798.358

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának Tájékoztatója 1996

Előszó

Nagy öröm számomra, hogy akadémikus társaim bizalma alapján osztályelnökként köszönthetem tisztelettel az osztályhoz tartozó testületi tagokat és a "Tájékoztató" minden olvasóját. Hálás vagyok a... Tovább

Tartalom

TARTALOM JEGYZÉK
1. ELŐSZÓ. Kovács Ferenc 7
2. BEVEZETŐ. Dohy János - Zsarnóczai Sándor 9
3. TÁJÉKOZTATÓ AZ MTA 1996 MÁJUSI, 158. KÖZGYŰLÉSÉRŐL 11
4. TÁJÉKOZTATÓ AZ MTA 1996 DECEMBERI, 159. KÖZGYŰLÉSÉRŐL 17
5. AZ MTA 158. KÖZGYŰLÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ OSZTÁLYÜLÉS 19
5.1. Stefanovits Pál elnöki beszámolója 19
6. AZ MTA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK VEZETŐI ÉS TAGJAI 25
7. AZ MTA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK ÚJJÁVÁLASZTOTT
TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGAI 29
8. AZ MTA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA ÜGYRENDJE 47
9. AZ OSZTÁLY TAGJAINAK SZÉKFOGLALÓ ELŐADÁSAI 69
9.1.
Horváth József: Növényvírusok in vivo 69
9.2.
Dudits Dénes: Gének jelátvivő molekulák mint a növénytermesztés biológiai alapjai 76
9.3.
Tomcsányi Pál: A haszon- vagy hasznosságelvűség dilemmája a piacon 80
9.4.
Balázs Ervin: Növényi vírusgének és funkcióik 96
9.5.
Sáringer Gyula: A rovarok nyugalmi állapotainak jelentősége a növényvédelmi entomológiában 98
9.6.
Harnos Zsolt: Informatika az agrártudományokban 110
9.7.
Bocsa Iván: Klasszikus és modern lucernanemesítési módszerek és eredmények.. 118
10. AZ AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK RENDEZVÉNYEI, HATÁROZATAI ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSAI 1996-BAN 131
10.1. Az osztályülések napirendjei és határozatai 131
10.2. Az osztály rendezvényei 139
10.2.1. Az MTA Agrártudományok Osztálya, a Magyar Állathigiéniai és Környezetvédelmi Társaság és a Nemzetközi Állathigiéniai társaság "Állategészségügyi prevenció az állathigiénia fejlődésének tükrében" c. tudományos ülése Kovács Ferenc 75. születésnapja tiszteletére. (1996. november 28.) 139
10.2.1.1.
Vetési Ferenc: Kovács Ferenc életútja 140
10.2.1.2.
Dohy János: Köszöntő 142
10.2.1.3.
Hannu Saloniemi: A Nemzetközi Állathigiéniai Társaság megalakulása, fejlődésének útja, és a prevencióban betöltött szerepe 144
10.2.1.4.
Bálint Tibor: A prevenció szerepe napjainkban 146
10.2.1.5.
Rafai Pál: Az állathigiénia négy évtizede 147
10.2.1.6.
Nagy Béla: A választott sertések "colienterotoxaemiájának" mikrobiális és környezeti tényezői 154
10.2.1.7.
Papp Zoltán: Klíma-élettani vizsgálatok nyulakon 159
10.2.1.8.
Brydl Endre: Az állathigiénia, a preventív állatorvoslás eredményei a
gyakorlatban 165
10.2.1.9. Glatz Ferenc és Dohy János köszöntő levele Kovács Ferenchez 169
10.2.2. Agrárgazdaság az ezredforduló Magyarországán - Az agrárprogram tudományos alapozása c. tudományos tanácskozás (1996. december 5.) 170
10.2.2.1.
Glatz Ferenc: Megnyitó 170
10.2.2.2.
Kovács Ferenc: Vitaindító. Agrártudomány-Agrártermelés-Agrárpolitika 172
10.2.2.3.
Varga Gyula: Agrárgazdaságunk és az EU kihívások 174
10.2.2.4.
Stefanovits Pál: A térség és a termőföld hasznosítása 177
10.2.2.5.
Ruzsányi László: A növénytermesztés, növénynemesítés és növényvédelem helyzete, feladatai 180
10.2.2.6.
Horn Péter: Az állattenyésztés, a takarmánygazdálkodás és az állategészségügy a változások kényszerében 183
10.2.2.7.
Papp János: A kertészet helyzete és fejlesztési lehetőségei 137
10.2.2.8.
Solymos Rezső: Az erdő-, a vad- és a fagazdaság helyzete jövőbeni
szerepe 190
10.2.2.9.
Biacs Péter: A minőség dimenziói az agrárgazdaságban 194
10.2.2.10.
Sipos Aladár: Adalékok a nemzeti agrárprogramhoz 196
10.2.2.11. Vita 199
10.3. Az osztály állásfoglalásai 1996-ban , 199
10.3.1. Állásfoglalás a felsőoktatási törvényről 199
10.3.2. Összefoglaló az agrárkutatások helyzetéről, 1996 204
11. A TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGOK FELADATAIRÓL. Dohy János 211
12. AZ OSZTÁLY TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGAINAK RENDEZVÉNYEI,
HATÁROZATAI ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSAI 1996-BAN 213
12.1. Agrár-közgazdasági Bizottság 213
12.2. Agrárműszaki Bizottság 222
12.3. Állatorvos-tudományi Bizottság 240
12.4. Állattenyésztési és Takarmányozási Bizottság 257
12.5. Erdészeti Bizottság 276
12.6. Kertészeti Bizottság 281
12.7. Növénynemesítési Bizottság 294
12.8. Növénytermesztési Bizottság 302
12.9. Növényvédelmi Bizottság 304
12.10. Talajtani, Agrokémiai és Üzemi Vízgazdálkodási Bizottság 307
13. AZ OSZTÁLY ÁLTAL IRÁNYÍTOTT OSZTÁLYKÖZI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGOK RENDEZVÉNYEI, HATÁROZATAI ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSAI 1996-BAN 319
13.1. Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság 319
13.2. Biometriai és Biomatematikai Bizottság 320
13.3. Marketing Bizottság 321
13.4. Mezőgazdasági Biotechnológiai Bizottság 325
14. MEGEMLÉKEZÉSEK 327
15. KÖNYV ÉS FOLYÓIRATKIADÁS HELYZETE 1996-BAN Klement Zoltán 333
16. A MAGYAR PARAZITOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK 1996. ÉVI
MUNKÁJA Kassai Tibor 335
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának Tájékoztatója 1996 A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának Tájékoztatója 1996 A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának Tájékoztatója 1996 A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának Tájékoztatója 1996

A borító kissé elszíneződött, nedvességtől foltos.

Állapot:
1.980 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba