A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fizikai Szemle 2006. január-december

Magyar fizikai folyóirat - LVI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 430 oldal
Sorozatcím: Fizikai Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér illusztrációkkal. Angol, német és orosz nyelvű tartalomjegyzékkel. További szerzők számokban.

Tartalom

A FIZIKAI SZEMLE LVI. ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE

60 év a fizika bűvöletében - 75 éves lenne Zimányi József (Lévai Péter) 416
A Mössbauer-effektust felhasználó kutatások Magyarországon (Faigel
Gyula) 2531
Ádám Péter, Janszky József: Koherens állapotok a kvantumoptikában 325
Andrási Andor: Belső sugárterhelés meghatározása egésztestszámlálással 299
Aszódi Attila: Csernobil 20 éve 114
Bárdossy György: Amit a cunamikról és okairól ma tudunk 46
Barna Dániel: Antianyag-vizsgálatok a CERN-ben 151
Bebesi Zsófia: A Cassini-Huygens űrmisszió legújabb eredményei a
Szaturnusznál 74
Beke Dezső, Erdélyi Zoltán, Langer Gábor Keveredés nanoskálán 258
Beköszöntő 11
Beszélgetés a 75 éves Lovas Istvánnal (Sailer Kornél) 343
Biró Gábor. Gábor Dénes és M. Zemplén Jolán 1961-es levélváltása 94
Biró István: Mágneses ingák kísérleti tanulmányozása 13
Bíró Tamás Sándor Elosztott tömegek a kvarkanyagban 334
Bujtás Tibor - Nényei Árpád: Az üzemzavar helyreállításának sugárvédelmi
kérdései 119
Csizmadia Szilárd: A Plútó osztályozásáról 399
Dombi Péter: Optikai frekvenciametrológia, avagy mire jók a
frekvenciafésűk? 91
Éber Nándor: Folyadékkristály-televíziók - a 21. század képernyői 123
Farkas Győző: Attoszekundum időtartamú fényimpulzusok 408
Fodor Zoltán, Katz Sándor: Volt-e (van-e) fázisátmenet a Big Bang (Little
Bang) során? 393
Fodor Zoltán: Az erős kölcsönhatás fázisdiagramja 42
Földes István: Részecskegyorsítás lézerplazmában 365
Füstöss László: Arcképvázlat Gombás Pálról 127
Gergely György: 25 éves a rugalmas elektronszórás-spektrometria 369
Gruiz Márton - Radnai Gyula - Tél Tamás: A rugalmas fonalú ingáról - mai
szemmel 337
Hargittai Magdolna: Beszélgetés Telegdi Bálinttal 229
Hommage á Ferenczi György (Hermann G. Grimmeiss) 349
Horváth Dezső: 16 évem a CERN-ben 155
Horváth Gábor - Subái Bence - Bernáth Balázs - Gerics Balázs - Csorba
Gábor - Gasparik Mihály - Évinger Sándor - Pap Ildikó: Milyen a
teherbíró, de könnyű csöves csont szerkezete? 82
Iglói Ferenc: Száz éve halt meg Ludwig Eduard Boltzmann, a statisztikus
fizika megalapozója 305
Keszthelyi Lajos: Emlékezés a Mössbauer-effektus hazai alkalmazásának
első éveire 254
Király Péter A Voyager-1 űrszonda kilépett a szuperszonikus
napszélbuborékból 87
Kiss Csaba: A kozmikus infravörös háttér megfigyelése 145
Koós Antal Adolf: Szén nanocsöveken alapuló szelektív gázérzékelők 226
Kovács Ferenc - Nádas György - Regöly Mérei János - Szebeni Ágnes: Az
ultrahang terápiás alkalmazásai 256
Kroó Norbert: Az alapkutatások jövője, különös tekintettel Európára 37
Lovas István: Milyen lenne a világ, ha a Planck-állandó zérus volna, a
fénysebesség pedig végtelen? 73
Márk Géza István: Egy hullámcsomag kalandjai az alagútmikroszkópban 190
Mezei Pál - Cserfalvi Tamás: Gázkisüléses analízis a környezetvédelemben 217
Molnár Mihály: A szén és az idő: radiokarbon kormeghatározás 181
Most lenne 60 éves - megemlékezés Ferenczi Györgyről (Mojzes Imre) 348
Nagy Károly 80 éves! (Csikar Ferenc) 416
Nemcsics Ákos: Vékonyrétegekről, nanostruktúrákról a napelem ürügyén 293
Németh Judit, Szabados László: A sötét anyag 362
Németh Judit: Haris A. Bethe, a magfizika és a nukleáris asztrofizika egyik
szülőatyja 234
Ormai Péter Radioaktív hulladékok elhelyezése 329
Pietschmann, Herbert: A neutrínó - múlt, jelen, jövő 2
Pozsgai Imre: Mikroszkópia és lokális analízis 185
Pozsgai Imre: Szupravezető röntgendetektorok 109
Pusztai Tamás, Bortel Gábor, Tóth Gyula, Gránásy László: Komplex
kristálymorfológiák modellezése három dimenzióban 412
Részecskefizika, ami a Nature szerkesztőit is felvillanyozta! (Patkós
András) 397
Ribár Béla, 1930-2006 (Berényi Dénes) 132
Süle Péter: Nanoméretű, ionbombázás-indukált változások vizsgálata
atomisztikus szimulációkkal 7
Szabó M. Gyula: Nagy égboltfelmérések a csillagászatban 403
Száz éve született Detre László (Szabados László) 131
Szerzőink figyelmébe 108
Sziki Gusztáv Áron: Inkrusztált régészeti kerámiák vizsgálata mikroionnyalábos módszerekkel 10
Tél Tamás: A Coriolis-erő és a modern környezetfizika: a lefolyótól a
ciklonokig 263
Toró Tibor: Ettore Majorana (1906-1938) 267
Trócsányi Zoltán: A 2006. évi fizikai Nobel-díj 357
Ungár Tamás: Diszlokációk segítik a földkéreg mozgását 289
Vajda György: Energiaellátás a 21. században 56
Verő József: Geomágneses pulzációk: hullámok a bolygóközi térből és a
magnetoszférából 78
Vincze Imre: Harmincöt év mágneses hordaléka 50
Vinkó József: Távolságmérés szupernóvákkal: tények és talányok 221

A fizika tanítása
A 2006/2007. tanévi Országos Szilárd Leó Fizikaverseny meghirdetése 384
Ambrózy Béla - Mester András - Petróczi Gábor: Fizikaversenyek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 22
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ügyrendje 2006/9
Beszámoló a XVI. Öveges József Fizikaversenyről (Csákány Antalné,
Juhász Nándor, Ősz György, Vida József) 271
Csodatorony Szegeden (Nánai László) 352
Fórumok az új rendszerű fizika-érettségi tapasztalatairól 139
Görbe László, Nyerges Gyula, Sebestyén Zoltán, Simon Péter, Újvári
Sándor: Fizikai mérések útközben 420
Gyarmati Csaba: Gyorsan bemutatható Foucault-inga kísérlet 350
Hraskó Péter: A relativitáselmélet tanításáról 61
Ifj. Zátonyi Sándor: Fizikás honlapjaim 98
Juhász András: Egyszerű kísérletek mágnesekkel 371
Kiss Miklós: Készítsünk napórát! 132
Kovács Mihály, a piarista tanár, 1916-2006 (Görbe László) 200
Lang Ágota: Science On Stage, avagy mentsük meg a
természettudományok tanítását! 161
Légrádi Imre: A Doppler-képletek egyszerű levezetése 268
Molnár Miklós, Farkas Zsuzsa: Optikai mérések compact disc-kel 197
Nagy Péter: Kvantitatív problémamegoldás Minkowski-diagramon 19
Nyerges Gyula: Eratosztenész-mérés 96
Nyerges Gyula: Globe at Night - Mi is részt vettünk a felmérésben 240
Radnóti Katalin: A kopernikuszi fordulat 236
Radnóti Katalin: Első éves BSc hallgatók fizikatudása 424
Raics Katalin: A radioaktivitás megismerésének egy jó lehetősége 242
Sebestyén Klára, Simon Péter, Vihartné Balogh Éva: Fizikatanárnak
lenni jó 313
Simon Péter: Három, tömegközépponttal kapcsolatos probléma 195
Sükösd Csaba: IX. Országos Szilárd Leó Tanulmányi Verseny 275
Szatmári-Bajkó Ildikó: „Káoszt"? - azt! 376
Újvári Sándor: Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny feladatairól 380
Vankó Péter: Fizika az erdei iskolában 165
Vankó Péter: Izgalmas mérések a mérnök-fizikus hallgatói
laboratóriumban 307
Vida József: Természettudományos varázstorony Egerben 202

MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN
A 2005. évi fizikai Nobel-díj (Csörgő Tamás) 72
A cunami (Jánosi Imre) 36
A napenergia modem felhasználási lehetőségei (Horváth Ákos) 144
A sarkított fénytől a Polaroid szemüvegig (Härtlein Károly) 108
Digitális adattárolás I. - Forgó lemezek (Mihály György) 180
eScience (Csabai István, Papp Gábor) 288
Fizikus szemmel a szivárványról (Cserti József) 320
Kozmikus infrahang-diagnosztika (Kolláth Zoltán) 392
Kvantuminformáció (Geszti Tamás) 21
Membrán nanocsövek (Derényi Imre) 432
Rendezetlenségbe fagyva - az üvegállapot sajátosságai (Temesvári Tamás) 252
Szuperötvözet egykristályok - drágakövek a gázturbinákban (Lendvai
János) 356

INTÉZETEINK TANSZÉKEINK
Alap- és alkalmazott kutatások az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia
Elektronfizikai Kutatóintézetében (Spenik Ottó) 28

Búcsúzunk
Hevessy József, 1931-2005 (Damjanovich Sándor) 31
Nágel Ferenc, 1931-2005 (Holló Sándor, Ugrósdy László) 64

Dokumentum
A BME közleménye 243
Bush, George W.: State of the Union Address 142

Hírek - Események
2005. évi Fizikai Nobel-díj 33
2007-ben kezd működni a Nagy Hadron Ütköztető 251
A 2006. évi Ericsson-díjasok 391
A Jaguár sebessége túlszárnyalta az 50 teraflopot 319
Á Magyar Nukleáris Társaság Közgyűlése 35
A Magyar Tudomány Ünnepe 246
A Max Planck Társaság delegációjának látogatása az MTA-n 247
A társulati közgyűlés meghirdetése143
"A tudomány (ismét) színre lép(ett)" (Theisz György, Ujvári Sándor) 390
A Vákuumfizikai Szakcsoport szemináriumai 2006. I. félévében 35
A világ legjobb rádiótávcsöveit a bezárás fenyegeti 388
Akadémiai élet 36
Akadémiai kitüntetések - Fazekas Patrik, Derényi Imre, Fülöp Zsolt
Petrovay Kristóf, Farkas Illés, Palla Gergely, Pusztai Tamás, Smausz
Kolumbán Tamás 143
Alvin M. Weinberg, 1915-2006 337
Antiprotonok a daganatos betegségek sugárterápiájában 337
Arany „buckyballt" fedeztek fel 287
Átadták az idei Rátz Tanár Úr Életműdíjakat 390
Az alapkutatástól az innovációig 354
Az atomoktól a csillagokig 67, 288
Az ELFT Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalmazásai Szakcsoportjának
szemináriumai 2006. II. félévben 247
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Közhasznúsági jelentése a 2005. évről 210
Az Eötvös Társulat 2006. évi Küldöttközgyűlése 209
Az EXO Projekt 320
Beszámoló a Fizika Évéről (Härtlein Károly, Újvári Sándor) 101
Bodó Zalán emlékülés (Gergely György) 65
Bolyai Nap 2006 247
Budapesti Szkeptikus Konferencia 2007 430
Detre László-emlékülés az Akadémián (Sz. L.) 179
Díjak, kitüntetések - Beleznay Ferenc, Szörényi Tamás 429
Egy fiatal változócsillag kitörésének váratlan vége 68
Egyszerűbb leképezés egyetlen pixeles kamerával 389
Einstein „legnagyobb tévedése" a legújabb szupernóva-kutatások fényében 69
Elhunyt Zimányi József akadémikus 318
Elkezdődött az Energia Suli 318
Előadások az Öveges József Gyakorló Középiskolában 391
Előadás-sorozat az óbudai Poláris Csillagvizsgálóban 68
Eötvösnek nincs szerencséje (Kovács László) 391
Eötvös-verseny - 2006 284
Észak-Korea atomkísérletet hajtott végre? 356
Európában elsőként 284
Ezüstizotóp egzotikus radioaktivitása 249
Felhívás jelölésre: Mikola Sándor Díj 392
.Finomítják" a finomstruktúra-állandót 286
Fizikatörténeti labirintus középiskolásoknak 35
Fizikusok a technológiai innováció élvonalában 36
Hargittai István: Az öt világformáló marslakó - könyvbemutató 180
Három bolygóból álló Naprendszeren kívüli bolygórendszer 286
Hurrikán a Szaturnuszon? 388
IAMPI06 konferencia 355
Ismeretterjesztő filmek a fizikáról 105
Japán csatlakozik a röntgenlézer-építési versenyhez 389
Japán holdbázist épít? 286
Kitüntetés - Molnár József 36
Kitüntetések - Berényi Dénes, Turiné Frank Zsuzsa 67
Kutatás-alkalmazás 2006 rendezvény 355
Kutatók éjszakája 319
Marx György: Gyorsuló idő - könyvbemutató 36
Meghívó szemináriumra 355
Megújult csillagász honlap 180
Mérések és a gravitáció Einstein-féle elmélete 105
Mesterséges gömbvillám? 251
„Molekuláris mozi" a fényről 287
MTA-CEA együttműködési megállapodás 246
Nagyenergiájú gammasugarak a Tejútrendszerből 251
Nanofizika és nanotechnológia őszi iskola 247
Nanoméretű elem az emberi szemben 106
Nanoskálán másképpen fénylik az arany 69
Negyedik alkalommal osztották ki a Talentum Akadémiai Díjat 104
Nem növekszik tovább az ózonlyuk 389
Nemzetközi Gábor Dénes-díj 2006 fiatal kutatók számára 67
Nívódíj 2005 - Horváth Árpád 95
Nyolc bolygó van a Naprendszerben! 285
Örökségvédelmi napok 318
Ötven éves a dubnai Egyesített Atomkutató Intézet 106
PAMELA útnak indult a világűrbe 250
Pedagógus kutatói pályadíj 2006 430
Plútó gyermekei: egy istennő és egy szörnyeteg 252
Pulzárok rengéseinek előrejelzése 251
Regionális diákköri konferencia 319
Részecskefizikai diákműhely 68
Rónaszéki László, 1931-2006 (Gyimesi Éva) 179
Simonyi Károly Tudományos Emlékülés, 2006 283
Simonyi Károly-díj 429
Spenik Ottó az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia rendes tagja 213
Statisztikus Fizikai Nap 105
Számítógépes módszerek a modern fizikában 285
Székfoglaló előadások 57
Szépfalusy Péter 75 éves (Tél Tamás, Sasvári László) 214
Támadás alatt a tudomány 250
Társulati események és tervek a 2005/06-os akadémiai évben 33
Tényleg létezik a sötét anyag 388
Tudomány és média - németországi magyar kutatók második találkozója 356
Tudományos ismeretterjesztő film a gravitációról 68
Túlzó hírek a kínai fúziós kísérletekről 389
Új akadémiai doktorok 67
Új és biztonságosabb reaktor-fűtőanyagok 250
Új módszer galliumnitrid-kristályok növesztésére 249
Új röntgen besugárzási módszer segítheti a sugárterápiát 250
Új spallációs neutronforrás az Oak Ridge Nemzeti Laboratóriumban 69
Új szuperszámítógép a Brookhaven Nemzeti Laboratóriumban 69
Ünnepi tudományos ülés a 70 éves Zawadowski Alfréd tiszteletére 143
Ünnepi ülésszak az Akadémián Zawadowski Alfréd 70. születésnapján
(Újsághy Orsolya, Borda László, Zaránd Gergely) 178
Űrszikla találkozó 287
Vákuumfizikai szeminárium 2006. május 9-én 247
Vákuumtechnikai tanfolyam 213
Változócsillagászati találkozó 68
Világrekord nagyságú mágneses térerősség 320
Wigner Jenő-díj 429

VÉLEMÉNYEK
Az energiaválság mellékterméke (Füstöss László) 243
Győri István: Érettségi és vidéke, avagy „növeli, ki elfödi a bajt" 169
Tél Tamás: Az emelt szintű érettségiről 244
Tóth András: A kétszintű érettségi és az új felvételi rendszer egy
műegyetemi oktató szemével 206

KÖNYVESPOLC
Fényes Tibor (szerk.): Atommagfizika (Kiss Ádám) 70
Frei Zsolt - Patkós András: Inflációs kozmológia (Abonyi Iván) 70
Gazda István (szerk.): Einstein és a magyarok (Füstöss László) 71
Juhász Ferenc - Patkós András - Sükösd Csaba (szerk.): Gyorsuló idő - Marx
György válogatott írásai (Meskó Attila) 177
Kecskés Lajos: Egy Ölnyi végtelen (Tél Tamás) 252
Litz József: Fizika II. (Abonyi Iván) 215
Nagy Márton: Vermes Miklós, a líceumi diák (Abonyi Iván) 36
Ropolyi László (szerk.): Wigner Jenő válogatott írásai (Berényi Dénes) 317
Silberer Vera - Staar Gyula (szerk.): A fizika százada (Berényi Dénes) 177
Staar Gyula: Fizikusok az aranykorból (Abonyi Iván) 385
Szatmáry Zoltán - Aszódi Attila: Csernobil (Makai Mihály) 144
Székely László (szerk.): Einstein, a megasztár (Bencze Gyula) 106
Taylor, E. F. - Wheeler, J. A.: Téridőfizika (Füstöss László) 427
Zátonyi Sándor: Fizikai kísérletek környezetünk tárgyaival (Härtlein
Károly) 282

NÉGYSZÖGLETES KERÉK 26, 141, 281

PÁLYÁZATOK
A Bolyai Kollégium jelentkezési felhívása 208
A jövő század űrállomása 32
A Tejútrendszer modellje - pizzából 194
Állásajánlat - MTA RMKI 386
Álláshirdetés - MFA Vékonyréteg-fizika Osztály 246
Az öveges József díj pályázati felhívása 176
CERN-látogatás 33
Doktori iskolák 141
Felhívás javaslattételre - társulati díjak 72
Felhívás - kísérletek középiskolában 72
Kedvenc naprendszerem 429
Miről mesélnek a csillagok? 32
NobELTE pályázat 428
Pályázat kísérleti fizikából 245
Pedagógus kutatói pályázat 208
Science on Stage pályázati felhívása 317
Tudományos kutatói állás az Izotópkutatóban 207
Tudományos kutatói állás az RMKI Biofizikai Osztályán 175
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem