808.979

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Méhészet 1965. január-december

XIII. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

Akác virágzása és mézelése 1959-64-ben - Halmágyi Levente - Suhayda Jenő64
Alumínium edény viaszolvasztásra134
Anyajelző színek fordulója193
Anyajelző színek száma134
Anya korlátozása - Dekker Iván150
Anyanevelés - Korsós István67
Anyanevelés parányi álcából - Örösi Pál Zoltán24
Anyanevelésre melyik kaptár jobb?74
Anyatermék használata a rajok befogadásakor - Ö. P. Z.14
Anyásítás - Mészáros Mihály56
Apróságok a kezelés könnyítésére - Konkoly Jenő27
Aranyigazságok87
Atkakór újabb előfordulása - Dr. Búza László149
Álanyák megismerése94
Állami méhészetek termelése - Illa István48
Bakhátas keretfedő kezelése134
Bázler Béla, id.113
Beretvás Béla, id.51
Cikkek, fényképek közlési díja115
Család zavarása mézeléskor134
Csimbe vagy méhtetű?53
Csoportok életéből15
Egymást tűrő anyák - Illa István214
Egyszerűsített gödöllői pároztató - Örösi Pál Zoltán165
Emlékezés Berlepsch Ágostonra - Örösi Pál Zoltán129
Enyhébb költésrothadás134
Eredményeink és terveink - Kocsis Sándor4
Etetőkeret farostlemezből - Székelyhidi Endre96
Építtetés - Rupp Kálmán - Csizmadia János128
Építtető keretről - Pukli György211
Februári méhlegelő javítási feladatok - Vicze Ernő35
Fejjel befelé néző bábok234
Fekvőnaptár keretfedőjének módosítása - Kálmán Gyula - Bede Farkas Zsolt - Kardos István135
Fekvőnaptár kijárója134
Fészekhelycsere - Csizmadia János95
Fészekmézkamrás mézeltetés - Kovács Sándor136
Götze Rudolf dr. - Ö. P. Z.174
Gyurgyalag, méheink veszedelme - Nagel Henrik210
Harkályok és cinkék elleni védekezés - Kókány András195
Havi emlékeztető - K. P.3
Here anyabölcsőben - Wissky Zoltán151
Herék betelelése - Kálmán Gyula51
Hírek12
Horváth József12
Iránymutató állásfoglalás méhmérgezési perekben189
Irodalom - Ö. P. Z.50
Iskolai méhész-szakkörök - Csombók József150
Jobb méz termeléséről - Vágó Miklós110
Kaptárak karbantartása - Kálmán Gyula36
Kaptárak téli takarása - Milassin Gergely36
Kaptár és termelés - Kulcsár Béla - Várallyay Béla - Laczkó Ernő - Fábián János - Tábori József - Pál Károly - Kollay Pál74
Kaptár (15 keretes) nagyobbítása74
Kaptártető farostlemezből - Fábián János76
Kaptár vízszintezése114
Keresztsoros fészekmézkamrás mézeltetés - Illa István7
Keretfedők módosítása - Illa István76
Keretjelzés színes rajzszeggel - Vojtek József96
Keretléc lyukasztása - Szederkényi György53
Kettős pároztató kaptár234
Kezdőknek - Suhajda Jenő234
Kéry György232
Király László - Ö. P. Z.216
Kísérő méhek anyásításkor93
Kiváló méhészek kitüntetése - Kocsis Sándor194
Kolarik Ferenc35
Kristálycukor etetés javítása - Szederkényi György16
Kukorica virágporának értéke193
Lakatos Károly184
Langstroth kaptár154
Lapszemle
Antibiotikumok a méhészetben178
Anyabölcsők viaszfödelének eltávolítása117
Anya minősége és a nevelés módja196
Anyanevelés eredménye38
Anyanevelés ideje37
Anyanevelés költsége17
Anyanevelés rajjal57
Anya öregedése18
Anyapróba értéke137
Anya segítése többsoros fészekben97
Anya szállítása137
Anya szívóssága17
Anyásítás77
Atkakórról159
Ausztráliai anyanevelés157
Álanyás családok felosztása177
Álcázás - ismételt57
Állami méhészeti gazdaság97
Árvíz Amerikában157
Bezárt raj méhei meddig bírják?57
Biztos anyásítás138
Bölcsőbe falazott anya57
Bukómézkamrás rakodó kaptár sarka37
Cukorszörp készítésének könnyítése157
Cukorszörpöt kell-e forralni?196
Csapelzáró - önműködő - pörgetőre117
Diasztáz vizsgáló módszer158
Ecetsav viaszmoly ellen217
Egészséges méhet a pároztatóba!217
Első raj új anyával235
Enyhébb költségrothadás gyógyítása217
Etetés a hordás szüneteiben235
Etetés puha cukorlepénnyel177
Etetős bölcsőtartó 177
Evodia158
Értéktörlesztés nagysága37
Építtető keretről157
Fehérnemű kezelése tisztuló kiröpülés után217
Fenotiazin a méhtetű ellen196
Fészek helyes takarása57
Fiasítás fölfalása38
Film a méhekről97
Franciaország mézbevitele157
Gregarinák a méh belében57
Gyapjas gyűszűvirág mézelése198
Gyomorvészes anyák198
Harrison óriási pörgetője197
Hálózó sodrony kezelése118
Herék röpülésének távolsága217
Hízlalt lép építtetése137
Hofmann-féle keret ellen157
Hosszú szipóka és a méhcsaládok hozama197
Kalitkázott anya és a méhek kapcsolata235
Kaptártakarítás - egyszerű97
Keltike mézelése17
Keresztezett méhek97
Keserű mandulaolaj használata77
Keserű méhetető cukor57
Kémlő fiasítás kora38
Kései ittatás fontossága217
Két kijárónyílás télire jó-e?97
Kína méhészete57
Konyhasó és káliumklorid hatása a méhekre37
Kristálycukor mérése literrel138
Kukoricás somkóró méhészeti értéke137
Légcsőatka elterjedése57
Lépesméz szeletelő137
Lökhajtásos repülőgép és a méhek235
Lucerna megporzására méhek kiválogatása117
Malpighamőba elleni védekezés196
Mandulaolaj a méz elszedésére196
Méh. darázs meg a szőlő37
Méhek kiűzése a mézkamrából197
Méhek súlya235
Méhek szoktatása szörppel locsolt virágokra138
Méhetető cukor - denaturált118
Méhet nem vonzó villanyégő177
Méhfajták hozamának összehasonlítása178
Méhészeti oktatás Bulgáriában158
Méhészeti szabványok57
Méhitató - tiszta177
Méh önköltségi ára137
Méhszöktető137
Méhszúrás ellen177
Mézelő csodanövény szárazságtűrő117
Mézfelvásárlás Csehszlovákiában97
Mézkamra hordozása137
Mézkamra kiűrítése fújtatóval197
Mézszűrő - újféle117
Méz továbbítása légnyomással137
Munkás és anyaálca különbsége118
Műanyag etetős keret177
Műanyag kaptár17
Műlép építtetéséhez használt viasz77
Napraforgóról gyűjtés236
Nosemackos etetés fémedényből235
Nosema fejlődése57
Nosema fertőzés elkerülése anyaneveléskor38
Nyolc kilométerről gyűjtő méhek236
Nyugatnémetország mézbevitele35
Nyúlós költésrothadáshoz hasonló betegség97
Oldó etető177
Óriási pörgető 197
Pároztató állomások javítása177
Pároztató segítése fedett fiasítással236
Petetömlők számának irányított megváltoztatása196
Petés anyanevelés - egyszerű17
Postán érkezett anyák raktározása18
Poszméhek méze18
Pörgető - köszörűs117
Pörgető nagysága77
Puha műlép kezelése18
Rajgátlás szárnycsonkítással137
Rajzás - bőséges - magyarázata97
Rakodó kaptárhoz döntőpad17
Rakodó kaptár súlya217
Sejtek csúcsának iránya37
Sodronyszál beágyazó138
Somkóró - kukoricás - méhészeti értéke137
Söpört raj137
Sugaras pörgető mikor jó!137
Szellőző rakodó kaptárhoz37
Szennyezett cukor méhetetésre177
Szipóka lenyúlásának mérése57
Szoktatás - méheké97
Szűkítő deszka138
Tartalékanyák teleltetése97
Telelés szűkített kijáróval37
Téli eleség kiegészítése217
Titokzatos méhpusztulás218
Több álca egy sejtben217
Újdonságok a méhek betegségéről236
Vándorlás nyitott kijáróval77
Vándorméhészet Ausztráliában157
Viasz edényhez tapadása ellen97
Viaszolvasztás nagyban218
Vihar hatása a mézelésre196
Virágpótlóhoz szoktatás137
Virágpótlóval etetés57
Vízben oldható fehérje méhetetésre97
Vitamin - nektárban17
Vöröshere és a mézelő méhek177
Megfigyelő hálózat jelentése - Stigler Ilona13
Méhcsaládok adóztatása154
Méhcsaládok áttelepítése - Deák Gábor32
Méhcsaládok őszi népessége - Koltay Pál169
Méhcsaládok tavaszi fejlesztése - Illa István33
Méhegészségügyi vizsgálat kérése - Vágó Miklós56
Méhegészségügyi vizsgálat Veszprém megyében - Kovács Ferenc193
Méhek áthelyezése közelre - K. P.133
Méhek elhelyezése193
Méheknek ártalmas bürökvirág - Hábi Gábor214
Méhek száma a családban - Örösi Pál Zoltán145
Méheket fogyasztó tyúk - Faluba Zoltán190
Méhet puszító aranyos bábrabló - Matyi István151
Méhet pusztító szitakötő - Berka István16
Méhészeti divatbemutató90
Méhészeti előadóképző tanfolyam - Faluba Zoltán26
Méhészeti évünk (1964-es) a megf. hál. tükrében - Suhayda Jenő44
Méhészetünk a mezőgazdasági kiállításon - Zsíros János12
Méhészetünk a harmadik ötéves terv tükrében - Kocsis Sándor225
Méhészképzés194
Méhkórtan a nemzetközi kongresszuson - Dr. Buza László208
Méhlegelő eredményes javítása - Asztalos P. Kálmán145
Méhlegelő javítása külföldi fákkal - Vicze Ernő - Túrmezei János86
Méhmérgezés - Vörös Zoltán89
Méhszúrás elleni védekezés93
Méhtetű irtása - Korsós István149
Mérgezés szabályos permetezés után - Dr. Malik Miklós51
Mézelő méhek a burgonya virágján - Faluba Zoltán190
Méz minősége és minősítése - Dr. Sipos Endre72
Mézpörgető 100 éves - Ö. P. Z.170
Méz súlyváltozása raktározáskor93
Méz sűrűsége és a hőmérséklet53
Méztartály fából és vasból93
Méztermelési kísérletek - Örösi Pál Zoltán84
Mézünk minősége - Kardos István229
Mikor gyűjtenek a méhek virágporpótlót? - Lipcsei Ferenc151
Milyen irányban terjeszkednek szívesebben a méhek? - K. P.176
Mostohán telelő méhcsaládok - Asztalos P. Kálmán11
Műanyag anyajelző felragasztása - Csizmadia János96
Műanyagból készült kaptárak - Fábián János190
Műanyag etető - Petneházi Sándor96
Napviaszolvasztó155
Nemzetközi méhészeti kongresszusról - Ö. P. Z.47
Növények nektártermelésének szabályozói - Dr. Gulyás Sándor - Halmágyi Levente6
Növényvédelem okozta károk megelőzése - Faluba Zoltán111
Nyemcsók József216
Nyitott kijárós vándorlás - Korsós István230
"Ördöngős" méhész titka53
Pároztató kaptár egyszerűsítése - B. L. 227
Pároztató kirablása155
Penész kártevése a lépben - Konkoly Jenő176
Peteáthelyező méhek - Kővári János191
Pete nagysága anyabölcsőben114
Petetömlők számának megváltoztatása - Dr. Sántha Pál213
Petés anyanevelés fészek fölött - Juhász László9
Pocokirtásból méhmérgezés - Sarbak István174
Rablás - Hábi Gábor133
Rablási kísérlet? - Konkoly Jenő51
Rablás megszüntetése - Knédlik Gyula - Suhayda Jenő176
Raj a boroshordóban - Szendrői József51
Rajfogó láda - Székelyhidi Endre116
Ráczy István - Ö. P. Z.93
Sárgafejű herék93
Sárguló írásokból147
Sugaras pörgető értéke53
Szabatosságot az adatközlésben! - Faluba Zoltán105
Szalmaszerzés kaptárkészítéshez - Szabó János36
Szárnycsonkítás eredménye - Illa István214
Szellős arcvédő - Székelyhidi Endre95
Szíjártó Sándor72
Szűrő tisztogatása134
Tartalékcsaládok népessége - Illa István145
Teleltetés előkészítése - Faluba Zoltán - Illa István125
Teleltetés édesharmat mézen - Vithuk A. N.226
Teleltetés szűkített fészekben - Görög Ernő11
Teleltetés zárt helyen - Peterke Árpád168
Termelési eredmények közlése - Fábián János56
Tetrán új alakban - Dr. Buza László66
Továbbképző méhészeti tanfolyam - Rupp Kálmán54
Többtermelés szaporítással - Peterke Árpád8
Tök- és uborkafajták nektártermelése - Halmágyi Levente - Suhayda Jenő106
Tudomány és gyakorlat a Szovjetunióban - Gluskov N. M.130
Vaslemez kaptártetőre94
Vándorlás átmeneti korlátozása - Dr. Buza László107
Veszprém megye méhészete - Kovács Imre27
Viaszmoly ellen53
Viasztermelés rendetlen építtetéssel114
Vihar kártétele a méhesben - Nagy Kolozsvári István56
Villannyal melegített páka - Csapó Antal196
Virágpor tartósítása - Nagy Zsigmond209
Virágpor válogatás géppel - Ptacsek Jenő11
Visy József - Ö. P. Z.216
Zalaváry János113
Zseblámpa-elemes füstölő - Egerszegi Ferenc195
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Méhészet 1965. január-december Méhészet 1965. január-december Méhészet 1965. január-december Méhészet 1965. január-december Méhészet 1965. január-december Méhészet 1965. január-december Méhészet 1965. január-december

A borító és néhány lap kissé foltosak.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba