814.294

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalomtudományi Közlemények 1979/1-4.

A MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetek folyóirata/IX. évf. 1-4. szám

Tartalom

Tanulmányok
Balogh István: Tézisek a szocializmus történelmi helyének tárgyalásához
Balogh József: A politika magatartás kutatásokról
Berényi István - Simó Tibor: Tard - Adalékok egy falusi vizsgálatból
Bőhm Antal - Kovács Ferenc: A magyar társadalom szerkezetének átalakulása (Vázlatos áttekintés)
F. R. Filippov: A szovjet értelmiség utánpótlásának társadalmi forrásai
Gazsó Ferenc: A dolgozó fiatalok társadalmi és szakmai mobilitása
G. Márkus györgy: A szocialista gazdaságra vonatkozó néhány újabb "balos" nézet kritikája
Héthy Lajos: Az üzemi demokácia és a munkások édekeltsége a részvételben
Héthy Lajos: Üzemi demokrácia, érdekegyeztetés - üzemi párt- és szakszervezet
Kerekes György: A kubai forradalom átnövése szocialista forradalomba
Laki László: A szakmunkás-utánpótlás néhány társadalmi-gazdasági problémája
Makó Csaba: Automatizáció, munkásigények és a munka tartalma
Ifj. Marosán György: A tőkés társadalom fejlődésének "szocioritmusai"
Papp Zsolt: Az érdek-fogalom társadalomelméleti hasznosításához
Solymár Magda: Technokrácia - technokratizmus a mai tőkés viszonyokban
Tahin Tamás - Makó Csaba - Jeges Sára: Az egészségügyi ellátás néhány szociológiai problémája
Vita
Ágoston László: A TTF-vita egyes kérdéseiről
Hülvely István: Néhány megjegyzés a TTF-kategória tartalmához
Juhász Pál: Adatok és hipotézisek a mezőgazdasági szövetkezetek dolgozóinak rétegződéséről
Kemény László: Tudományos-technikai forradalom és társadalmi rendszer
Lengyel Zsuzsa: Néhány gondolat a mezőgazdasági szövetkezetek dolgozóinak mobilitásáról
Zsarnóczai Sándor: A mezőgazdasági szövetkezetek dolgozóinak strukturális helyéről
Tájékozódás
Az amerikai imperializmus és a békés egymás mellett élés (Tudományos tanácskozás Szófiában (Mikecz Tamás)
Egészség és társadalom (Áttekintés a Magyar Szociológiai Társaság pécsi vándorgyűlésének anyagából) (Pál László)
Az emberi jogok helye és szerepe az Egyesült Államok kormányának külpolitikájában (Balázs József)
A forradalom nemzetközi tényezői (Nagy László)
30 éves a Német Demokratikus Köztársaság (Nemzetközi tudományos konferencia Neubrandengurgban)
A különböző társadalmi rendszerek egymás mellett élésének polgári koncepcióiról (Nagy László)
A mai szociáldemokrácia és a kapitalizmus "meghaladásának" problémája (Havas Péter)
A nemzetközi ideológiai harc néhány kérdéséről (A nemzetközi Problémabizottság ülése)
A Nemzetközi Politikatudományi Társaság XI. világkongresszusa (Szoboszlai György)
A polgári tudat válsága (Tanulmányok nemzetközi együttműködés eredményeiből) (Rajcsányi Péter)
"Részvételi" formák a nyugat-európai országokban (V. I. Maszlov - K. Sz. Zurabjan)
Társadalmi előrejelzés a szocializmusban (Szemelvények a Társadalomtudományok című szovjet folyóiratból) (Strassenreiter József)
A társadalomtudományi információ nemzetközi rendszeréről (Taksás Imre)
A XVI. Filozófiai Világkongresszusról (Ágoston László)
Vélemények egyenlőségről, egyenlőtlenségről (Egy nagyközség különböző rétegeiben végzett vizsgálat tapasztalataiból) (Pál László)
Intézeti hírek
Két intézeti kutatási zárótanulmány munkahelyi vitája
Látogatás szovjet tudományos műhelyekben (Rathmanné Tury Mária)
Nemzetközi konferencia a szocialista életmód egyes kérdéseiről (Kalocsai Dezső)
Nemzetközi problémabizottsági ülés és tudományos konferencia Berlinben (Makó Csaba)
Politikatörténeti disszertáció az angol kommunista pártról (Mikecz Tamás)
Román-magyar kerekasztal-megbeszélés Bukarestben (Szoboszlai György)
Társadalmi struktúra problémabizottsági ülés Csehszlovákiában (Tamás Pál)
A Társadalomtudományi Intézet információs munkájáról (Taksás Imre)
A Társadalomtudományi Intézet kutatási eredményeiből - kiadványai tükrében (1967-1978) (Első rész)
A Társadalomtudományi Intézet kutatási eredményeiből - kiadványai tükrében (1967-1978) (Második rész)
Idegen nyelvű összefoglalók
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalomtudományi Közlemények 1979/1-4. Társadalomtudományi Közlemények 1979/1-4.
Állapot:
2.600 Ft
1.300 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba