A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ethnographia 1899. január-december

A Magyar Néprajzi Társaság és a M. Nemzeti Múzeum értesítője - X. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

Értekezések
Erdélyi Pál: A virágének257
Erdélyi Pál: A virágének337
Galgóczy János: A sumir kérdéshez352
Herman Ottó: A magyarság háza282
Herman Ottó: Zárszó380
Huszka József: «A magyarság háza»217
Huszka József: Még egyszer «A Magyarság Házáról»373
Katona Lajos: Az Akastyán-hegyről177
Krausz Sámuel: Néprajzi problémák az étkezésben270
Lehoczky Tivadar: Beregmegyei helynevek99
Mahler Ede: A szumer ősnép nemzetisége81
Sebestyén Gyula: Az avar-székely kapcsolat emlékei1
Semayer Vilibáld: A szlávság eredetének Niederle-féle elmélete185
Vikár Béla: Somogymegye népköltése25
Néprajzi leírások
Bellosits Bálint: Délvidéki babonák340
Bellosits Bálint: Délvidéki német babonák és szokások392
Harmath Lujza: Nyárádmenti székely népszokások44
Horger Antal: A hétfalusi csángók boricatánea106
Kovács Gyula: Eltótosodott magyarok Barsmegyében293
Kovács János: A kuruzsolás és varázsolás eszközei a szegedi boszorkányperekben34
Margalits Ede: Horvát népszokások és babonák Belovár-Kőrösmegyében124
Margalits Ede: Horvát népszokások és babonák Károly-város vidéken301
Máté Lajos: Lakodalmi szokások Hajdú-Nánáson223
Máté Lajos: Lakodalmi szokások Hajdú-Nánáson287
Mathaeidesz György: A Bács-Bodrog vármegyei tótok232
Dr. gróf Matuska Lászlóné: Román babonák297
Richter M. István: A csecsemő Német-Prónán és vidékén381
Tolnai Vilmos: Nagyfalusi (hontmegyei) babonák395
Zathureczky János: Vázlatok a liptói tótság néprajzából114
Irodalom
Kleinere Schriften von Reinhold Köhler324
Szongott Kristóf: A magyarhoni örmény családok genealogiája240
Dr. Temesváry Rezső: Előítéletek, népszokások és babonák a szülészet körében Magyarországon239
Gróf Teleki Pál: Korszakok az ázsiai felfedező utazások történetében129
A régi hazai ornamentikáról321
Hellebrandt Árpád: Néprajzi Könyvészet 1898-ban
Strausz Adolf: Die Donauländer I. évf. 3-5. füz.242
Katona Lajos: Michel Klimo: Contes et légendes de Hongrie63
Katona Lajos: Az «apokryph» mesék dolgában172
Bulc Tivadar: A mese általában, különös tekintettel a román népmese költészetére65
K. L.: Az ezeregy éj új francia fordítása325
Kőrösy József: A felviédk eltótosodása237
Munkácsi Bernát: Pongrácz Sándor: Tibet-magyar nyelvtanulmányok. Turáni nyelv és néptanulmányok55
A néptudomány mai állása s főbb módszertani elvei397
M. B.: Adolf Strauss: Die Donauländer I. évf. 1-2. füz.62
Lengyel Const. Mihály: Ruthénekről241
Huszka József: Magyar ornamentika126
Sebestyén Gyula: A Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi gyűjteménye314
Jastroy M.: The religion of Babylonia and Assyria130
Xántus János emlékezete131
A magyar néprajzi múzeum néprajzi gyűjteményei132
A Magyar kir. Mezőgazdasági Múzeum tájékoztató szakkatalogusa325
Kisebb közlések
Katona Lajos: Néprajzi adalékok Csokonai munkáiban163
Katona Lajos: Mária vakító szépsége165
Katona Lajos: Ha a Maros tinta volna165
M. B.: A honfoglaló vezérek vérszerződése254
M. B.: Kutyecz331
M. B.: A feketévé változott fehér holló331
M. J.: Volf György szláv kutatásai a külföldön413
Munkácsi Bernát: A magyar-ugor nyelvrokonság legelső említése249
Munkácsi Bernát: A «lengyel» népnév eredete251
Munkácsi Bernát: A honfoglalás-előtti magyar-szláv érintkezés bizonyítékaihoz352
T. V.: A tiszafáról414
Kitánczolták a világból333
Múzeumi ügyek
Semayer Vilibáld: Néprajz a németföldi múzeumokban (III. közl.)47
Zichy Jenő gróf: Ázsiai expeditióm néprajzi eredményei135
A Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának új vezetője54
A Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztálya54
Társulati ügyek
Jegyzőkönyvi kivonat az 1898. okt. 19-én tartott választmányi ülésről70
Az 1898. nov. 16-án tartott v. ü.72
Az 1898. decz. 21-én tartott v. ü.72
Az 1899. jan. 18-án tartott v. ü.74
Az 1899. márcz. 1-én tartott v. ü. 144
Az 1899. márcz. 17-én tarott v. ü.145
A Magyar Néprajzi Társaság 1899. márcz. 17-én tarott v. ü.145
Szalay Imre társelnök megnyitó beszéde146
Dr. Sebestyén Gyula főtitkár jelentése147
A Magyar Néprajzi Társaság pénztári kimutatása 1898. december 31-én154
A Magyar Néprajzi Társaság költségelőirányzata az 1899. évre156
Könyvtárosi jelentés158
Dr. Kuun Géza gróf elnök leköszöntő levele158
A rendes évi közgyűlés jegyzőkönyve160
Jegyzőkönyvi kivonat a M. Néprajzi Társaság 1899. ápril 19-én tarott felolvasó és választmányi üléséről410
Az 1899. máj 17-én tartott v. ü.411
Az 1899. szeptember 20-án tartott v. ü.412
A Magyar Néprajzi Társaság tagjegyzéke 1899-ben417
Néprajzi hírek
Wlassics miniszter a néptanítóknak75
A szentpétervári szláv néprajzi múzeum ügye76
Egy vidéki hirlap néprajzi pályázata76
A stockholmi ethnographiai múzeum79
A magyar stílusról77
A persa népdal78
Csodabogár78
A Zichy-expeditio kiállítása a M. Nemz. Múzeumban166
Jankó János előadása az osztjákokról168
Felhívás az Erdélyi nép- és tájrajzi kiállítás és a Kárpát-múzeum érdekében169
Felolvasás a Balaton vidékéről169
Bartalus István halála170
Az orientalisták XII. nemzetközi kongresszusa170
Lehmann műve magyarul171
A szalacsi halottlátó asszony171
Néprajzi és nyelvészeti tanulmányutak254
Vikár Béla előadása a finnekről255
Magyar-zsidó folklore255
Őstörténeti csendélet255
A garaboncziás diák hagyatéka256
Kérelem gyűjtőinkhez szentivánnapi népszokások leírása tárgyában256
Gróf Zichy Jenő múzeuma335
Kalotaszegi tanulmányút335
A segesvári Petőfi-ünnep335
A Magyar Néprajzi Társaság oklevelei336
A párisi vallástörténeti kongresszus336
A magyar díszítőstíl ügye415
Az árja népek eredetéről és elterjedéséről416
Kitüntetés416
Törvényszéki néprajz
Szemenke Rózsi fürdője77
A vén asszony orvossága79
A hullacsonkítók80
Átszurt szív334
A boszorkány334
Az oláhtyukosi boszorkány ellen334
Disznóvész ellen való védekezés415
Az «Ethnographia» I-X. évfolyamainak tartalom- és tárgymutatója427
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem