933.348

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vasi Szemle 2001/1-6.

A Vas Megyei Közgyűlés tudományos és kulturális folyóirata - LV. évf. 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Vas Megye Közgyűlése
Kiadás helye: Szombathely
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 750 oldal
Sorozatcím: Vasi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

MAGYAR NYUGAT
Csapó Tamás: A falvak helyzete Vas megyében 3. sz. 283-296
Molnár Judit: Petőfi-kultusz Ostffyasszonyfán 2. sz. 196-205
Palkovits István: Gondolatok a versenyképesség körül (Vas megye gazdaságáról a kutató szemével) 3. sz. 259-282
Szabó Levente: Lejtőmorfológia és a lejtőfejlődés vizsgálata a
velemi Hosszú-völgyben 1. sz. 96-106
Veress Márton - Svirzsovits Ágnes: Adalékok a Péterics-hegy fillites felszíneinek formakincséhez 1. sz. 78-86
Veress Márton - Csehi Péter - Zentai Zoltán - Szabó Levente: A
velemi Hosszú-völgy terasszerű félsíkjai 1. sz. 87-95
KÖZÉP-EUROPA
Brenner Vilmos: Közép-Európa barokk világa (Gondolatok és
utalások a magyarországi barokk művészet osztrák kapcsolatairól) 3. sz. 340-345
Sylvester Lajos: „Fogadott" vagy igazi ősünk-e Sylvester János?
(Üzenet Erdélyből) 2. sz. 186-195
Tóth Zsuzsanna: Az osztrák patrónus magyarországon (Szent
Lipót-ábrázolások hazánkban) 3. sz. 346-352
A MÚLTNAK KÚTJA
Balogh Jánosné - Horváth Terézia: Pünkösdi lófuttatás Csepregen a XIX. század első felében 3. sz. 297-321
Brenner Vilmos: Koronás urának hű szolgája volt csupán (Lehár
Antal ezredes élete és szombathelyi működése 1918-1921 között) 2. sz. 131-146
Göncz László: Muravidék, 1919 (A proletárdiktatúra időszaka a
Mura mentén és a vidék elcsatolása) 2. sz. 147-167
Ilon Gábor: Különös temetkezések (Gór és Zanat példája a
bronz- és vaskor átmenetének időszakából) 1. sz. 3-30
Katona Attila: Az elszalasztott lehetőség? (Öt tételben az elma- 594-614
radt 1921-es szombathelyi egyetemalapításról) 5. sz. 594-614
Kovács Ferenc: A téglagyártás története Vas megyében
5. sz. 615-637
Nagy Zoltán: Körmendi agyagpipák (Működhetett-e agyagpipa-
készítő központ a XIX. század eleji Körmenden?) 3. sz. 322-339
Suba János: A Vas vármegyei határcsendőr-zászlóalj története,
1919-1921 6. sz. 687-704
Szilágyi István: Egy nyugat-dunántúli barokk kastélytípus? . . .705-712
Tóth Ferenc: Egy tarcsafürdői emlék (Báró Tóth Ferenc [1733-
1793] élete és munkássága) 1. sz. 31-42
Zsámbéky Mónika: Két Szűz Mária-kegykép a XVIII. századból 6. sz. 713-719
FETTICH NÁNDOR EMLÉKEZETE
Fettich Nándor (1900-1971). Összeállította: Ilon Gábor 4. sz. 399-402
Hoppál Mihály: A tulipán motívum térben és időben 4. sz. 459-473
Ilon Gábor: Újabb adat a réz- és bronzkori kocsik kárpát-medencei történetéhez (A szombathelyi Metró áruháznál talált kerék) 4. sz. 474-485
Kiss Gábor: Fettich Nándor és a Vas megyei népvándorláskor-kutatás kezdetei 4. sz. 421-451
Mesterházy Károly: Fettich Nándor és a magyar honfoglalás régészete 4. sz. 452-458
Tóth Endre: Fettich Nándor és a Savaria-topográfia 4. sz. 413-420
Vékony Gábor: Fettich Nándor és a szkíták 4. sz. 403-412
HAZAHÍVÓ
Markó Péter: Vas megye helyzete és lehetőségei 4. sz. 387-391
Nagy Gáspár: „Bízzál s virágzóbb századokat remélj"! (Válasz a
hazahívó jó szavakra) 4. sz. 391-396
ÉVFORDULÓ
Brenner Vilmos: Nyolcvan éve született meg Burgenland tartomány (Történelmi emlékezés és helyzetelemzés) 6. sz. 659-671
Dénes József: Magyarok és németek a „várak földjén" 6. sz. 651-658
Gyurácz Ferenc: A nemzeti önbecsülés képei 6. sz. 678-686
Varsányi Péter István: Magyarország vagy Ausztria? (Szubjektív megjegyzések Brenner Vilmos: Nyolcvan éve született meg
Burgenland tartomány című tanulmányához) 6. sz. 672-677
ARCKÉPCSARNOK
Gyürki László: A bibliafordító Szántó (Arator) István és Káldi
György 5. sz. 523-530
Papp János: Egy tudós bencés tanár emlékezete (Szigeti Kilián
11913-198II) 6. sz. 742-744
Széll Kálmán: Ifj. Gothard Sándor ismeretlen verseskötete (És
ami mögötte van) 5. sz. 531-551
Széli Kálmán: Egy jelentős orvosi életmű Körmendről (Dr. Remetei Filep Ferenc [1898-1977] igazgató sebész főorvos) 6. sz. 730-741
Tóth Péter: Egy elfeledett nyugat-dunántúli akadémikus (Adalékok Vass László [1780-1842] pályaképéhez) 2. sz. 168-185
TEST ÉS LÉLEK
Bokor Nándor-Jakab Zsolt-Kiss Anita-Döbrönte Zoltán: A
gyulladásos bélbetegségek epidemiológiája és gondozása Vas megyében 3. sz. 362-368
Varga Kornél - Turay András - Kneffel Pál - Dancsecs Valéria - Pécsi Ágnes - Horváth Boldizsár: Contramallal szerzett tapasztalataink a szülészeti fájdalomcsillapítás során 3. sz. 353-361
MŰHELY
Benczik Gyula: Az Őrség és a Hegyhát között (Részlet a szerző
Ivánc című könyvéből) 1. sz. 61-77
Illés Lajos: Weöres Sándor versei Bulgáriából 6. sz. 745-748
Polgár Béla: A hitoktatás lehetőségei és akadályai a rendszerváltozás előtti évtizedekben (Emlékezés) 5. sz. 568-578
Szilágyi István: A nagypénteki mosakodás kereszténysége 2. sz. 206-222
Tibola Imre: A hitoktatás Magyarországon a XX. század második felében 5. sz. 552-567
Tóth Péter: Németh László a nyugati végeken (Vázlat az író Vas
megyei kapcsolatairól) 6. sz. 749-755
NÉZETEK
Dénes József: Hozzászólás (Herényi István Bulcsu horka című
írásához) 2. sz. 228-230
Dénes József: Miért nem lettek horvátok a magyarországi szlovének? 5. sz. 585-593
Herényi István: Bulcsu horka 2. sz. 223-228
Pusztay János: Néhány gondolat a felsőoktatásról és a tudományfejlesztésről 5 sz 579-584
FORRÁS
Gyurácz Ferenc: Csóka J. Lajos írása elé 1. sz. 43-44
Csóka J. Lajos: Bük története 1. sz. 45-60
Fettich Nándor: Szentpétery József domborművei (Budapest,
1947 [Részletek.] A szöveget gondozta, a szemelvényeket válogatta és sajtó alá rendezte Szentpéteri József) 4. sz. 486-496
Krizsán László: Magyar László-okmányok forráskritikai vizsgálata 6. sz. 720-729
Széli Kálmán: Történelmi állomások, jelzőkövek 2. sz. 231-237
KISEBB KÖZLEMÉNYEK
Herényi István: A történettudományi művek bírálatáról 6. sz. 756-757
Szilágyi István: A tihanyi kálvária és Vas megye 1. sz. 107-109
KÖNYVSZEMLE
(a recenzensek betűrendje szerint)
Balogh Jánosné Horváth Terézia: Csepreg régi képes levelezőlapokon és fotókon 2. sz. 243-244
Bokányi Péter: Fűzfa Balázs: Klasszicizmus, romantika, realizmus az irodalomban 2. sz. 241-242
Dénes József: Kozár Mária: Felsőszölnök 3. sz. 371
Dénes József: Kiss Gábor: Vas megye 10-12. századi sír- és
kincsleletei 4. sz. 497-499
Dobri Mária: Gál József: Az Apollótól a Savariáig 1. sz. 117-118
Fábián László: A faműves 6. sz. 762-763
Heckenast János: Lőrincz Zoltán: Szent Márton, Savaria szülötte 2. sz. 238-239
Heckenast János: Lőrincz Zoltán: „Ne hagyjátok a templomot..;' 3. sz. 373-374
Heckenast János: Gál József: Üdvözlet Szombathelyről 4. sz. 501-502
Horváth Sándor: Lukac, Stjepan: Dramatizirani kajkavski Marijin piac iz Erdelja 1626/Lukács István: Dramatizált kaj-horvát
Mária-siralom Erdélyből, 1626 6. sz. 758-760
M. Kozár Mária: Kuntár Lajos: Bozsok 1. sz. 115-116
Kuntár Lajos: A Rába és a Rába mente 4. sz. 500-501
Lukács István: Tóth János: Szentpéterfa 3. sz. 370
Mórocz Zsolt: Hűséggel és szeretettel 2. sz. 242-243
Mórocz Zsolt: Gyürki László: Életképek Körmend századaiból 3. sz. 369-370
Mórocz Zsolt: Gyürki László: Magyar zarándokok és magyar
emlékek a Szentföldön 6. sz. 765-766
Ölbei Lívia: Este nyolckor születtem 6. sz. 764-765
Ruzsiczky Éva: NÉP - NYELV - TÁRSADALOM 1. sz. 110-111
Salamon Nándor: Tüskés Tibor: Az exponált idő 1. sz. 111-112
Sági Ferenc: Élet a Répce mentén 2000; Bük, Csepreg, Sárvár és
környékük 3. sz. 372-373
Söptei Imre: Benczik Gyula: Ivánc 6. sz. 760-762
Szabó A. Ferenc: Dr. Kovacsics József: Szentgotthárd és környéke 1. sz. 113-115
Szilágyi István: Győr 1539-1939 és Győr 1939-1999 1. sz. 116-117
Szilágyi István: Az örökség hagyományozása, Viktor Miskovsky
a súcasná ochrana pamiatok v Strednej Európe - Miskovszky
Viktor és a mai műemlékvédelem Közép-Európában 4. sz. 504-505
Szinetár Csaba: Vig Károly: A Nyugat-magyarországi-peremvidék állattani kutatásának története 2. sz. 239-241
Takács Miklós: Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának
bibliográfiája (1779-1995) ' 4. sz. 502-503
Takács Zoltán: Petneházy István: Magyarország 1000 éves ereklyéi 4. sz. 505-506
Tóth Ferenc: Ezredvégi beszélgetések 6. sz. 764
Tóth Gábor: Czigány Jenő: Rendellenes méretű és alakú gyermekkoponyák paleopathológiája 2. sz. 244-245
Vigh Kálmán: „A szabadság tüze még ég..." 1. sz. 118-119
KÖNYVSZEMLE
(az ismertetett művek betűrendje szerint)
A faműves (Fábián László) 6. sz. 762-763
A Rába és a Rába mente (Kuntár Lajos) 4. sz. 500-501
„A szabadság tüze még ég..." (Vigh Kálmán) 1. sz. 118-119
Az örökség hagyományozása, Viktor Miskovsky a súcasná ochrana pamiatok v Strednej Europe - Miskovszky Viktor és a mai
műemlékvédelem Közép-Európában (Szilágyi István) 4. sz. 504-505
Benczik Gyula: Ivánc (Söptei Imre) 6. sz. 760-762
Czigány Jenő: Rendellenes méretű és alakú gyermekkoponyák
paleopathológiája (Tóth Gábor) 2. sz. 244-245
Csepreg régi képes levelezőlapokon és fotókon (Balogh Jánosné
Horváth Terézia) 2- 243-244
Este nyolckor születtem (Ölbei Lívia) 6. sz. 764-765
Ezredvégi beszélgetések (Tóth Ferenc) 6. sz. 764
Élet a Répce mentén 2000; Bük, Csepreg, Sárvár és környékük
(Sági Ferenc) 3. sz. 372-373
Fűzfa Balázs: Klasszicizmus, romantika, realizmus az irodalomban (Bokányi Péter) 2. sz. 241-242
Gál József: Az Apollótól a Saváriáig (Dobri Mária) 1. sz. 117-118
Gál József: Üdvözlet Szombathelyről (Heckenast János) 4. sz. 501-502
Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája
(1779-1995) (Takács Miklós) 4. sz. 502-503
Győr 1539-1939 és Győr 1939-1999 (Szilágyi István) 1. sz. 116-117
Gyürki László: Életképek Körmend századaiból (Mórocz Zsolt) 3. sz. 369-370
Gyürki László: Magyar zarándokok és magyar emlékek a Szentföldön (Mórocz Zsolt) 6. sz. 765-766
Hűséggel és szeretettel (Mórocz Zsolt) 2. sz. 242-243
Kiss Gábor: Vas megye 10-12. századi sír- és kincsleletei (Dénes József) 4. sz. 497-499
Dr. Kovacsics József: Szentgotthárd és környéke (Szabó A. Ferenc) 1. sz. 113-115
Kozár Mária: Felsőszölnök (Dénes József) 3. sz. 371
Kuntár Lajos: Bozsok (M. Kozár Mária) 1. sz. 115-116
Lőrincz Zoltán: Szent Márton, Savaria szülötte (Heckenast János) 2. sz. 238-239
Lőrincz Zoltán: „Ne hagyjátok a templomot..." (Heckenast János) 3. sz. 373-374
Lukac, Stjepan: Dramatizirani kajkavski Marijin piac iz Erdelja
1626/Lukács István: Dramatizált kaj-horvát Mária-siralom Erdélyből, 1626 (Horváth Sándor) 6. sz. 758-760
NÉP - NYELV - TÁRSADALOM (Ruzsiczky Éva) 1. sz. 110-111
Petneházy István: Magyarország 1000 éves ereklyéi (Takács
Zoltán) 4. sz. 505-506
Tóth János: Szentpéterfa (Lukács István) 3. sz. 370
Tüskés Tibor: Az exponált idő (Salamon Nándor) 1. sz. 111-112
Vig Károly: A Nyugat-magyarországi-peremvidék állattani kutatásának története (Szinetár Csaba) 2. sz. 239-241
KRÓNIKA
Tudósítások, hírek 1. sz. 120-121
Tudósítások, hírek 2. sz. 246-250
Tudósítások, hírek 3. sz. 375-378
Tudósítások, hírek 4. sz. 507-514
Tudósítások, hírek 5. sz. 638-642
Tudósítások, hírek 6. sz. 767-768
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István) 1. sz. 122-124
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István) 2. sz. 251-253
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Bariska István) 3. sz. 379-381
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné) 4. sz. 515-517
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné) 5. sz. 643-645
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné) 6. sz. 769-772
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 1. sz. 125-127
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 2. sz. 254-256
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 3. sz. 382-384
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 4. sz. 518-520
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 5. sz. 646-648
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt) 6. sz. 773-776
SZERZŐINK
Szerzőink 1. sz. 128
Szerzőink 2. sz. 245
Szerzőink 3. sz. 361
Szerzőink 4. sz. 496
Szerzőink 5. sz. 648
Szerzőink 6. sz. 776
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vasi Szemle 2001/1-6. Vasi Szemle 2001/1-6.
Állapot:
6.280 Ft
3.140 ,-Ft 50
16 pont kapható
Kosárba