A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi Közlemények 2012/1-4.

A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata - 136. évfolyam 1-4. szám

Előszó

Miközben a politikai elitet a közelgő országgyűlési választások tartották lázban, a céhek - az ipartörvénynek köszönhetően - egyik napról a másikra veszítették el monopóliumaikat a gyári munkások... Tovább

Tartalom

1. szám:
Múlt, jelen, jövő: 140 éves a Magyar Földrajzi Társaság - Michalkó Gábor 1
Értekezések
Veress Márton: Fedőüledékes depressziók típusai és kialakulásuk 2
Telbisz Tamás - Mari László - Imecs Zoltán: Torockói-hegység völgy hálózat-fejlődése 22
Mészáros Rezső: A BRIC-országok 37
Wolfgang Aschauer: Az Eurovíziós dalfesztivál geopolitikai háttere - avagy miért nem volt esélye Wolf Katinak? 46
Bokor László: Gondolatok a Muravidék elnevezéséről és területi határairól 56
Papp-Váry Árpád: Az elméleti térképészet irányzatai 66
Klinghammer István - Gercsák Gábor: A tematikus térképek kialakulása
Társasági élet
100 éves Társaságunk Gazdaság- és Társadalom-földrajzi Szakosztálya - Tátrai Patrik 89
A Magyar Földrajzi Társaság Társadalom-földrajzi Szakosztályának története - Tátrai Patrik 89
Krónika
Becsei József 75 éves - Tóth József 95
Bognár András 75 éves - Schweitzer Ferenc-Kis Éva 96
Mészáros Rezső 70 éves - Kovács Zoltán 97
Kitüntetések 98
Irodalom
Gyenizse Péter - Lovász György - Tóth József: A magyar településrendszer - Elekes Tibor 99
Gellérné Lukács Éva: Harmadik országbeli állampolgár kutatók magyarországi integrációja - Illés Sándor 100

2. szám:
60 éve született Nemerkényi Antal - Michalkó Gábor 105
Értekezések
Varga György: Szaharai eredetű por a Kárpát-medence légkörében 106
Lóczy Dénes: A folyómedrek morfológiai tipizálásának hierarchiája a nemzetközi irodalomban 124
Csomós György - Kulcsár Balázs: A városok pozíciója a globális gazdaság irányításában
a nagyvállalatok forgalma alapján 138
Kiss Róbert: A golfturizmus fejlesztésének hatásai a földrajzi környezetre a törökországi Belek térségében 152
Bajmócy Péter - Balogh András: Egykori majorok tipizálása Vas megyei példákon 165
Kiss Éva - Tiner Tibor - Michalkó Gábor: Szob a várossá válás útján - az első évtized tapasztalatai 182
Kovács Ferenc - Sipos György - Mezősi Gábor - Mucsi László: A Szegedi Tudományegyetem
oktatási vonzáskörzetének értékelése a földrajzi és földtudományi képzés példáján 199
Kisebb tanulmányok
Kozma Katalin: A Totes Gebirge „A" típusú vályúinak genetikai csoportosítása 211
Törzsök András - Galambos István: Turizmusfejlesztési koncepciók Keszthelyen a 19. és 20. század fordulóján 218
Krónika
Kormány Gyula 80 éves - Frisnyák Sándor 227
Miczek György 70 éves - Horváth Gergely 228
Irodalom
Schweitzer F. (szerk.): Katasztrófák tanulságai. Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások - Horváth Gergely 229
Rétvári László: Európa történeti földrajza és gazdaságtörténete - Bujdosó Zoltán 230
Bokor László-Szelesi Tamás: Európán kívüli gazdasági centrumok regionális földrajza
- Gruber László 231
Bánhidi Miklós: Sportföldrajz - Kiss Róbert 232
Farsang Andrea: Földrajztanítás korszerűen - Lakotár Katalin 233
Erdősi Ferenc: Afrika közlekedése - Mészáros Rezső 234

3. szám:
Értekezések
Csorba Péter - Blanka Viktória - Vass Róbert - Nagy Richárd - Mezősi Gábor - Meyer Burghard: Hazai tájak működésének veszélyeztetettsége új klímaváltozási előrejelzés alapján 237
Fejes Ildikó-Farsang Andrea-M. Tóth Tivadar: Talajvíz-minőségi és -mennyiségi monitoring városi környezetben, Szegeden 254
Gyapay Borbála: Az egykori vendégmunkások Berlinben: a török és a vietnámi kisebbség helyzete a német újraegyesítéstől napjainkig 271
Kovács Attila: A muravidéki magyarság 1920 és 1991 közötti sorsfordulóinak áttekintése 285
Martonné Erdős Katalin - Vasvári Mária: Hortobágy turisztikai fejlesztéseinek eredményei
és hatásai 293
Kisebb tanulmányok
Fodor Emőke: A Persányi-hegység salakkúpjai a DEM-morfometria tükrében 307
Szabó-Takács Beáta: A felhőfizika alapjai és gyakorlati alkalmazásai 317
Társasági élet
Főtitkári jelentés - Michalkó Gábor 325
A Magyar Földrajzi Társaság számviteli beszámolója a 2011. évről - Katona Katalin 330
A Felügyelőbizottság jelentése a Magyar Földrajzi Társaság 2011. évi gazdasági és pénzügyi tevékenységéről - Ütőné Visi Judit 331
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 65. Vándorgyűléséről és 136. Közgyűléséről
- Bognár Angéla 332
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 65. Vándorgyűlését követő külföldi tanulmányútról
- Bognár Angéla 334
Kitüntetések 340
Krónika
Bárdi László 80 éves - Wilhelm Zoltán-Zagyi Nándor 343
Boros László 75 éves - Frisnyák Sándor 344
Gábris Gyula 70 éves - Nagy Balázs 345
Pál Ágnes 70 éves - Karancsi Zoltán 346
Emlékezés Kövesligethy Radóra (1862-1934) - Hägen András 347
Személyi kitüntetés 349
Irodalom
Enyedi György: Városi világ - Mészáros Rezső 351
M. Császár Zsuzsa: Kisebbség - oktatás - politika a Balkánon. Közép-európai monográfiák 2.
- Csüllög Gábor 352
Borsos Árpád: Filmföldrajz. Tanulmányok egy új diszciplína tárgyköréből - Irimiás Anna 353
Frisnyák Sándor-Gál András (szerk.): Tokaj-hegyaljai borvidék. Hazánk első történeti tája
- Boros László 354
Borsos Balázs: A magyar népi kultúra regionális struktúrája I-II. - Horváth Gergely 356
Geographia Pannonica és Geographia Pannonica Nova - Gyüre Judit 357

4. szám:
Értekezések
Kiss Tímea - Györgyövics Katalin - Sipos György: Homokformák morfológiai tulajdonságainak és korának vizsgálata Belső-Somogy területén 361
Gyuricza László: Mura-vidék - Kerka-vidék - Hetés: problémák és pontatlanságok a tájak
nevezéktanában és térképi ábrázolásában 376
Baros Zoltán: Lakossági vélemények Debrecen zajterheléséről 387
Tóth Géza-Kincses Áron: Az európai térszerkezet vizsgálata a potenciálmodeli tényezőinek
segítségével 401
Egedy Tamás: A gazdasági válság hatása a nagyvárosok versenyképességére Magyarországon 420
Csapó Tamás - Lenner Tibor: Veszprém településmorfológiája 439
Kisebb tanulmányok
Próbáld Ferenc: Egy elfeledett geográfus lappangó műve: a Magyar lét földrajza 453
Krónika
A gazdaságföldrajz mint fánk: beszámoló a 6. Gazdaságföldrajzi Nyári Egyetemről
- Czirfusz Márton 459
A magyar lét geográfusa - 125 éve született Fodor Ferenc (1887-1962) - Győri Róbert 461
Abonyiné Palotás Jolán 70 éves - Mészáros Rezső 464
Ancsin Gabriella 65 éves - Gulyás László 464
Szabó Mária 65 éves - Csüllög Gábor 465
Tar Károly 65 éves - Bíróné Kircsi Andrea-Szegedi Sándor 466
Rátóti Benő (1932-2012) - Horváth Gergely 467
Enyedi György (1930-2012) - Kovács Zoltán 468
Irodalom
Michalkó Gábor: Turizmológia - Elméleti alapok - Sz. Tóth Gyula 471
Gebhardt, Hans-Glaser, Rüdiger-Radtke, Ulrich-Reuber, Paul (szerk.): Geographie - Physische
Geographie und Humangeographie - Szőke Viktória 472
Kupa László (szerk.): Görbe háttal - Interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban
és a jelenben - Tátrai Patrik 474
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem