereplő állami gondoskodásban élő gyermekek
területi és demográfiai összetétele 33
Területi megoszlás 33
Megyék szerinti megoszlás 33
Regionális megoszlás 35
Települési háttér 36
Nemek szerinti arány 37
Életkori megoszlás 37
Korcsoportok 38
Állami gondoskodásba vétel időpontja 39
Állami gondoskodásban töltött idő 40
A szülői család mérete: a testvérek száma 41
Az etnikai hovatartozás: a roma gyermekek becsült aránya 42
Fókuszcsoportos vizsgálat ? 44
Szociometriai vizsgálat 46
Diagnosztikus klienscsoportok, mint vizsgálati módszer 48
Diagnosztikus klienscsoportok jegyzőkönyveiről 51
Interjú- beszélgetések (egyéni és csoportos) 51
Megfigyelések 52
Kutatásunk etikai irányelvei 53
Kutatásunkban érintettek önkéntes részvételéről és engedélyeinkről 53
A kutatásban érintettek védelméről, névtelenségéről és titkosságról 53
A kutatás ideológia mentességéről és egyéb etikai vonatkozásokról 54
Kutatásunk módszertani hátterének összefoglalója 57
2. fejezet - Nehéz életesemények (traumák), kiszolgáltatottság érzet és bizalomkép 59
Gondolatok Szécsényi Sándortól 61
A gyermekek bekerülés előtti időszakának kérdésköre és nehéz életeseményeik (traumáik), kiszolgáltatottság érzetük 62
Családi háttér és az ahhoz való viszony 62
A család anyagi, jövedelmi háttere 63
A családi otthoni légkör 65
A családi otthon és gyermekotthon összevetése: hol lenne jobb? 69
Ki kezdeményezte a gondozásba vételt? 70
Mi volt a gondozásba vétel oka? 72
Gondozásba vétel oka a gyermekek és fiatalok megfogalmazásában 76
A szülőkhöz való érzelmi viszony 92
Mi volt rossz otthon? Gyermekek és fiatalok megfogalmazásában 93
Mi volt jó otthon? Gyermekek és fiatalok megfogalmazásában 109
Személyes kötődések, érzelmi biztonság és bizalom 127
A szülőkkel való kapcsolattartás 127
Kapcsolattartás a „világgal": akik a gyerekeket látogatják, és akiket a gyerekek látogatnak 128
A kapcsolati háló és annak erőssége a szüleiket ismerő gyerekek körében 129
A szüleiket nem ismerő gyerekek viszonya az ismeretlen szülőkhöz 132
Ki a legfontosabb személy most az életedben? 133
A gyermekotthoni élet feltételei, elégedettség a feltételekkel 135
Kötődés a gyermekotthonhoz és a nevelőkhöz 135
Fegyelmezés, büntetés, verés 138
Az iskolai léthelyzet (hátrányok, hátrányos helyzet az iskolában) 142
Gondozottakkal való bánásmód megítélése hivataloknál, intézményeknél 146
Kitekintés, beszélgetések állami gondoskodásban felnőttekkel I. 148
3. fejezet - Társas kapcsolatok 165
Gondolatok Dr. Radoszáv Miklóstól 167
Kortárs csoportokban betöltött státusz 168
Barátok és kapcsolatok 174
A baráti társaság 174
Segítség és támaszkérés 176
Ismerősök 178
A szociometriai vizsgálat leírása 180
Konklúzió 185
Kitekintés, beszélgetések állami gondoskodásban felnőttekkel II. 186
4. fejezet - Önrendelkezés 199
Oktatási helyzet az állami gondoskodásban élő 10-18 évesek körében 202
(17 évesek, akik jelenleg még általános iskolába járnak) 207
Gondolatok Szikulai Istvántól 209
A tanulás tárgyi feltételei 210
A tanulás támogatása az otthonban 214
A tanuláshoz való viszony, célok és tervek 216
Kitekintés, beszélgetések állami gondoskodásban felnőttekkel III. 222
Önállóság a mindennapi életben 238
Az intézményen kívüli nem hivatalos ügyintézés 238
Az intézményen kívüli hivatalos ügyintézés 245
Hatóságokkal, hivatalokkal való közvetlen kapcsolat 251
Gondolatok Horváth Líviától 253
Életmód 255
Fogyasztás 257
Kulturális fogyasztás 257
Televíziózási szokások 260
Olvasási szokások 262
Gondolatok Szügyi Jánostól 264
Egészségi állapot, sport 266
Egészség 266
(Az élet értelmetlensége) 268
(Öngyilkossági kísérletek) 269
Sport 271
Szexualitás 272
Káros szenvedélyek 273
Önreflexiók 277
Érzéseikről 277
Tekintélyelvűség kérdése 292
Ifjúságról, fiatalokról alkotott véleményük 297
Előítéletesség kérdésköre (az ő előítéleteik) 305
Kitekintés, beszélgetések állami gondoskodásban felnőttekkel IV. 315
5. fejezet - Normák, értékek, vezérfonalak, jövőkép 330
Példaképek, vallás, valláshoz való viszony 332
Példaképek 332
Az elutasított, ellenszenves személyek 334
Sikeres és ismert állami gondoskodásban nevelkedettek 336
Vallásosság, a valláshoz való viszony 337
Jövőkép és értékrend 340
A jelenlegi és a felnőttkori társadalmi státusz 340
Veszélyek 343
Lakóhely, munka 344
Lakóhely 344
Munka 344
Család, gyerekek 345
Társsal vagy egyedül? 345
Gyermekvállalás 347
Értékek 349
Nemzet, tradíciók, vallás, társadalmi béke 351
A hit 351
A bizalom 352
Szerelem, barátság, család, békés világ, szabadság 351
(Változatos, érdekes élet, kreativitás) 354
(Gazdagság, hatalom, szépség) 354
Fókuszcsoport eredményei a preferált értékekkel összefüggésben 355
Fókuszcsoport eredményei a vágyakkal összefüggésben 358
Fókuszcsoport eredményei a jövőképpel összefüggésben 360
Fókuszcsoport eredményei a pozitív és negatív élményekkel össze 363
Kitekintés, beszélgetések állami gondoskodásban felnőttekkel V. 366
Gondolatok Dr. Sávai Jánostól 378
6. fejezet - Diagnosztikus klienscsoportok tapasztalatai (anonimizált diagnosztikus jegyzőkönyvek kivonataiból) 381
Gondolatok Eisenbarth Krisztinától 382
Bizalom- bizalmatlanság 384
Interperszonális kapcsolatok 428
Nehéz életesemények 466
Normák és vezérfonalak 507
Kiszolgáltatottság érzet 547
Önrendelkezés 577
Teljesítményhez való viszony jövőkép 609
Függelék 651
Felhasznált irodalomjegyzék 653
Az ÁGOTA Alapítvány tevékenysége 654
A kérdőív 665
A törvény és rendelet 696
Publicisztikai ajánló 730

II. kötet

Önkénteseink és támogatóink érdeme 7
Bevezető gondolatok a KÁSZPEM módszer Alapítójától 8
Szakmai bevezető gondolatok Prof. Dr. Sávai János PhD (GFHF) tollából
A KÁSZPEM, a gyermek és fiatal belsőépítészete 14
Kedvcsináló gondolatok a KÁSZPEM módszer második kötetéhez Eisenbarth Krisztinától 21
1. fejezet - A KÁSZPEM módszertani háttere 30
A KÁSZPEM Módszer alapításának előzményei és okai 30
Az ÁGOTA céljai közt 30
Az eszköztelenség ellen 30
Vizsgálódásainkra alapozva 30
A KASZPEM kísérleti pedagógiai programja 30
A KÁSZPEM Módszertani keretei 31
A kísérleti pedagógiai program tesztcsoportjainak kiválasztása és időkerete 31
A kísérleti pedagógiai program tesztcsoportjainak téma, életkori, környezeti és csoportvezetői kerete 31
A kísérleti pedagógiai program tesztcsoportjainak mérési módjairól és minőségbiztosításáról 31
A kísérleti pedagógiai program monitoring rendszeréről 32
A KÁSZPEM Módszer elnevezése 33
A KÁSZPEM módszer specifikumai 34
A KÁSZPEM módszer 7 alappillére 38
A KÁSZPEM módszer 7 alappilléréhez - „A 7 láb" tématerületei 40
A KÁSZPEM módszer céljai a hét alappillérnek megfelelően 43
2. fejezet - A KÁSZPEM alapkövei, nevelési irányelvei és rendszere 50
3. fejezet - A KÁSZPEM csoportdinamikai kérdéseinek fontosabb szempontjai 60
A csoportfejlődés szakaszai 60
A csapatmunka 67
Teamépítés 70
A felépített teamek működtetése: az újraépítkezéstől a lezárásig 77
Szakmai-etikai megfontolások a team működtetéséhez 81
4. fejezet - Anonimizált jegyzőkönyv-kivonatok a KÁSZPEM® szemléltetéséhez 86
Bizalom 87
Interperszonális kapcsolatok 124
Traumák, nehéz életesemények 160
Normák és vezérfonalak 196
Kiszolgáltatottságérzet, és az ahhoz való viszony 235
Önrendelkezés 265
Teljesítményhez való viszony, jövőkép 294
5. fejezet - A KÁSZPEM Módszer hatékonyságát mutató fejlődési ívek 332
Kiindulási pontok 332
A gyerekek véleménye a nevelők róluk alkotott véleményéről 334
A KÁSZPEM módszer hatékonysága megfigyeléseink tükrében 338
A KASZPEM módszer hatékonysága a nevelői vélemények tükrében 340
A KÁSZPEM módszer hatékonysága az egyéni fejlődések tükrében 344
Egyéni fejlődések (1) 344
Egyéni fejlődések (2) 352
Egyéni fejlődések (3) 367
A csoport fejlődési mutatói 374
6. fejezet - A KÁSZPEM elméleti megfontolásai a kötődés kérdéskörével kapcsolatban 385
Kothenczné Osváth Viola - A Kötődés 385
7. fejezet - A KÁSZPEM elméleti megfontolásai a pszichoszociális fejlődés viszonylatában 404
Az egész életen át való személyiségfejlődés modellje 404
Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete és a KÁSZPEM alapvetései 404
8. fejezet - A KÁSZPEM elméleti megfontolásai a tanulás, fejlődés és nonverbális kommunikáció viszonylatában 417
A modell gyakorlati haszna 418
Nonverbális jelek a kommunikációban 420
9. fejezet - A KÁSZPEM elméleti megfontolásai a gyermekvédelem viszonylatában 431
A gyermekvédelemről 431
Kothenczné Osváth Viola - A gyermekvédelem 431
A gyermekvédelem történeti áttekintése 433
A gyermekvédelem mai helyzete 436
A gyermekvédelmi gondoskodásban élők sajátosságai 442
A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek helyzete, lelki sajátosságai a különböző felmérések tükrében 448
Gyermekvédelmi ellátásban élők teljesítményhez való viszonya 450
Jogok és kötelességek a gyermekvédelmi rendszeren belül 454
Nevelőszülőknél nevelkedők jellemzői, nehézségei 458
A szülőkkel való kapcsolattartás 460
Utószó 463
Felhasznált szakirodalmi jegyzék 464
Függelék 469
Az ÁGOTA Alapítvány tevékenysége 470
Publicisztikai ajánló 481

Kothencz János

Kothencz János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kothencz János könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Róluk... értük... I-II. Róluk... értük... I-II. Róluk... értük... I-II.
Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba