865.411

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Ifjusági Vörös-Kereszt 1939-1940. szeptember-június

XIX. évfolyam 1-10. szám/A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt melléklete a csoportvezetők számára XIX. évfolyam 1., 2., 4., 5., 8. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Vöröskereszt-Egylet
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 175 oldal
Sorozatcím: Magyar Ifjusági Vörös-Kereszt
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 27 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Az iskolai év alatt havonként jelenik meg. Júliusban és augusztusban nem jelenik meg. Fekete-fehér képekkel illusztrált. Nyomtatta a Franklin-Társulat nyomdája.

Előszó

Beköszöntő

Harmincöt esztendővel ezelőtt történt... Kézbefogtam diákládámat, megcsókoltam Édesapámat, Édesanyámat s elindultam oda, ahol még sohase jártam, ahol egy teremtett lelket nem... Tovább

Tartalom

I. Szépirodalom
a) Elbeszélések, mesék
Arató Béla: A jajcai hős 94
Avar Gyula: Hűbele Balázs 8, 42, 79
« A szajkó szerencsét hoz 125
Borsné Takács Edit: A négylábú vöröskeresztes
(fordítás) 139
Faltys Hugóné: Jóska köcsögje (fordítás) 46
« Berti és az árvíz 165
Kissné Tóth Lenke: Jankó, meg a bankó 6
Kovács Ferenc: Szegény ember tehénkéje 151
Lőrinczy György: Kincskeresők 40
Lőrinczy György: Hogy kapott Csörömpöly Jóska
karácsonyfát? 54
Leszkay Iréné Éva: Ezüst erdő hallgatása 111, 130
Mauks Ernő: A sas és a papagály 108
Móra László: Szobor az utcasarkon 15, 34, 48, 60, 84,
100, 114, 140, 156, 172
T. J. Az okos bolond 135
Tarczay Gizella: A «Nádor fedélzetén» 71
Tamás Lajos: Varga Misiék Jézuskája 57
báró Zechné Kiss Alice: Csillaggyujtás 43
« Végső győzelem 128
Zimányi Ernő: Megáld érte az Isten! 151
b) Költemények
sikabonyi Angyal Kató: Anyai szív i55
Ábrányi Emil: Feltámadunk 38
Bagdy István: Parancs a télben 92
Borsné Takács Edit: Lenke náthája (fordítás) 79
Farkas Mihályné: Győzzön a jó! 67
Feleki Sándor: Fecskék 5
« A szív 29
Fidor József: Történet a víz alatt 113
« Baba-palota 171
Gyulai Pál: Édesanyám nevenapjára 150
Holló Ernő: A varjak éneke 126
Joós Ferenc: Altatódal 8
Jókai Mór: Mátyás király 93
Kenessy Béla: Déli harangszó 93
Kissné Tóth Lenke: Évforduló 39
« Újév küszöbén 71
Kovách Ferenc: Szeptemberi imádság 3
« Várjuk a Jézuskát 56
« Egyszer a hazában 136
Lamperth Géza: Mátyás király emlékére 90
Lindnerné Fittler Vilma: Jó az Isten 73
« Édesapám 155
Móra Ferenc: Kenyérért való imádság 162
Móra István: Rokkant hősökért imádkozom 153
Móra László: Kilencven éve 27
« Vörösmarty 6
« Karácsonyfa alatt 54
« Ó- és újév mezsgyéjén 66
« Messze északon 69
« Horthy Miklós 106
« Ünnepi imádság 146
« Trianon 167
« Áldott a magvető 163
« A csodálatos búzaszem 163
Nagy József dr.: A Magyar Vöröskereszt 67
Nagy Méda: Nem voltam ott! 55
Ölbey Irén: December 59
dr. Péteryné Pataki Aranka: Gyermekkori képek 153
Pósa Lajos: Meghalt Mátyás király, oda az igazság!.. 126
Surányi János: Hull a hó 56
« Tél 98
« Tavasz 129
Szentesyné Doby Ida: Sóhaj 110
Takáts József: Tegnapelőtt - Holnapután 134
Varga Lajos: Március idusán 106
« Hősök ünnepén 146
Vályi Nagy Géza: Dióverés 28
« Tanyai iskolások 76
Véka: Harcba indulnak a vöröskeresztesek 21
Z- L.: Fogadalom 125
Zentay László: Milyen jó volna! 33
II. Ismeretterjesztő cikkek
a) Különféle közlemények
Filatelista: Bélyeggyüjtés 44. 81, 133
Kulitzyné P. Papp Sári: Paprika Matyi 19
M.: Beszélő számok 31
M. L.: Ha együtt lennénk! 69
Mendöl Ilona: Magyar népszokások 162
Péchy Horváth Rezső: Finnországi levél 68, 131
Rév Sándor: Mátyás király leghűbb képmása 124
b) Népművészet, kézimunka (közlemények és képek)
Egry László: Kulcsfogas 33
« Mikulás 61
G. Gremsperger Pálné: Horgolt ruha 62
Grynaeusné Papp Emília: Kukoricalevél-fonás 12
« Nyitramegyei szálánvarrott hímzés 45
« Szálánvarott székely párna 73
« Székely kendővégről való madaras minta 109
Grynaeusné Papp Emilia: Hasznos és könnyen elkészíthető ajándéktárgyak 137
« Meglepetések Anyák napjára 155
« Vitrincsík filémintával 137
III. Jellemrajzok. Megemlékezések. Méltatások
B. R.: Damjanich Jánosné 132
dr. Felkayné Takács E.: Látogatás a lengyel menekültek
és a számukra gyűjtött adományok között 139
M. L.: Fényszóró 9.
M.: A megszépült nyugvóhely 39
Móra László: A Xantus-család legjelesebbjei 4
« Ünnepi találkozó 38
« Mátyás király 92
« A szabadság napja 110
Nagy Méda: Egy asszony, akit nem lehet elfelejteni.. 26
Sebestyén Erzsébet: Verecke 7
« Lagerlöf Zelma 147
dr. Sörös Miklósné: Szekeres Margit 111
Szerkesztő: Beköszöntő 2
Szilády Zoltán: Lécfalvi Sipos Pál 124
Z. L.: Emlékezzünk! (Horthy Miklós) 107
IV. Egészségvédelem. Légvédelem
Dr. Berényi András:Becsüld és gondozd a gázálarcot! 115, 136
Tamás Lajos: Forradalom a fürdőszobában 29,
V. Vöröskeresztes közlemények
Borsné Takács Edit: Milsom levele 49
Dya: A XIX. karácsonyi vásár 74.
Faltys Hugóné: Barátaink vannak a széles világon 21
« Igaz történet 158;
Képes külföldi krónika. Rovatvezető : Faltys Hugóné
17, 77, 132
Kis vöröskeresztes szívek tükre 85
Központunk hírei 86, 157
Központunk üzenetei 51, 102, 116
Lapunk előfizetése a felvidéki iskoláknak 78
Pereg a film. Rovatvezető : Sz. Doby Ida 32, 47, 74,
101, 112, 138, 154, 170
dr. Sörös Miklósné: Csoportvezetői jelentések 117
« Mit tesz a M. Ifj. Vöröskereszt a felszabadult
Felvidékért? 13
« Mit tesznek az ifj. vöröskeresztesek a Magyar
Vöröskereszt munkájának megsegítésére? . 117, 141
báró Zechné Kiss Alice: (Képes külföldi krónika).. 17, 77
VI. Színdarabok
Kádár András: Jász-vásár 163
Mendöl Ilona: Napfényben 95
K. Tóth Lenke: Anyák napján 149
VII. Az ifjúság munkái
a) Gyermekközlemények
Rajháthy Júlia: Mint a tavaszi áradás 172
Szondy Erzsébet: Legszebb ünnepem 83
Székely Anna: Legszebb ünnepem 83
Szita Flórián: Mese és valóság 171
b) Pályázatok
Faltys Hugóné: Albumpályázatunk 129
Rejtvénypályázat 20
Sebestyén Erzsébet: Díjnyertes csoportnaplók az 1938/39.
évről 167
Szentesyné Doby Ida: Irodalmi és rajzpályázat---- 38, 82
Szerkesztő: Irodalmi és rajzpályázat 164
Orsz. Közegészségügyi Egyesület: Baleset elleni rajzpályázat 142
c) Nevessünk együtt
Rovatvezető: Borsné Takács Edit... 18, 41, 81, 113, 152
d) Rejtvények
Rovatvezető : Szentesyné Doby Ida 22, 35, 50, 63, 87,
103, 119, 143, 159, 173
VIII. Könyvismertetések
a) A lapban megjelent ismertetések
L. Sz.: Móra László : «XX. század. Versek. II. kiadás» 52
M. L. Kovács Dénes : «Fűrészmalom» 86
« dr. Sztrilich Pál : «Vad vizeken» 86
« Misnei Katalin : «Matyóföldi mese» 86
« Kovách Ferenc : ('Neveljünk együtt» 143
Ölbey Irén: Nagy Méda : «Zsóka levelei» 118
dr. Sörös Miklósné: Ibrányi Alice : «Házi betegápolás» 51
Sz.: Keller Lajos : «Jelentés az Orsz. Stefánia-Szövetség
1938. évi működéséről» 62
Z.: Keller Lajos: «Magyar Anyák naptára» ,. 62
« Sebestyén Erzsébet : «Vöröskeresztes naptár az
1940. évre» 63
b) A csoportvezetők számára készült mellékletben megjelent
ismertetések
M. L.: «Magyar Ifjúsági Vöröskereszt». Október.
í Pintér Jenő : «Hibák a nevelésben és tanításban.»
Október.
« dr. Faragó Ferenc : «Egészségügyi kalendárium.»
Január.
« Az Athenaeum új karácsonyi ifj. könyvei. December.
IX. Időszerű apróságok mindenünnen
Rovatvezető : Szentesyné Doby Ida.
Bizonyára téged is érdekel 14, 28, 59, 99, 168
X. A Magyar Ifj. Vöröskereszt melléklete
a csoportvezetők számára
Tájékoztató a tanárelnököknek. Időszerű megemlékezések és
hírek. Könyvismertetések október, november, december, január és június hónapokban.
XI. Képeink
1. Színes mellékletek
Barabás Miklós: Vörösmarty Mihály (Szeptember)
Székely kapuk (Október).
A Tisza völgye Máramarosban (November).
Ünnepi szűr (December).
Palóc asszony konyhája (Január).
Magyar-Mannheimer Gusztáv: Az árvízi hajós (Február).
Piros tojások a Balaton környékén (Március).
Hevesmegyei népviselet (Április).
Edvi Illés Aladár: Rodostó (Május).
2. Címképek
Indulásra készen (Szeptember).
A brassói városháza (Október).
Csendország kapuja (November).
Megjött a Jézuska (December).
A Kárpátok díszei (Január).
Mátyás király szobra (Február).
Nagybányai vitéz Horthy Miklós (Március).
Damjanich Jánosné (Április).
Ünnep Mezőkövesden (Május).
Aratás (Június).
3. Vöröskeresztes képek
a) Csoportképek
Budapest, III. Árpád-gimm. VI. b) oszt. vk. csoportja 134
Budapest, X., Auguszta-telepi áll. el. isk. csoportja.. 158
Csongrád-központi áll. el. isk. csoportja 46
Füleki áll. el. isk. csoportja 3
Hegyeshalomi áll. el. isk. csoportja 150
Jászkiséri ref. el. isk. csoportja 79
Mindszenti belterületi el. isk. végzett növendékei
csoportja 79
Miskolci Soltész N. Kálmán-u. el. isk. VII-VIII.
csoportja 142
Nagyatádi áll. el. isk. csoportja 3
Pestszenterzsébeti Vöröskereszt Egylet és Ifj. Vöröskereszt együttes közgyűlésének csoportképe 149
Soproni üdülőházban nyaralt lánykák ballagása 49
Újpest, Viola-utcai áll. el. isk. csoportja 141
b) Különfélék
Gyöngyösi közp. áll. el. isk. magyaros folyosója 43
Dóczy polgári leányisk. dísz-zászlaja 151
4. Apró rovatok fejléce, szövegkísérő rajzok
Kőszegi Bella, Tamás Lajos.
5. Különféle képek
Aulanko tava Finnországban 76
Baba-palota 171
Bohus-kastély 27
Boldog újévet kívánunk 70
Budavára Mátyás király korában 95
Dolgozó munkások 125
Finn parlament 80
Gárdonyi Géza 10
Halásztanya a Ladoga-tó partján 131
Három királyok 83
Helsinki látképe 68
Hősök síremléke az uzsoki temetőben 153
Jókai Mór 110
Jó pajtások 127
Kossuth Lajos 10, 110
Kölcsey Ferenc 9
Lagerlöf Zelma 147
Lovagi torna Mátyás király korában 98
Magyar Vöröskereszt ünnepi bélyegsorozata 67
Mátyás király 93
Mátyás király leghűbb képmása 124
Mátyás király szülőháza Kolozsvárott 91
Mátyás király tudósai körében 90
vitéz Mirossay Gábor síremléke 39
Papp Váry Elemérné 10
Petőfi Sándor 110
Szegedi városkép a Fogadalmi templommal 11
Trianon 167
Utolsó vacsora 108
Váratlan találkozás 169
Visegrád 72
Víz mindenfelé 165
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem