A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földtani Kutatás 1987/1-4.

A Központi Földtani Hivatal szakmai kiadványa/ XXX. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1-2. szám

Dank Viktor: Köszöntő 1
Horn János: A Földtani Kutatás tartalomjegyzéke (1956-1986) és névmutatója 11
Tóth Miklós: Ásványvagyonunk világgazdasági értékelése 31
György: A Központi Földtani Hivatal szénhidrogénkészlet-ellenőrzési
tevékenységének néhány tapasztalata 37
Csiky Gábor: A magyar kőolaj- és földgázkutatások története kezdettől 1918-ig 45
Jeneyné dr. Jambrik Rozália: A vadnai külfejtéses barnakőszén-terület
hidrogeológiai viszonyai 53
Török Endre: A Budapest környéki dunai hordalék és idősebb kavicslerakódások halmazszilárdsági értékelése 59
Hahn György - dr. Varjú Gyula: A lösz hasznosításának kilátásai 67
Kovács István: 2000 m-nél mélyebb szilárd ásványkutató-fúrások technológiai részletei 73
Mach Péter: Módszertan a természeti erőforrások főbb típusainak gazdasági értékelésére a KGST-tagországokban 81
Vitális György: A megkutatottsági (GEOFOND) térképek szerkesztésének módszertani kérdései 85
Szentirmai István: A földtani térkép- és -szelvénymutató térképek szerkesztésének módszertani kérdései 85
Fördősné Bozó Magdolna: PENTAKTA A-200-as mikrofilmfelvevő a Magyar Állami Földtani Intézetben 91
Dr. Mészáros Mihály: Megalakult az Ásványvagyon Gazdálkodási és Védelmi Tanács 101
Dr. Dank Viktor: 100 éve született dr. Papp Simon kőolajgeológus. (1986.
július 10-én Zalaegerszegen elmondott beszéd) 105
Dr. Alliquander Ödön: 100 éve született dr. Papp Simon kőolaj geológus.
(1986. február 13-án Budapesten elmondott beszéd.) 111
Cikkíróinkhoz 113

3. számú

Csilling László: Előszó 5
Dr. Nagy Elemér: Összefoglalás 5
Bevezetés 7
I. Magyarok a ,,Fondo Geologico"-ban 8
Dr. Szebényi Lajos: A „Fondo Geologico" megalakítása és első évei 8
Dr. Mészáros Mihály: A földtani tevékenység 1975-ig 8
Dr. Somos László: Az 1967-72. és az 1976-80. közötti munka rövid ismertetése 10
Jankovich István: Az Adattár története 12
Szilágyi Antal: Bányamérnök voltam Kubában... 14
Csilling László: Geológusok és munkájuk 1972-76. között 17
Polcz Iván: Geofizikai szakértői tevékenységem 19
Csilling László: Magyar geológusok az 1980-as években 20
Szalay István: A geofizikai munka a nyolcvanas években 21
Dr. Nagy Elemér: II. Földtani térképező expedíciók 23
A Kubai és a Magyar Tudományos Akadémiák közötti kétoldalú együttműködés keretében végzett földtani térképezés 23
Földtani térképezés és nyersanyaguktatás a Holguin-IV. Poligon területén 24
Dr. Haas János - dr. Radócz GyulaIII. Aktuológiai együttműködés 27
Kutatástörténet 27
Jelenkori üledékképződési területek 28
A további együttműködés lehetőségei 33
Csilling László: IV. Az együttműködés egyéb területei 35
Angol, német, orosz nyelvű összefoglaló 37
Fényképek 43

4. szám

Solymos András: A földtani kutatás szerepe a szénbányászati termelési
programok megvalósításában 3
Dr. Pera Ferenc - Makrai László: Gyorsított ütemű, gazdaságos földtani kutatás módszertani tapasztalatai Ajka II. területén 5
Dr. Juhász András: Bányatelepítési lehetőség Dubicsányban 17
Kovács Endre: A mecseki feketekőszén-kutatás elmúlt 10 éve 27
Dr. Gutmann György: Bajna Hantos-pusztai felszínközeli szénelőfordulás
kutatása, termelésbe vonása 37
Dr. Gerber Pál: Vértessomló környékének földtana a barnakőszén-kutatások tükrében 45
Sinyei István: Külfejtések szerepe és lehetőségek a Borsodi Szénbányáknál 55
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földtani Kutatás 1987/1-4. Földtani Kutatás 1987/1-4. Földtani Kutatás 1987/1-4. Földtani Kutatás 1987/1-4. Földtani Kutatás 1987/1-4. Földtani Kutatás 1987/1-4.

A borítók kissé elszíneződtek. Az 1. szám kötése enyhén megtört, a 4. kötet borítóján bejegyzés található.

Állapot:
2.580 Ft
1.290 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba