837.970

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának 2000. évi tájékoztatója

Előszó

Tizedik alkalommal jelenik meg a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának Tájékoztatója! A 2000. év különösen jelentős volt Osztályunk immár több mint ötvenéves történetében is,... Tovább

Tartalom

1. BEVEZETŐ Dohy János - Solymos Rezső - Papp Miklós 7
2. AZ MTA 2000. ÉVI KÖZGYŰLÉSEINEK HATÁROZATAI 8
2.1. 166. Közgyűlés (2000. május) 8
2.2. 167. Közgyűlés (2000. november) 10
3. AZ MTA KÖZGYŰLÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ NYILVÁNOS OSZTÁLYÜLÉS (KORSZAKVÁLTÁSOK ÉS KIHÍVÁSOK A MAGYAR AGRÁRTUDOMÁNYOKBAN) 13
3.1. Stefanovits Pál - Várallyay György - Németh Tamás: Talajtan és agrokémia 13
3.2. Győrffy Béla: Növénytermesztés. Javaslat a precíziós agrárgazdaság kutatási programjának indítására 17
3.3. Dudits Dénes: A növénynemesítés sikerességének alapjai és a géntechnológiával nemesített fajták növekvő jelentősége 23
3.4. Király Zoltán: Korszakváltások és kihívások a növényvédelemben 33
3.5. Balázs Sándor - Kozma Pál - Nyéki József- Papp János: A kertészeti termelés korszakváltása az ezredforduló után 36
3.6. Solymos Rezső - Kőhalmy Tamás - Mátyás Csaba - Winkler András: Korszakváltás - Szemléletfejlesztés. Erdő-, vad- és fagazdaság 41
3.7. Cselőtei László: A vízgazdálkodás jövőképe a mezőgazdaságban 46
3.8. Dohy János - Horn Péter - Wittmann Mihály: Korszakváltások és kihívások a magyar állattenyésztés-tudományban 50
3.9. Schmidt János - Csermely Jenő - Fenyvesi László - Gundel János - Mézes Miklós - Tóth László: Korszakváltások és kihívások a gazdasági állatok takarmányozásában és a tartástechnológiában 60
3.10. Varga János - Kovács Ferenc - Mészáros János - Nagy Béla: Korszakváltások az állategészségügyben, a jelenlegi helyzet és a közeljövő feladatai 66
3.11. Dimény Imre - Széles Gyula - Szűcs István: Korszakváltások és kihívások az agrárközgazdasági tudományokban 73
3.12. Lehota József- Sass Pál - Tomcsányi Pál: Múlt és jövő az agrármarketingben 82
3.13. Romány Pál - Hoffmann Tamás - Kovách Imre: Az agrártörténet és a faluszociológia korszakváltásai és új kihívásai Magyarországon 87
3.14. Harnos Zsolt: Informatika az agrártudományokban 97
AZ MTA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK ÜLÉSEI, HATÁROZATAI, ÁLLÁSFOGLALÁSAI ÉS RENDEZVÉNYEI 102
4.1. Az osztályülések napirendjei és határozatai 102
4.1.1. 2000. január 25-i osztályülés 102
4.1.2. 2000. február 29-i osztályülés 104
4.1.3. 2000. április 4-i osztályülés 105
4.1.4. 2000. június 16-i osztályülés 106
4.1.5. 2000. szeptember 12-i osztályülés 107
4.1.6. 2000. október 24-i osztályülés 108
4.1.7. 2000. november 28-i osztályülés 110
4.1.8. 2000. december 19-i osztályülés 110
4.2. Az Osztály rendezvényei 111
4.2.1. A Magyar Tudomány Napja keretében az Akadémia elnökségével közösen rendezett „Széchenyi István emléknap" (Nagycenk, Sopron) 111
4.2.1.1. Solymos Rezső: Az agrártudomány szerepe a magyar mező- és erdőgazdaság fejlesztésében 114
4.2.1.2. Nagy János: A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum oktató-kutató munkájának bemutatása 117
4.2.1.3. Harnos Zsolt: Az agrárfelsőoktatás és az agrárkutatások kapcsolata 121
4.2.1.4. Horn Péter: Az agrár-felsőoktatás és kutatás néhány időszerű kérdése 124
4.2.1.5. Iváncsics János: A Nyugat-magyarországi Egyetem agrár felsőoktatásának és kutatásának jelene és jövője 127
4.2.1.6. Szabó Ferenc: A Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar (Keszthely) bemutatása 130
4.2.2. Az MTA Orvosi Tudományok Osztályával közös jubileumi rendezvény: „Az agrár- és orvostudományok az életminőségjavításáért" 134
4.2.2.1. Biacs Péter: Élelmiszerek minősége és biztonsága az EU integráció tükrében 134
4.2.2.2. Sas Barnabás - Kovács Sándor: Az élelmiszerek állatorvosi ellenőrzésének közegészségügyi szempontjai 138
4.2.2.3. Nagy Attila - Mikola István: A környezeti tényezők szerepe egyes zoonózisok elterjedésében 142
4.2.2.4. Bocz Ernő: A búza evolúciójának hatása a búza nemzetségek termőképességének növekedésére, illetve a mikroelemek tömegének csökkenésére 151
4.2.2.5. Solymos Rezső: Erdő és egészség 158
4.2.3. Az Osztály akadémikusainak 75. és 80. születési évfordulói kapcsán rendezett szakülések (Balázs Sándor, Cselőtei László, Kozma Pál, Stefanovits Pál) 163
4.2.4. Király Zoltán és Klement Zoltán jubiláns akadémikusok véleménye az Osztály jelenlegi munkájáról és jövőbeni teendőiről 175
5. AZ OSZTÁLY TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGAINAK ÜLÉSEI, HATÁROZATAI, ÁLLÁSFOGLALÁSAI, RENDEZVÉNYEI 178
5.1. Agrárközgazdasági Bizottság 178
5.2. Agrárműszaki Bizottság 185
5.3. Állatorvos-tudományi Bizottság 199
5.4. Állatnemesítési, Állattenyésztési és Takarmányozási Bizottság 208
5.5. Erdészeti Bizottság 219
5.6. Kertészeti Bizottság 225
5.7. Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Bizottság 235
5.8. Növénynemesítési Bizottság 239
5.9. Növénytermesztési Bizottság 245
5.10. Növényvédelmi Bizottság 249
5.11. Talajtani és Agrokémiai Bizottság 257
6. AZ OSZTÁLY ÁLTAL KOORDINÁLT (6.1.-6.5.) ÉS A KOMPLEX (6.6.-6.7.) OSZTÁLYKÖZI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI, ÁLLÁSFOGLALÁSAI, HATÁROZATAI ÉS RENDEZVÉNYEI 265
6.1. Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság 265
6.2. Állatkísérleti Bizottság 269
6.3. Biometriai-biomatematikai Bizottság 271
6.4. Marketing Bizottság 273
6.5. Mezőgazdasági Biotechnológiai Bizottság 281
6.6. Élelmiszertudományi Komplex Bizottság 282
6.7. Általános Mikrobiológiai Komplex Bizottság 285
7. AZ AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA ELHUNYT AKADÉMIKUSAI TISZTELETÉRE TARTOTT JUBILEUMI EMLÉKÜLÉSEK, EMLÉKBESZÉDEK
Bélák Sándor, Csukás Zoltán, Fehér Dániel, Jánossy Andor, Láng Géza, Mészöly Gyula, Sedlmayr Kürt, Szent-Iványi Tamás, Zimmermann Ágoston 286
8. A SZAKTERÜLET FEJLŐDÉSE A NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK TÜKRÉBEN 319
8.1 Dohy János: Az alkalmazott állatgenetikai kutatások fő irányai az Állattenyésztők Európai Szövetségének Konferenciáján (Hága, 2000. augusztus) 319
8.2. Heszky László: Beszámoló a hamburgi Dl. Nemzetközi Kultúrnövénytudományi Kongresszusról 321
8.3. Király Zoltán - Klement Zoltán: Molekuláris növénykórtani szimpóziumon Kínában 323
8.4. Mátyás Csaba: A genetika hozzájárulása a tartamos erdőgazdálkodáshoz - az 1998-as pekingi világkonzultáció ajánlásai 325
8.5. Solymos Rezső: Erdőtelepítési programok Magyarországon - egy sikertörténet (Freiburg, 2000. február) 328
9. AKADÉMIAI TISZTELETI ÉS KÜLSŐ TAGSÁG 337
9.1. Stanley R. Johnson tiszteleti tag székfoglalója: Koncentráció és stratégia a biotechnológiai iparban 337
9.2. Ajánlások akadémiai tiszteleti és külső tagságra: Jean Boyazoglu, Maiiga Pál, Somogyi Árpád 344
10. SZEMÉLYI HÍREK 350
10.1. Kitüntetések, elismerések 350
11. A KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATKIADÁS HELYZETE 351
11.1. Klement Zoltán az MTA rendes tagja éves beszámolója 351
11.2. Az Osztály tagjainak 2000-ben megjelent könyvei 352
12. AZ OSZTÁLYHOZ TARTOZÓ MAGYAR PARAZITOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK 2000. ÉVI MUNKÁJA (Farkas Róbert) 355
MELLÉKLET
1. Agrár-stratégiai programok 359
2. Tájékoztató a Darányi Ignác szakkuratórium hároméves munkájáról 361
3. Az állatorvos-tudomány és az állat-egészségügy kiemelten fontos feladatai 364
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának 2000. évi tájékoztatója A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának 2000. évi tájékoztatója

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba