803.070

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Népművelés 1915. II. félév

Uj élet/Havi folyóirat a közművelődés és közoktatás köréből/X. évf VII.-XII. füzet

Előszó

Részlet:
"Aki Bergson eddigi munkáinak összbenyomásáról akar számot adni magának, filozófiája tendenciájáról, ígéreteiről és eredményeiről, a következő kép alakul ki benne:
Bergson elégedetlen a... Tovább

Tartalom

Tanulmányok és értekezések
Dr. Bárczy istván: A kultúra és a nő 793
Binét Stefánia: Kina mai kultúrája 833
Dr. Császár Elemér: kármán Mór ravatalánál 797
Gárdos Dezső: Megváltoztathatja- e a világháború tanításunk módszerét 573
Havadi Barnabás: A magyar filozófiáról 517
-Új Magyarország felé 713
Dr. Horváth Károly: A természetrajz tanítás feladata és célja 823, 905
-Honismeret 561, 678
Dr. Jacobi Gyula: A háború és a nőnevelés 655
Keleti Adolf: A tanulás és tanítás lélektanából 533
-Állampolgári nevelés Dániában 733
-A balkán-kérdés története 895
Kovács János: A gyakorlati pedagógiáról és egyik metafizikai mozzanatáról 541
Migray József: népek, nemzetek, kultúrák 532, 665
R. Fr. A német nyelv jövője a francia iskolákban 901
Répay Dániel: A berlini " Schule und Krieg" című kiállítás 661
Dr. Rózsa Dezső: A nemzet filozófiája és a világháború Wundt megvilágításában 525
-Kultúrkiállítások a háború után 886
- Schön József: A Himnusz tárgyalása a népiskola IV. osztályában 577
Dr. Sebestyén Károly: Essay tizenkét essayről 721, 799
Staindl Mátyás: Tanulók folyóiratai 570
Dr. Steiner Eszter: A jövő leánynevelése 752
Dr. Szelényi Ödön: " Az én" miniszteriuma 812
- Kant az örök békéről 892
Szoblovszky István: A gazdasági munka nevelő értéke 567
- A közgazdasági és a katonai nevelés kölcsönhatásai 903
Dr. Szokola Leó: Gyermekvédelmi közigazgatás és pedagógia 741
Dr. Tankó Béla: Berson filozófiája 505, 643
Dr. Zolnai Béla: A világháború költője 873
Külföldi szemle
Szabadban 584
Staindl M.: Franciaország elnéptelenedése 586
S. M.: Az iskola nemzetgazdasági jelentősége 588
A belseti mintaszerű iskolakertek 589
A vérszegénység befolyása a tanulók munkaképességére 590
S. M.: A munkaiskolai tanítás hatása a kezdő tanulók későbbi fejlődésére 591
Utmutató a gyermekek megfigyelésére a szülői házban 592
S. M.: A törökországi német iskolák 593
G. D.: Kerschensteiner a nyelvi és természettudományi képzésről 687
Horváth K.: A szülőföld a népiskolában 688
Dualizmus és az iskola K. 689
Dr. Gockler: A tanulóifjúság katonai nevelése 691
Keleti Adolf: Egy amerikai nevelő állam 756
Gárdos Dezső: Az amerikai új iskolarendszer 761
Horváth Károly: Biológiai kiállítás 763
G. D.: Goethe és Herbart 765
Gárdos Dezső: A társalgás mint tanítási módszer a Berthold Ottó-féle iskolában 767
Özv. Dr. Schiller bódogné: Az iskola a háború után 769
Gárdos Dezső: A németek iskolái külföldön 846
Staindl M.: a könyvtártan tanítása az amerikai tanítóképzőkben 848
My.: Pályaválasztási tanácsadás tudományos alapfokon 850
S.: Normális gyermekeknél előforduló szellemi rendellenességekről 851
S.: Elemi iskolai tanulók mulasztásai 853
Horváth K.: Iskoláink és a világpolitika 914
Közlemények
Berzeviczy Albert a nemzeti gyűlöletről és a világháborúról 595
Békeeszme a középkorban 596
Berlin iskolaügye a háború első félévében 598
A berlini iskolásgyermek szünidei szórakozása és a munkásság 598
A kereskedelmi iskolák és a háború 599
Ifjúsági fegyver k. 600
Gyermekek hadi nevelése 601
A francia ifjúság katonai kiképzése 602
Mit olvasnak a katonák a harctéren? 602
Egy hamburgi hadikórház könyvtára 603
A zürichi Pestalozzi- Társaság nyilvános könyvtára 603
mozgófényképes előadások, mint pályamutatók 603
Az éghajlattan tanítása 604
A humanisztikus gimnázium 604
A velencei német reálgimnázium 605
A lipcsei iskolamúzeum 605
Német és osztrák háborús pedagógia K. 692
Dr. Gockler: A háború káros hatása az ifjuságra 694
Kd.: A holland tanulók alkoholizmusa 695
My.: Az orosz könyvtárügy fejlődése 695
My.: Nemzetközi munka a háború alatt 696
A normális gyermek szellemi és testi fejlődéséről S. 697
A konstantinápolyi könyvtárak 770
A német továbbképző iskolák tanszemélyzete 771
Ujságolvasás a bécsi iskolákban 771
Az első bécsi erdei iskolai 772
Az egyetem és a középiskola kapcsolata (H. B.) 772
A háború és a munkaiskola 772
Belgiumi tanítók aknamunkája 772
A történetírás reformja Németországban (My.) 854
Lamprecht érdemei a gyermeklélektan körül S. 855
Továbbképzés a harctéren 856
Malebranche 856
Varsó tanügyi kiadásai 856
Nők a technikai főiskolákon 856
A Berlini szünidei játszóterek 857
Gyermekekre kötelező záróra 857
Karének az utcán 857
A német sikerek titka 857
A francia neveléstudományi irodalomrról s. M. 917
A német iskolák háborús kiállításának tanulságai 917
Ifjusági kultúra S. M. 918
Az osztrák nemzetiségek harca a középiskoláért 919
A németek nemzeti dalairól 920
Harc a német írás körül 920

Belföldi szemle
Dienes Károly: háborús gyermekrajzok kiállítása 606
néphangulat és az iskola 613
Kristóf Domonkos: Alkoholellenes oktatás 614
Keleti Adolf: A székesfőváros iskolái a háború alatt 698
Tanítók a tüdővész ellen 701
Kármán Mór. Dr. Gockler 773
A háború és a pedagógia Kd. 774
Polgármesterünk 858
A falusi tanító kiképzése Kd. 859
Horváth K.: A természettudomány szava a pályaválasztásban 860
A mozi a közművelődés és a nevelés szolgálatában Kd. 921
A fővárosi iskolák háborús kiállítása 923
A földrajztanítás érdekében 924
Közlemények
A háború és a gyemeki lélek 617
A magyar középiskolák a háborús iskolai évben 618
A háború és az irodalom 619
Hadi beszédfüzetek 619
Katonás nevelés 620
Tanító a világháborúban 621
Tanítóképzőintézeti tanárok és tanulók a háborúban 621
A francia középiskolák szelleme 622
A német asszony és a háború k. 622
fiatalkorúak védelme a háború alatt 623
Dandár Jancsi 623
Éjszakai menedékhely iskolás gyermek számára 624
A zenei nevelés reformja 624
Egy régi magyar pedagógusról 624
A gyermekek művészi kultúrája k. 703
Orosz iskolák k. 703
Belga népoktatás K. 704
Humanizmus és világháború K. 704
Baksay Sándor . K. 705
A fehér kenyér K. 705
Pedagógiai törekvések Magyarországon K. 705
A fővárosi könyvtár és a háború K. 706
Csendes munka 775
Művészet és testedzés 775
A székesfőváros nyári gyerekvédelme 776
Az óvónő a fertőző gyermekbetegségek elleni küzdelemben 776
A tanítójelöltek beszélőképessége 776
A fővárosi szünidei üdülőtelepekről 776
Claparéde gyermekpszichológiája 777
a Tanszermúzeum lapja 778
A gyermekkatona 778
Az egyetem dékánjának beszéde 779
Háborús gyermekmunka-kiállítás K. 780
A fővárosi polgári iskolák nö9vendékeinek mezei munkája k. 780
A Pedagógium háborús éve k. 780
Inter arma K. 781
Pestalozzi tanulmányok 782
A műemlékek gondozása és a háború 861
Női továbbképző tanfolyam 863
Wlassics Gyula a nők egyetemi képzéséről 863
Nők az egyetemen 863
Az iskola és a háború 864
háború és pedagógia 864
középiskoláink élete a háborúban 865
A középiskola reformja 865
A tanárképzés és tanárnevelés 865
Polgáriskolai közlöny 866
A legújabb kor ismertetése 867
Dr. Déri Ferenc búcsúja 925
Budapest kultúrájának vezetése 925
Claparéde Gyermekpszichológiájáról 926
Az országos Pedagógiai Könyvtár és Tanszermúzeum német nyelvű folyóirata 926
Az első egyeséges evangélikus tanterv Kd. 927
Az embertan munkaköre és feladatai 928
Nyelvfilozófia Kd. 928
Az analfabéta-statisztikákról 929
Az esztétikai kongresszus 930
A siketnéma, mint a közműveltség munkása 930
Pedagógiai regények 931
Hadbavonult tanárok 931
A gyógypedagógiai - képző reformja 931
Haditengerészeti életpályák 931
A középiskola és a háború 932
Nemzeti íróink a filmen 932
műremekek ismertetése a középiskolában 932
A magyar könyv 933
Mi lesz a háborrú után 933
De Gerando Anttonina 933
Oroszul tanuló tanító 934
Mesélj még anyuskám 934
Egy vidéki iskola háborús pedagógiája 934

A Pedagógiai Szemináriumból
A gyakorló és továbbképző tanfolyam megnyitása G. L. 783
Könyvek
Athenaeum Havadi Barnabás 938
Gáthy Barnáné: Auto-analitikus módszer. Vihár Kálmán 940
Göhrs- Lücke: Kriegsrechenbuch. Binét Stefánia 630
Haywang E.: 732 Rechenaufgaben 631
Husz Ödön: Gyakorlati bevezetés a biológiába Dr. Horváth K. 870
Kajlós Keller Imre: Dr. Böhm Károly élete és munkássága 625
Havadi Barnabás 625
Kárpáti aurél: Budai képeskönyv (My.) 791
Keleti Adolf: Pedagógiai tanulmányok. Gárdos Dezső 935
Kemsies: Lohn und strafe in der erziehung. Dr. Szabó Mózes 706
Kernné Nyári Mária: A nő és a háború k. 944
Knight- Jánosi: Az esztétika története Kd. 942
Kőrösi -Szabó. Az elemi népoktatás enciklopédiája
Kristóf Domonkos 629
Megjegyzés Havadi Barnabás könyvismertetése. Tankó Béla 789
Méry- Genévrier: Hygiene scolaire S. 631
Petrik: Magyar könyvészet 1901-1910. Kőhalmi Béla 942
Quint József: A testi élet ismertetése Dr. Gockler Lajos 628
Révai M.: A világháború végcélja 937
Seidl Róbert: Das Ziel der Erziehung vom Standpunkt der Sozial-Padagogik. Migray József 710
Urhegyi Alajos: Vezérkönyv a magyar nyelv tanításához
Vikár Kálmán . 868
Vajda Gyula: A háború költészete K. 788
Válasz. Havadi Barnabás 791
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Népművelés 1915. II. félév Népművelés 1915. II. félév Népművelés 1915. II. félév Népművelés 1915. II. félév Népművelés 1915. II. félév Népművelés 1915. II. félév Népművelés 1915. II. félév Népművelés 1915. II. félév Népművelés 1915. II. félév Népművelés 1915. II. félév Népművelés 1915. II. félév

Könyvtári könyv volt. A borító élei enyhén kopottak. A gerincen címke látható. A kötés javított. Az előzéklap hiányos. Néhány oldalon jelölés látható. Pár lap nedvességtől foltos. A lapok sérülékenyek.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
7.980 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba