844.610

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tanulás, kezdeményezés, alkotás

Előszó

A hatvanas és hetvenes évek, mármint az 1960-as és 1970-es évek izgalmas és különös világ volt a magyar pszichológia történetében. Egyszerre volt ez az újrakezdés két évtizede, amikor az... Tovább

Tartalom

Előszó 5
AZ ALKOTÁS JELLEMZŐI
Kulcsár Zsuzsanna: Az alkotói lét csapdái 9
Gáspár Mihály: Mi tükröződik a kreativitás mérési eredményeiben? 41
Kokas Klára: A zenei nevelés transzferhatásáról 58
Farkas András: Elfojtás vagy kuriózumhatás? 61
Szabó Csaba - Nagy Katalin - Takács András: A folyamatos dobolás
segíti a módosult tudati állapot létrejöttét 81
Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor - Bánki László - Tóth Bella - Törő Tímea - Vass Zoltán: A képi kifejezés motivációs elemzése 89
László János - Vincze Orsolya: Az újdonság varázsa és a történet öröme 105
Oláh Attila: A Folt teszt: a kreativitás és a személyiség átfogó vizsgálatára
csoportosan is alkalmazható új projektív eljárás 117
KOGNITÍV ÉS MOTIVÁCIÓS FOLYAMATOK
Kovács Ilona: Az emberi perceptuális szerveződés fejlődése 139
Lénárd László: Az éhség motiválta magatartás idegrendszeri
szabályozása 158
Czigler István - Horváth János - Balázs László - Weisz Júlia: Nem verbális absztrakció és központi végrehajtó működés 175
Karmos György - Lakatos Péter - Pincze Zsuzsanna - Rajkai Csaba - Ulbert István: A motivációs színt változásának
hatása a hallókérgi gamma oszcillációra macskán 187
Csépé Valéria - Szűcs Dénes - Lukács Ágnes:
Mindegy, hogyan tanulunk olvasni?
Eltérő tréning, eltérő összemérés, változó
eltérési negativitás (EN) 198
Kellényi Lóránt - Hernádi István - Thuróczy György - Faludi Béla - Varga Zsuzsa - Lénárd László: Rádiótelefonok
elektromágneses sugárzásának hatása a hallórendszerre,
a reakcióidőre, a kognitív kiváltott potenciálra,
valamint a neuronális aktivitásra 214
Geier János: A galvános bőrreflex dinamikus modellje és elemzése 232
Révész György - Bernáth László: Haptikus mentális forgatás 250
Pléh Csaba - Ivády Rozália Eszter - Nagy-György Judit: Tartalmi és formai
tényezők kölcsönhatása a nyelvi ítéletekben 262
Kónya Anikó: Személyes múlt és történelem: memoárok 286
Englánder Tibor: A legvalószínűbb és a legkevésbé valószínű
a kauzális és a diagnosztikus ítéletalkotásban 294
A TANULÁS, A SZEMÉLYISÉG ÉS A PSZICHOLÓGUS SZAKMA EMBERI
KONTEXTUSAI
Bányai Év - Varga Katalin - Gősiné Greguss Anna:
Szuggesztív egyéniségek: archaikus bevonódás tanárok
és hipnotizőrök között 313
V. Komlósi Annamária - Rózsa Sándor: Elhárítás, küzdés, depresszió 337
Lukács Dénes: A pre-autonóm felettes-én: rigiditás,
impulzivitás, labilis önértékelés 351
Vargha András: Kísérleti helyzetek és csoportok összehasonlítása új
statisztikai módszerekkel 371
Séra László: Etikai döntéshozatal és a pszichológus hallgatók szakmai
etikai képzésükkel kapcsolatos attitűdje 387
Halmai Károly: Diplomás személyek motivációjának alakulása
1994 és 2000 között 397
Gádor Anna: Iskolatörténet az elmúlt tíz évből 406
Pressing Lajos: Egy ősi kognitív pszichológia alapvonalai -
lélektani összefüggések a korai mádhjamaka bölcseletben 423
Síklaki István: A stílus hatása az érzelmi aspektus észlelésére szövegben 437
Váriné Szilágyi Ibolya: Szerepkonfliktusok rejtett hatásai 446
Erős Ferenc: A holokauszt utáni zsidóság identitás-diskurzusai 460
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem