808.407

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történelmi materializmus II.

Kézirat/Budapesti Műszaki Egyetem

Szerző

Kiadó: Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 152 oldal
Sorozatcím: Történelmi materializmus
Kötetszám: 2
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat. Második, javított kiadás.

Előszó

Ez a jegyzet az 1959-60. tanévre a Műszaki Egyetem nappali és levelező tagozata II. és IV. évfolyamának hallgatói részére készült és kisebb módosításokkal megegyezik az előző évi kiadással. A... Tovább

Tartalom

Bevezetés
A politikáról általában 3
A politika fogalma 3
Osztályérdek és politika 4
Gazdaság és politika. A politika elsőbbsége 5
Politikai eszmék és intézmények. Politika és ideológia 6
V. Az osztályok és az osztályharc
1./ Az osztályok és az osztályharc marxista elméletének jelentősége 9
A társadalmi osztályok és az állam keletkezese 11
Az osztályok és az állam keletkezésének folyamata 11
Tudománytalan nézetek az osztályok és az állam keletkezeséről 13
2./ A társadalmi osztály fogalma 14
A társadalmi osztály fogalmának lenini meghatározása 14
Alapvető és nem alapvető osztályok 17
A társadalmi réteg fogalma 18
A tőkés társadalom osztálytagozódása 19
Az értelmiség és társadalmi szerepe 23
Az osztályharc törvényszerűségei 26
3./ Az osztályharc - az antagonisztikus társadalmak fő mozgató ereje 26
A proletáriátus osztályharcának fő formái 28
Az osztályharc marxista és liberális értelmezése 31
Osztályok és pártok 33
4./ Az osztályok megszüntetésének útja 36
A kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet osztályviszonyai 37
A szocialista társadalom osztályviszonyai 39
5./ Osztály és nemzet 40
A nemzet fogalma. A nemzeti mozgalom 40
Osztályérdek és nemzeti érdek 44
VI. Állam és jog, A kizsákmányold Állam
1./ A ki zsákmányoló állam és jog lényege 46
Az állam, mint a gazdaságilag uralkodó
osztály politikai szervezete 45
A jog keletkezése. A kizsákmányoló jogrend-
szer társadalmi szerepe / 47
2./ A kizsákmányoló állam társadalmi szerepe 48
A kizsákmányoló állam funkciói 48
3./ Államtípus és államforma 53
Államtípusok 53
Államformák 55
4./ Demokrácia és diktatúra. A burzsoá demokrácia válsága 56
Demokrácia és diktatúra 56
A burzsoá állam politikai rendszere. A polgári demokrácia 56
A burzsoá demokrácia válsága 58
A fasizmus: a finánctőke nyílt, terrorista diktatúrája 60
A munkásosztály viszonya a burzsoá demokráciához 61
VII. A társadalmi forradalom
1./ A társadalmi forradalom - az egyik társadalmi formációból a másikba való átmenet módja 63
A társadalmi forradalom meghatározása 63
A politikai forradalom fogalma 63
A forradalom gazdasági alapja 64
Az objektív forradalmi helyzet jellemzői 64
A forradalom szubjektív feltételei 65
2./ A forradalmak történeti típusai 66
A forradalom jellege és hajtóerői 66
A forradalom típusai 67
A forradalmi erőszak szerepe 69
3./ A szocialista forradalom tartalma és formái 70
A szocialista forradalom szükségszerűsége 70
A szocialista forradalom feltételei 71
A szocialista forradalom lényeges társadalmi jellemzői 74
A szocialista forradalom formái 75
A szocialista forradalommal kapcsolatos revizionista nézetek bírálata 75
A szocialista forradalommal kapcsolatos dogmatikus nézetek bírálata 77
A szocialista forradalommal szembenálló ellenforradalom néhány sajátossága 77
Az 1956-os magyarországi ellenforradalom 78
VIII. A proletárdiktatúra
A marxizmus-leninizmus főkérdése a proletárdiktatúra elmélete 82
1./ A proletárdiktatúra szükségszerűsége 83
A szocialista forradalom legfőbb eszköze a proletárdiktatúra 83
A burzsoá államgépezet szétzúzásának szükségszerűsége 85
2./ A proletárdiktatúra - az állam új típusa 86
Miért új típusú állam a proletárdiktatúra? 86
A proletárdiktatúra politikai alapja: a munkásosztály szövetsége a dolgozó parasztsággal 88
A proletárdiktatúra fő funkciói és ezek érvényesülése hazánkban 90
Osztályharc a proletárdiktatúra idején 95
3./ A proletárdiktatúra rendszere 98
A munkásosztály marxista-leninista pártjának vezető szerepe a proletárdiktatúra rendszerében 98
Mai támadások s párt vezető szerepe ellen 100
Szemelvények
1./ Részletek: Engels: A család, a magántulajdon és az állam eredete c. művéből 103
2./ Részletek: Lenin: Állam és forradalom c. művéből 115
Ajánlott irodalom: 149
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történelmi materializmus II. Történelmi materializmus II.

A borító enyhén töredezett, elszíneződött.

Állapot:
640 ,-Ft
3 pont kapható
Kosárba