804.721

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Katholikus Nevelés 1925-1926. január-december

A magyarországi r. k. Hittanárok és Hitoktatók egyesületének közlönye - XVII. évfolyam 1-10. szám/XVIII. évfolyam 1-10. szám

Előszó

Részlet az 1925.évi januári számából:
"A Szentév.
Megnyiltak a szent kapuk. Kitárta őket a pápa, mintha jelképezni akarná, hogy nem elegendők a római bazilikák közönséges kapui a zarándokok... Tovább

Tartalom

Katholikus Nevelés 1925:
Cikkek:
Dr. Bárdos István: A hittanári munka gyakorlata 146
A hittanári hivatás 170
Dr. Breyer István: Megnyitóbeszéd a missziósgyűlésen 65
Dr. Brückner József: A védőszentek tisztelete 82
Valami a divatról 193
Bucaille Victor: Munkásifjakat védő egyesületek Franciaországban 172
Csáby Vilmos: Az értelmesebb iparostanoncok hitoktatása 155
Dr. Csávossy Elemér S. J.: A missziós gondolat aszketikus és lelkipásztori vonatkozásai 137
Erdélyi Guido O. Cist.: Nefelejtsek az élet virágos kertjéből 156
Gabriel Antal: A tanoncok bűnbánatra hangolása 8
A bűnbánat vázlatcsoportja 42
Tanulságok a tanoncok lelkigyakorlataiból 153
Dr. Hamvas Endre: A Szentév 1
Püspökeink és a népnevelés 16
A katekizmus problémája 48
Tiltott napokon menyegzőt ne tarts! 53
Első szentáldozásra 86
A hét főbűn 114
Szentté avatás 117
S. Petrus Canisius Doctor Ecclesiae 129
Fiatalkorúak öngyilkossága 140
A nőnevelés ideálja 186
Canisius szt. Peter és kora 221
P. Hanszen Hubert S. V. D.: Hazánk a világmissziós mozgalomban 97
Dr. Hanauer Á. István: Canisius szt. Péter mint pedagógus 209
Jablonkay Gábor S. J.: Canisius szt. Péter és a hitoktatás szelleme 214
Kovács Ferenc: A család és vallásos nevelés 181
Kovács György: Az első áldozók könnyebbségéért 52
Krywald Ottó : Módszertani megjegyzések a középiskolai vallásoktatáshoz 37
Az egyház újabb missziós tevékenysége 69
Dr. Marczell Mihály: A lelek megközelítésének művészete 33, 79, 107
Mezgár Alajos: Cselekedjünk! 2, 6
Olajkár Alajos: A nevelés mostohábbjai 3
Perlaky: Mivel tehetjük vonzóbbá a hittanórát? 12
Dr. Schütz Antal: A missziós tevékenység indítékai 130
Sportbarát: A sport valláserkölcsi következményeiről 179
Sz: A missziós kongresszus tanulságai 169
Dr. Várkonyi Fidél O. Cist: Eucharistia és missziók 100
Dr. Walter János: A francia kat. középiskolák 111
Egyéb közlemények:
Példák: 19. 88, 119, 158, 200. 235
Terepszemle: 20, 25, 29, 121, 160, 196, 232
Hitoktatási ügyek: 21, 59, 93, 124, 16, 20, 237
Egyesületi élet: 23, 58, 94, 125, 167, 203, 239
Könyvismertetések: 29, 61, 95, 125, 167, 204, 242

Katholikus Nevelés 1926:
Cikkek:
Dr. Bárdos István: A szentgyónás és a szentáldozás lélektani jelentősége 53
A hittanári önművelés és önnevelés fontossága és módjai 120
A hittanár és a civiltanárok 159
A hittanár és a szülők 196
Czinke Gábor: Hitoktatás és élet 20,48
Dr. Fejér József: Körmenetek és iskolák 281
Gabriel Antal: A legelőkelőbb műterem 219
A bánat indító okai 206
Dr. Gigler Károly: leánytípusok a serdülés korában 153
Dr. Hamvas Endre: A szentmise szertartásai 15,16
Harc, mely nem akar véget érni 73
Modern pedagógiai furcsaságok 129
Cinizmus és a nevelő 161
Az atyai hivatás 202
Az emlékezetbe vésés technikája 232
Pozitív? negatív? 277
Dr. Hirsch A. : A szenvedés problémája a hitoktatásban 89
A keresztény és a munka 167
Egy hittanóra I-II. elemiben 240
Aqz idő felhasználása 315
A kis Jézus jászolánál 350
Lr. Korompay József: Az Ószövetség tanítása 270
Dr. Kovács Vince: Nevelő hitoktatás 41
Neveljünk imádságos lelkeket 80
Az analisztikus és szintetikus módszer kérdése 128
Neveljünk szociális érzéket 113, 145, 185
Krywald Ottó: Szentévi tanulságok 1
A kath. elemi iskolák új tanterve és rendszabályai 225
H. tanári munka a csonka Esztergom -egyházmegyében 257
Egyháztörténelmi vázlatok 300,333
Dr. Mihályti Ákos: A missziós papnevelés 292
Dr. Olajkár Alajos: Miért óvjuk gyermekeinket a protestáns iskoláktól? 11
Petrovics Ede: Az osztatlan iskolák hitoktatása 339
Schütz Antal: Katholikus nemzetnevelő feladatok 4
Szent Alajos 237
Tóth József: Az ember lelkének sorsa a bűnbeeséstől a megváltásig 273
Tower Vilmos: Tanácsos-e a hipnózissal nevelni? 124
Vidákovich Aladár: Vonaton járó diákok vásár- és ünnepi szentmise hallgatása 347
Dr. Walter János: Okviszony és célszerűség 198
Wendl Anna: Gyermekek elmélkedése 93
A papi hivatás fejlesztése a választottakban (egy hittanári jelentésből) 165
Mulatságos esetek 181
A papi hivatás kérdése a leányiskolákban 192
Assziszi Szent Ferenc 217
Overberg 289
Az osztrák katekizmus 316
Egyesületünk 20 esztendős
Állandó rovatok:
Terepszemle 24,62, 133, 172,204, 246, 282, 318, 353
Példák 29, 65,104,175,209,244,321,351
Hitoktatási ügyek 30,66,96,177,210,251,284,323,354
Egyesületi élet 32, 69,104,213,252,281,324,356
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Katholikus Nevelés 1925-1926. január-december Katholikus Nevelés 1925-1926. január-december Katholikus Nevelés 1925-1926. január-december Katholikus Nevelés 1925-1926. január-december Katholikus Nevelés 1925-1926. január-december Katholikus Nevelés 1925-1926. január-december Katholikus Nevelés 1925-1926. január-december Katholikus Nevelés 1925-1926. január-december Katholikus Nevelés 1925-1926. január-december

A borító enyhén kopottas. A könyv kötése megnyílt.

Állapot:
24.000 ,-Ft
120 pont kapható
Kosárba