A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgyűlési előadások 2000. november

175 éves a Magyar Tudományos Akadémia

Tartalom

Nyelv- és irodalomtudományok osztálya
Nagy kezdeményezések az Akadémián11
Kiefer Ferenc: Nyelvtudományi irányzatok az Akadémián11
Ritoók Zsigmond: Nagy kezdeményezések az ókortudományban25
Paládi-Kovács Attila: Néprajzi feladatok, vállalkozások és az Akadémia (1929-1967)37
Domokos Mária: Magyar népzene összkiadása és az Akadémia49
Szegedy-Maszák Mihály: Kísérlet az újraértelmezésre: az akadémiai irodalomtörténet57
Filozófiai és történettudományok osztálya
A magyar társadalom filozófiai kultúrája
A filozófia a Magyar Tudományos Akadémián
Mészáros András: A "nem létező" tárgy dimenziói73
Perecz László: Fejlődés, kérdőjelekkel81
Palló Gábor: Magyar tudományfilozófia89
Lendvai L. Ferenc: Filozófiai kultúrkritika - politikai előtérben97
Matematikai tudományok osztálya
2000: a matematika nemzetközi éve
2000. május: A Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 50 éve
Együttműködéseink az elmúlt fél évszázadban
Győri Ervin: 2000: a matematika nemzetközi éve105
Katona Gyula: Az MTA Matematikai Kutatóintézete fél évszázada111
Ruzsa Z. Imre: Turán Pál és örökösei115
Schmidt Tamás: Az algebra és matematikai logika ötven éve az intézetben123
Vértesi Péter: Problémák az approximációelmélet és differenciálelmélet témaköréből127
Balázs Lajos - Perczel András - Ésik Olga - Tusnády Gábor: Csillagok, fehérjék, rákok129
Demetrovics János - Katona Gyula - Miklós Dezső - Sali Attila: Kombinatorikus problémák relációs adatbázisokban139
Domokos Gábor: Térbeli komplexitás és a DNS151
Glatz Ferenc - Katona Gyula: Egy nyelvi-történelmi modell179
Nemetz Tibor: Matematika a kriptográfiában: ízelítő187
Prékopa András - Chikán Attila: A magyar készletmodell207
Az agrártudományok és az orvosi tudományok osztályának együttes ülése
Az agrár- és orvostudományok az életminőség javításáért
Biacs Péter: Élelmiszerek minősége és biztonsága az EU-integráció tükrében221
Sas Barnabás - Kovács Sándor: Az élelmiszerek állatorvosi ellenőrzésének közegészségügyi szempontjai227
Nagy Attila - Mikola István: A környezeti tényezők szerepe egyes zoonózisok elterjedésében233
Bocz Ernő: A búza evolúciójának kihatása a búzanemzetságek termőképességének növekedésére, illetve a mikroelemek tömegének csökkenésére245
Solymos Rezső: Erdő és egészség253
Eckhardt Sándor: Az életminőség értelmezése és jelentősége a 21. század küszöbén259
Orvosi tudományok osztálya
Az onkológia fejlődése a 20. században
A lakosság egészségi állapota és az ebből adódó egészségfejlesztési (prevenciós) prioritások Magyarországon 2000-ben
Eckhardt Sándor: A rák gyógyszeres terápiájának fejlődése a 20. században265
Eckhardt Sándor: A magyarországi daganatos halálozás helyzete globális kitekintésben279
Műszaki tudományok osztálya
Mérnök és társadalom
Michelberger Pál: Ipar - tudomány - Akadémia293
Török Ádám: Tudomány és gazdaság az évezredforduló Magyarországán305
Havass Miklós: Mérnök - etika311
Bencze Gyula: Tudomány, áltudomány, tömegtájékoztatás317
Fehér Márta: Hozzászólás Bencze Gyula "Tudomány, áltudomány, tömegtájékoztatás" c. előadásához329
Tamás Pál: A tudomány és a technológia társadalmi képe az 1990-es évek Magyarországán333
Vámos Tibor: Műszaki felsőoktatás és a közeljövő kihívásai343
Kárpáti Andrea: Bauhaus-pedagógia349
Gordos Géza: A műszaki felsőoktatás néhány aktuális kérdése az ezredfordulón355
Kémiai tudományok osztálya
A magyar kémia fejlődésének meghatározó egyéniségei
Beck Mihály: Than Károly375
Szántay Csaba: Zemplén Géza383
Bérces Tibor: Polányi Mihály389
Vértes Attila: Hevesy György399
Biológiai tudományok osztálya
A magyar biológiai tudományok 175 éve
Varga Zoltán: A magyar zoológia múltja, jelene és perspektívái413
Damjanovich Sándor: A hazai immunológia múltja és a jövő lehetőségei433
Hámori József: A neurobiológia magyar nagyjai az elmúlt évszázadban (1870-1970)441
Gazdaság- és jogtudományok osztálya
175 év: vázlatok és fejezetek a társadalomtudomány hazai történetéből
Mátyás Antal: Akadémikus közgazdák Széchenyitől Heller Farkasig455
Zlinszky János: Akadémikusok a magyar jog kiegyezés utáni fejlesztésében481
Ács Tibor: A Magyar Tudományos Akadémia kiemelkedő katona tudósai493
Cseh-Szombathy László: A demográfia fejlődése Magyarországon511
Balogh István: Concha Győző és a magyar politikatudomány születése515
Földtudományok osztálya
Az MTA tagjainak szerepe a hazai földtudományok fejlődésében
Kovács Ferenc: Bányászat a tudományban - tudomány a bányászatban531
Berényi István: A társadalomföldrajz és az MTA kapcsolatának történetéből543
Dudich Endre - Haas János - Alföldi László: A Magyar Tudományos Akadémia geológus tagjainak szerepe a hazai földtan fejlődésében549
Ádám József: A 175 éves MTA szerepe a magyar geodéziatudomány fejlődésében559
Verő József: Geofizikusok a Magyar Tudományos Akadémián és az MTA Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriuma591
Nagy Béla: Az MTA tagjainak hatása hazánkban az ásványtan, kőzettan, geokémia és telepten fejlődésére605
Galácz András - Vörös Attila: A magyar őslénytani kutatások és a Magyar Tudományos Akadémia 175 éve619
Fizikai tudományok osztálya
A 175 éves Akadémia fizikai kutatóintézetei és tanszéki kutatócsoportjai
Lovas Rezső: Az Atomki múltja és jövője631
Nagy Károly: Akadémiai kutatócsoport az ELTE Elméleti Fizikai Tanszékén639
Bor Zsolt: Budó Ágoston szellemi öröksége643
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem