809.096

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szocialista erkölcs elméleti kérdései

Szemelvénygyűjtemény egyetemek és főiskolák számára/Egységes jegyzet/Kézirat

Előszó

E szemelvénygyűjtemény kettős oktatási célt szolgál: egyrészt közvetlenül jegyzetpótló, másrészt olvasókönyv jellegű kiegészítő segédanyag. Amíg a "Marxista etika alapjai" jegyzet II. része, azaz a... Tovább

Tartalom

I. Szocialista építés - erkölcsi viszonyok
1. Lombardo Radice: A kommunista ember 7
2. Szmirnov: Személyiségtípusok - erkölcsi
irányultságok 16
3. Farkas Endre: Erkölcs a szocializmusban -
szocializmus az erkölcsben 33
4. Huszár Tibor: Az ösztönzés szocialista rend44
szere és erkölcsi értéke
5. Mona Gyula: Kispolgárság - kispolgáriság 55
6. Ancsel Éva: A kommunisták erkölcsi arculatáról 69
II. A szocialista erkölcs alapelvei
7. I.Sz. Kon: A személyiség szabadsága és az új
típusú kollektivizmus 87
8. M.Gak: Kollektivitás és egyéni jelleg 97
9. Kovács Ferenc: Szocialista embereszmény és
humanizmus 102
10. Kis Arthur: A társadalmi egyenlőség fogalmáról 116
11. Kovács Ferenc: Munkaerkölcs a szocialista
társadalomban 123
12. A szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus időszerű kérdései (MSZMP KB Kultúrpolitikai Munkaközösség állásfoglalása 1974.
szeptember) 135
13. Herczeg Ferenc: Szocialista hazafiság és internacionalizmus 154
14. Imreiné Péter Erzsébet: Boldogság és komponensei 168
III. Az életmód - a család - az ifjúság problémái
15. A. Titarenko: Nagy és kis erkölcs 185
16. Glézermann: A szocialista életmód kialakulása 192
17. Kósa Erzsébet: A család szerepe a társadalomban 201
18. Horuczi László: A családi - házassági - nemzetiségi
kapcsolatok fejlődésének várható útja 210
19. H.Jankowski: Mindennapi gondok - mindennapi
erkölcs 220
20. I.Sz. Kon: Az ifjúság helyzete, önértékelése és
aktivitása 231
21. Katona Katalin: Nemzedéki problémákról 248
IV. A kommunizmus mint erkölcsi ideál
22. Selsam: Haladás és szabadság 259
23. Farkas Endre: Marx és Engels a szocialista és
kommunista erkölcsi ideálról 265
24. Jarosewski: Az emberi személy emancipációjának
és fejlődésének útjai 275
25. Mihály Ottó: Nevelési eszmény - nevelési cél 286
V. Az erkölcsi nevelés sajátossága
26. Harcsev: A szocialista nevelés dialektikája 301
27. Pataki Ferenc: A nevelési cél 313
28. Salamon Zoltán: Személyiség és közösségi nevelés 320
29. Szuhomlinszkij: Emberré válni. Aforizmák 335
Ajánlott irodalom : (Bibliográfia) 347
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A szocialista erkölcs elméleti kérdései A szocialista erkölcs elméleti kérdései A szocialista erkölcs elméleti kérdései A szocialista erkölcs elméleti kérdései A szocialista erkölcs elméleti kérdései A szocialista erkölcs elméleti kérdései A szocialista erkölcs elméleti kérdései A szocialista erkölcs elméleti kérdései

A borító töredezett, enyhén elszíneződött, kopott, foltos. Néhány lap kissé szakadt, több lapon ceruzás aláhúzás, jelölés található.

Állapot: Közepes
940 Ft
750 ,-Ft 20
4 pont kapható
Kosárba