Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi Közlemények 2010/1-4.

A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata/134. évfolyam 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Földrajzi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 484 oldal
Sorozatcím: Földrajzi Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal és ábrákkal. Angol nyelvű összefoglalókkal. Az 1. és 2. szám 800, a 3. és 4. szám 900 példányban jelent meg. Összevont tartalomjegyzék-melléklettel.

Előszó

Bevezetés

Földünk arid-szemiarid területeiről a globális légköri rendszerhez kapcsolódó szelek évente több milliárd tonna port emelnek fel és szállítanak el, akár hatalmas távolságokra is... Tovább

Tartalom

Tartalom
Előszó - Dávid Lóránt 113
Értekezések / Studies
Aubert Antal - Jónás-Berki Mónika - Pirisi Gábor - Trócsányi András: A kultúra és a turizmus
szerepe Pécs funkcionális és strukturális átalakulásában / The role of culture and tourism
in the functional and structural renewal of Pécs 329
Borsos Árpád: Filmföldrajz, az új tudományterület? / Geography of film - a new discipline? 419
Bottlik Zsolt: Az etnikai térfolyamatok háttere Bosznia-Hercegovinában / Backgrounds of ethnic
geographical processes in Bosnia-Herzegovina 443
Czigány Szabolcs - Pirkhoffer Ervin - Balassa Bettina - Bugya Titusz - Bötkös Tamás
- Gyenizse Péter - Nagyváradi László - Lóczy Dénes - Geresdi István: Villámárvíz mint
természeti veszélyforrás a Dél-Dunántúlon / Flash floods as a natural hazard in Southern
Transdanubia 281
Füle László - Korcsog Attila - Nádasi Tamás - Paál Gábor: Természeti kincsünk - tényszerűen az ásványvizekről / Our natural treasure - facts about mineral waters 147
Győri Dániel - Szabó Szabolcs: Fejezetek Nógrád megye gyümölcstermesztéséből / Chapters to the fruit production of Nógrád county
Gyuris Ferenc: Kína iparának átalakulása a gazdasági reform évtizedeiben / The transformation of Chinese industry during the decades of the economic reform 217
Jankó Ferenc - Móricz Norbert - Pappné Vancsó Judit: Klímaváltozás: tudományos viták
és a társadalomföldrajz feladatai / Climate change: controversies in science and the objectives of human geography 405
Jámbor Áron: Hömpölyök - óriás kavicsok - előfordulása a hazai pleisztocén folyóvízi
képződményekben / Boulders in the pleistocene fluvial deposits of Hungary 159
Karácsonyi Dávid - Kincses Áron: Az elvándorlás hatása a kárpátaljai magyarság helyzetére / The effect of immigration on the situation of Transcarpathian Hungárián population 31
Konrád Gyula - Sebe Krisztina - Halász Amadé - Halmai Ákos: A Délkelet-Dunántúl földtani
fejlődéstörténete - recens analógiák / The major phases in the geological evolution of
South-East Transdanubia and their recent analogues 251
Kozma Gábor: A sport szerepe az önkormányzatok marketing tevékenységében / The role of Sport in the marketing activities of local governments 431
Kőszegi Margit: Az öregedő társadalom etnikai földrajzi jellegzetességei Bulgáriában a 21. század küszöbén / The ethnic geographical features of population ageing in Bulgaria at the beginning of the 21st century 15
Lábó Eszter - Geresdi István: A felhők szerepe az éghajlatváltozásban / Clouds and climate change 115
Makra László - Sümeghy Zoltán: Magyarországi városok és megyék osztályozása infrastrukturális
és környezeti indikátorok alapján / Classification of Hungarian cities and counties
based on infrastructural and environmental indicators 203
Malatyinszki Szilárd: A települések emberi erőforrásának mérése / Vleasuring the Settlements human resources 45
Meusburger, Peter - Probáld Ferenc: Magyar diákok a Heidelbergi Egyetemen - a kulturális
kölcsönhatás történeti és földrajzi tényezői / Hungarian students in Heidelberg: historical and geographical aspects of the cultural interaction 59
Mihályi Krisztián - Szabó József - Gucsik Arnold - Hargitai Henrik - Keresztúri Ákos
- Bérczi Szaniszló - Nagy Szabolcs: Vízhálózat-vizsgálatok földi meteoritkrátereken Drainage
pattern investigations in terrestrial impact Structures 129
Pap Norbert - Reményi Péter - Végh Andor: Új állam a Balkánon: a Republika Srpska New state in the Balkans: The Republika Srpska 313
Prodán Tímea Hajnal: A Balfi-blokk felszínformáinak eredetéről / About the oriain of landforms of Balf Block ; 393
Szabó György - Angyal Anikó - Csikós Anett - Bessenyei Éva - Tóth Eszter - Kiss Péter
- Szabó Szilárd: A talajvíz szennyezettségének vizsgálata alföldi településeken / Investigation of the groundwater pollution in lowland settlements 173
Tóth Géza - Dávid Lóránt - Bujdosó Zoltán: A hazai folyók által érintett települések társadalmi-gazdasági vizsgálata / Socio-economic review of settlements located on riverbanks 189
Varga Gábor - Kovács János - Radvánszky Bertalan - Kovács István Péter: A kozármislenyi
feltárás faunaleletei / Faunal finds from the Kozármisleny excavation 267
Varga György: Gondolatok a porviharok és a klimatikus környezeti folyamatok összefüggéseiről /
On the relationships between dust storms and climatic processes 1
Veress Márton: A magyarországi eltemetett és rejtett karsztos térszínek felszínfejlődése /
Development of cryptokarstic and latent karstic surfaces in hungary 373
Wilhelm Zoltán - Rudl József - R. Bank Klára - Gálosi-Kovács Bernadett - Benovics Gábor
- Déri Iván - Piszter Gergely: Területi különbségek vizsgálata Indiában / The survey of spatial disparities in India 299
Kisebb közlemények / Short papers
Kis Domokos Dániel: A vadászok szerepe a magyar természetvédelem kezdetén / The role
of hunters in early nature conservation in Hungary 89
Vita
Egy fura történet... - Szőkéné Rónai Klára 343
Műhely
A ceglédi inga - Tűri László 95
Szemle
A térkép megjelölésének előzményei magyarul és idegen nyelven - Gercsák Gábor 97
Társasági élet
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Választmányának 2010. március 25-i üléséről
- Erőss Ágnes 231
Főtitkári jelentés - Michalkó Gábor 347
A Magyar Földrajzi Társaság számviteli beszámolója a 2009. évről - Katona Józsefné 352
A Felügyelőbizottság jelentése a Magyar Földrajzi Társaság 2009. évi gazdasági és pénzügyi
tevékenységéről - Ütőné Visi Judit 353
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 63. Vándorgyűléséről és 134. Közgyűléséről - Gyenizse Péter - Piszter Gergő 354
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 63. Vándorgyűlését követő szlovéniai tanulmányútról
- Kesselyák Péter 357
Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 134. Közgyűlésén 362
Állásfoglalás a földrajzoktatásról 463
VIII. Nemzetközi Földrajzi Olimpia 468
A magyar földrajztudomány elismerése az Európai Akadémián 468
Krónika
Beszámoló a Német Geográfus Nap (Deutscher Geographentag) kongresszusról - Pfening Viola 101
Beszámoló a Magyar Földrajzi Múzeum 2009. évi rendezvényeiről - Mácsai Anetta 103
Dusek László 70 éves - Berta Bálint 105
Tóth József 70 éves - Dövényi Zoltán 106
Jáki Katalin 65 éves - Szörényiné Kukorelli Irén 107
Pintér Zoltán 65 éves - Horváth Gergely 108
A földrajztudomány és az oktatás kapcsolata - Pajtókné Tari Ilona - Horváth Gergely 232
Beszámoló az Amerikai Földrajzi Társaság 2010. évi összejöveteléről - Kiss Éva 235
Országos angol nyelvű földrajzi tanulmányi verseny 2009/2010 - Gyüre Judit-Trócsányi András 238
70 éves az ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéke - Vidéki Imre-Szabó Szabolcs 239
Balogh Béla András 85 éves - Hanusz Árpád 240
Juhász Árpád 75 éves - Gábris Gyula 241
Szegedi Nándor 70 éves - Próbáld Ferenc 242
Vörösmartiné Tajti Erzsébet (1925-2009) - Schweitzer Ferenc 242
Személyi kitüntetés 243
Enyedi György 80 éves - Tímár Judit 365
Bodnár László 70 éves - Pajtókné Tari Ilona 366
Golobics Pál 70 éves - Pap Norbert 367
Károssy Csaba 65 éves - Puskás János 368
Süli-Zakar István 65 éves - Radics Zsolt , 368
Stefanovits Pál 90 éves - Papp Sándor 469
Lettrich Edit 85 éves - Becsei József 470
Zoltán Zoltán 75 éves - Rétvári László 471
Szabó József 70 éves - Lóki József
Hajdú Lajos (1941-2010)- Frisnyák Sándor 473
Tatai Zoltán (1928-2010) - Vidéki Imre 474
Emlékezés Cholnoky Jenőre születésének 140. és halálának 70. évfordulója alkalmából
- Szabó József 475
Irodalom
Budai Tamás-Gyalog László (szerk.): Magyarország földtani atlasza országjáróknak - Horváth Gergely 109
Jankó Ferenc-Tóth Imre: Változó erővonalak Nyugat-Pannóniában - Történelmi és földrajzi esszé - Győri Róbert 110
Jánosi Csaba- Péter Éva (szerk.): Székelyföld borvizei - Boros László 244
Michalkó Gábor: Boldogító utazás. A turizmus és az életminőség kapcsolatának magyarországi vonatkozásai - Jankó Ferenc 371
Kiss Éva: Területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után - Molnár Ernő 479
Tátrai Patrik: Az etnikai térszerkezet változásai a történeti Szatmárban - Gyapay Borbála 481
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földrajzi Közlemények 2010/1-4. Földrajzi Közlemények 2010/1-4. Földrajzi Közlemények 2010/1-4. Földrajzi Közlemények 2010/1-4. Földrajzi Közlemények 2010/1-4. Földrajzi Közlemények 2010/1-4.
Állapot:
4.180 ,-Ft
33 pont kapható
Kosárba