A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gazdasági fejlődés és tervezés

Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

Előszó7
Bródy András: A hosszabb távú tervezés egy matematikai modelljéről11
A javasolt modell és számítás11
A modell rövid leírása13
Mit adhat a modell?15
A modell javasolt mérete, adatszükséglete és az alapszámítás18
A további kutatásokról21
A technika változása és a beruházások22
A modell zártságának oldása23
A modell külkereskedelem-politikai hasznosítása25
Simon György: Optimális tervezés reflektroprogramozással27
A reflektorprogramozás alapeljárása29
Az alapeljárás általános esetben41
Módosított eljárás44
A közös erőforrások kezelése44
A módosított eljárás feladatrendszere47
Általános reflektorprogramozás49
A reflektorelv lényege és alkalmazása49
Területi elhelyezés és szállítási program52
Horváth József: Az egyenletes növekedés problémája a Kalecki-féle növekedési modell alapján60
Kiinduló megjegyzések61
Beruházás és növekedési ütem63
Egyenletes növekedés68
A népgazdaság átállása az egyenletes növekedésre78
Összefoglaló megjegyzések87
Martos Béla: Tegnapi és mai ideák a matematikai programozásban90
Kompakt, konvex és poliédrikus megengedett halmazok92
A korlátozó feltételek. Félig folytonosság, kvázikonvexitás és kvázimonotonitás96
A függvények kvázikonvexitásának és konvexitásának gazdasági interpretációja101
A célfüggvény és a programozási módszerek103
Virág Ildikó: Az optimális felhalmozási hányad problémájához108
A véges időhorizont esete110
Az első modell (A tőkehatékonysági tényező időben állandó)110
A második modell (A tőkehatékonysági tényező időben változik)115
A d(t)= e(-lambda*t-edik hatványon) diszkontfüggvény vizsgálata121
A harmadik modell121
Az általános d(t) diszkontfüggvény125
A negyedik modell125
Az eredmények értelmezése és összefoglalása134
Tényi György: Egyéni érdek és kollektív döntés137
Bevezetés137
A döntésfüggvény létezésének problémája143
Közvetlen és közvetett döntésfüggvények149
Schmidtné Kigyóssy Éva: A szakképzés társadalmi ráfordításainak néhány kérdése154
Az oktatásgazdaságosság kritériumáról154
A szakképzési ráfordítások alapmodellje161
A szakemberképzés teljes ráfordításai165
A szakképzési tevékenységgel kibővített optimalizálási modell sémája172
Függelék177
Adatforrások és számítási módszerek177
Kovács János: Tervezési modell az iskolarendszer beiskolázási előirányzataira188
Bevezetés188
A modell190
Az algoritmus20
Az új iteráció előkészítése2210
A szakember-utánpótlási szükséglet kiszámítása a távlati munkaerőszükséglet és a bázisév szakemberállományának ismeretében211
Hoch Róbert - Kovács Ilona: A jövedelemváltozások és a fogyasztói árváltozások hatása a keresletre215
A kereseti modell néhány problémája215
A fogyasztói modell220
A hagyományos fogyasztói függvény220
A módosított jövedelemváltozó és a módosított árváltozó223
A jövedelem- és árhelyzet együttes modellje238
A fejenknéti fogyasztás teljes modellje239
Ördög Miklós: Néhány dinamikus keresetkutatási módszer247
A dinamikus vizsgálatról általában247
A jövedelemhatás dinamikus vizsgálata250
Az árváltozás dinamikus hatása252
A kereslet-kínálat egyensúlyának feltétele a várakozás figyelembevételével254
Kísérlet néhány ismert dinamikus keresleti függvény általánosítására256
Irving Fisher módszere256
Houthakker és Taylor függvénye257
A Bergstrom-modell259
Nerlove-modell260
Koyck modellje261
Kísérlet egyváltozós keresleti függvény konstruálásának több időszak várakozásainak figyelembevételével262
Kísérlet a kereslet-kínálat egyensúlyi feltételeinek meghatározására264
Kiegészítő megjegyzések265
Schmidt Ádám: A költségvetési egyensúly és népgazdasági egyensúly összefüggésének egyes kérdései269
A költségvetési egyensúly270
A költségvetési egyensúly fogalmához270
Egyensúly és fejlesztés274
A költségvetési egyensúly megítélése276
A népgazdasági egyensúly280
A vizsgálat célkitűzése280
A népgazdasági egyensúly fogalmához281
A népgazdasági egyensúly tartalma284
Az egyensúly egyes időproblémái288
Egyensúly és egyensúlyhiány290
Múltbeli és jövőbeli pénzügyi egyensúly292
A költségvetési egyensúly és a népgazdasági egyensúly összefüggése295
Az államháztartás a népgazdaságban295
A két fő összetevő egyenlegváltozásai299
Az egyensúlyváltozatok a valóságban302
Néhány következtetés304
Molnár Ferenc: Szakaszosság és ciklikusság az Egyesült Államok gazdasági fejlődésében (1947-1966)309
A termelés alakulása309
A termelés szakaszosságának okai és sajátosságai313
A beruházások hatékonyságának szerepe a növekedési ütem alakulásában324
A ciklikus mozgások érvényesülése327
A fontosabb keresletfajták hányadának szerepe a végtermékben334
Cukor György: Az iparfejlesztési stratégia néhány problémája a fejlődő országokban341
Kisipar és gyáripar341
A kisipar és gyáripari szervezet hatékonysága az erőforrások felhasználásában344
Munkaigényes és tőkeigényes technológia348
A közbeeső (intermediate) technológia351
Importhelyettesítés és exportfejlesztés357
A dinamikus ipari export lehetőségéről365
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Gazdasági fejlődés és tervezés Gazdasági fejlődés és tervezés Gazdasági fejlődés és tervezés

Néhány oldalon ceruzás aláhúzások, jelölések találhatóak.

Állapot:
2.940 Ft
1.470 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Gazdasági fejlődés és tervezés Gazdasági fejlődés és tervezés

Könyvtári könyv volt. A borító kissé kopott.

Állapot: Közepes
2.940 Ft
2.350 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Gazdasági fejlődés és tervezés
Állapot:
2.940 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba