A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

20. századi egyetemes történet I-II.

Európa - Európán kívüli országok

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Fülszöveg

Az első kötet először kínálja magyarul Európa 20. századi történetének szintézisét. A legfontosabb csomópontok: az első világháború, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, Európa nemzetközi rendszere, egyes térségeinek fejlődése a két világháború között, a második világháború, Európa megosztása s nemzetközi kapcsolatai a kétpólusú világrendszerben, valamint Európa fordulata és újjászervezése az 1990-es években. Az európai országok története mellett a kötet vezérfonalát az Európa-gondolat és megvalósulása, illetve a nemzetközi kapcsolatok alkotják.
A második kötet - magyarul szintén először - Európán kívüli országok 20. századi történetét tárgyalja. Amerika, Ausztrália és Új-Zéland, Ázsia, Afrika, és Közel- és Közép-Kelet s Délkelet-Ázsia történelmének fejleményeit a legismertebb hazai történészek írták meg. Izgalmas elemzéseik nyomán kirajzolódnak az egyes térségek és sorsunkat meghatározó nagyhatalmi politika tendenciái, mozgatóerői és személyiségei. Külön fejezetben... Tovább

Tartalom

I. kötet
Galántai József: Az első világháború (1914-1918)17
A szarajevói merénylet (1914. június 28.)17
A berlini döntés (1914. július 4.)18
Ultimátum és hadüzenet Szerbiának (1914. július 23-28.)19
Az orosz és a francia döntés (1914. július 20.)20
Anglia lavírozása20
A hadviselő hatalmak hadicéljai21
A konfliktus világháborúvá szélesedése (1914. augusztus)25
A hadászati tervek kudarca26
A felőrlő küldelmek (1915-1916)28
Versengés új szövetségesekért29
Osztrák-magyar különbéke-tapogatózások és Oroszország különbékéje30
A központi hatalmak fegyverletételei 1918 őszén31
Galántai József: Az osztrák-magyar monarchia felbomlása34
A Monarchia az első világháborúban34
A nemzetiségek a Monarchia szétzúzásáért38
A Monarchia felbomlása (1918. október-november)41
Németh István: Európa nemzetközi rendszere a két világháború között43
Európa újjárendezése a párizsi békekonferencián (1919-1920)43
Nemzetközi kapcsolatok az 1920-as években46
Küzdelem a dunai térség újjárendezéséért a világgazdasági válság éveiben (1929-1933)55
A második világháború felé (1929-1939)59
Az Európa-gondolat hívei az 1920-1930-as években66
Regionális szövetségek az 1920-1930-as években69
A kisantant szervezete70
A négyhatalmi szerződés (1933. július 15.)70
A Balkán-konferencia és a Balkán szövetség (1934. február 9.)71
A Balti Paktum (1934. szeptember 12.)71
Európa a két világháború között73
Nyugat-Európa országai a két világháború között73
Egedy Gergely: Nagy-Britannia 73
Gazdag Ferenc: Franciaország82
Németh István: Németország91
Vadász Sándor: A Benelux országok108
Belgium108
Hollandia110
A luxemburgi nagyhercegség112
Németh István: Svájc113
Németh István: Ausztria115
Vadász Sándor: Észak-Európa: a skandináv országok122
Dánia122
Norvégia123
Svédország124
Finnország125
Izland127
Közép- és Kelet-Európa országai a két világháború között127
Palotás Emil: Lengyelország, Románia, Jugoszlávia, Csehszlovákia, Bulgária, Albánia127
Lagzi Gábor: Észtország, Lettország, Litvánia144
Krausz Tamás: A Szovjetunió152
Dél-Európa országai a két világháború között170
Harsányi Iván: Olaszország171
Harsányi Iván: Spanyolország180
Harsányi Iván: Portugália186
Harsányi Iván: Görögország189
Lugosi Győző: Törökország195
Sipos Péter: A második világháború (1935-1945)203
A "villámháború" (1939-1940)203
Anglia egyedül (1940-1941)208
A tengelyhatalmak támadásban (1941-1942)210
Hadszínterek a frontok mögött214
A lassú fordulat (1942-1943)215
A Hitler-ellenes koalíció támadásban (1943-1944)216
A győzelem éve (1945)219
Németh István: Az ellenállási mozgalmak Európa-tervei (1940-1945)220
Németh István: Európa megosztása (1945-1949)226
Európa a második világháború végén (1945)226
Bipoláris béke - a szövetségesek konferenciáinak döntései (1943-1945)226
A szovjet befolyási övezet230
A nyugati hatalmi övezet233
A négy övezetre osztott Németország236
Európa megosztása (1945-1949)238
A nyugati hatalmak és Európa238
Sztálin Európa-terve238
Truman-doktrína, Marshall-terv (1947-1948)239
A keleti szövetségi rendszer és a KGST (1949)240
Németország megosztása241
A nyugat-európai kormányszintű együttműködés kezdetei242
Európa nemzetközi rendszere a kétpólusú világrendszerben (1945-1992)243
Németh István: A nyugat-európai integráció a második világháború után (1945-1992)243
Az első Európa-szervezetek243
Az európai szervezetek bővülése253
A nyugat-európai országok a második világháború után262
Egedy Gergely: Nagy-Britannia és Észak-Írország262
Gazdag Ferenc: Franciaország273
Az Ötödik Köztársaság (1958-)275
Németh István: Német szövetségi köztársaság 284
Vadász Sándor: Benelux országok 297
Vadász Sándor: Észak-Európa - a skandináv országok317
Dánia318
Norvégia320
Svédország322
Finnország34
Izland327
Dél-Európa országai a második világháború után328
Horváth Jenő: Olaszország328
Harsányi Iván: Spanyolország339
Harsányi Iván: Portugália347
Harsányi Iván: Görögország356
Lugosi Győző: Törökország364
Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa országai a második világháború után369
Krausz Tamás: Szovjetunió (1945-1953)369
Krausz Tamás: A szovjetunióból kivált államok Oroszország (1991-2004)384
Lagzi Gábor: A balti államok (1989-2000)388
Lagzi Gábor: Fehéroroszország (1991-2000)395
Lagzi Gábor: Ukrajna (1991-2000)398
Németh István: Népi demokratikus országok - Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, Magyarország, Német Demokratikus Köztársaság, Románia402
Németh István: Német Demokratikus Köztársaság (1949-1990)426
Juhász József: Jugoszlávia (1945-2000)434
Németh István: Európa fordulata és újjászervezése (1992-2000)446
A kettős fordulat446
A közös biztonság perspektívái446
Szövetségesek felbomlása és újak formálódása448
Az Európai Unió az 1990-es években449
Az Európa Tanács az 1990-es években452
Sokrétű regionális együttműködések453
Az EBEÉ intézményesülése; az EBESZ456
Bővülő horizontok a NATO számára457
Időrendi áttekintés461
Irodalom491
Életrajzi ismertetés509
II. kötet
A két világháború között13
Amerika13
Andor László: Amerikai Egyesült Államok13
Egedy Gergely: Kanada25
Anderle Ádám: Latin-Amerika országai29
Egedy Gergely: Ausztrália és Új-Zéland35
Ausztrália35
Új-Zéland38
Ázsia39
Jordán Gyula: Kína39
Kovács Attila: Mongólia (1911-1940)54
Szerdahelyi G. István: Japán 54
Balogh András: India72
Búr Gábor: Afrika87
Lugosi Győző: Közel- és Közép-Kelet102
A második világháborútól napjainkig113
Amerika113
Andor László: Amerikai Egyesült Államok113
Egedy Gergely: Kanada136
Anderle Ádám: Latin-Amerika országai142
Egedy Gergely: Ausztrália és Új-Zéland158
Ausztrália158
Új-Zéland164
Ázsia167
Jordán Gyula: Kína 167
Jordán Gyula: Hongkong, Makaó, Tajvan183
Faludi Péter: Korea (1945-1953)186
Faludi Péter: A koreai köztársaság (1948-2004)190
Faludi Péter: A koreai népi demokratikus köztársaság (1948-2004)198
Kovács Attila: Mongólia (1940-2000)201
Szerdahelyi G. István: Japán204
Balogh András: India (1945-1980)224
Búr Gábor: Délkelet-Ázsia241
Mianmar (Burma)241
Thaiföld (Sziám)242
Laosz243
Kambodzsa244
Vietnam246
Indonézia249
Búr Gábor: Afrika251
Az afrikai dekolonizációs folyamat kezdetei (1945-1957)251
A pánafrikanizmus szerepe a függetlenség kivívásában253
Az afrikanizáció folyamata257
Az Afrikai Egységszervezettől az Afrikai Unióig (1963-2002)258
Etnikai konfliktusok a kontinensen260
Az iszlám és a kereszténység térnyerése262
Afrika válsága264
Dél-Afrika: az apartheidtől annak felszámolásáig (1945-2000)268
Gazdik Gyula: A közel-keleti térség272
A palesztin mandátumterület felosztása272
Az első arab-izraeli háború (1948-1949) és következményei 273
Az iráni és egyiptomi fordulat274
Nagyhatalmi játszmák az ötvenes évek első felében275
Az arab-izraeli viszony az ötvenes években, a szuezi háború (1956-1957)276
A Szuez utáni évtized fordulópontjai278
A harmadik arab-izraeli háború (1967), rendezési kísérletek281
A kolonializmus zárófejezete, a PFSZ színre lépése282
Az iráni fehér forradalom és az afganisztáni "felvilágosodás" időszaka283
A negyedik arab-izraeli háború (1976), út Camp Davidhez285
A libanoni dráma, az ötödik háború286
Az afganisztáni válság286
Az ajatollahok birodalma288
Irak: szemben a világgal290
Fordulópont az arab-izraeli konfliktusban292
Németh István: Nemzetközi kapcsolatok (1945-2000)295
Hidegháború - kelet-nyugati ellentét (1945-1949)295
Az egymás mellett élés kényszere az ötvenes években298
Szuperhatalmi igények és politikai sokszínűség (1963-1972)303
Válság és a kelet-nyugati együttműködés újraindulása307
Demokratikus átalakulás Közép- és Kelet-Európában314
Béke és biztonság az 1990-es években316
Régi intézmények új kihívások előtt317
Az európai-amerikai viszony319
A FÁK államainak helyzete320
Észak-déli kapcsolatok az 1990-es években321
Fiziker Róbert - Kocsis András: Világjelenségek és -problémák a 21. század elején323
A globalizáció323
A környzezet nemzetközi veszélyeztetése330
A népességnövekedés332
A világelemzés helyzete333
Egészségügyi veszélyek334
Menekültügy és migráció336
A tömegpusztító fegyverek elterjedése és a hagyományos fegyverek kereskedelme338
A szervezett bűnözés338
Az új világrend 2001. szeptember 11-e után339
Időrendi áttekintés345
Irodalom367
Életrajzi ismertetés377
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem