865.438

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Buksz 1997. tél

Kritikai írások a társadalomtudományok köréből - 9. évf. 4. szám

Tartalom

Levelezés
Várhegyi Miklós levele379
Kisbali László válasza380
Vita
Köllő János: Egy fájdalmas kudarcsorozat beismerése381
Kristó Gyula: "Nagyon jól ki van találva a rendszer..."383
Gerő András: Válasz Köllő Jánosnak és Kristó Gyulának386
Révész Sándor: Kovács és könyvünk387
Kovács András: Révész Sándor megsértődött388
Bírálat
Bereczkei Tamás: Szondi, a lélek genetikusa390
Szondi Lipót: Ember és sors. Három tanulmány. Összeállította, az utószót írta: Gyöngyösiné Kiss Enikő. Ford.: Deák Katalin, Gyöngyösiné Kiss Enikő, Toronyi Gyöngyi
Schein Gábor: A hermeneutika kihívása398
Peter Szondi: Bevezetés az irodalmi hermeneutikába. Ford.: Bonyhai Gábor398
Szécsényi Endre: Az eszmetörténet-írás rejtelmei404
Kontler László: Az állam rejtelmei. Brit konzervativizmus és a politika kora újkori nyelvei404
Pető Iván: Történetem a történelem414
Berend T. Iván: A történelem - ahogyan megéltem414
Probléma
Rugási Gyula: Móse Maimuni és a filozófia vigasztalása424
Tiszteletkör
Vidrányi Katalin: Filozófiai írások (kézirat)
Endreffy Zoltán: Kegyetlen kegyelemtan432
Heidl György: "Ágoston köpönyege"435
Perczel István: "Én nem az ő eretnekük vagyok": Vidrányi Katalin és a krisztológia437
Altrichter Ferenc: A kanti istenfogalom és a második fordulat441
Klima Gyula: Mit tehet egy skolaszta a XXI. században?444
Gáspár Csaba László: Amikor a filozófus a teológussal társalog446
Vidrányi Katalin: A patrisztikus tradíciók XX. századi újjáélesztése (Előszó: Ferencz Sándor)449
Szövegek és fordítások
Kendeffy Gábor: Magyar Cicero nem irodalmi nyelven459
E. Szabó László: Kiforratlan megoldások463
Szemle
Laki Mihály: T. Pirker, M. R. Lepsius, R. Weinert, H.-H. Hertle: Der Plan als Befehl und Fiktion. Wirtschaftsführung in der DDR467
Pete Péter: Jacek Rostowski (ed.): Banking Reform in Central Europe and the Former Soviet Union470
Jankovich B. Dénes: Raczky Pál, Kovács Tibor, Anders Alexandra (szerk.): Utak a múltba. Az M3-as autópálya régészeti leletmentései473
Molnár Virág: Lackó Zsuzsa, Soltész Anikó (szerk.): A nők munkaerőpiaci helyzete Magyarországon. A vállalkozás mint alternatíva477
Horváth György: Várady Tibor: Történelemközelben. Esszék480
Pléh Csaba: Kiss György (szerk.): Pszichológia Magyarországon484
Mi a pálya?
Francis Fukuyama: Minden benne van a génekben?489
André Pichot: Öröklődés és evolúció493
David Berlinski: Szétesőben a darwinizmus501
Richard Lewontin: Démonok miriádjai503
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem