A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tanuljunk szlovákul

Szerző

Kiadó: Slovenské Pedagogické Nakladatelstvo
Kiadás helye: Bratislava
Kiadás éve:
Kötés típusa: Műanyag kötés
Oldalszám: 395 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Szlovák 
Méret: 16 cm x 12 cm
ISBN:

Tartalom

Szlovák-magyar beszélgetések
Előszó11
Bevezetés15
Társaságban17
Köszönések17
Jókívánságok19
Látogatóban21
Család24
Családi események27
Öltözködés I.30
Öltözködés II.32
Fehérneműmosás34
Az asztalnál36
Ételek38
Vendéglőben41
Hány éves vagyok44
Ünnepek, évfordulók47
A politikai életből50
Munkában54
Foglalkozások54
Hol mit csinálnak és gyártanak57
A munka ma öröm60
A magasabb életszínvonal62
Legtermékenyebb munka az együttműködés65
Az iskolában68
Termelőszövetkezetünk71
Kultúra, tudomány, technika77
Olvasmányom77
Folyóiratok, újságok80
Színházi előadáson82
A budapesti balett Bratislavában85
Zeneszerzőink88
Filmújdonságok91
A tudomány és a technika - út a jóléthez93
El akarjuk érni a technika felhasználásának legmagasabb fokát94
Az atomkorszak elején96
Mit hoz (nekünk) a technika99
A rádióban és a televízióban102
Képkiállításon105
Utazás, közlekedés, természetjárás108
Utazom108
Bratislavai séta111
A régi várak árnyékában Kelet-Szlovákiában113
A Magas-Tátrában116
Piestany, a világhírű fürdő119
Városaink közlekedése122
Áruházak125
Posta, távirat, telefon128
Idő, évszakok, időjárás, súlyok131
Időegységek131
Hány óra?134
Évszakok136
Milyen az időjárás138
Keltezés141
Számolunk144
Mértékek, súlyok147
Egészség, sport, szórakozás150
Az emberi test150
Az öt érzékszerv - öt tudósítónk153
A helyes táplálkozás elvei156
Betegségek158
A sport nevelő ereje161
Könyűatlétikai versenyen164
Nagyobb sportesemények167
Közvetítés egy futballmérkőzésről170
Otthon173
A szabónál176
A borbélynál és fodrásznál178
A szlovák nyelvtan áttekintése
Hangjelölés és kiejtés183
Részleges hasonulás185
Hangsúly186
Nagy kezdőbetűk186
A szavak elválasztása, szótagolás187
A szavak felosztása a szlovákban188
1. gyakorlat
Szófajok189
Főnév189
Példamondatok190
Alakpárok nem szerint191
2. gyakorlat
A byt lenni ige ragozása192
Példamondatok192
3. gyakorlat
A mat bírni ige ragozása199
Példamondatok199
4. gyakorlat
A főnevek ragozása203
Esetek203
A főnév neme203
Példamondatok205
5. gyakorlat
A hímenmű élőt jelentő főnevek ragozása206
Minta: chlap férfi206
Minta: hrdina hős207
6. gyakorlat
A hímnemű, élettelent jeletnő főnevek ragozása210
Minta: dub tölgy210
Minta: stroj gép211
7. gyakorlat
A hímneműek egyes számának 2. és 6. esete212
Példamondatok213
8. gyakorlat
A ludia emberek ragozása215
Példamondatok215
9. gyakorlat
A tőbeli magánhangzó kihagyása és rövidülése216
Példamondatok217
10. gyakorlat
Elöljárók218
Példamondatok220
11. gyakorlat
A melléknevek ragozása220
Minta: dobry, dobrá, dobré jó221
Példamondatok222
12. gyakorlat
Az -í, -ia, -ie-re végződő melléknevek ragozása224
Minta: cudzi, cudzia, cudzie idegen224
Példamondatok226
13. gyakorlat
A birtokos melléknevek ragozása (otcov, -a, -o)226
Példamondatok228
14. gyakorlat
Igeragozás230
A niest vinni ige ragozása231
Példamondatok233
15. gyakorlat
Az ist menni ige ragozása234
Példamondatok236
16. gyakorlat
A mocf, -hat, -het, tudni, bírni ige ragozása237
Példamondatok239
17. gyakorlat
A zat - znem aratni ige ragozása239
Példamondatok241
18. gyakorlat
A trief dörzsölni ige ragozása242
Példamondatok244
19. gyakorlat
A pit inni ige ragozása245
Példamondatok247
20. gyakorlat
A nőnemű főnevek ragozása248
Minta: zena asszony, nő248
Példamondatok249
21. gyakorlat
A melléknevek fokozása250
Példamondatok251
22. gyakorlat
A minúf - miniem elkölteni ige ragozása253
Példamondatok254
23. gyakorlat
A semlegesnemű főnevek ragozása255
Minta: mesto város255
Az oko szem, ucho fül257
Példamondatok257
24. gyakorlat
A rozumief érteni ige ragozása258
Példamondatok261
25. gyakorlat
A vidief látni ige ragozása261
Példamondatok263
26. gyakorlat
A drzat tartani ige ragozása264
Példamondatok266
27. gyakorlat
A práca tartani ige ragozása267
Példamondatok279
28. gyakorlat
Minta: robit csinálni279
Példamondatok271
29. gyakorlat
Az -e-re végződő semlegesnemű főnevek ragozása272
Minta: srdce szív272
Példamondatok273
30. gyakorlat
A volat hívni ige ragozása274
Példamondatok276
31. gyakorlat
A písat írni ige ragozása274
Példamondatok276
32. gyakorlat
A brat venni ige ragozása277
Példamondatok279
33. gyakorlat
A hiat melegíteni ige ragozása280
Példamondatok282
34. gyakorlat
A dlan tenyér főnév ragozása285
Példamondatok289
35. gyakorlat
Minta: kupovat vásárolni287
Példamondatok289
36. gyakorlat
A kost csont főnév ragozása290
Példamondatok290
37. gyakorlat
Rendhagyó igék291
A jest enni, vedief tudni igék ragozása291
Példamondatok294
Az igék felosztása a két tő alapján295
A leggyakrabban előforduló rendhagyó igék főbb alakjai297
38. gyakorlat
A pani úrnő főnév ragozása297
A mat anya ragozása299
A cest becsület ragozása299
Példamondatok299
39. gyakorlat
A jövő idő képzése300
Összetett igealakok301
Példamondatok302
40. gyakorlat
Az -ie-re végződő semlegesnemű főnevek ragozása303
Minta:L vysvedcenie bizonyítvány303
Példamondatok304
41. gyakorlat
Az -a/-ä végű semlegesnemű főnevek ragozása304
Minta: dievca leány304
Példamondatok306
42. gyakorlat
Az idegen főnevek ragozása306
Példamondatok308
43. gyakorlat
A határozószók képzése309
Példamondatok311
Közmondások312
44. gyakorlat
Névmások312
A személyes névmások (ja, ty, on, my, vy, oni, ony)313
Példamondatok315
45. gyakorlat
Visszaható névmás315
Példamondatok317
Közmondások318
46. gyakorlat
Birtokos névmások318
Példamondatok321
47. gyakorlat
Mutató névmások321
Példamondatok323
48. gyakorlat
Kérdő névmások323
Példamondatok324
Közmondások325
49. gyakorlat
Vonatkozó névmások326
Példamondatok326
50. gyakorlat
Határozatlan névmások327
Példamondatok327
51. gyakorlat
Számnevek328
Tőszámnevek328
A tőszámnevek ragozása (1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000)331
Példamondatok335
52. gyakorlat
Sorszámnevek336
Példamondatok338
53. gyakorlat
Csoportosító számnevek339
Példamondatok340
54. gyakorlat
Szorzó- és osztószámnevek341
Példamondatok342
55. gyakorlat
Határozatlan számnevek343
A vsetok, -tka, -tko összes, minden ragozása 343
Példamondatok344
56. gyakorlat
Törtszámnevek345
Példamondatok346
57. gyakorlat
Igenevek347
Különböző melléknévi igenevek348
Példamondatok349
58. gyakorlat
Kötőszók350
Példamondatok350
Közmondások351
59. gyakorlat
Eltérő igei vonzatok351
Példamondatok352
60. gyakorlat
Szóképzés354
61. gyakorlat
Főnévképzés szóösszetétellel358
62. gyakorlat
Mondattani sajátságok361
Példamondatok362
63. gyakorlat
Az alany és az állítmány egyeztetése363
Közmondások365
64. gyakorlat
A birtokos eset használata365
Példamondatok366
A főnevek ragozásának áttekintése368
A melléknév ragozása főnévvel (áttekintés)371
A névmások ragozása (áttekintés)372
Melléknévfokozás (áttekintés)373
Rendhagyó fokozás374
Igei személyragok375
Összetett igealakok376
A gyakrabban használt igék fő alakjai377
Elöljárók (áttekintés)384
Rövidítések I.386
Rövidítések II. (betűszavak, szóösszevonások)388
Irodalom390
Tárgymutató391
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem