1.016.759

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának Közleményei 1982/1-4.

15. kötet 1-4. szám

Előszó

Tisztelt Osztályülés!
A Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya, valamint a Bányászati Tudományos Bizottság nevében tisztelettel köszöntöm az osztályülés résztvevőit.
Ismeretes, hogy Akadémiánk... Tovább

Előszó

Tisztelt Osztályülés!
A Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya, valamint a Bányászati Tudományos Bizottság nevében tisztelettel köszöntöm az osztályülés résztvevőit.
Ismeretes, hogy Akadémiánk ez évi közgyűlésének alapvető tárgya a műszaki fejlődéssel, a technológia korszerűsítésével kapcsolatos tudományos eredmények és feladatok áttekintése. E témakört illetően a Bányászati Tudományos Bizottság két osztályülésben is érdekelt: a tegnapi osztályülés - főleg az ásványi nyersanyagok feldolgozása terén - kiemelten a kémiai tudományok bányászati szerepével foglalkozott, mai osztályülésünk témáját pedig a korszerű bányászati technika tudományos alapjai, a nagy bányászati programok kutatási feladatai, köztük is kiemelten az eocén-program megvalósításával kapcsolatos kutatási feladatok alkotják.
Ismeretes, hogy az MSZMP XI. kongresszusának ásványi nyersanyagaink hatékony hasznosítására vonatkozó és a XII. kongresszuson megerősített határozatai alapján széles körű vizsgálati munka folyt annak feltárására, hogy hosszú távon milyen mértékben lehet és célszerű az ország ásványi nyersanyagszükségletét hazai bázison kielégíteni. A hosszú távú prognózis-munkával kölcsönhatásban a döntéselőkészítés, sőt részben már a megvalósítás fázisába került néhány bányászati projektum: az energetikai széntermelés fokozására irányuló eocén-program, a kokszolható széntermelés növelését célzó liász program, a rézszükséglet kielégítésére irányuló recski fejlesztés, folyamatosan fejlődik a bauxittermelés és terjednek a kőolaj kihozatali növelő eljárások. E projektumok ásványvagyonbázisával és gazdasági mérlegelésével korábban már részletesebben foglalkozott az Akadémia. Most azoknak a bányászati műszaki tudományos kutató-fejlesztő munka eredményeinek és feladatainak bemutatására kerül sor, amelyek jórészt az Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv bányászati célprogramjainak keretében valósulnak meg. Vissza

Tartalom

1-2. füzet
Tóth Miklós: Megnyitó 3
Faller Gusztáv: A nagy bányászati programok műszaki-tudományos megalapozása 5
Zambó János: Az új eocén-bányák művelési kérdéseiről 19
Patvaros József: Bányászati technológiai rendszerek összehangolása az ásványelőfordulások természeti adottságaival 21
Simon Kálmán: A szilárdásvány-bányászat legfontosabb kutatási és fejlesztési feladatai 35
Tarján Gusztáv: Néhány megfontolás a bányászati programok ásványelőkészítési kérdéseihez 41
Kovács Ferenc: Gázkitörésveszély és gázfelszabadulás vastag telepek művelésénél 47
Solymos András: Bányaművelés és vízveszély a Tatabánya környéki eocén bányászatban 55
Bocsánczy János: Fejlődési irányzat a vastag telepek gépi művelésében 69
Szepeshegyi István: Vastag bauxitlencsék gépesített fejtése mélyművelésben és külszínen 75
Mátrai Árpád: Szabálytalan településű ércelőfordulások művelési problémái 81
Tamássy István: További kutatási feladatok az eocén és liász programok megvalósítása
érdekében 93
Horváth László: A szénbányászat és az energiamérleg 101
Földtani természeti erőforrások népgazdasági jelentősége
Grasselly Gyula: Elnöki megnyitó 103
Fülöp József: Az ország természeti erőforrásainak átfogó tudományos vizsgálata 113
Hámor Géza: A földtani alap- és előkutatás jelentősége a földtani természeti erőforrások
feltárásában 123
Dank Viktor: A szénhidrogén-kutatás közép és hosszú távú terveinek tudományos háttere 131
Haas János: A bauxitprognózis földtani módszerei 161
Nemecz Ernő: A földkéreg mint természeti erőforrás 169
Stefanovits Pál: A földtani erőforrások szerepe a mezőgazdasági termelésben 177
Rónai András: Komplex síkvidéki kutatások és agrogeológiai kapcsolataik 183
Szilas A. Pál: Fluidumtelepek ipari készlete meghatározásának tudományos alapjai189
Alföldi László: A felszín alatti vízáramlások szerepe a vízkészletek megújulásában 199
Grasselly Gyula: Zárszó az osztályüléshez 211
3-4. füzet
a hazai kéreg- és felsőköpenyszerkezet-kutatás eredményei
Martos Ferenc: Elnöki megnyitó 219
Ádám Antal: A kéreg- és a felsőköpeny-szerkezet geoelektromos kutatása a Kárpátmedencében 221
Posgay Károly: A kéreg- és felsőköpeny-szerkezet kutatása szeizmikus módszerrel 237
Bisztricsány Ede: A kéreg és a felsőköpeny fizikai és geometriai paramétereivel foglalkozó
szeizmológiai kutatások 249
Stegena Lajos: Medenceképződés és paleogeotermika 259
Mártonná Szalay Emőke-Márton Péter: A litoszféra mozgásainak rekonstrukciója paleomágneses adatok alapján 265
Meskó Attila: Gravitációs és mágneses vizsgálatok 277
értekezések
Kovács Ferenc: Á gázfelszabadulás változékonyságának kapcsolata a természeti és műszaki paraméterekkel a Mecseki Szénbányák széleshomlokú fejtéseinél 295
Szalay Árpád: Geológiai, geokémiai rekonstrukció szerepe a szénhidrogén-perspektívák
előrejelzésében 305
Az mta 1982. évi közgyűlési osztályülésén elhangzott előadások
Balkay Bálint: A magyar ásványi nyersanyagkincs hasznosításának világgazdasági háttere 331
Dobozi István: Összehasonlító energiapolitika: Nyugat-Európa reagálása az energiaválságra 349
Nekrológok
Bíró Péter: Homoródi Lajos, az MTA rendes tagja 377
Pécsi Márton: Julius Fink, geográfus, az MTA tiszteleti tagja 385
Megemlékezés
Székely András: 75 éve született Bulla Béla, az MTA levelező tagja 389
Doktori, kandidátusi értekezések vitáiról
Mészáros Ernő: Major György: „A napsugárzás-mérések hibája9' című doktori Értekezésének vitájáról 393
Mészáros Ernő: Miskolci Ferenc: „A légkör ózontartalmának meghatározása műholdas
mérések segítségével" című kandidátusi értekezésének vitájáról 395
Bencze Pál: Mdrcz Ferenc: „Geomágneses utóhatás a rádióhullámok ionoszférikus
abszorpciójában. Légköri és extraterresztrikus kapcsolatok" című kandidátusi értekezésének vitájáról 397
könyv- és térképismertetés
Zambó János: Kapolyi László: Ásványi eredetű természeti erőforrások rendszer- és
függvény szemlélete 401
Pinczés Zoltán: A dunai országok -- 1:2 000 000 méretarányú - geomorfológiai térképe.
Szerkesztette: Pécsi Márton 405
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem