Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Struktúrák, Szervezetek, Stratégiák 1996/1-4.

Ipargazdasági Szemle - XXVII. évfolyam 1-4. szám/Az MTA Ipar- és Vállalatgazdaság-kutató Intézet folyóirata/A VI. Ipar- és vállalatgazdasági konferencia szekció-előadásai - Budapest, 1996. június 12-13.

Előszó

E kötet az 1996. június 12-13-ra kitűzött VI. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia szekció-előadásait tartalmazza. Az MTA Ipargazdasági Bizottsága ezzel az 1972-ben indított rendezvénysorozattal... Tovább

Tartalom

1-3. kötet:
IPARPOLITIKA ÉS GAZDASÁGPOLITIKA
Szira Tamás: Gazdaságpolitikai dilemmák az iparban 9
Nagy Aladár: A vállalkozások fejlesztésének stabilizációs előfeltételei 15
Berkó Lilli: Új nemzetközi tendenciák az iparpolitikában 22
Mosóczy Róbert: A magyar ipari lobby szerepe 30
IPARPOLITIKA ÉS KÜLGAZDASÁG
Török Ádám: A stratégiai szövetségek és a magyar működőtőke-import 35
Botos Balázs: Beruházás- és importösztönzés a magyar iparpolitikában 45
Viszt Erzsébet: Az ipari export alakulása 51
Bonifert Donát: A kis- és középvállalatok külpiacra jutása: problémák,
a továbblépés feltételei 55
REGIONÁLIS ÉS TULAJDONOSI SZERKEZET
Tatai Zoltán: Az ipar területi szerkezetének alakulása az 1980-as évek végétől 61
Ványai Judit: Ipari foglalkoztatás és regionális fejlődés 68
Illés Mária: Privatizációs módszerek és jövedelmezőségi perspektívák 76
Szabó Márta: A tulajdonosi szerkezet változásának hatása a magyar
vállalatok finanszírozási politikájára 85
STRUKTURÁLIS ALKALMAZKODÁS
Dezsériné Major Mária: A csőd- és felszámolási eljárások hatása
a jogi személyiségű ipari szervezetekre 92
Vékás István: Pénzügyi közvetítők és piacuk a magyar gazdaságban 101
Nóvák Tamás - Szanyi Miklós: A tevékenységleépítés szerepe
a magyar gazdaság átalakításában 110
Szalavetz Andrea: Vállalati alkalmazkodás a textilruházati iparban 120
A VÁLLALATI SIKER FORRÁSAI
Angyal Ádám: A sikergyártás természete 128
Kovács József: Herend: tradíció és versenyképesség 133
Várhegyi Miklós: 1995 - a siker éve a Tiszai Vegyi Kombinatban 140
VEZETÉS, VEZETÉSI KULTÚRA
Borgulya Istvánné: A vállalati kultúra mint sikertényező 148
Barakonyi Károly: A vállalati kultúra megváltoztatása 157
Bencsik Andrea - Lázár Marianna: A vállalati kultúra és szervezetfejlesztés
hatása az emberi megbízhatóságra 170
Boda Dorottya: A munkavállalói tulajdon érdekképviselete 182
VERSENYKÉPESSÉG, TERMELÉKENYSÉG
Chikán Attila: Versenyben a világgal - a magyar mikroszféra
versenyképességének elemzése 190
Swaan, Wim: Az emberi és szervezeti képességek szerepe
a magyar gazdaság versenyképességében 196
Hamar Judit: A magyar ipar versenyképessége nemzetközi összehasonlításban 203
Virág Miklós - Hajdú Ottó-Jávor László: A magyar gazdaság szakágazatainak
pénzügyi mutatórendszeren alapuló minősítése 213
Vincze Éva: Termelékenység és versenyképesség a magyar iparban 226
Veresegyházy Róbert: A termelékenységnövelés lehetőségei Magyarországon
-japán megközelítésben 233
Parányi György: A minőségi színvonal és a minőség költsége, hozama 239
Kirilly Tamás - Nádasdi Ferenc: A nemzeti értékelemzési projekt
bevezetésének lehetőségei és feladatai 249
INNOVÁCIÓ ÉS STRATÉGIA
Csath Magdolna: Innovációs helyzetünk és EU-tagságunk: mit kellene tennünk 259
Papanek Gábor: Az innovációk hazai teijedésének állami támogatása 268
Pálmai Zoltán: Technológiai jövőkép és iparunk esélyei 275
Szántó Borisz: A technológiapolitika parancsoló szükségszerűsége 285
INNOVÁCIÓ ÉS ALKALMAZKODÁS
Görög Mihály - Hoffer Ilona-Iványi Attila Szilárd: Az innovációs
munka szervezeti keretei 292
Pataki Béla: Technológiai stratégiák a versenyképesség szolgálatában 299
Dévai Katalin: A versenyképesség és az innováció hazai sajátosságai
az orvosiműszer-gyártásban 307
Petruska Ildikó: A versenyképesség és innováció sajátosságai
a hazai műanyag-feldolgozóiparban 315

4. kötet:
TARTALOM
KÜLGAZDASÁG
Tari Ernő - Buzády Zoltán: Versenytársak közötti stratégiai szövetségek
a világ autógyártásában 7
GAZDASÁGPOLITIKA
Losoncz Miklós: A gyógyszeripar és az Európai Unió 28
Zsarnay Judit: A vegyipar versenyképessége az EU csatlakozásig 46
Viszt Erzsébet: Vaskohászati termelés és a piac Kelet-Európában és
Magyarországon 63
Bod Eszter: A bőr- és cipőipar illeszkedése az EU struktúrális folyamataihoz 74
Lakner Zoltán - Hajdúné Balogh Dalma: A magyar élelmiszeripar
versenyképessége 89
Oszoli Ágnes - Zacher László: Az EU-hoz való alkalmazkodás problémái az
élelmiszeriparban 101
VÁLLALATGAZDASÁG
Hoványi Gábor: A piaci árképzés néhány összefüggése 109
A szakterület új könyvei 118
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Struktúrák, Szervezetek, Stratégiák 1996/1-4. Struktúrák, Szervezetek, Stratégiák 1996/1-4. Struktúrák, Szervezetek, Stratégiák 1996/1-4. Struktúrák, Szervezetek, Stratégiák 1996/1-4. Struktúrák, Szervezetek, Stratégiák 1996/1-4.

A kötetek gerince elszíneződött, a borítók töredezettek.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba