839.038

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának 1999. évi tájékoztatója

Tartalom

1. Solymos Rezső - Papp Miklós: Bevezető 7
2. Az MTA 1999. évi közgyűléseinek határozatai 9
Közgyűlés (1999. május) 9
Közgyűlés (1999. december) 10
3. Az MTA Agrártudományok osztályának vezetői és tagjai 13
Az Osztály új vezetői 13
Az MTA rendes és levelező tagjai 13
Az MTA Agrártudományok Osztálya külső tagjai 14
Az MTA Agrártudományok osztálya tiszteleti tagjai 15
Az Osztály köztestületi képviselői 15
Az Osztály tanácskozási jogú tagjai 16
Az Osztály üléseinek állandó meghívottjai 17
Az MTA Tudományos Osztályainak újonnan megválasztott elnökei és elnökhelyettesei 18
4. Az MTA Agrártudományok Osztályának újjáválasztott tudományos bizottságai (a bizottságok vezetői és tagjai) 19
5. Az MTA 164. közgyűléséhez kapcsolódó nyilvános jubileumi osztályülés 37
Kovács Ferenc: 50 éves az Agrártudományok Osztálya 37
Osztályelnöki összegzés az elmúlt hároméves időszakról 42
Stratégiai kutatások az ezredfordulón 44
Sipos Aladár - Szűcs István: Állami szerepvállalás a mezőgazdaságban 44
Stefanovits Pál: A termőföld szerepe az agrártermelésben 53
Papp János: Perspektívák a kertészetben 63
Solymos Rezső: Lehetőségek az erdészet fejlesztésében 71
Solymos Rezső: Lehetőségek az erdészet fejlesztésében 71
Király Zoltán: A magyar növényvédelem korszerűsítésének koncepciója 77
Dudits Dénes: Növényi biotechnológia a termelés szolgálatában 83
Dohy János: Az állat-biotechnológia a termelés szolgálatában 87
Horn Péter: Feladatok és lehetőségek az állattenyésztés fejlesztésében 92
Varga János: Az állategészségügy EU harmonizációs fejlesztési feladatai 101
az osztálynak az orvosi tudományok osztályával közös szakülése "Élelmiszerek a humán és állatorvosi pathológiában" 106
Mózsik Gyula: Felszívódást befolyásoló anyagok, tényezők 106
Figler Mária - Mózsik Gyula: Az emberi test összetétele kóros állapotokban 115
Gálfi Péter: Rövidszénláncú monokarbonsavak hatása a bél mikroflórájára, az emésztőcső nyálkahártyájára és egyes tumoros sejtekre 121
Cserháti Endre: Étel allergia, intolerancia, idioszinkrázia 125
Rafai Pál - Zomborszkyné Kovács Melinda: Egyes mikotoxinok kórélettani hatásai 129
Szüts Péter: Gabona-penészek gyermekgyógyászati hatásai 135
6. Az MTA Agrártudományok Osztályának ülései, állásfoglalásai, határozatai és rendezvényei 139
Az Osztályülések napirendjei és határozatai 139
1999. január 25-i osztályülés 139
1999. március 23-i osztályülés 140
1999. április 27-i osztályülés 141
1999. június 8-i osztályülés 142
1999. június 18-i osztályülés 143
1999. szeptember 8-i osztályülés 143
1999. október 26-i osztályülés 146
1999. november 30-i osztályülés 146
Az Osztály szakterületeit érintő állásfoglalások, javaslatok 149
Az agrártudományi kutatások Magyarországon 149
Az MTA Agrártudományok Osztályának munkaterve: 1999 július- 2002 július 173
tudományos együttműködési megállapodás a Magyar Tudományos Akadémia és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium között a 2000. december 31-ig terjedő időszakra 179
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottságának állásfoglalásai a fertőző betegségek elleni védekezés segítésére 180
Az Osztály rendezvényei 186
Akadémiai felolvasó ülések 186
Tomcsányi Pál: Általános kutatás-módszertan - egy új diszciplína körvonalai 186
Konferenciák 206
Bolyai ösztöndíjasok agrártudományi konferenciája 206
7. Az Osztály tudományos bizottságainak ülései, állásfoglalásai, határozatai és rendezvényei 199-ben 233
Agrárközgazdasági Bizottság 233
Agrárműszaki Bizottság 249
Állatorvostudományi Bizottság 275
Állatnemesítési, Állattenyésztési és Takarmányozási Bizottság 281
Erdészeti Bizottság 295
Kertészeti Bizottság 309
Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Bizottság 326
Növénynemesítési Bizottság 329
Növénytermesztési Bizottság 332
Növényvédelmi Bizottság 335
Talajtani és Agrokémiai Bizottság 343
8. Az Osztály által koordinált osztályközi tudományos bizottságok ülései, állásfoglalásai, határozatai és rendezvényei 1999-ben 349
Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság 349
Állatkísérleti Bizottság 350
Biometriai és Biomatematikai Bizottság 352
Marketing Bizottság 353
Mezőgazdasági Biotechnológiai Bizottság 360
Élelmiszertudományi Komplex Bizottság 361
9. A szakterület fejlődése a nemzetközi konferenciák tükrében 367
A Tudomány világkonferenciája Budapesten 367
Előadókörúton Indiában (Várallyay György) 369
10. Akadémiai székfoglaló előadások az agrártudományok területéről 377
Várallyay György: Talajfolyamatok szabályozásának tudományos megalapozása 377
Dohy János: Biotechnológia és állatnemesítés - új eredmények, kihívások, kilátások 385
Nagy Béla: A háziállatok enterális colibacillosisai 390
11. Az akadémia külső tagjának székfoglalója, meghívott vendégprofesszorok akadémiai előadásai 401
Kasztori Rudolf:, az MTA külső tagja: A növények nitráttartalmának és a nitrát asszicilációjának élettani és ökológiai vonatkozásai 401
Dietrich Schimmel: változások az állategészségügyben és a közegészségügyben, többek között a mikrobaktériumok okozta fertőzések tekintetében 407
Lauir Kettunen: A finn mezőgazdaság az EU-ba történő belépés után 410
12. Személyi hírek
Kitüntetések, elismerések 413
Elhunyt R. N. Goodman az MTA tiszteletbeli tagja 413
13. A könyv- és folyóiratkiadás helyzete 1999-ben (Klement Zoltán, az MTA rendes tagja) 417
14. Az Osztályhoz tartozó magyar parazitológusok társaságának 1999. évi munkája (Kassai Tibor, az MTA Doktora) 419
Melléklet
az "Agrárium helyzete és jövője" tárgyú stratégiai kutatási program (kiadványok és rendezvények) 423
A "Magyar Tudomány Napja, 1999" rendezvényei 425
"Arany János Közalapítvány" 427
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának 1999. évi tájékoztatója A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának 1999. évi tájékoztatója A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának 1999. évi tájékoztatója A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának 1999. évi tájékoztatója A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának 1999. évi tájékoztatója

A borító és néhány lap éle kissé foltos.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba