A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A-Z angol nyelvtan

Lexikon

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Corvina Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 875 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Angol 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-13-4447-9

Tartalom

Szócikkek
afraid1
akár-, bár- szavak2
aki5
alapjelen7
alapmúlt13
and17
aposztróf19
általános alany: "az ember"20
bár(csak)...!22
be23
birtokos eset25
birtokos szerkezet29
birtokos szerkezet különleges esetei31
birtokos szerkezet főnév nélkül36
brit és amerikai angol39
can42
célhatározás45
could48
csak51
csaktöbbes főnevek54
'csinál, készít, tesz'58
dare61
dátumok62
de (igen/bizony)!65
do 67
a do funkcióige68
duplakérdés71
egyalakú segédigék73
'egyre (inkább)' és 'minél..., annál...'78
egymás80
elég81
elöljárók84
elöljáró: hátuljáró87
elöljáró nem rag-szerű használata90
elöljárók és kötőszók92
említőigék95
eszköz és társ kifejezése99
"én is, én sem"102
érzék(szerv)i igék104
felkiáltó kérdések110
felkiáltójel113
felszólítás és tagadása114
felszólítás, kérés, tanács118
feltételes mondatok120
fokozás137
funkcióige142
függő beszéd146
függő kérdés/kérés157
get162
gondolatjel164
gyenge és összevont alak165
hadd, hagy/enged173
hasonlítás175
határozók helye178
a have 5 típusa182
have to185
have-es igenév187
helyesírás: nagybetű197
helyesírás: toldalékok198
helyhatározás202
hiányos mondatok206
hímnem/nőnem209
'hogy'-os mondatok212
idézőjel218
idő: határozószóval219
idő: elöljáróval222
idő: mellékmondattal227
az ige alakjai231
ige(szám)-egyeztetés233
igeidők238
igeidő-kényes határozók242
igenevek246
igésítő igék248
ilyen/olyan252
inges alak255
inges alak vagy to-igenév?262
inges idők nem-használata267
inges jelen272
inges múltimúlt277
inges múlt279
inges múltjelen283
az is és a sem fajtái286
it fajtái289
a JELEN idői293
a JÖVŐ idői297
jövő a múltban308
kettesszám311
kettőspont314
kérdések315
kérdés és tagadás közös vonásai322
kérdőelemek326
kérdőjel332
kérdőszóból kötőszó333
kötőjel336
kötőszók338
közlekedés, hírközlés nyelvtana343
lefokozott kérdések348
may350
már/még (nem)353
más(ik), más-356
másként viselkedő igék és melléknevek358
megszólítások362
melléknevek furcsaságai365
melléknevek főnév nélkül368
melléknévből határozószó370
melléknévképzés373
melléknévi igenév I: "folyamatos"378
melléknévi igenév II: "befejezett"381
melléknévi igenév III: -andó/endő385
mennyiségszók387
mértékegységek390
might394
milyen396
mind(en), egész, stb400
'minden' - névmások405
modul-nyelv408
mond, beszél, beszélget412
mód és állapot415
must418
mutató névmások422
a MÚLT idői425
múlt alak - egyéb jelentés433
múltimúlt436
múltjelen439
műveltetés445
nagyon452
népek, nemzetek nyelvtana455
need458
névelők461
névelőfélék472
névmásegyeztetés474
'-ni' végű igenév479
nyomatékosítás / értelmi kiemelés482
okhatározás486
one (főnévpótló)488
óra490
ought to492
passzív szerkezet495
passzív jelentés - aktív alak508
passzív alak - egyéb értelem511
'per' jel513
pont használata514
pontosvessző515
pont-pont-pont516
pótlószók és -szerkezetek517
pőreigenév520
prefer523
rather525
rendhagyó főnevek528
rendhagyó igék532
részeshatározás536
rövidítések nyelvtana542
rövid válasz, rövid mondat545
saját550
segédigék551
segédigefélék555
segédigepótlók560
-self szavak563
shall566
should568
some és any574
some-, any-, no- szavak579
számok nyelvtana581
számszerű és nemszámszerű főnevek589
személyes névmások595
szokott600
szóalkotás602
szórend: főszabály610
szórend: fordított612
szórend: felborult614
szótári nyelvtan617
szubjektív határozók622
tagadás625
tagadás furcsaságai630
tagadás no-val, none-nal633
tagadás not nélkül638
tagadó-kérdő mondatok640
tárgy642
tárgyas ige tárgy nélkül645
tárgyhatározó648
tegezés - magázás/önözés653
testrészek grammatikája655
there: létezés kifejezése658
time(s)661
to-igenév663
többesszám (főnvekeé)668
többszavas igék671
tud, képes678
tulajdonnevek névelőhasználata681
ugyan- szavak685
ugye utókérdés687
used to 692
utó-jelző szerkezetek694
utó-jelző mondatok703
van/nincs: határozatlan alany711
-va/-ve végű igenév714
válik (valamivé)720
vessző használata724
viszontkérdés727
visszhang-kérdések729
vonzatok731
why?735
will736
would739
zárójel743
Táblázatok, listák745
Mutató841
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A-Z angol nyelvtan

Könyvtári könyv volt.

A példány ISBN-száma: 963-13-4244-1

Állapot: Közepes
4.180 Ft
3.340 ,-Ft 20
27 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A-Z angol nyelvtan A-Z angol nyelvtan A-Z angol nyelvtan A-Z angol nyelvtan

A gerinc és a borító sarkai enyhén sérültek. Az előzéklapon ex-libris címke található.

Állapot:
4.180 ,-Ft
33 pont kapható
Kosárba