859.273

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Albumlapok Pósa Lajosnak

Fülszöveg

Pósa Lajos, a szelíd költő címmel 2006-ban jelent meg Praznovszky Mihály monográfiája a magyar gyermekirodalom első aranykorának - Benedek Elek mellett - legjelentősebb alkotójáról. A jeles irodalomtörténész munkája meggyőzőn igazolta | számomra ez a legnagyobb értéke hogy az egyes szegmenseit illetően mégoly megalapozottan bírálható pósai költészethez lehet jó szándékkal is közelíteni.
2007-ben megismerkedhettem Pósa Dezsővel, a költő nemesradnóti szobrának felállítását kezdeményező Bodon Lajos tanító által megnyitott Pósa Album akkori őrzőjével, akinek vendégszerető otthonában többször is tanulmányozhattam a becses relikviát. Praznovszky Mihály Pósa Lajos melletti józan kiállása és Dezső bácsi, majd leánya, Judit alkotó energiákat felszabadító barátsága új lendületet adott kutatásaimnak. E tevékenységem egyik eredménye ez a kötet, amelyben a radnóti szoborállítással kapcsolatban olvasható - másutt nem egykönnyen hozzáférhető - egykorú újságcikkek kivágatait a Pósa Album őrzi.
A... Tovább

Tartalom

Kun Miklós Jenő: Előszó 7
Pósa Judit: Pósa bácsi 8
Kovács János: Pósa Lajos költeményei 14
Praznovszky Mihály: Örök barát a Felvidékről: Mikszáth Kálmán 20
Kulinyi Zsigmond: „Tíz év alatt". Pósa Lajos könyve 26
Tömörkény István: Pósa Lajos 30
Vass Mátyás: A magyar gyermekköltészet korszakalkotója 34
Sztankó Béla: Apró emberek könyve 40
Kiss Áron: Még valami a gyermekújságokról 44
Sebestyénné Stetina Ilona: Pósa Lajos és a gyermekirodalom 48
Kun Miklós Jenő: Pósa Lajos a kisdednevelés szolgálatában 56
Tabódy Ida: „Édes Anyám" 72
Bródy Sándor: Egy parasztasszony meg a fia 74
Lőrinczy György: Szent nyomokon 78
Dingha Béla: A nótakirály életéből (Részlet) 84
Bakó Endre: Pósa Lajos debreceni diadalútja 88
Móra István: Pósa Lajosról 106
Nt. Pósa Lajos: A Pósa-ház érdekében 108
Herman Ottó: Pósa Lajosért 110
Móra Ferenc: Pósa Lajos 111
Móra Ferenc: Pósa bácsi Pécelen 112
Apró Ferenc: Pósa alakja Móra Ferenc tollán 114
Kosztolányi Dezső: Pósa Lajos 120
Kenyeres Elemér: Pósa Lajos a gyermekszobában és a kisdedóvóban 124
Feszty Árpádné: Pósa Lajos és asztala 136
Apró Ferenc: Hét országba' nincsen olyan cimbalmos - Lányi Géza emlékezete 142
Gyökössy Endre: A halhatatlan költő 148
Gyökössy Endre: Pósa Lajos és magyar mese megnemesítése 149
Győry Dezső: Pósa-szobor Gömörben 154
Győry Dezső: Egy szál virág a Pósa-szobor alá 155
Darkó István: Egy kisebbségi szobor talapzatára 158
Szombathy Viktor: A szoborrá lényegült gömöri fiú 160
Vass László: A jó palócok földjén 164
Harsányi István: Pósa Lajos ébresztése 168
Mács József: A pályatárs tisztelgése földije emléke előtt - Pósa Lajos gazdag hagyatéka 176
Bettes István: Pósa-paradoxon, avagy fürdővízzel a gyereket is...? 182
Bősze Ádám: Pósa Lajos költészete a zenében 186
Mikola Gyöngyi: Az olvasó kisgyermek 1 Pósa Lajos és Kosztolányi gyermek-képe 192
Kövesdi Károly: Kánoncsinálók - Pósa Lajos és utódai aktualitása 196
Kun Miklós Jenő: Zárósorok, avagy Pósa-projekt Bátkában 200
„A szerkesztő bácsi postájából" 201
A kötet szerzői és illusztrátorok 206
Köszönetnyilvánítás 208
A támogatók névsora 209
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem