A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Természettudomány - Világnézet - Kultúra

Az ELTE TTK Filozófia Tanszék szervezésében rendezendő Tudományos Konferencia előadásainak kivonatai - Visegrád, 1984. október 26-27.

Előszó

Tanszékünk a természettudomány és a matematika filozófiai problémái területén folytat kollektív kutatómunkát. Tudományos konferenciánk e témakör általános és speciális kulturális aspektusait... Tovább

Tartalom

F. Farkas Tamás: alkotása9
Tusa Erzsébet: Diaporáma műsorjavaslatok11
Előszó13
Horváth Jószef: Kultúra és természettudomány15
Maróti Andor: Természet és kultúra viszonyának változása a kultúra elméletében19
Sipos János: Természettudományos kultúra - szocialista kulturális forradalom21
Kovács Ferenc: A munkásosztály műveltsége25
Szilágyi László: Természettudomány és kultúra a XVII. században27
Kovács László: A dialektika és a mindennapi tudat. A probléma kulturális háttere29
Koch Sándor: Mi a természettudományos világnézet?31
Békés Vera: Egy "hiányzó paradigma" rekonstrukciójához35
Vizvári Béla: Tudományképünk zavarai37
Erdei László: Módszer és logika a természet- és társadalomtudományokban39
Paczolay Gyula: Egy általános rendszerszemlélet néhány alapvető kérdése. Interdiszciplinaritás, a természet- és társadalomtudományok egysége41
Vitányi Pál: A "Tőke" logikája. Érvényesítésének kérdése a természettudományok területén43
Vas Ida: A marxista logika fejlesztésénke alternatívái és ezek hatása a tudományokra45
Antal András: A természettudományi ismeretterjesztés lényegi kérdése a TIT tevékenységében47
Müller Antal: A fizikai világkép kulturális aspektusai51
Biró Gábor: A fizika tárgyának meghatározása, mint ideológiai-történeti probléma55
Abonyi Iván: Megjegyzések a fizikai megismerés és általános kultúra kapcsolatához57
Barta György: Gondolatok a változás fogalom különbségeiről59
Érdi Péter: Irreverzibilitás és ciklikusság61
Darvas György: Az anyag szerkezetéről alkotott felfogás szerepe a tudományos világképben és az általános kultúrában65
Martinás-Ropolyi: Egy sajátos kultúratörténeti szituáció és az arisztotelészi termodinamika67
Szegedi Péter: A fizikai determinizmus általános kulturális összefüggései71
Ropolyi László: A termodinamika fejlődését és megitélést befolyásoló kulturális tényezőkről73
Rédei Miklós: A fizikai gondolkodási stílus történeti változásai és a matematikai fizika75
Márföldi Gábor: A határfeltételekkel kiegészülő általános relativitáselmélet és filozófiai konzekvenciái79
Schalk Gyula: Az élet és tudat kozmológiája83
Csányi Vilmos: A természettudomány, mint módszer és mint világnézet87
Juhász-Nagy Pál: Gondolkodási stílusok és filozófiai implikációk a biológiában89
Vida Gábor: Biológia és kulturális evolúció91
Szigetvári Sánor: A biológia kultuális értékéről93
Gécsy Barnabás: Az evolúciós szemlélet változásai és a rétegtani gyakorlat95
Ujhelyi Mária: Egyenlőtlen fejlődés problémája a biológiai evolúcióban99
Erdős István: Az élet lényegét kutató modellek világnézeti vonatkozásairól101
Jenei Ilona: A biológiai organizációs szintek vizsgálatának metodológiájához103
Bereczkei Tamás: Redukcionizmus a biológiában105
Nánási Irén: A természetlátás kulturáltsága. Biológiai szemlélet és világnézet109
Vereczkei Lajos: Popper és Eccles tudat-felfogása. Világnézeti és kulturális összefüggések113
Buk Pál: Az állati pszichikum és az emberi tudat közötti minőségi határ kezdetéhez115
Eiben Ottó: Az antropológia és a filozófia a bölcs emberről117
Benkő Ferenc: A természet, mint a kultúra forrása - a természeti erőforrások mint a kultúra feltételei121
Szentirmai István: A Földtan (Geológia) és a világnézet123
Vinkovics Márta: A romantika kultúrafelfogása és a geográfia127
Bárfalvi Béla: A társadalmi haladás "földrajzi ösvénye"129
Kis-Tóth Gyula: Matematika - műveltség - kultúra133
Peller József: A mechanikai mozgás vizsgálatának hatása a matematika fejlődésére. Gondolatok a matematikai kultúra történetéből135
Papp György: A matematika és a filozófia egyes kapcsolódási pontjai. Számfogalom és valóság137
Varga László: Számítástechnika és a természettudományok139
Déri József: Technikai szemlélet - filozófiai kultúra141
Szűcs Ervin: Robottechnika és kultúra143
Szigeti András: A mikroelektronika forradalmának kulturális határai145
Nagy Dénes: Szimmetria - asszimetria - disszimetria149
Dankov - Nagy D.: A püthagorens filozófia matematikai, zenei és természettudományi vonatkozásai153
Tusa Erzsébet: "Tudomány és művészet gyökere egy" Szóvirág vagy alakutatás?155
F. Farkas Tamás: A megvalósult lehetetlen157
Lantos Ferenc: A tudomány és a művészet kapcsolódási lehetőségeiről159
Kozmológiai elméleti szeminárium163
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Természettudomány - Világnézet - Kultúra Természettudomány - Világnézet - Kultúra Természettudomány - Világnézet - Kultúra

A borító kissé töredezett, elszíneződött.

Állapot:
2.140 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba