A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kémikusok Lapja 1980. január-december

A Magyar Kémikusok Egyesülete mint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége tagjának lapja/XXXV. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Kémikusok Egyesülete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 648 oldal
Sorozatcím: Magyar Kémikusok Lapja
Kötetszám: 35
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

Ambrus Árpád: A növényvédőszer-maradékok kromatográfiás meghatározási módszerei és a fejlődés várható irána544
Ángyán János - Bánhegyi György - Kajtár Márton - Kiss Árpád István: Benzodiazepin-származékok aktivitásának elméleti számítása307
Árgyelán János - Horváth Géza - Kotsis Levente - Szánya Tibor - Szolcsányi Pál: Zártterű kromatográfiás eljárások580
Arnold Miklós - Veress Gábor - Paulik Jenő - Paulik Ferenc: Néhány észrevétel az Arrhenius egyenlet alkalmazásához507
Bakos Miklós: Mechanikai és anyagátadási műveletek84
Barátossy Jenő: Szerkezeti anyagok (Beszámoló az 1980. évi ACHEMÁ-ról)99
Bartha László - Deák Gyula - Kántor István - Péchy László: Motorolaj-adalékok optimális összetételének megállapítására alkalmas módszer613
Beszámoló az 1980. évi Erdey László-díjak átadásáról244
Bezegh András - Veress gábor: A kalibrációs egyenes statisztikai jellemzése198
Boksay Zoltán: A budapesti vegyészképzés új tantervéről és annak hátteréről157
Albert Alekszejevics Bolotov - Vladilen Mitrofanovics Türtüsnüj: Nagy szódatartalmú aluminátlúgoldatok bepárlásának apparatív megoldása57
Bruckner Győző (1900-1980)481
Búzás Ferenc - Gulyás Kiss Árpád: A nyomdaipari formakészítés korszerűsítésének kapcsolódása fotokémiai iparhoz457
Csikós Rezső: Tudományos kutatás (Beszámoló az 1980. évi ACHEMÁ-ról)66
Doleschall Gábor: Heterociklusos vegyületek felhasználása a szerves szintézisekben247
Domokos László: A faktoranalízis alkalmazása az analitikai kémiában233
Egyesületi hírek9
Évfordulónaptár, 198041
Farkas Margit - Markos Judit - Szepesváry Pál - Bartha István - Szalontai Gábor - Simon Zoltán: Számítógépes analitikai rendszer (ASSINGER) szerves vegyületek szerkezetének meghatározására605
Fonyó Zsolt - Rév Endre: Különböző hierarchiaszintű modellek egységes kezelése jel-folyam gráfok segítségével295
Frank Ildikó - Veress Gábor - Pungor Ernő: Az információelmélet alkalmazása az analitikai kémiában205
Fritsch Sándor - Veress Gábor: Átlapoló görbék felbontása179
Wolfgang Fritsch - Preisich Miklós: Az Európai Kémikus Egyesületek Szövetségének 10 éve373
Gánóczy József: Hőtechnikai és keverős készülékek, gépelemek88
Gergely András - Papp Ottó - Szász György - Vámos József - Bacsa György: Új eljárás a neomicin-B és -C oszlopkromatográfiás-spektropolarimetriás vizsgálatára287
Gruber Lajos - Temesváriné Major Eszter: Sztereospecifikus és sztereoszelektív regiospecifikus és regioszelektív reakciók357
Gulyás Tibor - Gulyásné Hende Bernadett - Jakucska András: Vegyipari berendezések belső korróziójának ellenőrzése ultrahangos falvastagságméréssel381
Gyökhegyi László - Vértes Ervin: Ipari reaktor térfogatának és egyéb főméreteinek meghatározása méretnöveléssel reakciókinetikai adatokból13
Győrfiné Búzási Anna - Vass Lajos: Az EMG 666 típusú programozható kalkulátor alkalmazása az optikai emissziós spektrográfiában587
Dr. Haskó Lajos (1890-1979)317
Henger Károly - Kiss Éva: A harmadlagos (felületaktív anyagos) kőolajtermelés fenomenológiai modellezése állandó sugarú kapillárisban362
Hódossy Lajos - László Antal - Wilde György: Megbízhatósági vizsgálatok a Péti Nitrogénművek üzemeiben114
Horváth Amanda - Bozsai Gábor - Szabados Mária - Károlyi Erzsébet - Szabó Mária: A talaj nehézfém-szennyezettségének vizsgálata ólomkohó környezetében135
Horváth Emese - Pataki Károly - Ormós Zoltán: Szemcsék bevonása II.119
Horváth Géza: Membráneljárások476
Horváth Imre: A szennyvíztisztítás technológiai műveleteinek számítása I.291
Horváth Lajos - Pannonhalmi Miklós: A mosószerfoszfátok és az eutrofizáció485
Inczédy János: Fourier transzformáció alkalmazása a kémiai analitikában226
Isaszegi Józsefné: Az alakfelismerés, mint az analitikai jelértelmezés korszerű módszerei187
Jakob Károly - Török Ernő - Fehér Pál: A hazai gázolajok érzékenysége a hidegfelhasználási tulajdonságokat javító adalékokkal szemben537
Kántor Tibor - Bezúr László - Pungor Ernő - Fodor Péter - Nagy-Balogh Judit - Heincz György: Ezüst, arany- és nikkelrétegek vastagságának meghatározása lézer mikropróbás-lángatomabszorpciós módszerrel266
Károly Gabriella - Sebestyén Lászlóné - Györfi László: XAD polimergyanta alkalmazása felszíni vizek peszticidtartalmának extrakciójára338
Kelemen György: Desztillációs oszlopok terhelési lehetőségeinek vizsgálata számítógép segítségével261
Keszler József - Ambró Irén: Laboratóriumi technika (Beszámoló az 1980. évi ACHEMÁ-ról)93
Kindl Ervin - Szekeres Gábor: Általános ismertetés (Beszámoló az 1980. évi ACHEMÁ-ról)61
Kindl Ervin - Szekeres Gábor: Irodalom és oktatási segédeszközök (Beszámoló az 1980. évi ACHEMÁ-ról)103
Kiss Magda - Losonczi Béla - Morgós Jenő - Rusznák István - Haklits István: Ioncserélő gyantákkal katalizált észteresítési reakciók gyakorlati kérdései401
Klug Ottó: A konduktometria és oszcillometria újabb fejlődése406
Komócsi Sándor - Szilágyi Jenő - Kaszab István - Hőgye Irma: Félüzemi számítógép-fermentor rendszer kiépítése a BIOGAL Gyógyszergyárban560
Kotsis Levente: Nyomáslengetéses adszorpciós gázszeparáció egyensúlyi és kinetikai kérdései643
Kovács Erzsébet - Orosz Mária: Keveréktakarmányok vastartalmának spektrofotometriás vizsgálata28
Kovács János: A szerves vegyipar nyersanyagforrásai a jövőben129
Kováts Gábor: Vegyipari eljárások (Beszámoló az 1980. évi ACHEMÁ-ról)63
Lengyel Tamás: Beszámoló a 4. Ioncserélő Szimpóziumról525
Lenin szerepe a Szovjetunió vegyiparának fejlődésében594
Liptay György: A termikus analízis helyzete és fejlődésének irányai napjainkban141
B. Lohr - W. Schwab: Újabb eredmények az olefin-üzemi csőkemencék fejlesztésében552
Lónyai Miklós - Raisz Iván: Átlapoló kromatográfias csúcsok mennyiségi kiértékelése419
Lőke Máté: A kőolajfeldolgozás automatizálásának újabb irányai637
Dr. Lőrinc Andor (1908-1980)593
Macsali Károly - Nagypataki Gyula - Szigel Ferenc: Intenzifikálás az aromásgyártásban516
A Magyar Kémikusok Egyesületének 1980. évi belföldi és nemzetközi részvételű nagyrendezvényei44
Mezei Tibor - Budai Zoltán - Lay Lászlóné: Új módszer helyettesített fenil-propándiol származékok aminosav-észtereinek előállítására334
Nagy Iván: Az automatizálás és a vegyipar fejlesztése576
Náray-Szabó Gábor: Számítógépes tudományos tájékoztatás600
Néder Frigyes: A magyar fotokémia ipar kialakulása, tevékenysége és jelenlegi helyzete425
Ötvös András: Vegyipari üzemek megbízhatósága és hatékonyságának növelése495
Paál Zoltán: Katalitikus problémák a szén kémiai feldolgozásánál520
Paczolay Gyula: Az első magyar főiskolai kémiai tankönyv és szerzője, Tarczy Lajos570
Pallai Iván: A mikroelektronika és a számítástechnika alkalmazása (Beszámoló az 1980. évi ACHEMÁ-ról)71
Pallai Iván: Az automatizált vegyipari műszaki tervezés oktatása533
Pataki Károly - Horváth Emese - Ormós Zoltán: Szemcsék bevonása I.32
Pécs Miklós - Nyeste László: A xantán előállítása és felhasználása I.396
Pécs Miklós - Nyeste László: A xantán előállítása és felhasználása II.468
Dr. Polinszky Károly: A Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola 100 éves jubileuma369
Ifj. Pungor Ernő - Szigeti László - Kurucz Imre - Nyeste László: Input output ekvivalens dénamikus modellek alkalmazása fermentációs rendszer irányítására324
Radó Aurél: A színes kidolgozó laboratóriumok hazai fejlesztésének néhány kérdése432
Rajnai Kálmán: Antidótumok a növényvédelemben28
Rónay Dezső: Beszámoló a "Korrózió a talajban" III. nemzetközi szimpóziumról633
Sámsoni Zoltán - Pintér Géza: Integrátor analóg kijelzésű atomabszorpciós spektrofotométerhez223
Schay Géza 80 éves169
Schneider Gyula: Újabb eredmények a gyógyászatilag hatásos sztereoidok kutatásában148
Sevella Béla - Nyeste László: Fermentációs rendszerek matematikai modellezése II. Struktúra nélküli modellek20
Simig Gyula: Gyökanionokon át, láncreakcióval végbemenő nukleofil szubsztitúciós (SRM1) reakciók347
Dr. Simon Pál: A vegyipar fejlesztésének eredményei az V. ötéves tervben és a további feladatok1
Sokorai István - Horváth József - Nagypataki Gyula: A petrolkémia továbbfejlesztése a Dunai Kőolajipari Vállalatnál625
Somló György: A kémia a természettudomány álkulcsa10
Somló György: Entrópia, univerzum, élet, társadalom319
Szabó László: Szintetikus polimerek alkalmazása a szerves szintézisben46
Szabó Zoltán: Környezetvédelem, biztonságtechnika (Beszámoló az 1980. évi ACHEMÁ-ról)78
Szalontai Gábor - Simon Zoltán - Csapó Zoltán - Farkas Margit - Pfeifer Gyula: Szerkezetmeghatározás számítógép segítségével389
Szánya Tibor - Arányi László - Szolcsányi Pál - Csörge Tibor: Ioncserés paraméteres szivattyúzás526
Szekeres Gábor: Beszámoló a KGST-országok vegyipari lapszerkesztőinek 2. értekezletéről414
Szepesváry Pál - Farkas Margit: Minőségi analitikai következtetések algoritmizálása193
Szolcsányi Pál: A termikus műveletek újabb fejlődési irányai344
Szondy Tamás: Segít-e a mai kvantumkémia a gyakorló vegyésznek?214
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: 100 éve született Bodrossi Lajos, a kémia kiváló oktatója és művelője39
Tarján Klára - Gyenis János - Friedler Ferenc: Összetett vegyipari rendszerek műveleti egységei számítási sorrendjének meghatározása490
Tímár Lajos - Csermely Zoltán - Bácskai Sándor: Tányéros szétválasztó oszlopok számításának tervezése rendszerszintű szimuláló programmal376
Tőke László - Szabó Gábor Tamás: A fázis-transzfer katalízis303
Szűcs Miklós - Kiss Péterné: Mosatlan fotográfiai emulziók előállítása inert zselatinnal440
Vajda Ferenc: Atomabszorpciós spektrometria illékony hidridek alkalmazásával503
Varga Károly: Reakciókinetikai paraméterek számítógépes meghatározása mérési eredményekből I.618
Veress Gábor - Pungor Ernő: Analitikai kémiai rendszerek170
Vitán Gábor: Orvostechnikai célokra alkalmas, árammal terhelhető ezüst/ezüst-klorid elektródokra vonatkozó vizsgálatok276
Wanda Leyko - Grzegorz Bartosz: A szuperoxid dizmutáz szerkezete, funkciója és biológiai szerepe563
Weltherné Sándor Mária: Boránok a szerves kémiában - az 1979. évi kémiai Nobel-díj kapcsán329
Werner György: Az ezüstalapú színes fotóeljárások fejlődése447
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem