Közel 6 000 kötet Sci-fi témakörben, 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A-Z angol

Gyakorlókönyv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Corvina Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 282 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Angol 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-13-5144-0
Kiadóra való feliratkozás

Fülszöveg

Az A-Z angol gyakorlókönyv sok száz nyelvtani feladatot tartalmazó feladatgyűjtemény, melyben hasznos gyakorlatokat található magának minden nyelvtanuló. A Gyakorlókönyvet azok forgathatják a legnagyobb haszonnal, akik ismerik és használják a Corvina népszerű kézikönyvét, a "KLM"-et, Kovács János, Lázár A. Péter és Marion Merrick angol nyelvtani lexikonát, hiszen a feladatok a KLM fejezeteihez kapcsolódnak. A Gyakorlókönyv azonban önállóan is használható, mert a szerzők minden egyes fejezet elején rövid Emlékeztetőben foglalták össze a KLM azonos szócikkeinek legfontosabb pontjait.
A Gyakorlókönyv nem csupán a KLM fejezeteit követi, hanem annak szellemét is: a magyar anyanyelvű tanulóknak szól, a két nyelv különbözőségeire és hasonlóságaira is épít. Követi a KLM-et abban is, hogy - mind az angol, mind a magyar - példamondatok forrása a természetes, beszélt nyelv. Átveszi a KLM újszerű nyelvtani terminusait, de a hagyományos elnevezések egyidejű megadásával továbbra is segíti az... Tovább

Tartalom

afraid
akár-, bár- szavak
aki
alapjelen
alapmúlt
and
aposztróf
általános alany: "az ember"
bár(csak)...!
be
birtokos eset
birtokos szerkezet
birtokos szerkezet különleges esetei
birtokos szerkezet főnév nélkül
brit és amerikai angol
can
célhatározás
could
csak
csaktöbbes főnevek
'csinál, készít, tesz'
dare
dátumok
de (igenbizony)!
do
a do funkcióige
duplakérdés
egyalakú segédigék
'egyre (inkább)' és 'minél..., annál...'
egymás
elég
elöljárók
elöljáró: hátuljáró
elöljáró nem rag-szerű használata
elöljárók és kötőszók
említőigék
eszköz és társ kifejezése
"én is, én sem"
érzék(szerv)i igék
felkiáltó kérdések
felkiáltójel
felszólítás és tagadása
felszólítás, kérés, tanács
feltételes mondatok
fokozás
funkcióige
függő beszéd
függő kérdés/kérés
get
gondolatjel
gyenge és összevont alak
hadd, hagy / enged
hasonlítás
határozókk helye
a have 5 típusa
have to
have-es igenév
helyesírás: nagybetű
helyesírás: toldalékok
helyhatározás
hiányos mondatok
hímnem/nőnem
'hogy'-os mondatok
idézőjel
idő: határozószóval
idő: elöljáróval
idő: mellékmondattal
az ige alakjai
ige(szám)-egyeztetés
igeidők
igeidő-kényes határozók
igenevek
igésítő igék
ilyen/olyan
inges alak
inges alak vagy to-igenév?
inges idők nemhasználata
inges jelen
inges múltidőmúlt
inges múlt
inges múltjelen
az is és a sem fajtái
it fajtái
a JELEN idői
a JÖVŐ idői
jövő a mondatban
kettesszám
kettőspont
kérdések
kérdés és tagadás közös vonásai
kérdőelemek
kérdőjel
kérdőszóból kötőszó
kötőjel
kötőszók
közlekedés, hírközlés nyelvtana
lefokozott kérdések
may
már/még (nem)
más(ik), más-
másként viselkedő igék és melléknevek
megszólítások
melléknevek furcsaságai
melléknév főnév nélkül
melléknévből határozószó
melléknévképzés
melléknévi igenév i: 'folyamatos'
melléknévi igenév ii: 'befejezett'
melléknévi igenév iii: -andó / -endő
mennyiségszók
mértékegységek
might
milyen
mind(en), egész, stb.
minden-névmások
modul-nyelv
mond, beszél, beszélget
mód és állapot
must
mutató névmások
a MÚLT idői
múlt alak, egyéb jelentés
múltimúlt (past perfect)
múltjelen (present perfect)
műveltetés
nagyon
népek, nemzetek nyelvtana
need
névelők
névelőfélék (determiners)
névmásegyeztetés
-ni végű igenév
nyomatékosítás/értelmi kiemelés
okhatározás
one főnévpótló
óra
ought to
passzív szerkezet
passzív jelentés, aktív alak
passzív alak - egyéb értelem
'per' jel használata
pont
pontosvessző
pont-pont-pont
pótlószók és -szerkezetek
pőreigenév (bare infinitive)
prefer
rather
rendhagyó főnevek
rendhagyó igék
részeshatárzás
rövidítések
rövid válasz, rövid mondat
saját
segédigék (auxiliaries)
segédigefélék
segédigepótlók
-self szavak
shall
should
some és any
some-, any-, no- szavak
a számok nyelvtana
számszerű- és nemszámszerű főnevek
személyes névmások
szokott
szóalkotás
szórend: főszabály
szórend: fordított
szórend: felborult
szótári nyelvtan
szubjektív határozók
tagadás
a tagadás furcsaságai
tagadás no-val, none-nal
tagadás not nélkül
tagadó-kérdő mondatok
tárgy
tárgyas ige tárgy nélkül
tárgyhatározó
tegezés, magázás, önözés
testrészek grammatikája
there: létezés kifejezése
time(s)
to-igenév
többesszám (főneveké)
többszavas igék
tud, képes
tulajdonnevek névelőhasználata
ugyan-szavak
ugye-utókérdés
used to
utó-jelző szerkezetek
utó-jelző mondatok (relative clauses)
van/nincs: határozatlan alany
-va/-ve végű ignenév
válik (valamivé)
vessző
viszontkrdés
visszhangkérdés
vonzatok
why?
will
would
zárójel
Megoldások225
Mutató281
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A-Z angol
Állapot:
1.300 Ft
910 ,-Ft 30
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A-Z angol A-Z angol A-Z angol A-Z angol A-Z angol

A borító egyik sarka megtört. A lapélek és néhány lap kissé foltos. Néhány oldalon bejegyzés található.

Állapot:
1.300 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba