Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalomtudományi Közlemények 1981/1-4.

A MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetek folyóirata/XI. évfolyam 1-4. szám + repertórium

Tartalom

Tanulmányok
Ágh Attila: Viták a harmadik világ termelési módjáról162
Balogh István: A társadalmi információ problémájához (Társadalmi forma és a lukácsi Ontológia)139
Lidia Beskid - Kolosi Tamás: Rétegződés és anyagi életkörülmények (Nemzetközi összehasonlítás)496
Huszár Tibor: Adalékok a magyar értelmiségi mozgalomnak, szellemi áramlatok történetéhez 1945-ig481
Hülvely István: A szocialista fejlődés polgári értelmezéseinek és kritikáinak sajátosságairól524
Kalocsai Dezső: Egyén és közösség fejlődésének néhány társadalmi feltételéről209
Makó Csaba: Az emberi tényezők és a gazadsági haladás (A japán foglalkoztatási rendszer példája)555
Mikecz Tamás: Polgári kultúra-felfogások a hatvanas és a hetvenes években198
Patkós János: A termelőerők és a termelési viszonyok egyes kérdéseiről szocialista fejlődésünk jelenlegi szakaszán (Probléma-felvetés)222
Pogány György: A munka szerinti elosztás és az anyagi ösztönzés234
Pokol Béla: A politikai pártok kutatása a polgári politológiában540
Szoboszlai György: Az állami beavatkozás társadalmi formameghatározottságának néhány kérdése177
Szoboszlai György: Településpolitika és közigazgatás (Erdei Ferenc közigazgatási reformterveihez)331
Tanácskozás az értelmiség helyéről és szerepéről a mai magyar társadalomban (Szerkesztőségi előszó)346
Nyitrai Ferencné: Az értelmiség foglalkozási szerkezete, jövedelmi viszonyai, életmódja347
Korreferátumok:
Antal Gyula: Az értelmiség ideológiai felkészültsége és szerepe a lakosság világnézeti nevelésében392
Bánlaky Pál: Az értelmiség falun369
Cseh-Szombathy László - Csipán Tibor - Gergely Attila - Lukács János: Értelmiségi életmód-életvitel Budapesten385
Ferge Zsuzsa: A pedagógusok közérzete378
Geszti P. Ottó: Műszaki értelmiség - innováció - alkotókészség374
Miltényi Károly: Az értelmiség mobilitásának, rétegződésének és helyzetének alakulása 1945 után364
A tudományos-technikai haladás társadalmi-gazdasági összefüggései (Elméleti tanácskozás)5
Győri Imre: A tudományos-technikai haladás időszerű kérdései - a propaganda feladatai6
Halay Tibor: Tudományos-technikai haladás és a társadalmi fejlődés, különös tekintettel a munkásosztályra34
Hoós János: A tudományos-technikai haladás és a magyar népgazdaság fejlődése24
Köpeczi Béla: Tudományos-technikai haladás, ideológia és kultúra44
Pál Lénárd: A tudományos-technikai haladás és társadalmi-gazdasági összefüggései10
Összefoglaló a szekció munkájáról
A tudományos-technikai haladás és a magyar népgazdaság fejlődése szekcióról - Hoós János54
A tudományos-technikai haladás és a társadalmi fejlődés szekcióról - Szorcsik Sándor57
A tudományos-technikai haladás, ideológia és kultúra szekcióról - Ágoston László60
Vita
Ágh Attila: Politikatudomány: illúziók és igények571
Karikó Sándor: Adalék a politika természetrajzának filozófiai elemzéséhez - Marx politikafilozófiai örökségéből258
Kéri László: A politikatudomány információs rendszeréről581
Molnár Tivadar: A marxista politikatudomány néhány tudományelméleti kérdéséről, I. rész64
Molnár Tivadar: A marxista politikatudomány néhány tudományelméleti kérdéséről, II. rész243
Schlett István: Politikatudomány, politika, tudománypolitika397
Műhely
Elgondolások A gazdaság társadalmi összefüggései kutatási irány koncepciójához - Szorcsik Sándor428
Az ifjúságpolitika tudományos megalapozását szolgáló kutatások - Békés Zoltán409
A politikai rendszerrel kapcsolatos kutatási tervekről - Szoboszlai György590
A rétegződéskutató csoport terveiről - Kolosi Tamás284
A szocialista fejlődési tendenciái csoport középtávú kutatási tervéről - Balogh István596
A társadalmi struktúra fejlődése témacsoport középtávú terve - Kovács Ferenc279
Tájékozódás
Irányzatok harca az Olasz Szocialista Pártban - Réti György457
A Magyar-Szovjet Társadalomtudományi Együttműködési Bizottság IV. ülésszaka - Szorcsik Sándor600
A munkaszociológia egyik francia műhelyéről - Szpirulisz Ildikó451
A munkával kapcsolatos elméleti kérdések a szovjet szakirodalomban - Emődi Gyula303
Párbeszéd a társadalmi struktúráról - Frankfurtban - Pál László444
Szibériai tapasztalatok - társadalomkutatók szemével - Ágoston László - Böhm Antal607
Társadalomszerkezet és mobilitás - szociológiai kutatások Romániában - Böhm Antal - Pál László292
A tudományos-technikai forradalomban és az ember természeti létfeltételeinek változása - Rajnai Vilmos80
Intézeti hírek
Beszámoló egy jugoszláviai tanulmányútról - Laki László103
Foglalkoztatáspolitikai kutatások az NSZK-ban (Konferenciák, tanulmányutak tapasztalataiból) - Mikecz Tamás624
Kerekasztal-beszélgetés az államigazgatásról (Konferenciák, tanulmányutak tapasztalataiból) - Tóth Zoltán621
Látogatás franciaországi társadalomkutatóknál - Szpirulisz Ildikó99
A nyugatnémet szakszervezeti politikáról (Konferenciák, tanulmányutak tapasztalataiból) - Szpirulisz Ildikó622
Tanácskozás a munkásosztály fejlődésének tendenciáiról (Konferenciák, tanulmányutak tapasztalataiból) - Benedek Sándor620
"Utak a politikai hatalomhoz" - szeminárium Salzburgban (Konferenciák, tanulmányutak tapasztalataiból) - Forgács Imre625
A Társadalomtudományi Intézet munkatársainak 1980. évi publikációi - Markella Károlyné105
Pályázati felhívás aspirantúrára
Idegen nyelvű összefoglalók
Idegen nyelvű tartalom
Az 1981. évi tartalomjegyzék
Melléklet: A Társadalomtudományi Közlemények repertóriuma (1971-1980)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem