A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Belügyi Szemle 1978. január-december

A Belügyminisztérium központi folyóirata - XVI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.531 oldal
Sorozatcím: Belügyi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Összesített tartalommutatóval.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

Politikai és általános szakelméleti cikkek
A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterének levele a Belügyi Szemle Szerkesztő Bizottságának, főszerkesztőjének, a szerkesztőség dolgozóinak3
Dr. Nyerges Lajos: Olvasói vélemények a Belügyi Szemle cikkeiről, szerkesztéséről5
Dr. Dobos János: Kasszabetörések - kasszabetörők18
Dr. Lénárt Lajos: A társadalmitulajdon-védelem helyzete a gabonaiparban25
Tóth Ferenc: A közbiztonsági szolgálati ágak fejlesztéséről (Interjú)32
Dr. Diczig István: A népgazdaság és a társadalmi tulajdon elleni bűnözés előrejelzésének néhány kérdése (Tükör)36
Dr. Járomir Obzina: A Csehszlovák Szocialista Köztársaság közbiztonsági helyzete és biztonsági szolgálatának tevékenysége44
Dr. Láng György: A tudományos kutatómunka néhány problémája50
Benkei András: Ünnepi megemlékezés a szovjet Állambiztonsági Bizottság megalakulásának 60. évfordulójáról3
D. Oszadcsij: Hatvan év a Nagy Október vívmányainak védelmében10
Ladvánszky Károly: A vagyon elleni bűncselekmények helyzete, a rendőri szervek bűnmegelőző és felderítő tevékenysége49
Vincze János: Az emberi jogok politikai célja és a valóság71
Gál Ferenc: A párthatározatok végrehajtásának, megvalósításának egyes kérdéseiről3
Dr. László Jenő: Kodifikációs elgondolások az új Büntető Törvénykönyv Általános Részéről11
Dr. Katona Géza: A könyvszakértő feladatai a gazdasági bűnügyekben végzett ténymegállapításban22
Dr. Kárpáti László: A bűnügyi védők munkájáról (Interjú)29
Dr. Szíjártó Károly: A bűnözés és egyéb törvénysértések helyzetéről, megelőzéséről3
Dr. Kádár Krisztina: Kodifikációs elgondolások az új Büntető Törvénykönyv Különös Részéről11
Dr. Honti János: Az MSZMP XI. kongresszusának határozataiból eredő feladatok időarányos végrehajtásáról (Interjú)24
A népgazdaság és a társadalmi tulajdonvédelem időszerű kérdéseiről (Konzultáció)31
Marta Subero Valdez: A kubai kriminalisták szerepe a gazdasági bűncselekmények elleni harcban47
Füzesi Antal: A szakmai munka pártpolitikai módszerekkel történő segítésének néhány elvi és gyakorlati kérdése61
Dr. Dobos János: A bűnüldözés időszerű kérdéseiről66
Dr. Ábel László: Hat évtized a Szovjetunió államhatárának őrizetében3
Közlekedésünk 1977.évi helyzete, és további feladataink10
Szabóné Nagy Teréz: Gondolatok az új büntető törvény tervezetének vitájához17
Dr. Matók Béla: Budapest közbiztonsági helyzetéről (Interjú)25
Földesi Jenő: A közművelődés főbb tapasztalatai a Belügyminisztériumban3
Dr. Somogyvári János - Czukor József: A csempésztevékenység néhány nemzetközi és hazai tapasztalata10
Kun István: A BM Határőrségnél működő pártszervezetek tevékenységéről az MSZMP XI. kongresszusa határozatainak végrehajtásában (Interjú)22
D. Dasdemberel: Az állatlopások megelőzésének aktuális kérdései a Mongol Népköztársaságban46
Dr. Szíjártó Károly: A szocialista ügyészi szervezet megalakulásának 25. évfordulójára3
Balázs József: A nemzetközi enyhülés és a belgrádi konferencia11
Dr. Bíró György: A katonai ügyészség munkájáról (Interjú)19
Dr. Tóth Tihamér: A személyiségvédelem erősítésének lehetőségei az új Btk. tervezetében47
Kovács György: Tovább a XI. kongresszus határozatainak megvalósítása útján3
Dr. Pádár László: A jogalkalmazás jogpolitikai irányelveinek érvényesülése az igazgatásrendészeti tevékenységben12
Dr. Kopetty Lajos: A népgazdaság és társadalmitulajdon-védelem helyzetéről (Interjú)24
Dr. Györök Ferenc: A szocialista rendőrtisztképzés három évtizede3
R. Sz. Belkin: Az "ember vagy gép" problémája a kriminalisztika elméletében és gyakorlatában13
L. P. Koszlov: A technikai eszközök vagyonvédelmi alkalmazása38
Ladvánszky Károly: A bűnelkövetők hatékonyabb üldözéséért3
Bojcsuk Vladimir: Diplomácia és katonai stratégia9
Dr. Kránitz Mariann: A korrupciós jellegű bűnözés kriminalisztikai tapasztalatai15
Dr. Böröcz István: A Somogy megyei Rendőrfőkapitányság munkájáról (Interjú)28
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek helyzetéről és ellenőrzésük kérdéseiről (Konzultáció)35
Vass Henrik: Hűség a néphez - hűség a nemzetköziséghez3
Dr. Dobos János: A felderítés információigénye12
Dr. Mészáros József: A fiatalkori bűnözés és a csavargás19
Dr. Katona Géza: A rendőri vizsgálati szervek munkájáról (Interjú)24
Dr. Baranyó György: A bíróság elé állítások helyzete Budapesten (Tükör)30
Tóth Ferenc: A közbiztonsági és közlekedési szolgálat fejlesztése3
Dr. Konczer István: A jogalkalmazás jogpolitikai irányelveinek érvényesülése8
Hódi Mihály: A kulturális értékű műtárgyak védelmének kérdései15
Dr. Szijártó Károly: Az ifjúkori bűnözésről és megelőzésének néhány kérdéséről (Interjú)26
Pápainé Faragó Katalin: A munkás és az értelmiségi fiatalokban kialakult kép a rendőrökről20
Állambiztonsági cikkek
Benkei András: Ünnepi megemlékezés a szovjet Állambiztonsági Bizottság megalakulásának 60. évfordulójáról3
D. Oszadcsij: Hatvan év a Nagy Október vívmányainak védelmében10
Vincze János: Az imperialista titkosszolgálatok külpolitikai befolyása59
Dr. Csenki István: Kémkedéssel elkövetett állam elleni bűncselekmény leleplezése103
Kiss Pál: Írásban elkövetett izgatás tettének felderítése91
Titkos háborúk történetéből
A Szajna fedőnevű rezidentúra I. rész62
A Szajna fedőnevű rezidentúra II. rész85
A Szajna fedőnevű rezidentúra III. rész69
Az Atlanti Fal felderítése I. rész79
Az Atlanti Fal felderítése II. rész71
A cherbourgi akció79
Izraeli ügynök Egyiptomban66
A damaszkuszi rezidens I. rész82
A damaszkuszi rezidens II. rész74
A damaszkuszi rezidens III. rész72
John Matthews dossziéja64
Az "Aranykulcs" akció69
Bűnüldözés, kriminalisztika
Krimináltechnika, kazuisztika
Horváth Ferenc: A helyi nyilvántartás, mint a felderítés egyik eszköze (Reflexió)64
Dávid László - Novák László: Az okmány- és írásszakértői munka szerepe egy cserbenhagyásos közúti közlekedési baleset vizsgálatánál104
Dr. Kovács Margit: A sérült nemének megállapítása vérfoltokból113
H. Mihov: A jelző-riasztó technika alkalmazása a társadalmi tulajdon és a személyi tulajdon védelmében47
Gyurcsák István: Betöréssorozat bizonyítása nyomszakértői véleménnyel109
Horváth Sándor: Lábbelinyom szakértői vizsgálata117
A gazdasági objektumok és a lakások technikai védelme Lengyelországban42
Kalinka Gábor - Kovács Pál - Kis-Varga Miklós: A röntgenemissziós analitika alkalmazási lehetőségei a kriminalisztikában96
Dr. Gábor István - Pacsek János - Dr. Csősz Kornél: Újszülött sérelmére elkövetett emberölés105
Dr. Kőrösi Antal: Kábítószerrel való visszaélés bizonyítása116
N. M. Kuzmin - Dr. Leisztner László: A korszerű kriminalisztikai fizikai-kémiai laboratórium99
Dr. Varga Tibor - Dr. Szabó Árpád - Kollok Alajos: Eszközazonosítás radiológiai és scanning elektronmikroszkópos vizsgálattal104
Dávid László: Vegyszeres módszerrel eltávolított írások vizsgálata112
Dr. Kertész Imre: A bűnügyi technikai munka fejlesztéséről (Interjú)28
L. P. Koszlov: A technikai eszközök vagyonvédelmi alkalmazása38
Tury Pál - Hoffer Lajos: Egy rendhagyó nyomhordozó115
Dr. Illár Sándor: Az ujjnyomok felhasználása a bűncselekmények felderítésénél84
Simári László: Betöréssorozat bizonyítása eszköznyomokkal112
Szabó Endre: Mikrofilm a rendőri munkában106
Hoffer Lajos - Szabó Márton: Csalás bizonyítása nyomszakértői vizsgálattal112
A vagyonvédelem fokozásáról (Konzultáció)34
Dr. Szántó József: A kábítószerrel való visszaélés elleni küzdelemről59
Novák László: Relatív kormeghatározás gépírás és kézírásbenyomatok alapján109
Krimináltaktika
Tonhauser László: Veszélyes iskolai besurranó tolvaj leleplezése94
A bűnüldözés időszerű kérdéseiről (Konzultáció)34
Erdős Endre: Egy történet - illusztrációnak (Reflexió)82
Dr. Váry László: A helyszínelhagyás vétségének nyomozási tapasztalatai60
Gyurcsák István: Betöréssorozat bizonyítása nyomszakértői véleménnyel109
Dr. Medvigy Ferenc - Váczi Zoltán: Szakértők bevonása a leltárhiányok vizsgálatába (Reflexió)77
Dr. Szabó Antal: Az újszülöttek sérelmére elkövetett emberölések felderítéséről94
Tonhauser László: Gépkocsifeltörő tolvajok elfogására szervezett akció107
Boross Zoltán: Rossz minőségű ipari termékek forgalomba hozatalának nyomozása113
Dr. Nagy Sándor: A bűnüldözés időszerű kérdéseiről (Reflexió)64
Dr. Bócz Endre: Az állományon kívüli bérrel összefüggő bűncselekmények néhány kérdése16
Krajczár Gyula: A vagyonvédelem fokozásáról60
Dr. Kováts Zsolt: Az őrkutyák szerepe az objetumok védelmében77
Dr. Avar Jenő: A helyszín biztosítása és a szemlebizottság összetétele az élet elleni bűntettek nyomozásában97
Dr. Simon Antal: A pedagógia (Reflexió)60
Turi Pál: Információrögzítés pánikhangulatban (Reflexió)62
Dr. Petrovics Tivadar: A népgazdaság és társadalmi tulajdonvédelmi osztály, s a vizsgálati szevek együttműködése a Borsod megyei Rendőrfőkapitányságon75
Ion P. Konstantin: A helyszíni szemle szerepe a népgazdaság elleni bűncselekmények bizonyításában48
Dunkelné Dr. Kelemen Ida: A fiatalok személyiségének megismerése és nevelésük lehetőségei a nyomozási szakaszban69
Bárdos Sándor: A képi információrögzítés technikájáról (Reflexió)80
Dr. Horváth Sándor - Csanádi György: A szignalizációk hatékonyságának Csongrád megyei tapasztalatai94
Hallai Imre: A szakértők és a rendőri szervek együttműködéséről97
R. Sz. Belkin: Az "ember vagy gép" problémája a kriminalisztika elméletében és gyakorlatában13
Dr. Toronicza Gyula: Az iskolai személyiséglapok felhasználásáról (Reflexió)70
Ungvári Sándor: A Kék fény segítségével96
Horváth Ferenc: Több figyelmet a panaszügyek intézésére (Reflexió)66
Szili Gábor: Miért lesz hosszú a névsor?70
Pap Imre: Szakértő segítségével felderített bűncselekmények109
Dr. Dobos János: A felderítés információigénye12
Tonhauser László: A budapesti "szervezett" cigánybűnözés elleni harc taktikájának egyes kérdései83
Pintér László - Perje Károly: Tolvajcsapdával elfogott betörő101
Hódi Mihály: A kulturális értékű műtárgyak védelmének kérdései15
Répási János: A muzeális értékű tárgyak védelmének helyzete Pest megyében90
Dr. Váry László - Tóth Ferenc: Élet elleni bűncselekmény közúti közlekedési balesetként történt leplezése92
Kovács János - Romhányi Ferenc: Az ellopott Kossuth-relikviák felkutatása96
Dr. Petrovics Tivadar: A figyelmeztető levelek küldéséről (Reflexió)62
Kerekes András - Soós Géza: A rendőrséghez való tartozás igazolása (Reflexió)66
Kriminálmetodika
Dr. Torday Huba - Hamza József: A "véletlenek" szerepe egy emberölés nyomozásában88
Dr. Horváth Sándor - Fodor Pál: A rendőrség és a kereskedelmi felügyelőség együttműködésének Csongrád megyei tapasztalatai98
Horváth József: Szövetkezet működésével leplezett üzérkedés vizsgálatának tapasztalatai102
Tóth Ferenc: Ismeretlen tettes felderítése egy közlekedési bűncselekményben106
Antal László - Darvas József: Rablás tettesének felderítése109
Molnár István: Különös módon előkészített tiltott határátlépés67
Varga György: Különösen nagy kárt okozó sikkasztás vizsgálata88
Ágota László - Kőrösi János: Egy ismeretlen holttest azonosításának tapasztalatai93
Nagy József: Takarékszövetkezetben elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás vizsgálata97
Dr. Mérges István - Dr. Szende Andor: A Ferenc körúti postarablás nyomozásának tapasztalatai18
Kálmán István - Kovács Sándor: Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés101
Dr. Margitai Domokos: A bűnügyi vizsgálati szervek szignalizációs tevékenységének hatékonysága45
Dr. Gábor István - Dr. Zavilla Norbert: A rendkívüli halálról - a rendőrorvos szemszögéből (Reflexió)66
Rátkai Ödön: A környezettanulmány készítésének módszeréről (Reflexió)68
Jankai István - Hasznos Gyula: Egy fosztogatás jellegű bűncselekmény-sorozat nyomozásának tapasztalatai86
Sebestyén Gábor: Külföldi sérelmére elkövetett rablás nyomozása91
Dr. Somogyvári János - Czukor József: A csempésztevékenység néhány nemzetközi és hazai tapasztalata10
Kruspier György - Méray Ottó: Egy veszélyes bűnöző leleplezése102
Dr. Herndi Károly - Mokány József: A forintkiajánlásos bűncselekmények felderítésének és nyomozásának tapasztalatai105
Dr. Bárdo Sándor: A szolnoki gázrobbanás110
Bíró Miklós - Szenes Sándor: A pénzszállítás biztonságáról (Reflexió)64
Dr. Pajcsics József: A büntető eljáráson kívüli szignalizációról78
Dr. Garai József: Betöréssorozat és emberölés tettesének felderítése85
Dr. Medvigy Ferenc - Váczi Zoltán: Egy ÁFÉSZ-bolt leltárhiányának vizsgálat90
Kiss József - Dr. Szente Géza: Kavicsbánya bevételéből elkövetett sikkasztás nyomozása93
Kruspier György - Méray Ottó: A mátészalkai Halász étteremben történt emberölés nyomozása96
Ács János: Rablássorozat felderítése100
Dr. Légrádi Lajos: Súlyos bűncselekménynek látszó árdrágítás nyomozása104
Bereczky István - Krajczár Gyula: Raktárbetörők felderítése107
Sebestyén Gábor: Útonálló jelleggel elkövetett rablások nyomozása99
Dr. Csenki István: Kémkedéssel elkövetett állam elleni bűncselekmény leleplezése103
Dr. Szente Géza - Kovács Gyula: Tejutalványokkal elkövetett visszaélések nyomozása107
Fejér József - Kölcsey Szabolcs: Több megyében elkövetett kasszafúrásos betöréssorozat felderítése98
Horváth József: Nyersbőrök felvásárlásánál elkövetett bűncselekmények nyomozása105
Tóth Tibor: A Kanizsa étteremben elkövetett bűncselekmények vizsgálatának tapasztalatai98
Gergelyné Dr. Barta Erika: Csempészek szervezett tevékenységének felderítése nemzetközi együttműködéssel100
Dr. Varga Imre - Baksay Gyula: Bosszúvágyból elkövetett emberölés105
Közrendvédelem
Tóth Ferenc: A közbiztonsági szolgálati ágak fejlesztéséről (Interjú)32
Szabó Endre: A körzetmegbízott szolgálatról (Tükör)37
Gonda Imre: A közbiztonsági állomány képzésének és továbbképzésének korszerűsítéséről (Reflexió)66
Horváth Gyula: A mozgó URH rádióhálózatok néhány időszerű kérdése (Technika)101
Dr. Matók Béla: Budapest közbiztonsági helyzetéről (Interjú)25
Kárpáti Gábor: A pályakezdő rendőrök beilleszkedéséről (Reflexió)75
Herberger Nándor: URH-rádiókészülékek a körzetmegbízotti szolgálatnál58
A budapesti közrendvédelmi rendőri állomány utánpótlásáról (Konzultáció)32
Dr. Gyömbér János: Az elővezetések Csongrád megyei gyakorlatáról66
Hégely Ferenc: A szolgálati feladatok egyes kérdései (Reflexió)72
Dr. Bócz Endre - Lőwinger Gábor: Hivatalos személy elleni erőszak egyes kérdései Budapesten87
Zleovszki Mátyás - Asztalos Sándor - Szin Sándor: Egy kísérlet tapasztalatai a Gyulai Rendőrkapitányságon92
Schumann Ervin: A fővárosi járőrkörzetesítés91
Szabó Ferenc: A közbiztonsági parancsnoki ellenőrzésről43
Herberger Nándor: Ismét a körzeti megbízottakról (Reflexió)58
Tóth Ferenc: A közbiztonsági és közlekedési szolgálat fejlesztése3
Dr. Nagy Sándor: A közbiztonsági szervek nyomozási gyakorlatának tapasztalatai76
Közlekedésrendészet
Tari József: A közúti forgalom zártláncú televízióhálózattal történő felügyelete és szervezése98
Dr. Hartai Magdolna: A baleseti okkutatás korszerű irányai93
Tóth Ferenc: Ismeretlen tettes felderítése egy közlekedési bűncselekményben106
Dr. Váry László: A helyszínelhagyás vétségének nyomozási tapasztalatai60
Tar József: A közlekedési balesetek helyi eloszlásának vizsgálata86
Közlekedésünk 1977. évi helyzete és további feladataink10
Dr. Márton József: A közlekedési állomány anyagi-technikai ellátottságáról (Tükör)30
Dr. Szalóki Sándor: A gépjárművezetők orvosi vizsgálatának problémái55
Fenyves Géza: A közlekedési állomány szolgálatánakk szervezése Veszprém megyében76
Kercs László: A közlekedésre nevelés helye pedagógiai rendszerünkben50
Dr. Balázs László - Csákvári Gábor: A szeszes italtól befolyásolt állapotban történő járművezetés néhány kérdése54
Dr. Hartai Magdolna: A funkcionális közlekedési adatbankok szerepéről58
Nyerges István: Visszapillantó tükörrel vagy anélkül? (Reflexió)71
Dr. Váry László - Nagy Imre: Új mérési eljárás a baleset-helyszínelésnél111
Lantos Bálint: A közúti közlekedési balesetek oka a jászberényi járásban55
Köves Tibor: A kötelező közlekedési biztosítás alapján fizethető kártérítés (Reflexió)68
Zvara András: Hatvan város közúti közlekedésének helyzete78
Dr. Dallos György: Közlekedésünk időszerű kérdései (Reflexió)57
Dr. Bartus Imre - Károlyiné Dr. Müller Erzsébet: A közúti közlekedési szabálysértési eljárások helyzete75
Hodula Attila: A jobbra kanyarodó autóbuszok gyalogoselütéseinek vizsgálata94
Gonda Imre: A repülőgépes növényvédő brigádok ellenőrzéséről (Reflexió)67
Igazgatásrendészet
Kelemen Péter: A rendőrhatósági kényszerintézkedések tapasztalatai az encsi járásban62
Molnár Lászlóné - Balogh István: A szeszesital-fogyasztással kapcsolatos szabálysértések vizsgálata Budapesten80
Kacziba Antal - Orlai István: A tulajdon elleni szabálysértéssel kapcsolatos rendőri tevékenység69
Petridisz Miklósné: A közlekedési igazgatás gyakorlatának tapasztalatai82
Dr. Pádár László: A jogalkalmazás jogpolitikai irányelveinek érvényesülése az igazgatásrendészeti tevékenységben12
Tóth Gábor: Kifejezés és szemlélet (Reflexió)62
Dr. Bartus Imre - Károlyiné Dr. Müller Erzsébet: A közúti közlekedési szabálysértési eljárások helyzete75
Dr. Pádár László - Kovács József: A rendőrhatósági kényszerintézkedések új jogi szabályozása és a végrehajtás egyes problémái70
Molnár Lászlóné - Dr. Sinkó Zsuzsanna: A gépjárművezetői engedélyek visszavonása szabálysértési eljárásban80
Határőrség
Erdős Sándor: Az új Határforgalom Ellenőrzési Szabályzat értelmezésének néhány kérdése57
Lengyel Tibor: Nehéz a váll-lapot félretenni (Reflexió)65
Hortobágyi Richárd: A helyettesek feladatainak megszabásáról (Reflexió)83
Lakatos István - Tóth Béla: Egyfős járőrök a határőrizetben85
Kátai László: A határőrkerület információrendszerének működése41
Dr. Sági László: A csípőízületi dysplasia alakulása a BM Határőrség szolgálati kutyáinál71
Dr. Ábel László: Hat évtized a Szovjetunió államhatárának őrizetében3
Kun István: A BM Határőrségnél működő pártszervezetek tevékenységéről az MSZMP XI. kongresszusa határozatainak végrehajtásában (Interjú)22
Pásztori László: A törzsvezetési gyakorlat tapasztalatai egy határőrkerületnél83
Gazsó Béla: A káderpolitikai munka helyzete a kiskunhalasi határőrkerületnél72
Szólik János: A határőrség erői, eszközei összehangolt alkalmazásának lehetőségei a határőrizetben43
Pásztor László: A helyettesek feladatainak megszabásáról (Reflexió)81
Pásztor László: A Nagykanizsai Határőrkerület határőrcsoportjainak munkájáról51
Lindák Mihály: Az egyfős járőrök alkalmazásáról (Reflexió)61
Erdős Sándor - Kaufmann Konrád: A vízumkiadás időszerű kérdései a határőr forgalomellenőrző pontokon87
Szilvási József: A parancsnoki gondolkodásról46
Beregnyei József: A határőrizet erői és eszközei (Reflexió)64
Tűzrendészet
Dr. Horváth Sándor - Kovács Zoltán: A tűz- és vagyonvédelem tapasztalatai Csongrád megyében (Tükör)26
Lipták Mihály: A hallgató személyiségének megismerési folyamatáról81
Személyügyi és anyagi, pénzügyi cikkek
Dr. Márton József: A közlekedési állomány anyagi-technikai ellátottságáról (Tükör)30
Kertész József: A Baranya megyei rendőri szervek önálló gazdálkodásának tapasztalatai59
Dr. Szentgáli Piroska: Pályakezdő jogászok a rendőri szerveknél (Reflexió)61
Gazsó Béla: A káderpolitikai munka helyzete a kiskunhalasi határőrkerületnél72
A budapesti közrendvédelmi rendőri állomány utánpótlásáról (Konzultáció)32
Jogi cikkek
Dr. Kárpáti Zoltán - Dr. Savanya Imre - Dr. Olasz József: Gondolatok a közveszélyes munkakerülésről I. rész55
Dr. Kárpáti Zoltán - Dr. Savanya Imre - Dr. Olasz József: Gondolatok a közveszélyes munkakerülésről II. rész51
Dr. Medvigy Ferenc: A tanú eljárásbeli helyzete a nyomozásban, különös tekintettel kötelességeire és jogaira75
Dr. László Jenő: Kodifikációs elgondolások az új Büntető Törvénykönyv Általános Részéről11
Dr. Kádár Krisztina: Kodifikációs elgondolások az új Büntető Törvénykönyv Általános Részéről11
Dr. Katona Géza: A könyvszakértő feladatai a gazdasági bűnügyekben végzett ténymegállapításban22
Dr. Kárpáti László: A bűnügyi védők munkájáról (Interjú)29
Szabóné Nagy Teréz: Gondolatok az új büntető törvény tervezetének vitájához17
Dr. Margitai Domokos: A bűnügyi vizsgálati szervek szignalizációs tevékenységének hatékonysága45
Dr. Bőcz Endre: Az állományon kívüli bérrel összefüggő bűncselekmények néhány kérdése16
Az új Büntető Törvénykönyv tervezetéről (Konzultáció)31
Tóth István: A biztonsági öv használatának jogi kérdései67
Dr. Kozma János: A Belügyminisztérium vagyonjogi kártérítő tevékenységéről (Reflexió)74
Helmut Nedvig: Büntetőjogi intézkedések az NDK-ban a népgazdaság és a szocialista tulajdon védelmére35
Dr. Tóth Tihamér: A személyiségvédelem erősítésének lehetőségei az új Btk. tervezetében47
Dr. Pajcsics József: A büntető eljáráson kívüli szignalizációról78
Dr. Tóth Mihály: Az intézkedő rendőrt megillető büntetőjogi védelemről17
Dr. Harangozó József: A közlekedési bűncselekmények dekriminalizációjáról (Reflexió)78
Dr. Bodrogi Károly: A Büntető Törvénykönyv tervezetének vitájához53
Dr. Tóth Mihály: Felelősség hivatalos eljárás miatti támadásért61
Dr. Lipták József: Az állami gondozottak jogi helyzetének megítélése büntetőügyekben64
Dr. Szendrei Géza: Az államigazgatási eljárási törvény alkalmazása a rendőri munkában67
Dr. Baranyó György: A bíróság elé állítások helyzete Budapesten (Tükör)30
Dr. Árvai József: Az alkoholos befolyásoltság törvényi privilegizálása55
Dr. Ferencz Zoltán: Vélemények a sértett kártalanításáról53
Kriminológia
Dr. Dobos János: Kasszabetörések - kasszabetörők18
Dr. Lénárt Lajos: A társadalmitulajdon-védelem helyzete a gabonaiparban25
Dr. Diczig István: A népgazdaság és a társadalmi tulajdon elleni bűnözés előrejelzésének néhány kérdése (Tükör)36
Dr. Bodnár László: A gyermek- és fiatalkori bűnözést megelőző hatósági és társadalmi tevékenység Heves megyében76
Dr. Molnár József - Balogh István: A fiatalkorúak bűnözésének alakulása és a bűnmegelőzés helyzete Somogy megyében83
Dr. Bakóczi Antal: Az élet elleni bűncselekmények elkövetésének helye és ideje18
Dr. Hartai Magdolna: A baleseti okkutatás korszerű irányai93
Dr. Petrovits Tivadar - Vasas Sándor: A bűnözés helyzete az ipar területén Borsod-Abaúj-Zemplén megyében77
Léder László: Az önkéntes társadalmi segítők helyzete Szolnok város és járás területén82
Dr. Szíjártó Károly: A bűnözés és egyéb törvénysértések helyzetéről, megelőzéséről3
Tar József: A közlekedési balesetek helyi eloszlásának vizsgálata86
Turós András: A cigánylakosság társadalmi helyzete Ózd városban és járásban63
Dr. Szilágyi Sándor: A rablások strukturális összefüggései90
Dr. Horváth Sándor - Kovács Zoltán: A tűz- és vagyonvédelem tapasztalatai Csongrád megyében (Tükör)26
Dr. Balázs László - Csákvári Gábor: A szeszes italtól befolyásolt állapotban történő járművezetés néhány kérdése54
Dr. Kovács József - Dr. Tauber István: A népgazdaság elleni bűncselekmények felderítésének problémái74
Szaniszló Károly: A Heves megyei cigánylakosság helyzete, a cigánybűnözés tapasztalatai88
Dr. Rózsa János: Az emberölések alakulása Magyarországon13
Dr. Bócz Endre - Lőwinger Gábor: A hivatalos személy elleni erőszak egyes kérdései Budapesten87
Dr. Ferencz Zoltán: A bűnmegelőzés néhány viktimológiai jellegű kérdése20
Lantos Bálint: A közúti közlekedési balesetek oka a jászberényi járásban55
Dr. Orell Ferenc János: A fiatalkorúak utógondozásának egyes tapasztalatai63
Zrínyi Péter: A délkelet-magyarországi KPM vállalatok bűnügyi helyzete95
Dr. Mészáros József: A fiatalkori bűnözés és a csavargás19
Dr. Wiener A. Imre: A gazdálkodás során elkövetett bűncselekmények felderítéséről47
Dános Valér - Sebestyén Gábor: A Budapesten elkövetett rablások alakulása és felderítésük85
Dr. Hegedűs Sándor: A cigánybűnözés statisztikai megítélése57
Kriminálpszichológia
Dunkelné Dr. Kelemen Ida: A fiatalok személyiségének megismerése és nevelésük lehetőségei a nyomozási szakaszban69
Machó Márta: A homálybeli látás szerepe a balesetmentes közlekedésben (Reflexió)67
Vezetés-szervezés kérdései
Dr. László Ferenc: A vezetői munka hatékonyságának növeléséről41
Kátai László: A határőrkerület információrendszerének működése41
Fenyves Géza: A közlekedési állomány szolgálatának szervezése Veszprém megyében76
Karuczka József: Az elemzés helye, szerepe és gyakorlata a rendőri szervek irányítási rendszerében37
Szólik János: A határőrség erői, eszközei összehangolt alkalmazásának lehetőségei a határőrizetben4
Bajkán Mihály: Egyes időszerű vezetési feladatokról44
Dr. Zsiga József: Módszer és stílus a fegyveres testületek vezetésében60
Szabó Ferenc: A közbiztonsági parancsnoki ellenőrzésről43
Szilvási József: A parancsnoki gondolkodásról46
Kiképzés, oktatás
Dr. Czéh György: A Belügyminisztérium oktatási rendszerének fejlesztéséről (Interjú)27
Gonda Imre: A közbiztonsági állomány képzésének és továbbképzésének korszerűsítéséről (Reflexió)66
Czeiner Gyula: Hatékonyabb vezetőképzést (Reflexió)76
Földesi Jenő: A közművelődés főbb tapasztalatai a Belügyminisztériumban3
Dr. Györök Ferenc: A szocialista rendőrtisztképzés három évtizede3
Lipták Mihály: A hallgató személyiségének megismerési folyamatáról81
Hortobágyi Richárd: Gondolatok az írásvetítő használatáról (Reflexió)78
Papp Imre: Képzés és továbbképzés (Reflexió)58
Bökönyi István: A belügyi pályakezdő jogászok továbbképzési lehetőségeiről (Reflexió)63
Tudományos élet, könyvszemle
Tudományos élet
Dr. Borbándi János: Ünnepi Emlékülés a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója alkalmából a Rendőrtiszti Főiskolán63
Dr. Borbándi János: Konzultatív találkozó Karpec altábornaggyal, a Szovjetunió Belügyminisztériumának bűnügyi csoportfőnökével50
Moharos István: Dr. Leisztner László: Műszeres mikroanalitikai módszerek a kriminalisztikában54
Dr. Nemes Lászlóné: A népgazdaság és a társadalmi tulajdon elleni bűnözés prognózistanulmányának vitájáról56
Dr. Móré Imre: Dr. Nagy Ferenc: "Nyelvészeti szövegvizsgálat és kriminalisztika" című kandidátusi értekezéséről56
Dr. Nemes Lászlóné: Kriminálpedagógiai szimpózion39
Kovács István: A VII. rendőrorvosi tudományos ülésről50
Csáki Ernő: Szabó András: Bűnözés-ember-társadalom című doktori értekezésének védése55
Dr. Végvári Piroska: Rendszemlélet a bűnügyi tudományok vizsgálatában41
Király Mária: A krimináltechnikai szakkönyvtár komplex információs rendszere (I. rész)48
Király Mária: A krimináltechnikai szakkönyvtár információs rendszere II. rész35
Dr. Nyerges Lajos: A Zakopánei Kriminológiai Kongresszusról41
Tóth Béla: A tudományos minősítés időszerű problémái47
Könyvszemle
Vincze Tamás: Dr. Pál László: Nevelés a büntetésvégrehajtásban című könyvéről117
Dr. Szücs István: Szamel Lajos: A magyar közigazgatástudomány című könyvéről112
Dr. Katona Géza: Szabóné Nagy Teréz: Vétség, bűntett, súlyos bűntett című könyvéről120
Dr. Bodnár Imre: Gondolatok Gödöny József: A társadalmi-gazdasági fejlődés és a bűnözés című könyvéről108
Dr. Kovács József: A közös vagyon védelme a mezőgazdasági termelőszövetkezetben című könyvről119
Dr. Erdei Árpád: Dr. Pusztai László: Szemle a büntetőeljárásban című könyvéről108
Dr. Pusztai László: Katona Géza: Bizonyítási eszközök a XVIII-XIX. században. A kriminalisztika magyarországi előzményei című könyvéről116
Egyéb
A sajtónapi jutalmazások127
A Belügyi Szemlében 1977-ben megjelent cikkek szerzők szerinti megoszlása128
Dr. Légrádi Lajos: Néhány megjegyzés a feltevés pályázatról62
Dr. Nyerges Lajos: Vélemények a belügyi propagandamunkáról (Tükör)33
Lapszemle
Ceskoslovenská Kriminalistika (Csehszlovákia)
A kriminalisztika technikai nyomokból való információszerzés újabb lehetőségei117
Current History (Egyesült Államok)
A városi rendőrség fejlődése az USA-ban127
Delegatski Glasnik (Jugoszlávia)
A Vajdaság első büntetőtörvénykönyve120
A belbiztonság helyzete és a belügyi szervek felkészültsége118
Der Spiegel (Német Szövetségi Köztársaság)
Kutatás a "poloskák" után126
Megakadályozhatók-e a rendszámhamisítások?125
A bűnözés elleni küzdelemről122
Kutatás a heroin után123
A komputernek tudnia kell felejteni!123
Elektronikus információs rendszer az autobahnon120
Der Tagespiel (Német Szövetségi Köztársaság)
Teljes alkoholtilalom a rendőrségnél123
Die Volkspolizei (Német Demokratikus Köztársaság)
Hangszalag-szolgálat123
Tervszerű továbbképzés123
Differenciális a szabálysértőkkel szembeni intézkedéseknél119
Hatékonyabb bűnüldözés118
Szolgálatkezdők gyakorlatias képzése119
Financial Times (Anglia)
A büntetőpolitika várható alakulása Angliában126
Forum der Kriminalistik (Német Demokratikus Köztársaság)
A helyszíni krimináltechnikai munka elvei122
A népgazdaság és a társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények nyomozásának hatékonysága125
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Német Szövetségi Köztársaság)
A terrorizmus elleni törvényalkotás előrehaladása124
Az NSZK határvédelmi rendőrségének erősítése127
A biztonságot nyújtó rendszámtábláról124
Magántestőrök és rendőrök120
Frankfurter Rundschau (Német Szövetségi Köztársaság)
Az NSZK városai közül Frankfurt vezet a kriminalitásban127
In Slujba Patriei (Románia)123
Házasságok a törvény alóli felelősség kijátszására124
International Review of Criminal Policy (Anglia)
A nemzetközi erőszak, mint a bűnözés elleni harc speciális problémája126
Journal of Police Science and Administration (Egyesült Államok)
Íráshamisítás Telenote készülék segítségével122
Kriminalistik (Német Szövetségi Köztársaság)
Látnokok a nyomozás szolgálatában119
A biztonság, mint árucikk120
Orvosi halottszemle sé a "sötét mező" a rendkívüli haláleseteknél120
Hogyan kell a forgalmi viszonyoknak megfelelő sebességet értelmezni?121
Bizonyítás helyszíni nyomok alapján119
Kriminalisticky Sbornik (Csehszlovákia)
Az ismeretlen feladó megállapítása121
Néhány megjegyzés az operatív központok tevékenységéről116
A kriminalisztika alapjai című tankönyvről116
Jogos fegyverhasználat119
A szocialista országok pénze, mint bűncselekmény tárgya123
A pénzügyi-anyagi eszközökkel való visszaélések egyes formái117
La Stampa (Olaszország)
Kezdünk hozzászokni az erőszakhoz125
Le Monde (Franciaország)
Tovább nő a fiatalkorúak bűnzöse Franciaországban124
A bűncselekmények áldozatainak kártalanítása Franciaországban124
L'Osservatore Romano (Olaszország)
Az olasz büntető törvénykönyv módosítása121
A közrend érdekében127
Neue Justiz (Német Demokratikus Köztársaság)
A büntető eljárás hatékonyabbá tételéről120
Neue Zürcher Zeitung (Svájc)
Számítógép az erőszakos bűncselekmények felderítéséhez122
Vita a szövetségi biztonsági rendőrségről125
A szövetségi büntetőjog kodifikálása az Egyesült Államokban125
Newsweek (Egyesült Államok)
A terroristák az érdeklődés előterében)121
NIN (Jugoszlávia)
Amnesztiagondok124
Riasztókészülék betörők ellen117
A rendőrség működéséről124
A hangfelvétel mint bizonyíték119
Oggi (Olaszország)
A gyilkos arcmása az áldozat szemében121
Öffentliche Sicherheit (Ausztria)
Bizonyítási eszközként is használható berendezés a követési távolságok mérésére117
A dohányzás vezetés közben balesetveszély125
Panorama (Olaszország)
Az olasz rendőrséget korszerű munkaeszközökkel szerelik fel126
Pohranicnik (Csehszlovákia)
Műemléktolvajok és csempészek leleplezése120
Polizei Technik Verkehr (Német Szövetségi Köztársaság)
A követési távolság mérése125
A gépjárművek kényszerítő sebességcsökkentése127
Traffiphot a tilosba hajtók ellenőrzésére125
A pirosfénykamera prevenciós hatása122
Blendeautomatával ellátott tükörreflexes fényképezőgépek a közlekedésellenőrzés szolgálatában125
A kezdő járművezetők utánképzése125
Az éjjeli látástechnika alkalmazása125
Számítógép a járőrkocsiban126
A gépjárművezetés és a közlekedésbiztonság egyes kérdéseiről118
Police Review (Anglia)
A svéd, a nyugat-német és a brit rendőrség számítógépes rendszerének általános összehasonlítása124
Pravda (Szovjetunió)
A törvény ereje és a büntetőjog120
Pravna misl (Bulgária)
Az őrizetbe vétel jogi lényege123
Problemy Kriminalistyki (Lengyelország)
Az Informator Kryminlasistyczny a lodzi megyei rendőrkapitányság bűnügyi osztályának népszerű kiadványa120
A színes fényképezés szerepe a kriminalisztikában124
Revue Internationale de Police Criminelle (Interpol)
A Los Angeles-i rendőrség közkapcsolatok osztálya127
Scandinavian Studies in Criminology (Svédország)
Az argó mint a bűnöző közösségbe illeszkedés mutatója121
Sluzba MO (Lengyelország)
A társadalom részvétele a bűnözés megelőzésében122
Sociológia del Diritto (Olaszország)
A deviáns magatartás által kiváltott válaszok122
Süddeutsche Zeitung (Német Szövetségi Köztársaság)
Az NSZK bírái új terroristaellenes tövényeket sürgetnek123
Szocialiszticseszkaja Zakonnoszty (Szovjetunió)
Az igazságügyi könyvszakértői vizsgálatok megelőző tevékenységének formái119
A folytatólagosság, mint a bűntett minősítő jegye123
A visszaeső bűnözés megelőzésére alakított felügyeleti bizottságok munkájáról115
A statisztika és a törvénysértések megelőzése122
A szocialista országok nemzetközi tudományos gyakorlati konferenciája116
A bűnmegelőzés problémái egy új városban115
Szocialiszticseszko Pravo (Bulgária)
A csekély jelentőségű bűncselekmények néhány kérdéséről119
A Btk. 184. §-a szerinti szignalizációkról115
A fiatalkorú visszaesők Bulgáriában116
Az elítéltek sorsáról való gondoskodás büntetésük letöltése után118
A latens bűnözés mennyiségének mérési módszereiről123
A vádlott személyiségének orvosszakértői és lélektani vizsgálata117
Az erőszakos nemi közösülés minősítésének néhány problémája117
Szovjetszkoje Goszudarsztvo i Pravo (Szovjetunió)
Az egyéni bűnöző magatartás prognosztizálásának módszerei120
A szovjet törvényhozás humanizmusának új bizonyítéka118
A "társadalmi" és "biológiai" viszonyának kriminológiai vetülete123
A bűnmegelőzés elmélete114
A felelősség differenciálása114
A személyiség és a közrend115
A büntetőjogi útról való elterelésről117
A bizonyítékok elmélete a szovjet kriminalisztika tudományában115
A nyomozás során hozott határozatok megalapozottsága113
Szovjetszkaja Milicija (Szovjetunió)
Gépjármű-közlekedési laboratóriumok118
The Futurist (Anglia)
Bűnüldözés a jövő társadalmában123
The Guardian (Anglia)
Az ittas vezetés elleni jogszabályok kudarca Angliában121
A bűnözés hatékonysága124
The Observer (Anglia)
Rendőrfőtisztviselők korrupciós botránya Angliában122
The Police Journal (Anglia)
Vigyázat! Szippantók!124
A sussexi rendőrség és a diktalóg120
Sajtótájékoztatás a súlyosabb bűncselekményekről124
A statisztikai információról122
The Times (Anglia)
Veszélyes szabadságkorlátozások az új brit büntető törvénykönyvben123
Új Szó (Csehszlovákia)
Tennivalók Szlovákiában a cigányok bűnözése elleni harcban124
U. S. News World Report (Egyesült Államok)
A szervezett bűnözés elleni küzdelem az USA-ban125
Betiltják-e a hazugságvizsgáló készülék használatát?125
Vjesnik (Jugoszlávia)
Szabálysértési bíró vagy szabálysértési bíróság?126
Volksstimme (Ausztria)
A szexuális gyilkosságok kétharmada - a szakértők szerint - megakadályozható120
A közbiztonság Bécsben120
Vorwärts (Német Szövetségi Köztársaság)
Az állam biztonsága a rendőri létszám növelését követeli122
VVS Jugoszlávia (Jugoszlávia)
A nemi erőszak megítélése Jugoszláviában121
Zycie Gospordarcze (Lengyelország)
A számítógépek elleni bűncselekmények és a védekezés módjai118
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem