A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1976. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvi Bizottságának folyóirata - 100. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám:
Nyelvművelés
Illyés Gyula: A második évszázad1
Fábián Pál: A XIX. század magyar nyelve és Jókai3
Ruzsiczky Éva: A nyelvi lektor munkájáról7
D. Mátai Mária: Nyelvhasználat és helyesírás24
Szemere Gyula: Egy helyesírási babona pályafutása27
Papp Ferenc: Az orosz helyesírás megoldatlan kérdései32
T. Urbán Ilona: A nagy számok nevének rövidítása36
Íróink nyelve
Herczeg Gyula: Egy sajátos mondatstilisztikai jelenség a századvég prózájában39
Pásztor Emil: Megjegyzések Madách Tragédiájának "helyreállított szövegű" kiadásához49
Nyelv és iskola
Lengyel Zsolt: Gyermeknyelvi kutatások a Magyar Nyelvőrben54
A nyelvtudomány műhelyéből
Kiefer Ferenc: A generatív nyelvelméletről63
Nyelvjárásaink
Kiss Jenő: Magyar nyelvjárási mondattanok?83
Szó- és szólásmagyarázatok
Kónyi Sándor: A százesztendő csoze89
Dömötör Sándor: Betyár, úri betyárság95
2. szám:
Nyelvművelés
Tompa József: Öten típuső számnévi alakulataink mai használata129
Pásztor Emil: Mikes Törökországi levelei és mai helyesírásunk136
J. Soltész Katalin: Lónevek144
Pető Gábor Pál: Még egyszer kutyanevekről154
Ladó János - Nagy Károly: Roosevelt, vagy az idegen személynevek kiejtése158
Kiss Jenő: Magyar nevek német szemmel nézve161
Íróink nyelve
Szabó Zoltán: Az irodalmi mű stiláris koháziójáról163
Federmayer Éva: József Attila: Tedd a kezed172
Nyelv és iskola
Mészáros István: Iskolai nyelművelő módszerek a XVIII. század végén177
Kálmán Mária: Jelentéstani nehézségek a magyarnak mint idegen nyelvnek az oktatásban184
Grohe F. Gerhard: Három, külföldiek számra készült nyelvkönyvről187
Ginter Károly - Tarnói László: Ungarisch für Ausländer 190
A nyelvtudomány műhelyéből
Antal László: Gondolatok a nominális szintagmákról194
Nyelvjárásaink
Szabó József: A mellérendelt és az alárendelt mondatok gyakoriságának vizsgálata Nagykónyi nyelvjárásában201
Szó- és szólásmagyarázatok
Országh László: Quaker és kvekker234
Gunda Béla: Kosarat kap240
Sasvári László: Olyan vagy, mint a bojnyik - Mint a rácok oltára240
3. szám:
Nyelvművelés
J. Soltész Katalin - Bán Ervin: Mikor őket, amikor azokat?257
Gósy Mária: A magyar beszédhangok ajakartikulációja262
Németh Ilona: A hogyan? kérdésre válaszoló "határozóragos melléknév"269
F.-K. F.: Újabb magyar halnevek285
Íróink nyelve
Murvai Olga: A szabad függő beszéd stílushatásának kérdéséhez289
Molnár Zoltán: Szürrealisztikus képek Krúdynak "A helyettes halott' című novellájában296
Lévai Béla: Amerikanizmusok Lékai János írásaiban305
Nyelv és iskola
Soós Istvánné - Török Gábor: A beszédhang-megkülönböztető képesség és készség kérdésköréhez309
A. Jászó Anna: Megjegyzések a kiejtés tanításához316
A nyelvtudomány műhelyéből
Kovács Ferenc: Laziczius Gyula és a Prágai Nyelvészőr320
Nyelvjárásaink
Bokor József: A sopronkövesdi nyelvjárás zárt o-zásához331
Szó- és szólásmagyarázatok
K. Palló Margit: Ténfereg339
Takács Lajos: Hőkütő - Flastromozás341
4. szám:
Nyelvművelés
Szepesy Gyula: Ha nem is385
Plaszkony László: Néhány szó külön- és egybeírásáról394
E. Abaffy Erzsébet: Valószínűleg, hogy...?397
Hernádi Sándor: Szó és élet397
Íróink nyelve
Kemény Gábor: A költői képek funkciója egy Krúdy-leírásban409
Szilágyi Ferenc: Berzsenyi és a tájnyelvek421
Nyelv és iskola
Pásztor Emil: Nyelvtan- és helyesírás-tanításunk néhány "fehér foltjáról"444
Szó- és szólásmagyarázatok
Mizser Lajos: Lajos454
Kiss Lajos: Temető458
Takács Lajos: Velál pecsétje461
Bernáth Béla: Bogara van - Hátrább az agarakkal464
Sasvári László: Élnek, mint Gotovány rossz malacai a szemeteken466
Szemle
Károly Sándor: Egy újfajta stilisztikai kézikönyv467
Kósa László - Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása 473
Szemere Gyula: Az akadémiai helyesírás története475
Nyelvművelő cikkek sajtószemléje479
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem