A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kun Béla a kortársak szemével

Fülszöveg

Kun Béla születésének századik évfordulója alkalmából az MSZMP KB Párttörténeti Intézete munkatársai Petrák Katalin szerkesztésében olyan kötetet állítottak össze, amelyben több mint ötven kor- és harcostárs emlékezik Kun Bélára. A szerzők zöme találkozott vagy hosszabb-rövidebb ideig együtt dolgozott vele mint nagyvárai újságíróval, mint az első világháborús orosz fogolytáborokat járó agitátorral, az internacionalisták szemei és fegyveres harcaink egyik vezetőjével, a Magyarországi Tanácsköztársaság népbiztosával, a bécsi, majd a szovjetunióbeli magyar emigráció irányítójával, a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom, a Komintern kiemelkedő személyiségével.
A kötet nemcsak magyar, hanem szovjet, bolgár, jugoszláv, román harcostársaktól, sőt francia és angol kommunistáktól származó írásokat is tartalmaz, így Kun Béla munkásságát és egyéniségét élete legkülönbözőbb korszakaiban és nagyon sokoldalú megvilágításban láttatja az olvasóval.

Tartalom

Németh Károly: Előszó5
Szerkesztői bevezető11
Gárdos Mariska: Kolozsvár, Budapest15
Hegedűs Nándor: Kun Béla, mint fiatal újságíró29
Kovách Ernő: Találkozásaim Kun Bélával35
Dr. Münnich Ferenc: Hadifogság, forradalom40
Rabinovics József: Tomszk, 1917. év végén50
Kelemen Andor: A tomszki hadifoglyok mozgalma 1916-17-ben60
Mihályfalvy Pál: Emlékeim Kun Béláról64
Drabinka, Jelizaveta: Könnyű és nehéz, vidám és tragikus dolgokról73
Drobni, Franjo: Jugoszlávia Kommunista Pártjának megalapításáról86
Kovács János: Az első magyar kommunista pártiskola, Kreml, 191895
Hikádé Aladár: A KMP megalakulásának előzményeiről és a párt tevékenységének néhány mozzanatáról107
Vántus Károly: A KMP megalakulása előtti időkből114
Polák Károly: Pártmunkám a forradalomban118
Karikás Frigyes: A KMP hőskorából130
Vágó Béla: A Vörös Újság első számából132
Szántó Béla: Rohamlépésben a diktatúra felé137
Hirossik János: Utolsó nap a Gyűjtőben149
Rabinovics József: Hogyan alakult meg a Forradalmi Kormányzótanács?152
Dutka Ákos: Kun Bélára emlékezem158
Hajdú Pál: A kommunista sajtó a Tanácsköztársaság előtt és alatt161
Bihari Mihály: A Forradalmi Kormányzótanács ülésein172
Rácz László: Viharok sodrában (részletek)179
Jász Dezső: Az újszászi beszéd187
Banéth Jenő: A forradalom lemezet190
Cristescu, Gheorghe: Kun Béla köldötte Bukarestben192
Hidas Antal: Filmkockák199
Landler Erzsébet: Találkozásaim Kun Bélával és családjával206
Gábor Mózes: Kun Bélával Németországban213
Sarlai Sándor: Találkozásaim Bécsben Kun Bélával216
Bakó Emil: A Krímben Kun Bélával219
Bugyonnij, Szemjon Mihaljovics: Barátunk, Kun Béla222
Dán István: Emlékeim Kun Béláról225
Grandilejvszki, Nyikolaj Szergejevics: Találkozásom Kun Bélával a jekatyerinburgi kommunisták klubjában234
Milcsakov, Alekszandr: Kun Béla és a Komszomol240
Löwi Gyula: Adalékok a Szovjet-Oroszországi Magyar Vörösparancsnokképző Iskolák történetéhez (1919-22)244
Stern Dezső: Ismeretségem és találkozásaim Kun Bélával246
Vas Zoltán: A KIMSZ szervezése az első kongresszus időszakában255
Köves Lajos: Amíg az ember él.. (részletek)273
Gábor Andor: "Kun Bélával szeretnék beszélni " (Két látogatás a bécsi rendőrminisztériumban)279
Illés Béla: Kun Béla tanácsokat ad281
Gatov, Alekszandr: Beszélgetés Kun Bélával288
Tamás Aladár: Beszélgetések Karikás Frigyessel - Kun Béláról (részletek)291
Kis Zsigmondné Hajdú Ilona: Hogyan lettem Kun Béla munkatársa?300
Sinkó Ervin: Naplórészletek304
Szenekina, Olga: Néhány oldal Kun Béláról316
Illyés Gyula: Szónok az éjben319
Iljuhov, Nyikolaj Kirilovics: Kun Béláról327
Apró Antalné Kovács Klára: A Nemzetközi Lenin Iskolán331
Kopcsev, Borisz Dikov: Kun Béla az emlékezetemben (1928-30)343
Ivocsuk, Mihail Trifonovics: Találkozásaim Kun Béla elvtárssal A Moszkvai Társadalomtudományi és Közgazdasági Állami Könyvkiadóban végzett munkám kapcsán (1936-37)346
Volfszon, V.M.: Emlékeim Kun Béláról354
Geskov (Grozdanov), Martin Dimitrov: A bolgár kommunisták barátja (1934-36)358
Dr. Pollacsek László: Emlékezés Kun Bélára362
Kun Béláné: Ami a memoárból kimaradt366
Kun Miklós: Apám dolgozószobája384
Pothornik József: Az 1928-as losonci bányászkonferencia395
Rothstein, Andrew: Kun Béla cikkeinek angol nyelvű kiadása399
Duclos, Jacques: Kun Béla emléke404
Névmutató415
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kun Béla a kortársak szemével Kun Béla a kortársak szemével

A védőborító enyhén elszíneződött, kopott.

Állapot:
1.300 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba