864.670

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1969. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Munkabizottságának Folyóirata - 93. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

Balázs János: Csécsi 293
Bárczi Géza: Simonyi Zsigmond 313
Bakos József: Egy nyelvi járvány és tanulságai 214
Balogh László: Iszkotól - iszkitéllisztikéll 291
B. B. M.: Pongyola 511
Benkő László: Nyelvtudományi konferencia Potsdamban 165
Benkő Loránd: Emlékezés Simonyi Zsigmond „Tüzetes magyar nyelvtan"-ára 317
Bihari József: Hipis 137
Deme László: A helyesírás szabályozásának s a szabályok érvényesítésének kérdéseihez 240
Dömötör Ákos - Ferenczy Géza: A hongkongi szó helyesírásáról 405
Éder Zoltán: Simonyi Zsigmond és a nyelvtudomány-történet 330
É. Kiss Katalin: A -si képző a Hortobágyon 382
É. Kiss Sándor: Vakitalmérés, vakbor, vakpálinka 492
É. Z.: A hangmagasság változása vesszőnél, pontosvesszőnél, kettőspontnál, pontnál 160
Fabricius-Kovács Ferenc: Metafora, képzavar, világosság 43
Ferenczy Géza: A fotó, foto- helyesírásának és használatának kérdései 53 - (Dömötör
Ákossal): A hongkongi szó helyesírásáról 405 - (Margócsy Józseffel): Hány
szótagos a néhai szó Arany versében? 406
F. G.: Mondatelemzés 92. - Milyen írásjelet tegyünk levélbéli megszólítás végére?
303. - Tájszólásnak számít-e a zárt é használata? 304. - Az állítmány
egyeztetése 305. - Önök mint megrendelő vagy Önök mini megrendelők 306. -
Somolyog 307. - Elszürkült kifejezések 408. - Elsőnek hallják 409. - Vendéglátóipari egység 510. - Lakótelep 510; - Eredő 510. - Legközelebbi -
legrövidebb 511
Fónagy Iván: Egy áttetsző Verlaine-versről 246
Gáldi László: Bartha János-Horváth Tibor-Józsa Nagy Mária-Szabó Zoltán:
Kis magyar stilisztika 298. - Zohiai Béla (1890-1969) 410
Gregor Ferenc: A 'csille' és 'csillejegy' fogalmához kapcsolódó néhány bányásznyelvi
kifejezésről 278
Grétsy László: Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1968. október 11-i és
november 19-i üléséről 163. - Tájékoztató a Helyesírási Bizottság és a Nyelvművelő Munkabizottság 1969. január 21-i együttes üléséről 308. - Adalékok
az utónévválasztáshoz 438. - Nagy J. Béla: Egy emberöltő nyelvünk
védelmében
Gunda Béla: Ujjat húz valakivel 281
Gyárfás Endre: Képzavarok és „képtelen" kifejezésformák 50
Hernádi Sándor: Összetett mondatok helyesírási célú elemzése 363
H. Molnár Ilona: A ragos határozók és a megfelelő személyragos határozószók mai
viszonya 223
Horpácsi Illés: Huj, huj - seregély 395
Kiefer Ferenc: Az emfázis kérdéséhez 97
Kiss Lajos: Még egyszer a kuká-rül 136. - A Magyar Nyelvjárások Atlasza 1 169
K. M.: Üzem közben 511
K. Palló Margit: Csipkeverő, kötélverő, marokverő 282. - Váz madárijesztő 471
Kovalovszky Miklós: A mini divatjáról 219. - Fitz Jenő szerk.: Székesfehérvár
évszázadai 300
Kovács Ferenc: Simonyi Zsigmond nyelvszemlélete 322
Kőháti Zsolt: A zárójel mint stíluselem 60
Kunszery Gyula: Cigánymiatyánk 136. - Budapest - Elvtárs - Télapó 292
Ladó János: Utóneveink helyesírása 176
L. J.: Mozaikszó-alkotás 160
Lőrincze Lajos: Az 1967. évi anyakönyvi bejegyzések néhány tanulsága 33
Margócsy József - Ferenczy Géza: Hány szótagos a néhai szó Arany versében?. ... 406
Márton Gyula: Adalék a folyónevekből lett kutyanevekhez 134
Malijemcs Lajos: Kishegyesi tájszavak 384
Mikesy Sándor: Épusz 302
Miklósi László: Névutók birtokos személyragozása 408
Németh G. Béla: Vajda János: A vaáli erdőben 69. - Kölcsey: Elfojtódás 357
Nyiri Antal: Lőrincze Lajos: Nyelvőrségen
Országh László: Kuli - Hobby 130. - Komfort 390. - Koksz - Még egyszer a
koktélról - Lord, mylord és társaik - Makadám - Meccs 474
Ördög Ferenc: Mutatvány a készülő göcseji és hetési személynév-monográfia adattári
részéből 265
Papp Ferenc: Az Értelmező Szótár legtöbb jelentésű szavairól 94 Gépi eredményeink felhasználása szótárírásunkban 376. - Hogyan tanítunk meg az orosz
igék parancsoló módjának képzésére egy embert, és hogyan egy elektronikus
számológépet? 456
Papp László: Földrajzi neveink továbbélése 116. - Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk 295
P. Dombi Erzsébet: Egy új módszertan 373
Pesti János: Földrajzi neveink alsó-, felső- (al-, - fel-) helyzetviszonyító elemei 229
Prohászka János: Simonyi Zsigmond halála a korabeli sajtóban 340
Bácz Endre: H. Molnár Hona: Módosító szók és módosító mondatrészletek a mai
magyar nyelvben 496
Eeuter Camülo: Ad finem Horsuswt 135. - Mióta harsog a haris? 272
Réz Ádám: Tizenéves
R. L. G.: A bölény mint „zoológiai műemlék" 161. - 12 óra tájában 162. - Idegen
személynevek írása 304. - Gitt
Simándy K. Eörs: Ebergény 491
Simoncsics Péter: Nyelvtipológiai szimpozion Szegeden
Somogyi Dezső: Csökkentsük helyesírásink bonyolultságát! 232
Szablyár Ferenc: A sikertelen munkasiker 67. - A „nonstop bűnöző" és a többiek 509
Szabó T. Attila: Egyik legönállótlanabb szavunk nyomában 190. - Nyelvjárástörténeti észrevételek egyetlen személyi határozórag-csoportunkról
Szabó Zoltán: Szabolcsi Miklós: A verselemzés kérdéseihez
Szathmári István: Húszéves a Nyelvtudományi Intézet
Szemere Gyula: A feladatlapos felvételi vizsgák egyetemi tapasztalataiból
Szende Tamás: Noam Chomsky - Morris Halle: The sound pattern of English 402
Szépe György: Nyelvészeti jegyzetek Arany Jánosnak „Valami az asszonánczról"
című tanulmányáról 1. - Beszámoló a balatonszabadi matematikai nyelvészeti
konferenciáról
Szepesy Gyula: A jön-megy, hoz-visz és a nyelvművelés 423
Sz. L.: Gyári készítményű kolbász 161. - A magyar nyelv hete 415
Szombathy Viktor: Málna - „Két kávé rendel" - „Földalatti lanovka" 303
Szőllősy Eva: Nyelvfeldolgozás és dokumentáció (tanulmánykötet-ismertetés) 399
Takács Lajos: A régi gazdálkodás emlékei földrajzi neveinkben 120
Tompa József: Mordályégető szavunk s a Vak Bottyánról való ének hitelessége 467
Török Gábor: József Attila-kommentárok 74. - József Attila-kommentárok 451
Vámos István: Még egyszer a Pray névről 139
Végh József: Az önkéntes nyelvjárási gyűjtőpályázat 1966-ban és 1967-ben 123
Wachalmre: A szép magyar beszéd országos középiskolai versenye 412
Zsilka Tibor: Fábry Zoltán nyelvi stílusáról 256
Zsoldos Jenő: Szótörténeti jegyzetek 285. - „Nyelvvédelem" és szótörténet 352. -
Délibáb-Fiskális-Demagógia 483
Nyelvművelés 1-68, 169-245, 313-56, 417-50
íróink nyelve 69-83, 246-64, 357-62, 451-5
Nyelv és iskola 84-93, 363-75
A nyelvtudomány műhelyéből 94-115, 376-81, 456-66
Nyelvjárásaink 116-29, 265-71, 382-9
Szó- és szólásmagyarázatok 130-40, 272-94, 390-8, 467-94
Szemle 141-59, 295-301, 399-404, 495-508
A Nyelvőr postája 160-2, 302-7, 405-7, 509
A Nyelvtudományi Intézet nyelvművelő csoportjának levelesládájából 160-2,303-7,
408-9, 510-2
A Nyelvőr hírei 163-5, 308-10, 410-6
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 1969. január-december Magyar Nyelvőr 1969. január-december Magyar Nyelvőr 1969. január-december Magyar Nyelvőr 1969. január-december

Könyvtári könyv volt. A lapélek kissé foltosak. A borító éle enyhén sérült.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
2.380 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba