926.969

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 1975. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata/XXII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.512 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Cikkek
A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusa297
Augustinovics Mária: A hosszú távú növekedés néhány tényezője a magyar gazdaságban (1950-1990)14
Bárány Borbála:
Szakolczai György: A termelés reális költségei és az árszintproblémák (I. rész)1291
Bárány Borbála:
Szakolczai György: A termelés reális költségei és az árszintproblémák (II. rész)1406
Barta Judit:
Rédey Aranka: Életszínvonal-politika az 1956 novemberétől 1960 végéig terjedő időszak gazdaságpolitikájában1377
Bauer Tamás: A vállalatok ellentmondásos helyzete a magyar gazdasági mechanizmusban725
Becsky György:
Izikné Hedri Gabriella: A tőkés monetáris rendszer és a nyugat-európai integrációs folyamat összefüggései216
Berend Iván: A bruházási rendszer90
Bognár József: Új tényezők a nemzetközi gazdasági kapcsolatok rendszerében183
Cravero Róbert:
Fekete György:
Iván Pál: A munkaerő-állomány szakképzettségi és iskolázottsági struktúrájának tervezett átalakulása 1970-1985 között301
Csató Katalin: A fogyasztási struktúra szerepe Francois Qesnay újratermelési elméletében (A "Tableau économique" alapján)610
Csikós-Nagy Béla: Adalékok az inflációelmélethez564
Csizmadiáné Székely Magda: A gazdasági kooperációk hatása a szocialista termelési viszonyok fejlődésére az iparosodó mezőgazdaságban153
Csizmadiáné Székely Magda: Mezőgazdaságunk 30 éve435
David Davidov: A társadalmi termelés jelenlegi fejlődése és a szocialista gazdasági szervezetek új vonásai70
Deák Andrea: A vállalatok beruházási döntési lehetőségeiről97
Emil Divila: Az agrár-ipari komplexum111
Erdős Péter: A forgalmi költségek és az adók közti analógiáról694
Esze Zsuzsa: Gazdaságpolitika és külkereskedelem, 1957-19601262
Fekete Ferenc: Az iparosodó mezőgazdasági ágazatok eszközellátásának problémái122
Fekete György:
Cravero Róbert:
Iván Pál: A munkaerő-állomány szakképzettségi és iskolázottsági struktúrájának tervezett alakulása 1970-1985 között301
Ferge Zsuzsa: Társadalompolitika, szociálpolitika és a központosított újraelosztás típusai709
O. A. Figueroa: A szocialista együttműködés szerepe Kuba gazdasági fejlődésében1044
Francia László:
Véghelyi József: A lakás- és kommunális ellátás településenkénti arányainak alakulása a IV. ötéves terv időszakában1140
Friss István: A Közgazdaságtudományi Intézet 20 éve és a gazdaságpolitikai kutatás3
Friss István: Bevezetés a gazdaságpolitika tanulmányozásába1249
Ganczer Sándor: A Magyar Népköztársaság a Komplex Program megvalósításának útján1054
G. Georgiev: A szocialista gazdasági integráció - a fejlett szocialista társadalom építésének fontos tényezője a Bolgár Népköztársaságban1030
Glattfelder Péter:
Vágújhelyi Pál: Kalkuláció és árképzés a számítástechnikai szolgáltatásoknál1158
Gönczi Iván: A technikai haladás hatása mezőgazdaságunk üzemi rendszerére230
Gyenes Antal: A termelőerők és a termelési viszonyok összhangja a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben314
Hagelmayer István: A monetáris arany felhalmozása a mai tőkés világpiacon364
Hagelmayer István: A külső infláció és a cserearányromlás belső hatásai809
Hegedűs Miklós: A gazdaságpolitika és a struktúrapolitika összefüggései31
Hegedűs Miklós: Struktúrapolitikai törekvések és realizálásuk az 1957-1960 közötti időszakban1275
Hoch Róbert: Tézisek a hosszú távú életszínvonal-politikáról50
Hoós János: A gazdasági struktúra változtatásának néhány kérdése38
Horacek Gábor: Világgazdasági változások - szerszámgépipari fejlesztés1440
Horváth László: Participáció, üzemi demokrácia463
Huszár István: Három évtized néhány tanulságáról681
Huszár Józsefné:
Mandel Miklós: A beruházási rendszer működésének néhány tapasztalata1387
N. Inozemcev: A KGST-országok népgazdasági tervei koordinációjának néhány sajátossága napjainkban1019
Iván Pál:
Cravero Róbert:
Fekete György: A munkaerő-állomány szakképzettségi és iskolázottsági struktúrájának tervezett alakulása 1970-1985 között301
Izikné Hedrik Gabriella:
Becsky György: A tőkés monetáris rendszer és a nyugat-európai integrációs folyamat összefüggései216
Kelen Zsuzsa: A klasszikus ciklusmechanizmusok módosulása az állammonopolista kapitalizmusban332
Kiss Tibor: A nemzetközi munkamegosztás szerepe a strukturális fejlődésben43
Kiss Tibor: Nemzetközi tervezési együttműködés a KGST-ben736
Z. Knyzjak: A nemzetközi tervezés elemei a gazdasági fejlesztés nemzeti terveiben1026
Kovács János: Az életszínvonal-tervezés konzisztenciafeltételei60
Kőszegi Gyula: Közúthálózatunk és a közlekedési költségek584
Kunvári Árpád: Tisztajövedelem-elvonás, árképzés és megtérülési lehetőségek1125
Lengyel László: A gazdaságpolitika és a szociálipolitika összefüggéseiről64
Mandel Miklós:
Huszár Józsefné: A beruházási rendszer működésének néhány tapasztalata1387
Molnárné Venyijge Júlia: A foglalkoztatott munkaerő struktúrája és a gazdaság446
Mosóczy Róbert: Gazdasági együttműködésünk fejlesztése a KGST-országokkal912
Nagy Márta: A vállalati készletgazdálkodás szabályozása479
Németh Károly: Gazdasági építőmunkánk feladatai553
Nyerges János: Az Európai Biztonsági és Együttműködési értekezlet gazdasági következményei1121
Nyers Rezső: Megnyitó beszéd2
Nyilas József: A szellemi termékek nemzetközi forgalmának elvi kérdései348
Pető Márton: A beruházások műszaki hatékonyságának értékelése835
K. Peuser: A szocialista gazdasági integrációval kapcsolatos intézkedési tervek tapasztalatai az NDK-ban4062
Pilling András: Az önálló vállalati gazdálkodás anyagi feltételeinek alakulása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben1426
Rédey Aranka:
Barta Judit: Életszínvonal-politika az 1956 novemberétől 1960 végéig terjedő időszak gazdaságpolitkájában1377
Rimler Judit: Egyszerű módszer a ráfordítások mennyiségi és minőségi hatásának szétválasztására az aggregált termelési függvényben597
Román Zoltán: A vállalati keretk megvonása78
Schmidt Ádám: A gazdaságpolitika mint rendszer24
Z. Sedivy: A Csehszlovák Szocialista Köztársaság népgazdaságának alapvető fejlődési iránya és tervkoordinációja a KGST-országokkal az 1980-ig terjedő időszakra1037
Simon Kálmán:
Tóth Miklós: Ásványianyag-vagyonunkról1396
Sinkovics Alfréd: Hosszú távú vállalati árstratégia243
Tadeusz Sivek: Az agrár-ipari komplexum fejlődésének alakulása és a lenini szövetkezeti terv elveinek aktualitása135
Soós Károly Attila: A beruházások ingadozásának okai a magyar gazdaságban104
Sós József: A lakosság fogyasztása és a kiskereskedelmi forgalom a IV. ötéves tervidőszakban868
Stark Antal: Iparfejlesztésünk három évtizede425
Stuber Ervin: A tőkés termelési viszonyok és a tudományos-technikai forradalom néhány összefüggése899
Szakolczai György:
Bárány Borbála: A termelés reális költségei és az árszintproblémák (I. rész)1291
Szakolczai György:
Bárány Borbála: A termelés reális költségei és az árszintproblémák (II. rész)1406
Tallós György: A bankhitelezés és a vállalatközi hitelkapcsolatok egyes összefüggéseiről849
Tardos Márton: Tőkés világpiaci árváltozások 1973-1974-ben és hatásuk a magyar külkereskedelemre822
Tardos Márton: Vállalati önállóság és központi irányítás85
Vello Tarmisto: A kis- és középvállalatok szerepe a népgazdaságban169
Timár Mátyás: Adalékok a munkásosztály életkörülményeinek alakításához140
Tóth A. Ernő:
Simon Kálmán: Ásványinyersanyag-vagyonunkról1396
Vági Gábor: "Mit ér" egy község? "Mit ér" egy megye? (A tanácsi fejlesztések intézményi szerkezetéről)882
Vargha László: Horizontális integráció a növénytermesztésben148
Vágújhelyi Pál:
Glattfelder Péter: Kalkuláció és árképzés a számítástechnikai szolgáltatásoknál1158
Véghelyi József:
Francia László: A lakás- és kommunális ellátás településenkénti arányainak alakulása a IV. ötéves terv időszakában1140
Vékás István: Érdek, beruházás, hatékonyság az állami gazdaságokban576
Hermann Wirsig: Az iparszerű termelésre való áttérés problémái az NDK mezőgazdaságában129
Vita
Árva László: Helytelenül idézett sorok254
Belvaracz János: A tulajdon mint történelmi kategória1312
Csillag István: A "megosztott" termelési viszonyok elméletéhez754
Fülöp Sándor: Merev lineáris-törzskari szervezet - antihumánus vezetés?395
Gergely István: Külső infláció - gazdasági tisztánlátás és aktív cserearány-politika1452
Kárpáti Pál:
Noszkay Erzsébet: "Az iparvállalati vezetés problémái" cikkünk vitájához1065
Kopátsy Sándor: A konvertibilitásról619
Köves Pál: A fogyasztói gondolkodás "indexesítése" és a jövedelemrugalmasság1471
Köves Pál: A jövedelemrugalmasság és a reálbérindex kapcsolatáról382
Laki Mihály: Versenyhelyzet és vállalati termékszerkezet507
Moharos József: Néhány megjegyzés a "szocialista kistermelés"-hez1182
Nemes László: Néhány gondolat a termelési viszonyokról folyó vitához934
Radnóti Éva: Pesszimista-e a fogyasztó? Kritérium-e egy indexnél a pesszimizmus?1475
Sinkovics Alfréd: Törvényszerű-e a piac fejlődése a szocializmusban?633
Szabó Kálmán: A tulajdon és az elsajátítás kérdéséhez491
Tóth A. Ernő: Kisegítő gazdaságok Budapesten és környékén1466
Vági Ferenc: Milyen hatást tulajdoníthatunk a termelőszövetkezetek adóztatásának?922
Vörös Gyula: A "piaci szocializmus" védelmezése ellen1171
Szemle
Ádám György: Új lehetőségek és alternatívák a harmadik világ számára510
Almási István:
Lada Lajos: Agrártevékenységünk és a külkereskedelem1211
Henryk Cholaj: Lengyelország agrárpolitikájának új távlatai és a szocializmus építése falun958
Farkas Györgyné: Az SDR első öt éve a tőkés valutarendszerben515
Hidasi Gábor: Kína gazdasága az 1970-es évek közepén és fejlődésének perspektívái1330
Nacso Papazov: A tudományos-technikai fejlődés - a bolgár gazdasági élet gyorsított ütemű fejlődésének döntő tényezője964
Papp József: Az európai KGST-országok gazdasági fejlődésének tendenciái 1974-ben és az 1975. év tervszámai1196
Alimpij Tipko: A kooperáció és az agrár-ipari integráció fejlődése az Ukrán SZSZK-ban954
Vági Ferencné: A francia tervezés néhány időszerű kérdése260
Viszt Erzsébet: A munkaerő szakmai mobilitása769
Wiesel Iván: Magyarország legdinamikusabb iparága - a vegyipar944
Tudományos tájékoztató
A Közgazdaságtudományi Intézet jubileumi ülésszaka273
B. A.: A KGST-tagállamok közgazdaságtudományi, tervgazdasági folyóiratai küldötteinek prágai tanácskozása234
Balázsky Sándor:
Sivák József:
Bíró András:
Berács József:
Forgács Csaba:
Gábor R. István: Tudományos ülésszak a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen1077
Bíró András:
Kiss Ferenc:
Pálovics Béláné: XIV. közgazdász vándorgyűlés1353
Dániel Zsuzsa: A nemzeti jövedelem- és nemzetivagyon-kutatással foglalkozó nemzetközi szervezet (IARIW) XIV. konferenciájáról
Fekete György: Integráció a mezőgazdaság és a népgazdaság más ágai között779
Gergely István:
Szabó Gábor: A Nemzetközi Állampénzügyi Intézet XXX. kongresszusáról527
i. s.: Az MTA Közgazdaságtudományi Bizottságának 1975. február 6-i ülése534
i. s. - i. gy.: Az MTA Közgazdaságtudományi Bizottságának 1975. április 28-i ülése971
Kozma János:
Martin Pelzer: A szocialista gazdasági integráció irányítási mechanizmusa tökéletesítésének problémái975
Okruczky Katalin: Doktori fokozat védése1097
S. A.: Kerekasztal megbeszélés "Az iparvállalati vezetés problémái" témában folyó vitáról1220
Scitovsky Tibor: Jövedelem és boldogság1477
Sinkovics Alfréd: A szocialista ipari termelés irányításának szervezésével kapcsolatos, Jerevánban tartott KGST-konferenciáról980
Folyóiratszemle
Az éhség a világon409
Egyiptom538
Infláció és a mai kapitalizmus782
Ki éli túl a recessziót?540
Nagy-Britannia válságban989
A. Bacsurin: A gazdaság tervszerű irányítása és a termelés koncentrációja1359
J. A. Barrett: A sürgős létesítmények és feladatok megvalósításának irányítása668
G. L. Bach: Infláció - Ki nyer, és ki veszít?284
Siegfried Bullinger: Tőkekivitel mint a külföldiek foglalkoztatásának alternatívája665
L. Danyilov:
A. Kohova: A munkaerő felszabadításának szabályozása az állami vállalatokban986
N. S. Dorfman: Ki fog fizetni a környezetvédelemért:1492
Rolf Espenhain:
Herbert Meissner: Polgári szocializmuskritika és a polgári politikai gazdaságtan1489
Ezio Ganonica: A szakszervezetek és a "teljesítményi társadalom"286
Wolfgang Glomb: Az európai gazdasági és valutaintegráció1362
Josef Goldmann: A csehszlovák gazdaság a hetvenes években984
Dan Grindea: A nemzeti jövedelem alakulása Romániában667
W. W. Heller: Mi a jó a közgazdaságtanban?1233
Manfred Holthus:
Georg. Koopman: Multinacionális vállalatok az EGK-ban786
Ruth Johnston: A munkával való elégedettség és a bérarányok1365
A. Kapusztyin: A szocialista életmód gazdasági aspektusai1230
H. Kleinewefers: A monetaristák és a fiskalisták ellentétei1360
E. Konavalov: A maoisták gazdaságpolitikájának lényege és fő irányai282
Emil Kung: Területi tervezés, tulajdon és gazdasági rend407
Sz. Kuzmin: Multinacionális kooperációk és integráció a harmadik világban1232
Georges Lasserre: Az önigazgatás eszméi Franciaországban és néhány ezzel kapcsolatos gazdasági probléma1235
Lucjan Pietras: A politikai gazdaságtan néhány módszertani problémájához1488
Józef Pinkowski: A kezdeményező egységek tapasztalatai és feladatai784
A. Polesszkij: Varga Jenő irodalmi örökségéről281
J. Poszpelova: Az ipar és a mezőgazdaság közötti kapcsolatok új formái406
Wiktor Rutkowksi: A foglalkoztatottak képzettségi-szakmai struktúráját alakító tényezők988
M. E. Salveson: A stratégiai management411
P. A. Samuelson: Az Egyesült Államok és a recesszió992
M. Szkrazsinszkij: A nem termelő szféra fejlődésének jelentősége és problémái a jelenlegi időszakban536
N. Szkripka: A diverzifikáció mint a termelés és tőke koncentrációjának formája1487
A. Szmirnov: A szociális tervezés lényegi kérdései535
Josua Werner: "Általános gazdaságpolitika" és az "új politikai gazdaságtan"991
Bernard Taylor: Stratégiai levelezés az erőforrásokért669
P. Zavjanov: Világkereskedelem és szabványosítás664
Horst Zimmermann: Nyílt és rejtett stagfláció1363
Szakirodalmi tájékoztató
Népesedéspolitika - a világ népességi problémái (Koncz Gábor)1105
Dr. Benke István: Érdek és ösztönzés (Szeben Éva)1101
Berényi József: Bérrendszer és bérszerkezet Magyarországon és Ausztriában (Radnóti Éva)1110
E. J. Bregel: A polgári gazdaságtan új irányzatai és a mai kapitalizmus (Szántó Györgyné)413
Csete László:
Szabó Ferenc:
Tóth Bertalan: A tervszerű szabályozás élelmiszer-gazdasági tapasztalatai (Ferenczi Tibor)1367
Falusné Szikra Katalin: A terelékenység és hajtóerő (Forgács Katalin)994
Jan Frackiewicz: A munka szervezése és vezetése (Noszkay Erzsébet)288
J. K. Galbraith: Közgazdaságtan és a társadalmi cél (Zelkó Lajos)788
Hajtó Aurél:
Terplán Kornél: A dinamikus termelésirányítás modulrendszere (Papp Endre)799
Kápolnai Iván: A holland gazdasági tervezés kérdései (Sándor Anna)1002
Dr. Kerékgyártó György: A KGST-országok tudományos-műszaki együttműködése (Devics József)542
Ju. F. Kormnov: A KGST-országok termelési szakosítása és kooperációja (Udvarhelyi László)998
M. B. Mazanova: A Szovjetunió népgazdaságának területi arányai (Antal Zoltán - Wirth Gyula91108
N. Nyekraszov: A szovjet gazdaság területi szervezése (Wirth Gyula)672
Szita János: Az összeurópai gazdasági együttműködés távlatai (Simai Mihály)1494
A szerkesztőség postájából
Beck Tamás: Megjegyzés Kopátsy Sándor: "A konvertibilitásról" című cikkéhez1238
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem