Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bácsország 2001. január-december

Vajdasági honismereti szemle - I-XII. szám

Tartalom

I-IV. szám
KOCSIS Antal - FEKETE Annamária: (Bácstopolya)
A bajsai evangélikus egyház 3
Dr. HODOSSY Géza: (Szabadka)
A szabadkai református egyház
(közreadja Horváth József) 5
KALAPIS Zoltán: (Újvidék)
Cothmann Antal: 11
KŐHEGYI Mihály: (Baja)
Vajdasági falvaink adatai
Katona István könyvében 12
SZEDLÁR Rudolf: (Csantavér)
Csantavér egyházi eseményei
és papjai az újratelepítéstől
1967-ig 14
Dr. BÁRTH János: (Kecskemét)
Csantavér újranépesedése 21
UDVARI István: (Nyíregyháza)
Bács-szerémségi ruszinok 37
KISS Nándor: (Magyarittebe)
Magyarittebe története 42
DUDÁS Antal: (Palics)
Az 1751-től 1753-ig Kupuszinára
letelepített és elfelejtett
dalmát-sokác családok 45
NAGYGYÖRGY Zoltán: (Horgos)
Horgos-Királyhalom
Dr. HORVÁTH Mátyás: (Királyhalom)
A névadás 110 éve 54
WEISSENBECK József: (Bácsfóldvár)
A holocaust rémületében 57
HOVÁNY Lajos: (Szabadka)
Szabadkához közelítve 60
Dr. VIRÁG Gábor: (Kishegyes)
A szűcsmester jussa 61
KOCSIS Antal: (Bácstopolya)
Az 1933-ban emelt
Ozorák-kereszt 62
KOVÁCS Endre: (Doroszló)
Doroszlói kendergyárak 63
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna:
(Újvidék)
A mindennapok kultúrája
a XX. század eleji Zomborban
a hirdetések tükrében 65
Ljudevit VUJKOVIC L.: (Szabadka)
Szabadka bélyegeken 68
NÉMETH Ferenc: (Nagybecskerek)
Egy régi becskereki
templomfestő-fényképész
tevékenységéről 70
DÉLVIDÉKI S. Attila: (Telecska)
Az 1848-as (Bács)Szenttamás
véres titkai
URI Ferenc: (Kamonc)
Vasút-, híd- és alagútépítés
a XIX. század végén Újvidéken . 79
Dr. VÉKONY László: (Csantavér)
Kozicz János: 1848-as zászlók . 81
BESZÉDES Valéria: (Szabadka)
Hézagpótló munka 81
Dr. VÉKONY László: (Csantavér)
Mária Terézia (1717-1780)
Az első tiszai hajózási térkép (1773) 82

V-VIII. szám
Dr. GULYÁS Gizella: (Újvidék)
A szabadkai Pilaszánovics Béla,
az 1848-49-es szabadságharc
gyermekhőse 3
Dr. RÁCZ-FODOR Sándor: (Baja)
A magyar kultúra sorsa
a Magyarországgal szomszédos
államok területén,
az I. világháború után 5
Dr. GULYÁS Gizella: (Újvidék)
Than fivérek és az
1848-1849-es szabadságharc 9
KALAPIS Zoltán: (Újvidék)
Bácsországi történészek 12
BÁRTH János: (Kecskemét)
Egy bácskai ruszin falu.
Keresztúr telepítése
a XVIII. század közepén 14
DOBAI József: (Torda)
Torda múltja - dióhéjban
(1776-1953) 16
Dr. VIRÁG Gábor: (Kishegyes)
Topolya birtok- és gazdálkodási
viszonyai a XIX. század első
felében 22
URI Ferenc: (Kamonc)
Barangolás Székelykevén 25
ÜKRÉSZ Károly: (Temerin)
Temerin Pesty Frigyes
helynévi gyűjteményében 26
KOCSIS Antal: (Bácstopolya)
Obornyacsa
Verbászi zsinagógák 28
CSERVENÁK Pál - NAGY Tibor:
(Bácstopolya)
Topolyai szobrok és emléktáblák
múltja és jelene 29
Mgr. HOVÁNY Lajos: (Szabadka)
Északkelet-Bácska felszíni vizei
a XVII. század végén 35
BRENNER János: (Szabadka)
így láttam, így éreztem 38
ZOMBOKI András: (Palics)
Emlékezés a bánáti mesemondóra,
Borbély Mihályra 40
RÁKITY Lajos: (Szabadka)
Frontszolgálaton
1944. szeptember 28-tól
1945. május 24-ig 41
MOJZES Antal: (Bajmok)
Akikért mégis szólt a harang 45
JÁNOSI József: (Szabadka)
Méhészet vidékünkön
az 1800-as évektől 49
KALAPIS Zoltán: (Újvidék)
A szabadkai és a zombori
Bácska alapítója: Radics György 51
SZABÓ J. József: (Törökkanizsa)
Egy bánáti születésű
humanista 59
Dr. LIBMAN Emil: (Szabadka)
Kórházalapítási kísérletek
Szabadkán 1766 és 1941 között
HORVÁTH József: (Szabadka)
Adalék a Képes levelezőlapok -
korok és korszakok tükre
c. íráshoz
HORVÁTH József: (Szabadka)
Hidat döntő hajó Zentán 70
DUDÁS Antal: (Palics)
Az 1896-os millennium
megünneplése egy
nyugat-bácskai kis faluban 72
BÁRTH János: (Kecskemét)
Szállások Bács mezőváros
környékén a XVIII. század
elején 73
Dr. RÁCZ-FODOR Sándor: (Baja)
A bajai Eötvös József
Tanítóképző Főiskola
múzeumi tanterme
Dr. GULYÁS Gizella: (Újvidék)
Lauka Gusztáv, a Márciusi Ifjak
egyike és a Petőfi család
KÓKAI Sándor: (Újvidék)
Újabb Vén kópé felbukkanása 80

IX-XII. szám
HORVÁTH József: (Szabadka)
Karácsonyi és újévi
üdvözlőlapok 3
WEISSENBECK József: (Bácsfóldvár)
Emlékezés régi karácsonyokra 6
AMBRUS Vilmos (Budapest)
„Ezt így tanultuk az ősöktől." 9
URI Ferenc: (Kamonc)
Betlehemezés és karácsonyi
köszöntők Csurogon 12
DOBAI József: (Torda)
Luca-napi szokások Tordán 14
SZABÓ Dóra: (Csantavér)
Régmúlt idők karácsonyai 16
DOBAI József: (Torda)
Régi disznótori szokások Tordán 17
KALAPIS Zoltán: (Újvidék)
A bélakúti apátság
dunai erődje
KALAPIS Zoltán: (Újvidék)
Várromok a Bácskában és Bánátban
KINKA Ferenc: (Szabadka)
tele serleg 18
SZABÓ J. József: (Törökkanizsa)
Emlékezés egy világutazó
vadászra, Tallián Emilre 20
NAGY Tibor: (Bajsa)
Egy elfelejtett bánsági vadász
Damaszkin Arzén
PAPP Árpád: (Szabadka)
Vadászat a századfordulón
KÖNYVMŰHELY
Dr. GERE László: (Szekszárd)
Várak a Szerémségben 45
KOCSIS Antal - CIPÓ Rózsa:
(Bácstopolya)
A topolyai zsidótemető
NAGY Tibor: (Bajsa)
Bajsa-puszta újratelepítésének
250. évfordulója 89
SZEDLÁR Rudolf: (Csantavér)
Vasútállomás egy nép
keresztútján 83
SZABÓ J. József: (Törökkanizsa)
Újabb adatok a bánsági
Torontál megyei zsidók
XVIII. századi történetéhez 77
NÉMETH Ferenc: (Nagybecskerek)
A régi Nagybecskerek egykori
írásokban,
visszaemlékezésekben 92
ÖKRÉSZ Károly: (Temerin)
„Temerin mostantól fogva
örök időkig mezőváros
rangot élvezzen..." 94
WEISSENBECK József: (Bácsföldvár)
A tornyos városháza 97
DUDÁS Antal - DUDÁS Árpád:
(Palics)
A régi Kupuszina német
családjai 99
KŐHEGYI Mihály: (Baja)
Vajdasági falvaink adatai
Katona István könyvében 101
MATUSKA Márton: (Újvidék)
Őszi gyásznapjaink 103
Dr. VÉKONY László: (Csantavér)
Karpel János életútja 109
Dr. VIRÁG Gábor: (Kishegyes)
Milyen is volt a falu első
temploma? 110
NAGYGYÖRGY Zoltán: (Horgos)
A népdalgyűjtés
múltja Horgos-Kamaráson 111
Dr. HORVÁTH Mátyás: (Királyhalma)
Horgos-Királyhalma
hétköznapjai 114
Mgr. HOVÁNY Lajos: (Szabadka)
A Horgos és Martonos közötti
Láda-fokrendszer
ismerete 115
VÉKONY Mihály: (Ausztrália)
Megemlékezés néhány
nagyszabású nemzetközi
bélyegkiállításról 120
RICZ Péter: (Szabadka)
Akiket nem feledhetünk
az új évezredben 123
SMUK András: (Bécs)
Harmincöt év a magyarság
szolgálatában 124
KÓKAI Sándor: (Újvidék)
Pechán és a formás női lábak 126
NÉMETH Ferenc: (Nagybecskerek)
Az oltárképek rejtélye 132
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem