A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Tudomány 2007. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Folyóirata - 167. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Akaprint Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.656 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Teljes évfolyam. Összesített tartalomjegyzékkel.

Tartalom

Tematikus számok, összeállítások
ATOMENERGIA
Vendégszerkesztő: Csom Gyula és Gyulai József
Vajda György: Bevezető 1 1
Csom Gyula: Energiapolitikai prioritások 1 4
Aszódi Attila: Atomerőművek a villamosenergia-termelésben 1 II
Holló Előd: Atomerőművek kockázatának értékelése I 19
Katona Tamás János: A paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítása 1 23
Hegyháti József: Radioaktív hulladékok kezelése és végleges elhelyezése 1 27
Gadó János: A maghasadáson alapuló energiatermelés jövője 1 31
Fehér Sándor: Radioaktív hulladékok transzmutációja 1 36
Zoletnik Sándor: A fúziós energiatermelés jelenlegi helyzete és távlatai 1 40
Hózer Zoltán: A hazai nukleáris kutatás-fejlesztés 1 45
BESZÉD ÉS BESZÉDTUDOMÁNY L - II. - III.
Vendégszerkesztő: Gósy Mária
Gósy Mária: Bevezető 1 49
Gósy Mária: A semleges magánhangzó:
a funkció, a kiejtés és az akusztikum összefüggései 1 50
Markó Alexandra: A társalgás hangtana 1 54
Olaszy Gábor: Beszédstratégiák a prozódia tükrében 1 58
Gósy Mária: Bevezető 2 190
Gósy Mária - Horváth Viktória:
Beszédpercepciós folyamatok összefüggései gyermekkorban 2 191
Nikléczy Péter: A beszélő személy azonosítása a beszéd fonetikai paraméterei alapján 2 195
Bóna Judit: A beszédtempó hatása a beszédmegértésre 2 198
Horváth Viktória - Menyhárt Krisztina:
Artikulációs kölcsönhatások a hangkapcsolatokban 2 201
Gósy Mária: Bevezető 3 258
Gósy Mária - Bóna Judit: Hogyan dolgozzuk fel a spontán közlések megakadásjelenségeit? 3 259
Markó Alexandra - Gráczi Tekla Etelka - Fent Zoltán:
Különleges zöngeképzési módok hatása az észlelésre 3 262
Imre Angéla: Beszédmegértés, olvasás, értelmezés 3 265
Olaszy Gábor - Haraszti Csaba: Lakossági gyógyszer információs
rendszer fejlesztése beszédkutatási eredmények alapján 3 269
Gósy Mária: Fonetikai alapú beszédhallást vizsgáló eljárás 3 27I
A KÉT KULTÚRA MÍTOSZA
Vendégszerkesztő: Pléh Csaba
Pléh Csaba: Előszó 2 I30
Csányi Vilmos: A természettudományos gondolkodásról 2 I32
Laki János: A tudomány mint nyelv és mint kultúra 2 I4I
Schiller Róbert: Metaforák cserebomlása 2 149
Falus András: Immunválasz és genomika -
gondolatok a rendszerszemléletű biológiáról és az immunológiáról 2 155
Haller József: Cid laboratóriumi modellje - abnormális agresszió:
a történelemtől a neurobiológiáig 2 159
É. Kiss Katalin: A nyelvészet mint természettudomány 2 165
Gerván Patrícia - Kovács Ilona: Látod? Nem látod? Na látod! 2 173
Fábri György: A két kultúra és a harmadik: természettudomány, bölcsészet
a médiakommunikációban - a Mindentudás Egyeteme tapasztalatai alapján 2 183
GÉNTECHNOLÓGIA ÉS GAZDASÁGI NÖVÉNYEINK
Vendégszerkesztő: Dudits Dénes
Dudits Dénes: Bevezető 4 402
Dudits Dénes: Géntechnológia a növénybiológiai kutatásban és a bioiparban 4 404
Bedő Zoltán - Láng László - Rakszegi Mariann:
Géntechnológia a növénynemesítés eszköztárában 4 418
Kiss József - Szekeres Dóra - Tóth Ferenc - Szénási Ágnes - Kádár Ferenc:
Genetikailag módosított növények és környezeti kockázatok:
a BT-kukorica példája 4 428
Bánáti Diána: A genetikailag módosított élelmiszerek megítélése
Magyarországon és az Európai Unióban 4 437
Bánáti Diána - Gelencsér Éva: A genetikailag módosított növények
és élelmiszerek engedélyezését megelőző kockázatértékelés alapja 4 445
Popp József - Potori Norbert: A GM-növények
(elsősorban a kukorica) termesztésének és ipari felhasználásának
közgazdasági kérdései Magyarországon 4 451
Kislexikon 4 462
A FÖLD GLOBÁLIS MEGFIGYELÉSE
Vendégszerkesztő: Czelnai Rudolf
Czelnai Rudolf: Globális földmegfigyelés: hazai feladatok 5 546
Meskó Attila: GEOSS - a rendszer 5 548
Erényi István: GEOSS - a program. Magyarország részvétele 5 557
Adám József: Globális geodéziai megfigyelőrendszer 5 563
Verő József- Wesztergom Viktor: Az INTERMAGNET
és más geomágneses hálózatok 5 577
Tóth László: Globális szeizmológiai megfigyelések 5 583
Czelnai Rudolf: A légkör és óceán globális megfigyelőrendszerei 5 592
Ádám József: Az MTA X. (Földtudományok) Osztályának tevékenysége 5 597
100 ÉVE SZÜLETETT SELYE JÁNOS
Bertók Lóránd: újabb szempontok a stressz kórélettanában 5 607
Kopp Mária: Selye János 1907-1982
Mit jelent Selye János munkássága a mai magyar társadalom számára? 5 614
REGIONÁLIS KÖZPONTOK ÉS REGIONÁLIS FEJLŐDÉS
Vendégszerkesztő: Rechnitzer János
Rechnitzer János: Bevezető 6 690
Rechnitzer János: Az európai regionális politika és városfejlődés 6 692
Horváth Gyula: Régióközpontok Európában 6 704
Beluszky Pál: A regionális központok kialakulása Magyarországon 6 721
Bartke István: A társadalom és a gazdaság települési (térbeni)
koncentrálódása, ennek hatásai és megítélése 6 730
Szirmai Viktória: A magyar nagyváros térségek társadalmi jellegzetességei 6 740
Lengyel Imre: Fejlesztési pólusok, mint a tudásalapú gazdaság kapuvárosai 6 749
Barta Györgyi - Lengyel Balázs: Budapest mint fejlesztési pólus - a fővárosi elképzelések 6 759
INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK • BEMUTATKOZIK
AZ MTA TÁVKÖZLÉSI RENDSZEREK BIZOTTSÁGA
Vendégszerkesztő: Sallai Gyula
Sallai Gyula: Bevezető 7 842
Sallai Gyula - Abos Imre: A távközlés, információ- és médiatechnológia konvergenciája 7 844
Cinkler Tibor - Vida Roland: Hálózati technológiák fejlődése 7 852
Pap László - Imre Sándor: Az interferencia elnyomása mobil rádióhálózatokban 7 862
Dibuz Sarolta - Csopaki Gyula: Infokommunikációs protokollok 7 868
Szabó Róbert: Internet: siker(!), korlátok(!?) és jövő(?) 7 873
Jereb László - Sipos Attila: Hálózatok tervezése és analízise 7 880
Takács György: A vezetékes és mobil hálózatok konvergenciája 7 888
Nagy Lajos - Farkasvölgyi Andrea: Műholdas szolgáltatások 7 896
Sziklai Péter - Nagy Dániel - Ligeti Péter:
Rádiófrekvenciás azonosítás és biztonság 7 904
Gordos Géza - Laborczi Péter: Ambiens intelligencia alkalmazások 7 910
Kóczy T. László - Botzheim János - Sallai Richárd - Csányi Kornél - Kuti Tamás:
Meteorológiai adatok azonosítása hálózatfelügyeleti mérésekből 7 916
Magyar Gábor: Tartalomkezelés a médiakonvergenciában 7 923
A PATOLÓGIA MIBENLÉTE,
S SZEREPE AZ ORVOSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSÉBEN
Vendégszerkesztő: Lapis Károly
Lapis Károly: Előszó - Mi isten csodája az a patológia? 8 970
Kopper László: A kórboncolás mint a természettudományos orvoslás alapja 8 974
Schaff Zsuzsa - Nagy Péter: Modern vizsgáló módszerek a patológiai diagnosztikában 8 979
Matolcsy András - Sápi Zoltán: A genetikai eltérések
és fehérjeszintű megjelenésük szerepe a patológiai diagnosztikában 8 986
Kopper László - Tímár József: A patológiai vizsgálatok szerepe
a „célzott" terápia kialakításában, hatásának monitorozásában
és a betegségek kimenetelének előrejelzésében 8 990
Vass László - Orosz Zsolt: Citopatológia a betegellátásban és a rákszűrésben 8 998
Sótonyi Péter: Patológiai vizsgálatok szerepe az igazságügyi orvostanban 8 1007
A JÖVŐRŐL A JELENBEN
Vendégszerkesztő: Novdky Erzsébet
Nováky Erzsébet: A magyar jövőkutatás kialakulásáról, fejlődéséről és új feladatairól 9 1114
Pléh Csaba: A tudomány jövője: a kognitív tudomány példája
a tudományok tagolódásáról és diverzifikálódásáról 9 1118
Simái Mihály: A világ és az EU a XXI. század göröngyös útjain 9 1130
Kiss Endre: Globalizáció és jövőkutatás -
új komplexitás és új tényszerűségek a két terület áthatásaiban 9 1136
Hoós János: A magyar gazdaság tartósan fenntartható növekedési
és egyensúlyi pályára állításának követelményei 9 1140
Gidai Erzsébet: Az egészségi állapot és a jövedelmi viszonyok
kölcsönkapcsolata az EU országaiban 9 1145
Kopp Mária - Skrabski Árpád: A magyar népesség életkilátásai 9 1149
Schmidt Péter - Fehér János: Egyes preventív lehetőségek
a népegészségügyi program megvalósítása érdekében 9 1154
Benedek András: Tanulás és tudás a digitális korban 9 1159
Mojzes Imre - Farkas Zoltán Bertalan: Útban a nanoelektronika felé 9 1163
Hideg Éva: A forecasttól a foresightig 9 1167
Vág András: Multiágens szimuláció: a társadalomtudományi kísérletezés eszköze 9 1171
Tóthné Szita Klára: Az öko hatékonyság növelésének trendjei 9 1176
Tanner Gábor: Digitális televízió - álom és valóság 9 1180
Csiszér Béla: Digitális károkozók holnapután 9 1184
Várnagy Réka: Európa jövőképe az alkotmány tükrében 9 1187
NÖVÉNYÖKOFIZIOLÓGIA:
AUTÖKOFIZIOLÓGIÁTÓL A SZÜNFIZIOLÓGIÁIG
Vendégszerkesztő: Tuba Zoltán
Tuba Zoltán: Növény ökofizológia - Az autökofiziológia és szünfiziológia
diszciplináris helyzete az ökológián belül 10 1242
Tuba Zoltán - Csintalan Zsolt - Pócs Tamás: A növényi kiszáradástűrés homoklorof és poikiloklorofill stratégiája és a trópusi szigethegy-ökofiziológia 10 1250
Nagy Zoltán - Szente Kálmán - Tuba Zoltán: Gyepvegetáció akklimatizációja emelt
légköri szén-dioxid-koncentrációhoz: hosszú időtartamú kísérletek eredményei... 10 1258
Fóti Szilvia - Balogh János - Nagy Zoltán - Czóbel Szilárd - Bartha Sándor -
Tuba Zoltán: Mérsékelt övi gyepközösségek C02-gázcseréjének
kisléptékű térbeli variabilitása és mintázata 10 1266
Czóbel Szilárd - Szirmai Orsolya - Szerdahelyi Tibor - Nagy János - Balogh János - Fóti
Szilvia - Péli Evelin - Pintér Krisztina - Horváth László - Nagy Zoltán - Tuba Zoltán:
Megváltoztatott kezelésű hazai gyeptársulásaink funkcionális ökológiai válaszai ... 10 1273
Pintér Krisztina - Nagy Zoltán - Barcza Zoltán - Balogh János - Czóbel Szilárd -
Fóti Szilvia - Weidinger Tamás - Tuba Zoltán: Az ökoszisztéma-léptékű
fotoszintetikus C02-asszimiláció és légzés sajátosságai mérsékelt övi gyepekben... 10 1280
Csintalan Zsolt - Tuba Zoltán - Ötvös Edit - Rabnecz Gyula:
Táj- és országos léptékű moha-bioindikációs módszerek és alkalmazásuk 10 1288
A ZOOTAXONÓMIA ERŐFORRÁSAI
Vendégszerkesztő: Vásárhelyi Tamás
Vasárhelyi Tamás: Mi is az, és miért fontos nekünk a zootaxonómia? n 1378
Csuzdi Csaba - Mahunka Sándor: A magyar zootaxonómia rövid története 11 1381
Werner E. Holzingen A zootaxonómia nemzetközi irányvonalai 11 1387
Dózsa-Farkas Klára - Hornung Erzsébet: A zootaxonómia a magyar felsőoktatásban ... 11 1394
Földvári Mihály - Kun András - Szűts Tamás:
Tapasztalatok külföldi zoológiai munkahelyeken 11 1401
Bakonyi Gábor - Korsós Zoltán - Samu Ferenc:
A hazai zoológus intézmények - egy felmérés tanulságai 11 1407
Forró László - Füköh Levente: A hazai állattani gyűjtemények áttekintése 11 1414
Vásárhelyi Tamás : A zootaxonómia asszertivitásáról 11 1421
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KÉPVISELETE
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN
Vendégszerkesztők: Hamza Gábor, N. Sándor László és Szabó Katalin
Török Adám: A Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya (XI. Osztály) bemutatkozása elé 12 1514
Török Ádám: A „Methodenstreit" és a magyar közgazdaság tudomány 12 1516
Simonovits András: Nyugdíjmodellek 12 1523
Tóth Pál Péter: Népesség - migráció - elöregedés 12 1530
M. Szabó Miklós: A Hadtudományi Bizottság múltja - a hadtudomány jelene 12 1539
Hamza Gábor: A római jog a XXI. században 12 1553
Vékás Lajos: Új irányok a magánjogtudományban 12 1559
Lőrincz Lajos: Alkotmányjog, közigazgatási jog 12 1563
Körinek László: A bűnügyi tudományok helyzete 12 1566
Bruhács János: A nemzetközi jog a XXI. század kezdetén 12 1573
Rechnitzer János: A társadalomtudomány új ága: a regionális tudomány 12 1576
Tóth Olga: Nőnek lenni - társadalmi nem (gender) az egyenlőtlenségek rendszerében ... 12 1586
Laki Mihály: Földi Tamásról (1929-2007) és Acta Oeconomicáról 12 1592
Tanulmányok
András Ferenc: Modellek matematikán innen és túl 11 1439
Ash, Eric A.: A tudós számára elfogadható hit 1 73
Bélafiné Bakó Katalin: Az ozmotikus erőműtől
a lélegző esőkabátig - membránok 8 1024
Bertók Lóránd - Kékesi Violetta: Emlékezés Juhász-Nagy Sándorra,
a nagy magyar élettanászra 8 1020
Boros János: A filozófia és a bölcsésztudományok haszna 6 787
Both Előd: Fél évszázad a világűrben 10 1327
Braun Tibor - Dióspatonyi Ildikó - Zádor Erika - Zsindely Sándor:
Élvonalbeli egyetemek a természettudományos folyóiratok
kapuőrein alapuló mutatószám szerint 4 463
Buday-Sántha Attila: Realitás vagy illúzió - Az ökotermelés szerepe az agrártermelésben 4 463
Bujalos István: Az angol utilitarizmus a 19. században 5 636
Czelnai Rudolf: Klímaügy: 2007 10 1316
Füst Antal - Hargitai Róbert: A jövő potenciális energiaforrásai 1 62
Hamza Gábor: Áttekintés a külföldi nemzeti (tudományos) akadémiák struktúrájáról,
különös tekintettel a természettudományok és társadalomtudományok arányára 9 1189
Hárdi István: A filmművészet halhatatlanja: Charlie Chaplin 2 226
Hárdi István: A pszichiátria és a művészet határán -
megemlékezés Leo Navratilról (1921-2006) 8 1016
Herczog Edit - Baumholczer Judit: Új globális nukleáris stratégia -
avagy az USA és Oroszország közeledése? Aki kimarad, az lemarad? 5 631
Hermann Róbert: Batthyány Lajos (1807-1849) 6 795
Hermann Róbert: Dezertőrökből szabadságharcosok. A közkatonák lázadása
Lenkey János százada - A 200 éve született Lenkey János emlékére 12 1607
Herskó Gyula - Molnár Gyula - Czeizel Endre:
A Nobel-díjas Avram Hershko - Herskó Ferenc- családtörténete 3 368
Horváthy Péter - Németh Gábor: A jezsuita kozmográfia emlékei
a zirci könyvtárban 8 1034
Höffe, Otfried: A haszontalan hasznáról.
A filozófia jelentőségéről az ökonomizálódás korszakában 3 342
Kaposi Márton: Machiavelli életművének egysége
és a machiavellizmusok sokfélesége 10 1296
Kecskeméti Károly: A magyar történelem megértésének kulcsszava: a pluralizmus 6 770
Kecskeméty Károly: A Nemzetközi Heliofizikai Ev 6 809
Keszthelyi Lajos: 1956 a Központi Fizikai Kutató Intézetben 10 1336
Kosztolányi György: Fenntartható fejlődés
és innovatív technológia az orvosi genetikában 4 496
Kovács Ferenc: A megújuló energiafajták várható arányai
az energiaigények kielégítésében 11 1446
Kovács Gábor: Mi volt a magyar 1939-ben, és mi 2005-ben?
A nemzetkarakterológia problémája tegnap és ma 3 301
Kovács Győző: A vox humana forrásvidéke 4 490
Ludassy Mária: Recta ratio vagy modus vivendi? 3 283
Magda Sándor: Tudomány, felsőoktatás, versenyképesség 3 332
Obrusánszky Borbála: Szentkatolnai Bálint Gábor újraértékelése 3 354
Palánkai Tibor: A globális átalakulás kihívásai - elkerülhetők-e a kataklizmák? 2 204
Palló Gábor: Klebelsberg Kuno: politikus kultuszminiszter 12 1619
Pálné Kovács Ilona: Magyar területi reform és az uniós fejlesztéspolitika 10 1306
Pásztor Emil: A koponya ízületei 3 310
Pásztóry Tamás: Gazdasági haszon vagy társadalmi érték?
A vállalati szerepvállalás lehetőségei 10 1341
Pénzes Ferenc: Kultúra és politika viszonya Nietzsche korai műveiben 9 208
Perecz László: „Magyar gondolkodás": ázsiai vagy bujdosó?
Karácsony Sándor és Prohászka Lajos a „nemzeti filozófiáról" 3 290
Róbert László (Ladislas Róbert): 120 éve született Verzár Frigyes,
a kísérleti gerontológia megalapítója - Visszatekintés egy fél évszázadra 3 320
Szabados György: Árpád fejedelem - történet és emlékezet 1428
Szalay Olga: Kodály Zoltán és a Magyar Tudományos Akadémia 5 618
Turchany, Guy - Erős Vilmos: A személy, a régió és a föderalizmus.
Megemlékezés a száz éve született Denis de Rougemontról 3 354
Venetianer Pál: Az evolúció mint kvantitatív és kísérleti tudomány 9 1199
Vida Gábor: Fenntarthatóság és a tudósok felelőssége 12 1600
Vizi E. Szilveszter: A tudomány korszaka 3 273
Z. Karvalics László: A cyber-infrastruktúra mint aktuális kihívás
és mint tudományszociológiai probléma 4 475
Tudós fórum
2008 - a Föld bolygó nemzetközi éve 1 108
Akadémikusok nyílt levele az országgyűlési képviselőkhöz 1 107
Anderlik Piroska - Bertók Lóránd: Az MTA Osztályközi Állatkísérleti
Tudományos Bizottságának ajánlása az állatkísérletekben részt vevők
oktatására az érdekelt egyetemeken/intézményekben 2 233
Bencze Gyula: Budapesti Szkeptikus Konferencia 2007 5 656
Beszámoló az MTA 2007. évi rendes közgyűléséről (Gimes Júlia) 6 815
Cselőtei László: Szoboravatás a „Fasorban" 5 660
Díjak, kitüntetések 12 1634
Dinnyéi Márton: Kuhn és a relativizmus. Tudományos konferencia 1 102
Hargittai István: MTA - egyetem.
Támogatott kutatócsoportok 2007-2009-(?)2011 5 652
Jermy Tibor:,,A veréb is madár" (Eretnek gondolatok
az akadémiai reformmal kapcsolatban) 5 649
Kassai Tibor: 120 éve született Kotlán Sándor 11 1462
Kitüntetések 4 522
Solymosi Frigyes: Az Akadémia reformjáról 5 642
Széchenyi-emléknap Sopronban 11 1465
Talentum Akadémiai Díj 3 386
Tudományos ülés Vizi E. Szilveszter tiszteletére 5 659
World Science Forum III. - Budapest
Összefoglaló a harmadik Tudomány Világfórumáról 12 1629
Interjú
A tudomány dolga, hogy szüntelenül figyelmeztessen...
N. Sándor László portré-interjúja a 75 éves Láng Istvánnal 4 510
Az új irodalomtörténet „felnőtt" könyv akar lenni -
Várkonyi Benedek beszélgetése Veres András szerkesztővel 4
Hajdú János beszélgetése Francis Williams professzorral, az SZFKI tud. tanácsadójával
Hargittai István: Budapest és Oxford között - beszélgetés Nóvák Bélával 3
Hargittai István: Az utolsó hajó Lisszabonból: beszélgetés Lax Péterrel
Vélemény, vita
Braun Tibor - Dióspatonyi I. - Zádor E. - Zsindely S.: Állítások és állíthatóságok ... 520
Darvas Béla - Lauber É. - Bakonyi G. - Békési L. - Székács A. - Papp L.:
A MON 810-es GM-kukoricák környezettudományi megítélése 8 1047
Hargittai István: Hozzászólás a Quo vadis, intézethálózat?... c. cikkhez 10 1345
Kiss József- Szekeres Dóra - Tóth Ferenc - Szénási Ágnes - Kádár Ferenc:
Észrevételek Darvas Béla és munkatársai válaszcikkének egyes részleteire 8 1057
Leindler László: „Veréb marad-e, vagy énekes madár lesz?" (Jó utat választunk-e?) 8 1045
Náray-Szabó Gábor: Quo vadis, intézethálózat? - hozzászólás Venetianer Pál cikkéhez 1458
Pálfy Péter Pál: Sorrendbe állíthatók-e az egyetemek? 4 518
Venetianer Pál: Quo vadis, intézethálózat? 9 1217
Megemlékezés
Bócsa Iván (Heszky László) 8 1070
Bodánszky Miklós (Medzihradszky Kálmán) 8 1076
Cseh-Szombathy László (Somlai Péter) 9 1223
Géher Károly (Gordos Géza - Sallai Gyula) 7 930
Giovan Battista Pellegrini (Szabó Győző) 8 1078
Kiss Elemér (Prékopa András) 8 1073
Kosáry Domokos (Vizi E. Szilveszter) 12 1514
Méhes Károly (Kosztolányi György) 6 828
Nyiredy Szabolcs (Görög Sándor) 3 387
Pungor Ernő (Tóth Klára) 9 1225
Sarkadi János (Kádár Imre) 1 111
A jövő tudósai - tudós női
(Csermely Péter gondozásában)
Bevezető (Csermely Péter) 2 235
A tudós középgeneráció felelőssége (Horváth Attila) 2 235
A nők helyzete a tudományos pályán: kihívások és lehetőségek
(Ádám Szilvia - Györffy Zsuzsa - Kopp Mária) 2 238
A Szent-Györgyi Albert Szakkollégium múltja és jelene (Tarcsay Ákos - Tóth Attila) 2 242
Bevezető (Csermely Péter) 5 662
Kutató tanárok gondolatai a tehetséggondozásról (Kiss Gábor) 5 662
Nők és férfiak a tudományos hálózatokban (Micsinai István) 5 666
Női hálózatok és tradicionális női értékek haszna ... (Szvetelzsky Zsuzsanna) 5 670
Bevezető (Csermely Péter) 8 1062
A veszprémi Jedlik Ányos Szakkollégium (Kosztyán, Belecz, Kapitány) 8 1062
ELTE Társadalom tud. Szakkollégium (Hajdú, Hordósy, Gerö, Szöcs, Körmendy) 8 1064
Tehetség nélkül nincs tehetséggondozás (Kiss G.) 8 1067
Bevezető (Csermely Péter) 1480
Csányi-alapítvány a gyermekekért (Fuszek Csilla) 11 1480
Új Comenius-program (Lovassy Tamás) 11 1483
A sepsiszentgyörgyi Amőba Alapítvány (Bereczki Kinga) 11 1485
A Kocka Kör tehetséggondozó kulturális egyesület (Mező Ferenc) 11 1486
Bemutatkozás
Barnabás Beáta 8 1086
Csaba László 11 1495
Cságoly Ferenc 7 961
Csépé Valéria 7 962
Dóczi Tamás Péter 9 1233
E. Kiss Katalin 10 1354
Fehér M. István 8 1087
Fülöp Ferenc 8 1089
Imre László 12 1638
Juhász István 10 1355
Körinek László 7 964
Lamm Vanda 11 1496
Ligeti Erzsébet 10 1357
Mesterházy Ákos 10 1359
Nagy László 12 1642
Nusser Zoltán 8 1090
Oláh Edit 10 1362
Palkóvics László 7 966
Péceli Gábor 7 967
R. Várkonyi Ágnes 8 1092
Szathmáry Eörs 11 1498
Szűcs András 8 1094
Trócsányi Zoltán 9 1235
Zrínyi Miklós 12 1642
Kitekintés
(Jéki László és Gimes Júlia gondozásában)
113 (1), 245 (2), 389 (3), 524 (4), 681 (5), 832 (6),
932 (7), 1080 (8), 1228 (9), 1348 (10), 1490 (11), 1644 (12)
Könyvszemle
(Sipos Júlia gondozásában)
1956: The Hungárián Revolution and War of Independence,
Edited by Lee Congdon, Béla K. Király and Károly Nagy: (Romsics Ignác) 4 531
A Balkán és Magyarország. Váltás a külpolitikai gondolkodásban? (Reményi Péter)12 1646
A „tömegkommunikáció varázstalanítása"
az értékszociológia eszközeivel (Tószegi Zsuzsanna) 11 1511
„Az önszerveződő civil világ tartja hátán a mindenkori államot" (Pozsár-Szentmiklósi Z.) 12 1648
A magyar falu elmúlt negyed évszázada (Enyedi György) 10 1370
A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2006 (Vörös Imre) 10 1500
Az áttörés még várat magára (Szabó Márton: Politikai idegen) (Galló Béla) 4 532
Balassi-versek törökül (Kakuk Zsuzsa) 1 686
Balogh László, Dr.: Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban (Duró Zsuzsa) 6 839
Búzás Ottó (szerk.): Az e-kommunikáció kultúrája (Adamis Gusztáv) 7 946
Camus-i és kafkai szöveghagyományáról (Palatínus Levente Dávid) 4 541
Chany, Charles: Des marches de la mort aux sciences de la vie Pál Markovits:
Stets bei Verstand sein; István Kádár et al.: Zwangsarbeit, Todesmarsch,
Massenmord (Csapody Tamás) 8 1098
Corazza, Giovanni E. (szerk.): Digital Satellite Communications.
Information Technology: Transmission, Processing and Storage (Frigyes István) 7 942
Csákvári Béla és Rohonczy János: Nemesgáz-clusterek előállítása, szerkezetvizsgálata
és felhasználásuk a környezetkímélő szintézisek kifejlesztésében - Nemesgáz sluszterek
felhasználása a környezetkímélő szintézisek terén a legújabb szakirodalmi adatok
tükrében című könyvfejezeteiről (BraunTibor) 1 121
Demeter M. Attila: Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek (Mester B.)11 1502
Demokratikus átmenet és globalizáció (Szabó Máté- Tölgyessy Péter) 11 1508
Dömötör Adrienne: Régi magyar nyelvemlékek.
A kezdetektől a XVI. század végéig (Horváth László) 8 1100
Egy francia látnók évfordulója - Alexis de Tocqueville (Antos Zsolt) 8 1106
Hargittai István: Az öt világformáló marslakó (Palló Gábor) 9 1239
Határok, társadalmi nemek, rendszerváltás (Enyedi György) 4 528
Hunyady György: A szociálpszichológia történeti olvasatai (Dr. Fülöp Márta) 1 122
Inzelt György: Vegykonyhájában szintén megteszi... (Vértes Attila) 2 253
Kenneth J. Turner - Ewan H. Magill - Dávid J. Marples: Service Provision:
Technologies for Next Generation Communications (Csopaki Gyula) 7 939
Kik azok a tékozlók és mit tékozoltak el? - Megjegyzések Kende Péter
Eltékozolt forradalom című könyvéhez (Gombár Csaba) 1 125
Kis magyar hadtörténet (Tóth Sándor) 12 1652
Kozma Tamás: Kisebbségi oktatás Közép-Európában (Berényi Dénes) 1 119
Láng Benedek: Mágia a középkorban (Zemplén Gábor) 9 1237
Lévai Imre: A komplex világrendszer evolúciója (Csaba László) 4 534
Magyar és zsidó: Tanulmánykötet Wahrmann Mórról (1831-1892) (Pajkossy Gábor) 8 1096
Nagy Imre snagovi elmélkedései (Hajdú Tibor) 4 529
Norbert Niebert (szerk): Ambient Networks: Co-operative Mobile Networking
for the Wireless World (Vidács Attila) 7 940
Ötven év múlva (Simon Mariann) 10
Papp Ferenc olvasókönyv (Fóris Ágota) 2 250
Peregrinatio Hungarica... (Karády Viktor) i 10 1372
Praktikus Biblia a tudománymetria hívei és ellenzői számára (Bencze Gyula) 2 249
Rendszer és politika. A politika interdiszciplináris
társadalomtudományi szemlélete (Szabó Máté) 6 836
Resende, Mauricio G. C. - Panos M. Pardalos (szerk.):
Handbook of Optimizationin Telecommunications (Frank András) 7 944
Romsics Ignác: Az 1947-es párizsi békeszerződés (Sajti Enikő) 3 397
Ropolyi László: Az Internet természete (Borbély Éva) 3 393
Sándor Imre - Ferenc Balázs: Quantum Computing and Communications -
An Engineering Approach (Apagyi Barnabás) 7 941
Seres István: Thököly Imre és Törökország (Mészáros Kálmán) 3 395
Szávai Dorottya: Bűn és imádság. A Pilinszky-líra
Tanulmánykötet az iparművészet változó szerepéről (Tószegi Zsuzsanna) 1 117
Társadalmi metszetek. Érdekek és hatalmi viszonyok, individualizáció és egyenlőtlenség
a mai Magyarországon - Szerkesztette: Kovách Imre (Szelényi Iván) 8 1103
Tudomány, hit, manipuláció (Csizmadia Péter) 4 536
Tudományteremtő géniusz (Csányi Vilmos) 4 535
Új korszak kezdete? (Antal László) 11 1504
Vadhajtások. Hell Judit: Van-e feminista filozófia? (Fogarassy Judit) 11 1507
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem