859.323

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1971/5.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 105. évfolyam 5. szám

Tartalom

Tanulmányok
Hanák Péter: Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchiában. Túlsúly vagy függőség?903
Vida István: A Független Kisgazda Párt helyzete 1945 nyarán és az augusztusi nagyválasztmány932
Közlemények
Moór Elemér: A Kaukázuson túli állítólagos "szavard-magyarok" kérdéséhez, fő tekintettel annak a chazar-problémával való kapcsolatára961
Tilkovszky Loránt: Bajcsy-Zsilinszky önéletrajzi vallomása politikai nézetei fejlődéséről és a szellemtörténethez való viszonyáról966
A XIII. nemzetközi történettudományi kongresszus
A moszkvai történészkongresszus magyar felszólalásaiból
A középkori szekció feudalizmus-vitája1002
Bartha Antal: A feudalizmus geneziséhez1002
Heckenast Gusztáv: A feudális függési viszonyok kezdeteiről Magyarországon1004
Délkelet-európai ideológiai mozgalmak a XIX-XX. században1005
Kovács Endre: Nemzeti függetlenség és társadalmi haladás kérdései a délkelet-európai népek mozgalmaiban1005
Erényi Tibor: A balkáni szociáldemokrata mozgalom problematikájához1007
A világ mérlege 1917-18-ban1008
Hajdú Tibor: A szocialista forradalom és a nacionalista mozgalmak1008
Siklós András: Az oroszországi forradalmak magyarországi hatása 1010
Történeti irodalom
Bartha Antal: A IX-X. századi magyar társadalom (Ism. Heckenast Gusztáv)1013
Vörös Antal: Óvár, Óvár... A Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola 150 éve (Ism. Gunst Péter)1015
Pölöskei Ferenc: Kormányzati politika és parlamenti ellenzék 1910-1914 (Ism. Erényi Tibor)1017
Mucsi Ferenc: A Kristóffy-Garami-paktum (Ism. Pritz Pál)1020
Kirschner Béla: A szakszervezeti kormány hat napja (1919) (Ism. Serfőző Lajos)1026
Láng Imre: Nemzetközi gazdasági és pénzügyi szervezetek kialakulása és tevékenysége a II. világháborút követő években (Ism. Incze Miklós)1029
Gustáv Husák: Tanúságtétel a Szlovák Nemzeti Felkelésről (Ism. Tilkovszky Lóránt)1031
V. T. Pasuto: Vnesnjaja politika Drevnej Ruszi (Ism. Bertényi Iván)1036
Waclaw Felczak: Ugoda wegiersko - chorwacka 1868 roku (Ism. Petneki Áron)1039
Historyka. Studia metodologiczne. Tom. II (Ism. Niederhauser Emil)1041
Josef Macurek: Ceské zemé a Slovensko (1620-1750) (Ism. Niederhauser Emil)1046
Szymon Datner: 55 dni Wehrmachtu w Polsce. (Ism. Szokolay Katalin)1047
Fritz Fischer: Krieg der Illusionen. Die deutsche Politik von 1911 bis 1914 (Ism. Galántai József)1048
A kathar eretnekség újabb francia irodalmáról (Bozóky Edina)1050
H. A. Clegg - Alan Fox - A. F. Thompson: A History of British Trade Unions since 1889. Vol. 1 (Ism. Jemnitz János)1058
Bereznay András: A Képes történelmi atlaszról1061
A Kartográfiai intézet észrevétele Bereznay András ismertetésére1067
Schreiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban (Ism. Házi Jenő)1067
Folyóiratszemle
Külföldi folyóiratokból
P. F. Laptyin: A hipotézis szerepe a történetkutatásban 1069
I. A. Fedoszov: A felvilágosult abszolutizmus Oroszországban1070
Je. P. Naumov: A szerb falu társadalmi struktúrájának kérdéséhez az 1830-50-es években1072
A. Kuzmanova: Románia és a Balkáni paktum diplomáciai előkészítése1073
Kancso Georgiev: Az archeográfia és a bolgár történelem forrásállományának problémái1075
Ilie Corfus: A jobbágyok birtokjoga az irtványföld felett a Havasalföldön a feudalizmus bomlása idején1077
Leonid Zytkowicz: A XVI. és XVII. századi parasztgazdaságok magyarországi kutatásaiból1079
Klaus Drobisch - Dietrich Eichholtz: Külföldi munkaerők kényszermunkája Németországban a második világháború alatt1083
Az ázsiai, afrikai és latin-amerikai államképződés útjai és formái1084
Thomas C. Cochran: Régi és új gazdaságtörténet1085
Peter Pastor: A Vix-misszió Magyarországon. Felülvizsgálat1086
Yvon Bourdet: Otto Bauer és Szovjetoroszország1088
Az angol kommunista párt megalakulásának 50. évfordulójára1089
Michael D. Biddis: Prófécia és pragmatizmus: Gobineau és Tocqueville1091
Harvey Goldberg: Jaurés és Rappoport1092
Romeo De Maio: Savonarola, VI. Sándor és az Antikrisztus mítosza1094
Pierre Renouvin: A francia közvélemény az 1914-1918-as háború alatt1096
Inger Ström-Billing: Német érdekeltségek a svéd hadiiparban 1934-19351098
Figyelő
Glatz Ferenc: Helytörténeti forráskiadásunk módszertani kérdéseiről (Forráskiadványok 1918-1919 történetéről)1100
Krónika
Pál Lajos: Beszámoló Trócsányi Zsolt doktori disszertációjának vitájáról 1110
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1971/5. Századok 1971/5. Századok 1971/5.

A borító enyhén sérült, bejegyzés található rajta, gerince kissé elszíneződött.

Állapot:
1.380 Ft
690 ,-Ft 50
3 pont kapható
Kosárba