A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Környezeti változások és az Alföld

Előszó

Vélhetően a Nagyalföld Alapítvány utolsó kötetét fogja kezében az olvasó. Húsz év, számos hasznos, „Alföld-identitást" segítő kiadvány elkészítése után, az Alapítvány ezen kötet közreadásával... Tovább

Tartalom

Előszó, avagy rekviem egy alapítványért (RAKONCZAI János) 5
RAKONCZAI János: Gondolattöredékek az Alföld környezeti változásai kapcsán 7
MEZŐSI Gábor: Az Alföld természeti képének kialakulása 15
KERÉNYI Attila: Alföldünk klímája és nagytájunk változásai földtörténeti léptékben 25
SÜMEGI Pál: Az Alföld élővilágának fejlődése a jégkor végétől napjainkig 35
KNIPL István - SÜMEGI Pál: Két rendszer határán - Az ember és a környezet
kapcsolata a sárközi dunai allúvium és a Duna-Tisza köze peremén 45
RÁCZ Lajos: Éghajlati változások az Alföldön a honfoglalástól a 19. század végéig 55
MEKA János: Regionális éghajlati forgatókönyvek előkészítése statisztikus módszerekkel 63
MOLNÁR Zsolt - BIRÓ Marianna: A Duna-Tisza köze és a Tiszántúl természetközeli növényzetének változása az elmúlt 230 évben: összegzés tájökológiai modellezések alapozásához 75
PÁLFAI Imre: Aszályos évek az Alföldön 1931-2010 között 87
SZALAI József: Talajvízszint-változások az Alföldön 97
SZALAI József - KOVÁCS József - KOVÁCSNÉ SZÉKELY Ilona: A Duna-Tisza köze csapadék és talajvízszint-adatainak vizsgálata klaszteranalízissel 111
MÓRICZ Norbert - BERKI Imre - RASZTOVITS Ervin: A Nagyalföld erdeinek állapota és hatásuk a talajvízszintre 119
KOZÁK Péter: Belvízi jelenségek az Alsó-tiszai vízgyűjtőkön az 1955-2010. közötti időszakban 127
RAKONCZAI János: Az Alföld táj változásai és a klímaváltozás 137
CSORBA Péter: Az Alföld tájváltozásainak tendenciái 149
KOVÁCS Ferenc: Az alföldi területhasználat és változásainak értékelése 159
MUCSI László: Beépítettség és tájhasználat vizsgálata távérzékelt adatok alapján dél-alföldi példákon keresztül 167
DURAY Balázs: Várható tájhasználati változások a Dél-Alföldön 181
VÁGÁS István: A Tisza-völgy árvízmentesítése és mai kérdései 189
BEZDÁN Mária: A vízjárás változása a Tisza Dél-alföldi szakaszán 199
KISS Tímea - SÍPOS György - FIALA Károly: Az Alföld töltések közé szorított folyói 211
KÁKONYI Árpád: Duna-Tisza csatorna vagy hátsági csatorna? 223
PAJTÓKNÉ TARI Ilona: A medence-jelleg tükröződése hazánk éghajlatában és annak változásaiban 233
UNGER János: Városklíma - hősziget - alföldi városok 245
BIRKÁS Márta: A klímaváltozás hatása a növénytermesztési gyakorlatra 257
FARSANG Andrea - BARTA Károly - BARTUS Máté - NÉGYESI Gábor - SZATMÁRI József: Szélsőséges időjárási jelenségek egyik
lehetséges talajtani következménye az Alföldön: defláció okozta tápanyag veszteség becslése csernozjom talajainkon 271
DEMETER Gábor - TÓTHNE MAKK Ágnes - BUDAY Tamás - PÜSPÖKI Zoltán: A nyírségi pleisztocén hordalékkúp fejlődéstörténete és őskörnyezeti rekonstrukciója 283
LADÁNYI Zsuzsanna: A természeti és társadalmi környezet hatása egy Duna-Tisza közi kistájra: az Mancs környezetállapota és táj változásai az elmúlt évszázadban 295
MARGÓCZI Katalin - CSETE Sándor - MOLNÁR Klaudia - MONOKI Piroska: A Dél-kiskunsági sömlyékek vegetációjának változása 307
DÓKA Richárd: Tájhasználati változások, tájértékek és tájvédelem a Duna-Tisza közén 315
DEÁK József Áron: A Dorozsma-Majsai-homokhát növényzete és annak főbb változásai táj léptékben 327
HOYK Edit - FARKAS Jenő - KISS Tímea: Vegetációváltozás-vizsgálatok szikes és homokos mintaterületen 339
BARNA Gyöngyi: Tájváltozás vizsgálata a Szabadkígyósi pusztán 345
BELUSZKY Pál: Alföldi táj - „alföldi út" 355
CSATÁRI Bálint: Néhány gondolat az elmúlt két évtized alföldi változásairól 363
SZANYI János - KOVÁCS Balázs: A Geotermikus energia hasznosítási lehetőségei az Alföldön 373
TAR Károly: A Kárpátok és a Magyar Alföld légcseréjének szélenergetikai vonatkozásai 379
LENTI István - KONDOR Attila: Az „energia fűz" (Salix viminalis L.) termesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 389
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem